Nieuwsbrief september

22 aug 2021 De Bilt

Hier dan de nieuwsbrief van september 2021

Nieuwsbrief september

Deadline voor kopij oktober
vrijdag 17 september

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet