Nieuwsbrieven

2 jun 2023 Woudenberg

 

 

 

 

 

 

                   

          Belangenbehartiging 50-plus

           AFDELING WOUDENBERG

 

 

 

 

Nieuwsbrief juni 2023

 

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) is van en voor senioren die vanuit het protestants-christelijke gedachtegoed opkomen voor de positie van ouderen in de maatschappij.

Daarin willen we samen sterk zijn!

De PCOB behartigt als landelijke maar ook als plaatselijke maatschappelijke serviceorganisatie uw belangen op het gebied van wonen, gezondheid, financiën, vervoer, welzijn en identiteit.

Door ondersteuning meer zelfstandigheid!

Wij voelen ons verbonden met elkaar en om dit te benadrukken, organiseren wij maandelijks ontmoetingen voor ontspanning en verdieping.  

En zien we naar elkaar om!

 

 

=====================================================================

Van de voorzitter

April is grasmaand: de maand waarin het nieuwe gras uitspruit. Mei is bloeimaand: de maand waarin alles tot bloei komt. Juni is zomermaand: de maand waarin de zomer begint. Juli is hooimaand: de maand waarin van oudsher het hooien plaatsvindt.

 

We laten de bloeimaand achter ons. ‘Niet maaien in mei’ is tegenwoordig de slogan! Waarom eigenlijk? Het wordt vooral gestimuleerd om de bijen en andere insecten meer de kans te geven van de nectar te snoepen en vooral ook om bestuiving te bevorderen. En het is ook een schitterend gezicht, al die prachtig gekleurde weilanden! Het gaat immers niet zo goed met diverse insecten! Weten we wel dat deze diertjes voor ons van levensbelang zijn?! Zonder bestuiving geen vruchten immers. Uiteindelijk vermindering van voedsel wereldwijd. De discussie met betrekking tot de natuur en de landbouw is echt wezenlijk. Er zal iets moeten veranderen, dat is duidelijk! We wensen de mensen die hierin het voortouw moeten nemen veel wijsheid toe. Als christen geloven we dat God de Schepper deze wereld ook zal onderhouden, maar Hij geeft ons daarin wel een opdracht! Wij hebben daarin een grote verantwoordelijkheid!

Bij ons is eigenlijk de stikstofcrisis een luxeprobleem! Let maar eens op hoe de mensen moeten leven in de Hoorn van Afrika, waar al jarenlang een groot droogteprobleem is. Met als gevolg: hongersnood, enorme sterfte, vooral onder kinderen, geen voedsel voor mens en dier. Ook de burgeroorlog in deze regio (Soedan) drijft velen op de vlucht. Hebben wij daar iets mee te maken? Ja, toch wel! God geeft ons opdracht om goed en royaal te zijn voor vluchtelingen!

 

We hebben Pinksteren net achter de rug! Pinksterfeest was oorspronkelijk een oogstfeest. De eerstelingen van de oogst werden bij God gebracht en God werd gedankt met gaven ‘naar dat de HEERE uw God u gezegend heeft’ (Deut. 16:12). Daarmee wordt duidelijk, dat de Heilige Geest de grote Gave van de oogsttijd is, die de apostelen met kracht zou toerusten. Hij zou hen kracht geven om de wereld in te gaan, om weerstand te bieden aan bedreigingen en gevaren en om een krachtig getuigenis te geven van de opgestane Heere Jezus. Het resultaat moet de inzameling van een geestelijke oogst (zending) zijn. Vanaf het Pinksterfeest begint die inzameling door de kracht van de Heilige Geest. Zo is ook het Evangelie in ons land gekomen!

 

We wensen u toe dat u ook uit de kracht van deze Geest mag leven.

 

Namens het bestuur.

Jaap de Jong

 

 

Terugblik contactmiddag 17 mei

Op deze mooie zonnige dag mochten we Ellen van der Vlist verwelkomen. Zij kwam ons vertellen over de SWO (Stichting Welzijn Woudenberg). Er was veel informatie over de mogelijkheden voor huishoudelijke zorg via WMO. Ook de ‘BoodschappenBus’ kwam voorbij; voorlopig zal de bus eens per veertien dagen naar Hoogvliet rijden. Daar kan men boodschappen doen en genieten van een kopje koffie en een gezellig praatje. U kunt zich opgeven.

Ook de jongeren kwamen aan bod en ook de dienst ‘welzijn op recept’, dit is via de huisarts geregeld. Er wordt veel ondernomen door SWO op het gebied van welzijn en zaken in bijv. het Trefpunt en in het Cultuurhuis. We hebben allemaal een prachtig uitgevoerd blad door de brievenbus gekregen waar over alle activiteiten van SWO uitvoerig geschreven wordt.

 

Uitnodiging contactmiddag 21 juni

Deze middag zal in het teken staan van door u aangedragen dingen, zoals verzamelingen, bewaarde zaken uit de oorlogstijd, oude foto’s, poëziealbums enz. Er zijn al een aantal mensen bereid dingen te laten zien, maar het is nog lang niet vol. We nodigen u uit iets gezellig, moois of indrukwekkends mee te nemen.

Wilt u als u iets wilt bijdragen, dit melden bij Willie van Ginkel (033-2863760). Er is naast de koffie en thee ook iets lekkers bij en we hopen u een gezellige middag te kunnen bieden. Zoals altijd zal ook deze middag beginnen om 14.30 uur in De Serre , Kersentuin 1 te Woudenberg.

Willie van Ginkel

 

 

Fietstocht 14 juni

We hopen 14 juni onze eerste fietstocht te houden. We vertrekken vanaf het Cultuurhuis om 9.00 uur. De tocht zal ongeveer 25 km lang zijn en halverwege plannen we een koffiestop met gebak in. Kom en fiets mee!!! Opgeven is niet nodig, de koffie en iets erbij zijn voor eigen rekening.

 

 

Samen op Zondag

Elke tweede zondagmiddag van de maand is er een gezellige activiteit voor iedereen die het leuk vindt om anderen te ontmoeten, onder de naam van ‘Samen op Zondag’.

Deze activiteit wordt georganiseerd door de Coalitie Erbij Woudenberg (CEW), die mensen met elkaar in contact wil brengen tijdens deze middagen en ook bij andere extra activiteiten buiten deze zondagmiddagen.

Tijd:    14.30 uur

Plaats: Het Cultuurhuis in Woudenberg

Toegang: € 3,00.

Voor meer informatie zie de website van Coalitie Erbij Woudenberg: www.coalitieerbijwoudenberg.nl.

 

Alzheimer Café Woudenberg-Scherpenzeel

Zolang mogelijk thuis met dementie

 

Op woensdagavond 14 juni wordt in het Alzheimer Café een zorgmarkt georganiseerd. Graag willen wij op deze avond laten zien dat er veel aanbod en ondersteuning is om mensen met dementie zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Met daarbij organisaties en professionals die het lang thuis wonen aangenamer kunnen maken voor de mensen met dementie.

 

De bezoekers van het Alzheimer Café kunnen – naar behoefte – zelf langs de diverse tafels lopen (zoals op een markt) om informatie te ontvangen, want bij dementie wordt zelfstandig thuis wonen steeds moeilijker. Deze avond willen wij praktische informatie aanreiken om het wonen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken.

Uiteraard is er de ruimte voor een (persoonlijk) gesprek en/of het beantwoorden van vragen.

De koffie en thee staan klaar en wij nodigen u van harte uit om op deze avond te komen.

 

Locatie: Cultuurhuis Woudenberg, Dorpsstraat 40, 3931 EH Woudenberg.

Inloop vanaf 19:00 uur, start programma om 19:30 uur. Einde: 21:00 uur

De toegang is gratis en aanmelden niet nodig.

Meer informatie nodig? Stuur een email naar: ac.woudenberg-scherpenzeel@alzheimervrijwilligers.nl, of bel naar: 06 – 41 51 44 97.

 

 

 

 

 

Senioren Welzijn Organisatie

 

Voor actuele informatie over de activiteiten, graag contact opnemen met de coördinatoren, zoals bij de verschillende activiteiten op de website www.swo-woudenberg.nl is aangegeven. Ook via de lokale media De Woudenberger en Let Op Woudenberg houden we u op de hoogte. De zalenplanning voor MFC De Schans wordt voor de SWO-activiteiten verzorgd door het secretariaat van SWO, via secretariaat.swowoudenberg@gmail.com of secretariaat@swo-woudenberg.nl.

 

Diensten SWO

– Ouderenvervoer; tel. 033-286 2273, of 033-286 4063, of 033-286 1742.

– Klussen- & Boodschappendienst; tel. 06-3066 9714; e-mail: klussendienst.swo@gmail.com

– Internetcafé/Doe meer met je tablet: dinsdag 13.00-14.30 uur.

Meld uw komst aan per mail: swow.internetcafe@gmail.com

Welzijnswerker/Sociaal makelaar (spreekuur op afspraak):

Géliene Boshuizen, tel. 085-0669772 of via email: g.boshuizen@dekleineschans.nl

Inge Engel, tel 085-0669772 of via email: i.engel@dekleineschans.nl

 

 

BoodschappenBus Woudenberg

Juist wanneer de afhankelijkheid toeneemt, is het fijn om autonomie en keuzevrijheid te behouden daar waar het kan. Met de BoodschappenBus doet de inwoner zijn/haar eigen boodschappen op gezette tijden. Keuzes over boodschappen kunnen nog zelf gemaakt worden. De route van de BoodschappenBus voorziet in de praktische behoefte om bij de winkel te komen. Daarnaast is deze route een uitje. Met een groepje een moment op pad brengt gezelligheid en een moment van bewegen met zich mee.

In samenwerking met de coöperatie De Kleine Schans wil SWO-Woudenberg deze dienst aanbieden aan de senioren in Woudenberg. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een

8-persoonsbusje die door SNO (Sportieve Naschoolse Opvang) beschikbaar wordt gesteld. Deze bus heeft een uitschuifbare opstapplaat om het instappen te vergemakkelijken. De bus heeft toegangs- en opbergmogelijkheden voor rollators.

De passagiers worden thuis opgehaald, naar Hoogvliet gereden en weer thuisgebracht. Als de tijd het toelaat, kan er ook nog een kopje koffie/thee gedronken worden, aangeboden door Hoogvliet. Ter dekking van de onkosten wordt € 2,- per persoon gerekend. Reservering loopt via het secretariaat van SWO.

Heeft u interesse om dit (nog) een keertje – of vaker – uit te proberen, neem dan s.v.p. contact op met één van de coördinatoren van de Hulpdienst Ouderen Vervoer (HOV) van SWO: Mevrouw J. Valkenburg tel. 033-286 2273 of Tiny van Dam tel. 033-286 4063.

Inmiddels heeft de bus op 12 mei voor het eerst gereden met vijf passagiers, die er enthousiast over waren.

Heeft u vragen, neem dan s.v.p. contact op met één van onderstaande personen:

 

Jenny Valkenburg(HOV)

033-286 22 73

Tiny van Dam (HOV)

033-286 40 63

jannavalkenburg@gmail.com

tinyvandam@outlook.com

Johan Thiescheffer(SWO)

06-25 08 09 06

secretariaat@swowoudenberg.nl

Inge Engel(DKS)

Leoni Catoen(DKS)

085-0669700

teamsamenleving@dekleineschans.nl

 

Als u dan uw telefoonnummer en/of e-mailadres achterlaat, nemen we z.s.m. contact met u op.

 

 

Wandelgroep met zorgverleners en buurtsportcoaches: ‘De Woudlopers’

‘De Woudlopers’ is een initiatief van zorgverleners en buurtsportcoaches uit Woudenberg en is ontstaan vanuit de Diabetes Challenge. We zeggen vaak dat in beweging komen goed voor je is, maar bij de Woudlopers lopen wij ook daadwerkelijk met je mee! Wandelen met ‘De Woudlopers’ is voor iedereen die voor zijn of haar fysieke of mentale gezondheid wil wandelen, maar heeft ook een sociaal aspect. Wij geloven dat wandelen een goede basis is voor een gezonde leefstijl en we begeleiden u hier graag bij.

 

Meewandelen met ‘De Woudlopers’ kan en doe je zo:

De wandelgroep is voor iedereen toegankelijk; omdat we verschillende afstanden aanbieden, kun je op je eigen niveau meelopen. Het is mogelijk om later in het wandelseizoen van afstand te wisselen. Aan het einde van het seizoen organiseren wij een leuke, inspirerende en gezellige activiteit om met alle groepen het wandelseizoen af te sluiten.

 

Praktische informatie over het lopen met ‘De Woudlopers’:

Wanneer

We lopen in de periode van april tot en met september. Iedere groep vertrekt om 19.00 uur op een vooraf afgesproken locatie.

Maandag:      10 kilometer

Dinsdag:       3 en 5 kilometer

Woensdag:    7,5 kilometer

Kosten

De kosten voor het gehele wandelseizoen bedragen 10 euro, dit is inclusief de eindactiviteit. Voor inschrijven of vragen kunt u contact opnemen via woudenbergloopt@gmail.com, of met Wilma Meijer

tel. 06-44029968.

 

 

Vanaf 1 juni verdwijnt de acceptgiro

Vanaf 1 juni kunnen banken geen acceptgiro’s meer verwerken. Maakt u nu nog gebruik van acceptgiro’s, dan moet u voortaan op een andere manier betalen. Dit zijn de mogelijkheden:

– Zelf overmaken met internetbankieren of mobiel bankieren

Ontvangt u een rekening van een bedrijf of dienstverlener, zoals uw energiebedrijf of uw tandarts? Dan staat op de rekening hoe u deze kunt betalen. U vindt op de rekening het bedrag, het rekeningnummer en vaak een betaalkenmerk of omschrijving. Met deze gegevens kunt u een overschrijving invullen in internetbankieren of in de app van uw bank op uw smartphone.

Een bedrijf of dienstverlener kan u ook een betaalverzoek via e-mail sturen. In dit betaalverzoek staat een link waarop u kunt klikken. U betaalt de rekening dan via iDeal. U kunt ook met uw smartphone een QR-code scannen. Deze code bevat alle betaalgegevens. U betaalt met de app van uw bank op uw smartphone.

– Automatisch betalen

U kunt een bedrag dat u moet betalen automatisch laten afschrijven van uw bankrekening. Dat heet een automatische incasso. Een automatische incasso kan eenmalig zijn of doorlopend, bijvoorbeeld iedere maand. Hiervoor moet u een schriftelijke machtiging geven. Gaat er per ongeluk iets fout en wordt er onterecht geld afgeboekt, dan kunt u altijd binnen acht weken het bedrag laten terugboeken. U kunt dat regelen via internetbankieren, mobiel bankieren of met een telefoontje naar de bank. U hoeft geen reden op te geven. Na acht weken kunt u een onterechte incasso terugvragen via de ‘Melding Onterechte Incasso’. Neem hiervoor contact op met uw bank. Een incassomachtiging kunt u altijd weer intrekken.

Eenmalige gift

Niet iedereen wil of kan digitaal bankieren. Goede doelen organisaties hebben daarom een andere manier van betalen met een papieren kaart bedacht. Dit heet ‘Mijn eenmalige gift’ en ruim honderd goede doelen doen eraan mee. Dit kunt u met de hand invullen, net als een acceptgiro. U stuurt de ingevulde kaart niet naar uw bank, maar naar het goede doel. U gebruikt hiervoor de meegestuurde antwoordenvelop. U kunt ‘Mijn eenmalige gift’ ook digitaal betalen. U neemt dan de gegevens over in internet- of mobiel bankieren of u scant de QR-code met uw mobiele telefoon. ‘Mijn eenmalige gift’ is een eenmalige machtiging. U kunt deze binnen acht weken terugboeken.

 

Hulp nodig?

Bent u niet gewend om te bankieren op de computer of met een smartphone? Of ziet u er tegenop om al uw bankzaken digitaal te regelen? Dan kunt u daar hulp bij krijgen. U kunt lezen hoe u dit doet op de website van Senior Web. U kunt bij Senior Web ook een cursus volgen.

 

 

 

 

 

 

MAANDMENU

DONDERDAG 15 JUNI

******

SALADE GEROOKTE KIP MET KERRIEMAYONAISE

******

BEENHAM MET PORTSAUS

VOORJAARSGROENTEN

AARDAPPELGRATIN

APPELCOMPOTE

*****

STRACCIATELLAMOUSSE MET KARAMEL

*****

KOFFIE MET BONBON

*****

 

€ 19,50 p.p.

 

Opgeven kan tot 8 juni bij de gastvrouw in De Serre, tel:033-2859050

 

     

 

 

Voorzitter: Dhr. J. de Jong, De Weteringsehof 8, 3931 JZ, jongdejacob@gmail.com

Vicevoorzitter: Mevr. A. Bos, Piet Heijnlaan 18, 3931 AD, tel. 033-2861141

Secretaris: Mevr. W. van Ginkel-Beulenkamp, Rembrandtlaan 3, 3931 TH, tel. 033-2863760,

                  e-mail: woudenberg@pcob50plus.nl

Penningmeester: Dhr. J.J. Lindhoud, Nico Bergsteijnweg 23, 3931 CA, tel. 033-2864147

                           Bankrek.nr. NL55 RABO 0162 3247 82 t.n.v. PCOB afd. Woudenberg

Algemene zaken: Vacant

Omzien-naar-Elkaar: Mevr. A. Kuipers-Spruijt, Schans 46, 3931 KJ, tel. 033-2066660

Ouderenadviseur: Dhr. P. Voerman, Schoutstraat 36, 3931 HT, tel. 033-2861742

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden