Noodzaak AOW verhoging groot

4 sep 2022 Landelijk

De augustusraming 2022 van het CPB bevestigt dat het dringend noodzakelijk is dat het kabinet gepensioneerden tegemoet komt door de AOW te verhogen en de IOAOW niet af te schaffen. Want door de exploderende prijzen gaat de koopkracht van gepensioneerden dit jaar hard onderuit. De verwachting voor 2023 laat een zeer bescheiden stijging zien, maar dit onder de veronderstelling dat de inflatie meer dan halveert. Dit zal echter nog maar moeten blijken.

Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde de nieuwste economische cijfers. Deze vormen de basis voor de augustusbesluitvorming waarin het kabinet tot koopkrachtmaatregelen moet komen voor Prinsjesdag. Het mag geen verrassing zijn, de koopkracht ontwikkelt zich in 2022 rampzalig. De koopkracht van zowel gepensioneerden als werkenden zal in 2022 gemiddeld 6,8% lager uitkomen dan in 2021! Oorzaak zijn de hogere kosten van het levensonderhoud. In 2022 zijn we hier gemiddeld 9,9% meer aan kwijt.

Vooral de kosten van energie zijn flink gestegen. De laagste inkomens zijn daarvoor in 2022 deels gecompenseerd. Zij profiteerden van de energietoeslag. Deze is echter éénmalig, dus in 2023 zal deze groep daardoor extra hard worden getroffen. Daarnaast zal voor een steeds grotere groep middeninkomens de energierekening onbetaalbaar gaan worden.

Onmiddellijke extra verhoging Wml en AOW in 2023
De koopkracht moet dus worden gerepareerd, zeker ook voor de lagere inkomens. De Seniorencoalitie wil daarom dat het kabinet meteen al in januari 2023 volledig overgaat tot de oorspronkelijk voor 2023-2025 geplande verhoging van het minimumloon met 7,5% en niet in 3 stappen. Door de koppeling stijgen dan de AOW en andere uitkeringen mee met het minimumloon. Mensen die het nodig hebben worden op die manier snel en eenvoudig geholpen. Want de nood is nu aan de man. Voor senioren is het des te meer nodig omdat zij al jarenlang onderaan de koopkrachtlijstjes bungelen en hun pensioen niet geïndexeerd zagen worden.

Haal IOAOW-afschaffing van tafel
De voorgenomen afschaffing van de Inkomensondersteuning AOW (IOAOW) is slecht voor de inkomensontwikkeling vanaf 2023. Mensen ontvangen de IOAOW nu nog in de vorm van een extra bedrag dat alle AOW-gerechtigden bovenop hun AOW-uitkering ontvangen. De huidige vooruitzichten zijn reden te meer om de IOAOW-tegemoetkoming te laten voortbestaan.

Verruim mogelijkheden pensioenindexatie
Voor veel gepensioneerden kan de koopkracht verder worden gerepareerd door een verhoging van het aanvullende pensioen. Vooruitlopend op het nieuwe pensioenstelsel moeten pensioenfondsen dan de mogelijkheid krijgen om al vanaf 2023 de pensioenen eerder te mogen verhogen dan nu het geval is.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden