NIUEUWSBRIEF MEI 2023

16 mei 2023 Ermelo

Ledenmiddag van 22 maart 2023

Na de jaarvergadering van de PCOB ging het over ouder worden in Ermelo. Na de opening door de voorzitter werden de verschillende gasten voorgesteld. Allereerst wethouder Hamstra van de gemeente Ermelo. Hij is speciaal belast met het ouderenbeleid in de gemeente Ermelo. Verder zijn aanwezig

mevr. Lisanne van der Hee en mevr. Koops. Mevr. van der Hee houdt zich in Ermelo bezig met ouderen-en mantelzorg en mevr. Koops is beleidsmedewerker van de gemeente. Problemen voor ouderen zijn: als je niet meer zelfstandig thuis kunt wonen, wat moet er dan gebeuren. Er zijn vooral 2 problemen blijkt uit de vragen van de aanwezigen. Betaalbare huisvesting voor senioren is er niet of veel te duur en als je veel zorg en hulp nodig hebt, hoe kun je die hulp krijgen en waar. Het is vaak lastig door de vele bureaucratische regels je weg te vinden. Dan zegt men wel dat je elkaar zoveel mogelijk moet helpen, maar je buren en bekenden zijn ook vaak al oud. Kortom: veel vragen maar weinig antwoorden en oplossingen. Als er na lang wachten ergens een plaats vrijkomt is dat soms ergens buiten Ermelo en dan worden de contacten met familie en vrienden er ook niet gemakkelijker op. Veel ouderen willen terug naar de vroegere bejaardenhuizen. Daar was je met elkaar, sprak elkaar en kon je samen eten als je dat wilde. Ook de gezondheidszorg is een probleem. Vaak grote afstanden naar de ziekenhuizen. En een groot probleem is: waar kan ik de zorg krijgen die ik nodig heb. Maar ondanks de vele niet te beantwoorden vragen, toch een geslaagde middag. Zo’n informatieve middag is zeker voor herhaling vatbaar.

******

Kort verslag van de leden vergadering van woensdag 22 maart 2023

Het financiële jaarverslag en de begroting voor 2023 worden goed gekeurd. De penningmeester wordt bedankt voor het gevoerde beleid en hij wordt op voorstel van de kascontrole commissie gedechargeerd. Er is een nieuw lid gevonden voor de kascontrole commissie: Jan Rijlaarsdam.

Klaas Dunnig en Everline van Loo worden herkozen als bestuurslid. Er waren geen tegenkandidaten.

Na 10 jaar lid te zijn geweest stopt Toos Werrie als bestuurslid en lid van de activiteitencommissie. Als dank wordt haar een boeket bloemen aangeboden. Het bestuur zal nog op gepaste wijze van haar afscheid nemen. Verder nog een woord van dank aan de vele vrijwilligers. De bezorgers van het Magazine, organisten, hulp bij de belasting aangifte, de drukker van de Nieuwsbrief en alle niet genoemde helpers. Zonder die stille werkers op de achtergrond kan een vereniging als de onze niet bestaan.

RECTIFICATIE

Op de ledenvergadering van 22 maart 2023 werd als nieuw lid van de

kascontrole commissie voorgesteld mevr. Gré Hamstra.

Dit berust op een misverstand.

Als opvolger van Eelze Jousma wordt voorgesteld Jan Rijlaarsdam.

Indien er geen bezwaren worden ingediend zal hij volgend jaar samen met met Wout Lourens de kascontrole verrichten.

 

Activiteitencommissie

17 mei                       koffie drinken in de Maria Hoeve

20 september         Anneke Schep: bloemetjes buiten zetten

18 oktober  Rein Lotterman : Mode en klederdrachten

15 november          ds. Ben Boer uit Grafhorst komt vertellen over zijn werk als

legerpredikant o.a. in Afganistan.

Er is een nieuw lid gevonden voor de activiteitencommissie. Ellie Stoop is bereid gevonden om het werk van Toos Werrie over te nemen. Samen met

Joke van den Berg zullen zij de ledenmiddagen organiseren. Als bestuur zijn we blij dat we zo snel een opvolger van Toos hebben gevonden.Hotel Het Landhuis in Oldenzaal

Doel van de vijfdaagsereis naar Oldenzaal.

******

 

Ledenmiddag 17 mei 2023

Deze middag is de afsluiting van het seizoen.

U bent allen van harte uitgenodigd bij de Mariahoeve, Kiefveldersteeg 11 , Putten.

U kunt daar 2 keer koffie of thee en gebak bestellen voor €7.50 per persoon.

Graag contant geld meenemen!!!

U moet zelf voor vervoer zorgen.

Tegen 15.00 uur bent u welkom en de middag zal rond 16.30 uur afgelopen zijn.

Opgeven voor deze middag kan bij Janny Jousma vóór 10 mei!

Telefoonnummer 0341-556293.

We hopen op een mooie opkomst.

De Activiteitencommissie.

******

 VVN Nederland, afd. Ermelo Putten organiseert:

theorieles verkeer.

De instructeur behandelt de laatste ontwikkelingen en veranderingen in het hedendaagse verkeer en de nieuwste verkeersregels.

Wanneer: dinsdag 16 mei                       Hoe laat: 09.30 tot 12 uur

Waar: Stroud Putten                                Kosten: €5 per persoon

Voor wie: Iedereen met een rijbewijs.

Aanmelden:

M.v.d Brink, mail: martinvandenbrink210255@gmail.com, tel: 0629068243

J.A. Mol, mail: molzwal@hetnet.nl, tel: 034155773

******

BESTUUR

 

Voorzitter: Klaas Dunnig, tel:55310

Secretaris/redactie Nieuwsbrief:          Co van Wijk, tel: 556605,

e.mail: jhhcvanwijk@hetnet.nl

ledenadministratie: Everline van Loo, e.mail: e.vanloo@live.nl, tel: 560253

penningmeester :Hans Kannegieter,   rek. nr: NL55INGB0001018500

t.n.v. PCOB afd. Ermelo

alg.adjuct en reiscommissie: mevr. Anneke Fokkema-van den Brink,

   tel:0341-553326

organisatie ledenmiddagen:      mevr. Joke van den Berg-Foppen

mevr. J. Lam en

mevr. Jousma-de Graaff

******

De reiscommissie

Graag wil ik nog een keer onder de aandacht brengen onze reis naar Twente van 17 tot 21 juli. We slapen in Hotel Het Landhuis in Oldenzaal.

We bezoeken een zuivel boerderij. We krijgen een verrassings tocht en we gaan varen over de Overijsselse vecht.

Zo maar wat dingen die we gaan doen.

U kunt zich nog steeds opgeven bij Anneke Fokkema, tel 0646698892 of a.fokkema@me.com

******

 Op dinsdag 18 april was weer een PCOB reis gepland.

Dit keer naar de Noord Oost Polder en Urk.

We begonnen met mooi weer, wat ook de hele dag aanhield.

Keurig op tijd om negen uur weg met een volle bus. Op naar Tollebeek waar we lekkere koffie kregen en een zaaaalig gebakje.

Met de bus en een gids de Noord Oost Polder in. De gids vertelt ons over het ontstaan van de NOP en over de verdwenen eilanden Schokland en Urk.

Hij vertelt over de eerste bewoners van de NOP en over het pionieren in en op een nieuw stuk land. Hij vertelde waar de nieuwe pioniers/bewoners aan moesten voldoen.

Zo moest je o.a. netjes getrouwd zijn en vanaf het begin meegeholpen hebben om het land te ontginnen.

Daarna weer naar ons restaurant in Tollebeek waar we een verrukkelijke maaltijd kregen. Een drie gangen menu waar we allemaal vol lof over waren.

En toen naar Urk waar we op de „Zuiderzee” gingen varen. Heerlijk ontspannen op een luxe bank of lekker buiten in het zonnetje. De schipper vertelde ons alles over het windpark wat daar in het IJsselmeer is gebouwd. Wij hadden geen idee hoe zo’n windmolen in elkaar zit.

En toen weer huiswaarts waar we tegen zessen weer aankwamen.

Al met al een TOPDAG.

******

De volgende Nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 6 juni.a.s.

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden