Noodfonds Energie moet toegankelijker

17 feb 2023 Landelijk

Onze gezamenlijke oproep om het Noodfonds Energie toegankelijker en begrijpelijker te maken is gehoord. Binnenkort zullen we met het Noodfonds Energie om tafel gaan en onze punten onder de aandacht brengen.

Op 7 februari jl. is het Noodfonds Energie gelanceerd. Het Noodfonds Energie is een initiatief van een aantal energiebedrijven en wordt ondersteund door de rijksoverheid. Burgers die door de hoge energielasten in de financiële problemen (dreigen te) komen, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse tegemoetkoming in de energielasten. Voor veel burgers kan dit helpen bij het voorkomen van verdere armoede. Dat geldt zeker ook voor ouderen, laaggeletterden en mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid.

Het doen van een aanvraag bij het Fonds – via een website en een app – is echter te ingewikkeld en onvoldoende gebruiksvriendelijk en begrijpelijk. Noch de website noch de app voldoen aan de vereiste toegankelijkheidsrichtlijn WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Ook is er geen analoog alternatief beschikbaar voor mensen die een aanvraag niet digitaal kunnen of willen doen. Bovenstaande leidt tot een aanvraagprocedure die ouderen, laaggeletterden en mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid uitsluit.

We hebben daarom gevraagd om:

  • De website en app te verbeteren zodat ze voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen (WCAG);
  • Een aanvraagprocedure in te richten die eenvoudig en begrijpelijk is (voorkom onder meer het gebruik van meerdere apparaten/schermen);
  • Een volwaardig analoog alternatief te bieden;
  • Een helpdesk in te richten die ondersteunt bij het indienen van de aanvraag;
  • Ervaringsdeskundigen (ouderen, laaggeletterden, mensen met een beperking en psychische kwetsbaarheid) en toegankelijkheidsexperts met ervaring met inclusief design te betrekken bij het verbeteren van de website en app.

We doen dit in samenspraak met de Oogvereniging, Stichting Appt en Ieder(in)

 

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden