Nieuwsbrief september 2022

26 aug 2022 Hoorn

Van de voorzitter

We leven in een bewogen tijd, tenminste zo voelt dat. We maken ons zorgen om de oorlog in Ukraine, het klimaat, de verruwing in woord en daad op social media en in het dagelijks leven. Op dit moment weet niemand wat het kabinet aan het doen is behalve vakantie vieren. Volgens kranten moet er dringend iets gebeuren aan de energieprijzen en de inkomens van de minima en middengroepen. De inflatie is nog nooit zo hoog geweest. De prijzen in de supermarkten zijn enorm gestegen. We wachten het maar af. Veel anders kunnen we niet doen. We hebben de volksvertegenwoordiging gekozen en die zouden het kabinet aan moeten sporen. De enigen die daarin actief zijn, kan ik zo opnoemen: Lientje van BBB, Pieter Omtzigt van Omzien naar elkaar, Marijnissen van de SP en uiteraard Wilders . Allen lid van de “oppositie”. Het kabinet staat voor moeilijke keuzes in het belang van het klimaat. We voelen allemaal dat er iets moet gebeuren maar wat is wijsheid. En zoals zo vaak staan de beste stuurlui aan de wal. Ik heb wel het gevoel dat het 4e kabinet Rutte weinig vertrouwen geniet na de toeslagenaffaires in zijn 3e kabinet. Wellicht zijn andere ideeën en inzichten nodig. Een ander belangrijke zorg is  het Coronavirus. Hoe gaat zich dat ontwikkelen in het najaar. Menigeen stelt zichzelf de vraag: ‘moeten we ons weer laten inenten?’ Laten we optimistisch blijven en vertrouwen houden in onze volksvertegenwoordiging.

Na een periode van betrekkelijke rust en zeer hete zomerdagen gaan we weer starten met de ledenmiddagen. Natuurlijk heeft het bestuur niet stilgezeten. We hadden op 20 juli een jeu de boulesmiddag, die was georganiseerd door bestuurslid Paul Meijer en ons lid en alleskunner Rikkie Kostelijk. Die middag is enorm geslaagd. We hebben daar mooie foto’s van. Paul Meijer heeft voor u ook een fietstocht georganiseerd in september. U kunt dat verderop in deze nieuwsbrief lezen.

Uw bestuur heeft op 9 augustus vergaderd. Daarin kwam het volgende aan de orde: Onze website is nu in beheer bij het hoofdkantoor van de PCOB in Nieuwegein. Als u gaat naar www.pcob.nl en zoekt onder het kopje afdelingen naar Hoorn komt u daarop. U moet dan op activeren drukken. Het is handig als u ook nog inlogt met uw lidnummer en uw postcode als wachtwoord. Lukt dat niet dan kunt u altijd ons even bellen. Onze webmaster Johan Agema heeft de nieuwsbrief van mei 2022 daar op geplaatst. Hij onderzoek samen met de redactiecommissie of het plaatsen van foto’s en dergelijke gemakkelijker is dan voorheen. Dat zou fijn zijn.

Verder hebben we de komende ledenmiddagen tot en met december ingevuld. Op 21 september komt de heer Muntjewerf met een boeiende presentatie over de slag op de Zuiderzee in 1573. Op 19 oktober  hebben we weer een optreden van het accordeon ensemble Con Zelo uit Hoogwoud. Mogelijk geeft ons flamboyante lid en kerkorganist, Peter Zandbergen, ook een solo op zijn accordeon. Ik heb het er niet met hem over gehad maar je kan niet weten…. Op 16 november komt de heer Faber met een lezing over de Spaanse Burgeroorlog, die nog niet eens zo lang geleden heeft plaatsgevonden. Uit Wikipedia het volgende: De Spaanse Burgeroorlog was een groot conflict dat uitgevochten werd in Spanje van 17 juli 1936 tot 1 april 1939. Tenslotte vieren we op 21 december 2022 onze Kerst met de leden en niet-leden (die wel lid zijn van de PKN HZB).

De ledenmiddagen starten we om 14:00 uur, tenzij anders vermeld in de komende nieuwsbrieven. Wij doen de kerk (het Octaaf) open om 13:30 uur. Voor de thee en koffie vragen wij € 1,00 per kop/beker.

Op de bestuursvergadering van 9 aug. 2022 hebben we ook afscheid genomen van ons bestuurslid Arie Penning. Hij heeft een opvolger gevonden in de persoon van Nico Slob. Arie Penning vertegenwoordigde ons ons in de Stichting Ouderenraad. Hij had daar ook zitting in de werkgroep wonen en verkeer. Nico is hartelijk welkom geheten in ons bestuur. Hij heeft aangegeven dat hij ook graag de bestuursvergaderingen van de PCOB wil bijwonen, in verband daarmee hebben wij besloten onze bestuursvergaderingen een week te vervroegen. Dit betekent dat wij voortaan op de eerste dinsdag van de maand vergaderen. Nico zal de functie van Arie in de Stichting Ouderenraad overnemen. Arie vertelde nog dat er bij Intermaris een doorstroom adviseur werkt, genaamd Nathalie Bank. Zij bemiddelt voor mensen, b.v. senioren, die kleiner willen gaan wonen. Ook kan er hiervoor contact worden gezocht met Henk Beukema, van de KBO Hoorn, die beschikbaar is als ouderenadviseur.

In verband met het loskoppelen van KBO Haarlem (Noord-Holland) van de Unie KBO landelijk, werken wij op dit moment niet samen met de KBO Hoorn. Wij willen die samenwerking wel weer oppakken. Wij wachten de verdere ontwikkelingen af. Het is wel zo dat wij eigenlijk ook een vrijwilliger willen vinden, die opgeleid wil worden tot ouderenadviseur van de PCOB Hoorn. We zijn op zoek.

De Stichting Ouderenraad heeft een werkgroep ingesteld die een themadag gaat organiseren m.b.t. het ”Thema Grip op Geld.” Genoemde Beukema neemt zitting hierin en zolang wij nog geen ouderenadviseur hebben, zal ik ook zitting nemen in deze werkgroep.

Ik eindig met een gedicht van Petra Groeneveld op Gedichtenstad.nl.

Geleid door Gods Geest
ben je niet sluw niet slim
Liefde voor mensen heb je
het allermeest.

Gods Geest bevrijdt je uit
boze netten die je steeds
proberen te vangen, wat een
bevrijding als Hij je van die
angst geneest.

Ben je zo dankbaar voor
genade geschonken Zijn
Liefde zorgt dat je Liefde
uitdeelt onbevreesd.

 

 

Een herinnering aan de afsluitmiddag van het seizoen in het Octaaf op 18-05

Als u dit leest heeft u het bericht van het opnieuw “beginnen” voor het nieuwe seizoen ook al weer gelezen. Dus even in het kort. De afsluiting was in de vorm van een gezellige Bingomiddag o.l.v. de dames Rikkie Kostelijk en Gerrie Roos. Maar eerst was de gebruikelijke opening. Onze  voorzitter Jacob Serier, opende de middag door een gedeelte voor te lezen uit de Bijbel in de gewone taal. Hij las een gedeelte uit Johannes 21 de verzen 1 tot 18. (Het verhaal over de wonderbaarlijke visvangst.)Daarna ging hij voor in gebed.
Enkele bijzonderheden volgden, o.a. er doet zich weer een gelegenheid voor om met de Museum bus op stap te gaan en op 20 juli is er een ‘Jeu de Boulesmiddag op het ons bekende adres van de Bouledozers.
De bingomiddag verliep verder goed en was goed georganiseerd, vanzelf waren er “valse bingo’s” maar dat kan gebeuren. Voor een ieder was er een prijs, sfeer en stemming waren goed. Het werd een fijne middag. Met een hapje en een drankje sloten we de middag af en op naar de 20 ste juli 2022 in onze vakantieperiode.

En deze middag maakten we vandaag mee. (20-07-2022) Prachtig weer, er waren stemmen dat het buiten te warm zou zijn, maar het ging goed. Er werd door ongeveer 24 leden enthousiast gespeeld. We namen ongeveer zes banen in bezit. Een en ander was door onze leden Rikkie en Kees Kostelijk georganiseerd. Zij zijn mede bestuurders van deze prachtige accommodatie. We werden ontvangen met koffie en een woord van welkom klonk over ons heen. Tussendoor kon een consumptie worden genuttigd en in de pauze werd er een hartige hap gepresenteerd. Het geheel was goed verzorgd.
De prijswinnaars werden in het zonnetje gezet. Nu rest ons nog een fietstocht. Dit is de afsluiting van de zomeractiviteiten. Route, datum en de accommodatie voor een snack volgen nog .

1e prijs

2e prijs

3e prijs

 

Uitnodiging ledenmiddag 21 september 2022

Op deze middag komt de hr. Muntjewerf een lezing houden over de slag op de Zuiderzee.

Hij vertelt het verhaal van deze roemruchte periode uit de 80jarige oorlog.

Tijdens de slag op de Zuiderzee op 11 oktober 1573 tijdens de 80 jarige oorlog brachten de watergeuzen de Spaanse vloot een vernietigende  nederlaag toe. Dankzij vernuft, dapperheid, een flinke dosis geluk wonnen de watergeuzen de beslissende strijd in het Hoornse Hop en werd de Spaanse bevelhebber Bossu gevangen gezet in het voormalige weeshuis in de Achterstraat in Hoorn. Deze slag op de  Zuiderzee is een belangrijk keerpunt in de oorlog met de Spanjaarden. De Noordkop was bevrijd, de havens van Hoorn en Enkhuizen waren weer bereikbaar en de over winning gaf de opstandelingen opnieuw hoop.

Trappen en/of Happen

Woensdag 7 september a.s. gaan wij weer op de fiets om een rondje door West Friesland te maken. We starten om 15.00 uur bij de Parkschouwburg aan de Westerdijk, drinken na ongeveer 10 km ergens koffie of thee met mogelijk wat er bij (hebben wij wel verdiend)kosten ongeveer € 5,00 dit afhankelijk van uw bestelling en zijn dan weer ongeveer 17.30 uur gearriveerd bij ons eetadres: Eetcafe “De Overkant” in Berkhout. Kosten ongeveer €25,00 ook weer afhankelijk van uw bestelling. Terug is de route iets korter, want na het eten moet u ook nog naar huis kunnen fietsen.

In het restaurant kunt u genieten van een drankje en een eenvoudig maar zorgzaam samengesteld etentje. Ook degenen die niet mee- willen of kunnen fietsen zijn daar van harte welkom.
U kunt zich voor deze fietstocht en/of etentje opgeven bij ondergetekende. Alles is voor eigen rekening. Voor 1 september wil ik graag weten of u met ons meegaat. Bij regen of harde wind wordt de fietstocht afgelast. U krijgt van ons daarover geen bericht. Bij twijfel kunt u mij bellen.(06 49928158)
Het etentje gaat in ieder geval dan wel door.
De mogelijkheid bestaat om bij het koffieadres alsnog te beslissen voor een wat langere route. Waardering route vooraf:
Veiligheid          9  Natuur              7
Kunstwerken    8  Sportiviteit     10

Paul Meijer 06 49928158 

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        maandagmiddag

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

Even (glim)lachen

Een vrouw komt een kledingwinkel binnen en vraagt: “Mag ik die rode jurk in de etalage passen?”
“Natuurlijk mevrouw, maar we hebben ook paskamers hoor.”

 

Er komt een man bij een garage en zegt: “Ik wil graag twee ruitenwissers voor m’n Lada.” Waarop de garagehouder zegt: “Oké, dat lijkt me een prima deal.

 

Jan zegt: “Altijd als ik op reis ga, doe ik de nacht ervoor geen oog dicht…” Waarop zijn vriend zegt: “Waarom ga je dan niet gewoon een dagje eerder?”

Nieuwe leden

Wij heten van harte welkom:

Dhr. P. Zandbergen

 

   

Mevr. I. van Duuren-van den Bosch

 

   

Mevr. A. van Eijken-Baard

 

   

In Memoriam

Overleden op: 24-04-2022,

Mw. T. Scholten-Hofman

Overleden op:24-05-2022

Dhr. C. M. van der Klis

Kees was van 1999 tot 2003 penningmeester van de PCOB Hoorn.

 

Wij wensen alle nabestaanden heel veel sterkte toe.

 Woord ter bemoediging

Ps. 146:5

Welzalig is hij die de God van Jacob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE zijn God.

Agenda

07-09-2022 Fietstocht Happen en/of trappen

21-09-2022 dHr. Muntjewerf over de slag op de Zuiderzee

19-10-2022 Accordeonensemble Con Velo

16-11-2022 Cor Faber over de Spaanse burgeroorlog

                                                 21-12-2022 Kerstmiddag

Bericht van uw webmaster

U zult gemerkt hebben, dat onze website www.pcob-hoorn.nl sinds dit jaar niet meer bijgewerkt is.
Dit heeft te maken met het feit, dat de provider wijzigingen in programma’s heeft doorgevoerd, die niet compatible waren met onze website. Aangezien de maker van onze website geen tijd meer heeft om aanpassingen te doen moest ik op zoek naar een alternatief.
Dat alternatief is onze landelijke website geworden, die ook een omgeving biedt om per afdeling informatie te plaatsen.
De nieuwsbrief van mei j.l. heb ik geplaatst en dit ziet er goed uit.
U kunt onze afdelingsinformatie vinden via www.pcob.nl
U kiest dan op de homepagina Naar uw afdeling. U kunt uw afdeling eenmalig instellen op Hoorn.
Als u op de afdelingspagina bent ziet u een algemeen verhaal over de afdeling Hoorn en als u verder naar beneden scrollt vindt u de nieuwsbrief.

In de komende tijd ga ik de afdelingsinformatie verder uitwerken. Daartoe moet ik eerst nog e.e.a. uitzoeken hoe dit precies werkt.

Komt u er niet uit, mail mij dan (webmaster@pcob-hoorn.nl) en ik zal dan proberen u te helpen.

Johan Agema, webmaster

Een goede keuze maken via een keuzekaart op Thuisarts.nl

Om een gesprek over een medische vraag te stimuleren ontwikkelen huisartsen, medische specialisten en patiëntenorganisaties de zogeheten keuzekaarten. Deze kaarten geven een onafhankelijk overzicht van alle behandelingen en beantwoorden de belangrijkste vragen van patiënten. De keuzekaarten helpen de patiënten en artsen om samen een weloverwogen keuze te maken over de zorg die het beste past bij de patiënt. De kaarten worden ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen en de informatiebehoefte van patiënten en regelmatig herzien.

Uit recent onderzoek naar het gebruik van keuzekaarten in ziekenhuizen blijkt dat 88% van de artsen die hieraan deelnamen, het gebruik van de kaarten aanraden bij andere dokters. De keuzekaarten helpen hen om goed boven water te krijgen wat belangrijk is voor een patiënt. Zij maken samen de weloverwogen keuze omdat patiënten beter zijn geïnformeerd en zekerder zijn van hun besluit en later minder vaak terugkomen met vragen of twijfels.

Info: www.patientenfederatie.nl; Het overzicht van alle keuzekaarten treft u op www.thuisarts.nl;

Energietoeslag 2022 ook voor gepensioneerden met een laag inkomen

Vanaf mei 2022 keert de gemeente Hoorn hiervoor een toeslag uit van € 1.300.

Als u gepensioneerd bent kunt u  in aanmerking komen voor een eenmalige uitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  1. U bent een pensioengerechtigd echtpaar en uw inkomen is maximaal € 1.992,43 per maand.
  2. U bent een alleenstaande pensioengerechtigde en uw inkomen is maximaal € 1.470,80 per maand. Bent u een inwoner met een laag inkomen en al bekend bij de gemeente, omdat u al ondersteuning ontvangt? Dan ontvangt u voor 1 augustus 2022 de toeslag op de rekening van uw huishouden. Het eventuele vermogen speelt hierbij geen rol. Bent u inwoner met een laag inkomen, maar nog niet bekend bij de gemeente? Dan kunt u een formulier voor de energie uitkering aanvragen, invullen, afgeven of opsturen naar de gemeente Hoorn. Uw aanvraag wordt gecontroleerd, helaas duurt dit lang doordat er veel aanvragen zijn (aldus de gemeente). Voor het invullen van het bovenstaande en andere formulieren kunt u hulp krijgen van de gratis Formulierenbrigade in de bibliotheken in Hoorn.

Informatie over openingstijden van hun filialen enz. via tel.: 0229 – 219441. E-mail: info@bibliotheekhoorn.nl;

Info: U kunt het aanvraagformulier ophalen of aanvragen bij het stadhuis Hoorn, Nieuwe Steen 1, Hoorn. Telef.nr. 0229 – 252200. U kunt ook tijdens één van de inloopspreekuren langsgaan voor hulp bij invullen. Deze zijn op dinsdag van 14.00 – 16.00 uur en donderdag van 9.00 – 11.00 uur. www.hoorn.nl/energietoeslag; e-mail: gemeente@hoorn.nl;

Hoe maakt u bezwaar tegen een beslissing op grond van de Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning.

Tegen de beslissing over de ondersteuning vanuit de Wmo kunt u bezwaar maken door een brief te schrijven en uiterlijk binnen 6 weken na de beslissing naar uw gemeente te sturen.

Bijvoorbeeld als u vindt dat de gemeente geen goed onderzoek heeft gedaan. Of als u het niet eens bent met de maatwerkvoorziening die de gemeente u toewijst. Er zijn geen kosten aan verbonden. De gemeente moet binnen 6 weken een beslissing nemen op uw bezwaarschrift. Zij kan de termijn verlengen en tevens haar besluit opnieuw overwegen. In de uiteindelijke beslissing moet de gemeente aangeven waarom zij tot het besluit is gekomen.  De gemeente is verplicht om uw situatie te onderzoeken. Bereid u goed voor Indien u wordt uitgenodigd voor een gesprek door een lijstje met vragen te maken die u wilt bespreken. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. U heeft hiervoor 6 weken de tijd. De termijn geldt vanaf het moment dat u het besluit op uw bezwaarschrift kreeg. Voor zo’n beroepsprocedure betaalt u vaak griffierechten. Als u het niet eens bent met het besluit van de Rechtbank dan kunt u in beroep gaan bij de Centrale Raad van Beroep. Ook hiervoor geldt een termijn van 6 weken. Voor deze procedure moet men altijd griffierechten betalen. Tegen de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep is géén verder hoger beroep mogelijk.

Info: www.rijksoverheid.nl; telefoonnummer: 1400 (Informatie Rijksoverheid)

Landelijke Kennisbank Digitale Zorg geopend door Vilans

Dit is een landelijke kennisorganisatie voor Zorg en Ondersteuning.

Dit is een centraal punt voor het delen en ophalen van kennis over digitale zorg. De kennisbank levert een infrastructuur voor kennis over juiste werkmethodes, lopende projecten en waardebepaling uit onderzoek en financieringsmogelijkheden. Deelt informatie over typen zorgtechnologie, de harde en zachte kosten en baten en bij wie deze terecht komen.

Welke toepassingen dragen bij aan het cliëntwelzijn, het werkgeluk van de medewerker en kunnen de werkdruk verlichten? Binnen welke context zijn deze toepassingen waardevol? Dankzij de Kennisbank als platform voor kennis- en informatie uitwisseling worden er meer innovaties gerealiseerd die bijdragen aan waardevolle zorg in de alledaagse zorgpraktijk.

De Kennisbank bevat momenteel informatie over: leefstijlmonitoring, beelschermzorg, medicijndispenser, slim incontinentiemateriaal, heupairbag.

De reden van Vilans om met deze Kennisbank te starten is het feit dat de langdurige zorg, volgens hen, nog onvoldoende gebruik maakt van digitale mogelijkheden. Men vindt kennis over zinvol en verantwoord gebruik van technologie van belang. Want dat kan de toepassing van technologie versnellen. Overal in Nederland is de zorg bezig met innovatie, onderzoek en implementatie van digitale zorg. Op veel plaatsen worden dezelfde oplossingen uitgeprobeerd. De resultaten van pilots en andere experimenten worden nog maar weinig gedeeld. Als bekend is wat de ervaringen met een innovatie zijn, dan kunnen anderen daarvan profiteren. Als de opzet van pilots wordt gedeeld, dan kunnen andere zorgaanbieders dezelfde methode gebruiken zodat de impact sneller wordt aangetoond.

Door gezamenlijke waardebepaling en het delen van resultaten kunnen gelijkgerichte afspraken over bekostiging worden gemaakt.

Samen met partners zoals Alzheimer Nederland, ActiZ, ZN, WDTM, VitaValley, ZonMw, VWS, Hulmiddelenwijzer.nl, Hogeschool Utrecht, HU Lectoraat Technologie voor Zorginnovaties en Meiland Training & Consult ontwikkelt en verspreidt Vilans kennis over de inzet van digitale zorg, om te komen tot een eenheid in de methodiek in taal en onderzoek.

U kunt ook zelf nieuw onderzoek over zorgtechnologie voordragen voor opname in de Kennisbank Digitale Zorg. Eveneens kunt u zich opgeven voor de nieuwsbrief van Vilans.

Info: Vilans, Postbus 8228, 3503 RE Utrecht. Tel.nr.: 030-7892300. www.vilans.nl; info@vilans.nl;

Rookmelders redden levens

Rookmelders in huis zijn het ‘nieuwe normaal’.

Vanaf 1 juli a.s. is het wettelijk verplicht dat er op elke verdieping in huis een rookmelder hangt.  Met de slogan ‘Check – Koop – Plak’ roept Brandweer Nederland bewoners op om minimaal één werkende rookmelder op te hangen op elke verdieping in huis. Veel rookmelders gaan 10 jaar mee zonder dat u de batterijen hoef te vervangen, dus te kosten zijn te overzien. Een rookmelder detecteert rook en waarschuwt snel. Zo hebt u meer tijd om veilig buiten te komen  en kunt u eerder de brandweer bellen.

Wilt u weten wat een goede rookmelder is, waar en hoeveel rookmelder geplaatst moeten worden, hoe u de rookmelder moet onderhouden of welke soorten er zijn?

Info hierover treft u op: www.rookmelders.nl; Dit is een initiatief van Brandweer Nederland en de Nederlandse Brandwondenstichting. Telef.nr. 0251-275555

En op www.kbo-pcob-voordeel.nl; Telef.nr. 085-4863364.

Het Verbond van Verzekeraars waarschuwt voor babbeltrucs van criminelen die beweren te komen controleren of uw huis voldoende brandveilig is en voldoet aan ‘nieuwe’ wet- en regelgeving van verplichte rookmelders en/of de voorwaarden van verzekeraars. Eenmaal binnen hebben ze het voorzien op de waardevolle spullen van de bewoners. Neem bij twijfel contact op met uw opstalverzekeraar of de politie.

Saar aan Huis

Blijf langer thuis wonen met aanvullende mantelzorg, aanvulling op thuiszorg of zorg bij dementie.

Saar aan Huis is een particuliere organisatie die passende hulp biedt aan ouderen die ondersteuning nodig hebben om comfortabel en verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. Saar aan Huis heeft vestigingen in heel Nederland.

Saar kunt u inschakelen om uw leven thuis te vergemakkelijken. Zij doen o.a. licht huishoudelijk werk, houden u gezelschap, koken, helpen met de administratie en gaan graag met u op pad of boodschappen doen. Ook de nacht- en 24-uurs zorg behoren tot de mogelijkheden. Binnen 48 uur kan in de meeste gevallen de dienstverlening starten.

De Saars zijn goed opgeleid en dragen zorg een warm hart toe. Zij hebben ruime levenservaring en wonen in uw nabije omgeving. Zij ontlasten familie of vrienden die de mantelzorg op zich nemen voor bijvoorbeeld ouderen met dementie en andere chronische ziektes.

Samen met u wordt gekeken wat uw wensen zijn op het gebied van zorg en ondersteuning. U kunt zelf uw eigen Saar kiezen. U krijgt altijd dezelfde Saar waarmee u een persoonlijke band opbouwt. Saar aan Huis is er voor u op elk afgesproken en gewenst moment van de dag, variërend van 2 tot 24 uur per dag.

De Saars worden persoonlijk geselecteerd en zijn in het bezit van een VOG. Zij werken onder de regeling Dienstverlening aan huis. Als particulier betaalt u vanaf €23,- per uur voor reguliere werkzaamheden, incl. BTW. Voor gespecialiseerde zorg geldt een ander tarief.

Indien u een Persoons Gebonden Budget(PGB) heeft of u komt hiervoor in aanmerking kunt u . de dienstverlening van Saar aan Huis daaruit betalen.

Contact:  Monique van Beek

Telefon: 0229 317255

E-mail: westfriesland@saaraanhuis.nl

Website: www.saaraanhuis.nl

Stichting Netwerk organiseert in wijkcentrum De Huesmolen

Koersbal. Dit is een gezamenlijk balspel dat lijkt op jeu de boules. Het is zeer geschikt voor senioren die naast eenvoudig en rustig bewegen ook van wedstrijdspanning houden. De ballen rollen in een boog omdat het zwaartepunt niet in het midden zit. U kunt een keer komen kijken of dit iets voor u is op: dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur en op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten zijn daarna 10 euro per maand.

60+ Fit. Meer Bewegen Voor Ouderen (MBVO). Hierbij worden verschillende sportoefeningen gedaan, afgestemd op uw eigen mogelijkheden. U kunt een keer gratis komen kijken op donderdag om 13.30 uur of om 14.30 uur. De kosten zijn daarna 12,50 euro per maand.

Quilt bee. Dit is een creativiteit door meerdere lagen stof vast te naaien tot bijvoorbeeld een mooi kleed. Dit is op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur. De kosten zijn 30 euro per 5 maanden.

Info: wijkcentrum de Huesmolen, Huesmolen 60, 1625 HZ Hoorn. Tel.nr.: 0229-234390. www.netwerkhoorn.nl; huesmolen@netwerkhoorn.nl;

Seniorencircuit Hoorn

Een wandeling door de historische haven van Hoorn is op woensdag 14 september a.s. de start van het nieuwe seizoen 2022-2023 Seniorencircuit Hoorn. Het verzamelpunt voor deze wandeling is Onder de Boompjes 22 (het pand van Oud Hoorn). Vanaf 13.30 bent u welkom.

Dhr. Huub Ursem leidt u door de historische havens van Hoorn. Hij vertelt over het wonen en werken rond het water, onder meer over het Baatland, Achter op ’t Zand en het Visserseiland.

Info:  St. Netwerk (gegevens zie boven). Vragen: a.spruijt@netwerkhoorn.nl;

 Vogelbadje

Vogels hebben het hele jaar vers drinkwater nodig om niet uit te drogen en om in te badderen. Ga op zoek in uw schuur etc. naar materialen om (misschien samen met uw kleinkinderen) vogelbadjes te knutselen. De vogels kunnen gewoon niet zonder. Zet de badjes zo neer dat uw lieve buurkatten er niet bij kunnen komen. Zelfs een diep deksel van een oude pan kunt u ervoor gebruiken. Zoek twee of drie stenen, draai het deksel om zodat het handvat tussen de stenen komt of gebruik de oude pan zelf. Een oude koekenpan of een opscheplepel voor de soep kunnen drinkbakjes worden. Hebt u ergens een terracotta bloempot en onderzetter staan. Zet de bloempot op z’n kop, de onderzetter erop, water erin en klaar is het vogelbad.

Misschien hebt u nog een tip om vogels water te geven, mail dit dan door naar de redactie van deze nieuwsbrief.

Info: www.vogelbescherming.nl;

Wat u kunt doen tegen overlast van de buren

Misschien hebt u iets aan onderstaande suggesties.

Wie dicht op andere mensen woont, moet een zekere mate van overlast op de koop toe nemen. Uit onderzoek van een Engelse universiteit blijkt dat mensen na ca. 20 minuten gewend raken aan geluiden tot en met 65 decibel bijv. pratende mensen of achtergrondmuziek. Wacht bij geluidsoverlast dus eerst even af en probeer ondertussen te ontspannen. Vindt u het na een half uur nóg vervelend, dan is de kans groot dat het geluid niet zal wennen. Zijn de buren verder fatsoenlijke mensen dan kunt u besluiten niet op elke slak zout te leggen en bijvoorbeeld oordoppen in te doen. Feesten de buren tot in de late uurtjes? Verman uzelf en ga er pas heen als u kalm bent. Vertel op tactvolle wijze dat u last hebt van het feestgedruis. Breng uw kritiek daarbij zo concreet mogelijk, schrijft psycholoog H. van der Molen in zijn boek ‘Gespreksvoering’. Zeg bijvoorbeeld: ‘door jullie feestje kon ik pas om 3 uur slapen. Kunnen we  afspraken maken voor de volgende keer’. Bijvoorbeeld dat ze doorgeven als ze een feestje houden en of dat om 1.00 afgerond kan worden. Hebt u last terwijl de buren niet echt iets raars doen? Probeer uzelf dan af te schermen. Zet bij stankoverlast het raam niet open als de buren net hun vuilnisbak buiten hebben gezet. En wilt u niet dat de buurkinderen op uw oprit spelen, plaats dan een leuk hek op uw gedeelte. Woont u in een etagewoning, dan kunt u last hebben van de hoge hakken van uw bovenbuurvrouw of de blaffende hond. De Nederlandse Stichting Geluidshinder raadt aan om een verlaagd, vrijhangend plafond aan te brengen. De binnenmuren kunnen worden geïsoleerd bij het horen van trapgeloop, het doortrekken van de buur-w.c. of douchegeluiden. Houdt de overlast aan dan is het, volgens psycholoog Timothey Leary, geen goed idee om even met de bezem tegen het plafond of de muren te stampen omdat mensen vaak symmetrisch op elkaar reageren. Uw aanvallend gedrag zal ervoor zorgen dat de buren  de muziek nog harder zetten. Stelt u zich vriendelijk op, dan is de kans groter dat uw buren gaan meewerken. Ook kunt u eens aan  andere buren vragen of zij ook geluidsoverlast hebben. Dan zou u samen kunnen gaan praten eventueel na overleg met de wijkagent of de woningbouwcoöperatie. In veel gemeenten is er buurtbemiddeling. In Hoorn doet de gemeente dit in samenwerking met Netwerk. Het is geen goed idee om een brief met klachten in de brievenbus van de buren te doen. Een uitspraak op papier komt vaak ongenuanceerder over dan diezelfde uitspraak in gesproken vorm. Psycholoog Willy Bakers schrijft hierover in zijn boek “in contact”. Door een glimlach of een vriendelijke blik krijgen de buren meer begrip voor uw klacht en is er een tweegesprek mogelijk. Ga echter pas naar de rechter als u alles hebt geprobeerd, inclusief professionele bemiddeling via mediation. Doet u dat niet dan bestaat de kans dat de rechter u alsnog naar de mediator stuurt. Hierover kunt u lezen in het boek “Mediation en verwijzen” van de bekende jurist Alex Brenninkmeijer. Een rechtszaak heeft alleen kans van slagen als u bewijs hebt. Houd daarom een dagboek bij over de overlast (wat doen de buren en hoe) en zorg waar mogelijk voor filmmateriaal en getuigen.

Zorgen voor zichtbaarheid senioren

Het parlementaire seizoen zit er bijna op.

Na een lange formatie startte het kabinet begin dit jaar op en de eerste plannen worden duidelijk zichtbaar.

Zo is er het WOZO-programma waarbij onze directeur, Ingrid Rep, samen met andere partners van de Seniorencoalitie aan tafel zat bij minister Helder. WOZO staat voor Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen. Een belangrijk programma voor u en de senioren van de toekomst. Hoe zorgen we dat iedereen mee kan blijven doen? En als er ondersteuning nodig is, is deze dan ook beschikbaar?
Een vraagstuk dat daar naadloos op aansluit is: Zijn er voldoende passende woningen voor iedere senior? Minister De Jonge zit hierover met Ingrid Rep aan tafel om samen te bepalen hoe hieraan een impuls kan worden gegeven in de woningmarkt.

Maar er speelt meer! Mede op basis van eigen onderzoek en gesprekken met de Nationale Ombudsman is de toegankelijkheid van de toeslagen (denk aan de huur- of zorgtoeslag) op de agenda gezet. Te veel senioren weten de weg naar dit soort financiële tegemoetkomingen niet te vinden. En als u dan bedenkt dat de pensioenen in de afgelopen jaren ook niet geïndexeerd zijn, is dat wrang.

U heeft wellicht de radiospotjes gehoord over onze pensioenactie die we samen met de Seniorencoalitie hebben uitgezet. Het spel is nu echt op de wagen in de Tweede Kamer en zal volgen in de Eerste Kamer.  We willen de petitie aanbieden aan de Leden in beide Kamers.  Uw ondersteuning doet er dus echt toe. Inmiddels tekenden al 45.000 mensen onze petitie.

En we kijken vooruit naar de volgende verkiezingen: de provinciale verkiezingen. Samen met enkele vertegenwoordigers uit het netwerk belangenbehartiging hebben we een eerste stap gezet naar een provinciaal manifest. Deze gaan we verder perfectioneren en aanvullen. U gaat het resultaat zien na de zomer. Meedenken? Laat het ons weten. Dan nodigen we u graag uit!

Info: Nieuwsbrief KBO/PCOB

Belangrijke telefoonnummers

KBO-PCOB hoofdkantoor, Etten-Leur                      085-4863364

PCOB, afd. Hoorn, secretaris                                       0229-231592

Wmo-Zorgloket, gemeente Hoorn                              0229-252200

Dierenambulance                                                           0229-245353

Dijklander Ziekenhuis Hoorn                                      0229-257257

Dijklander ziekenhuis poliklinieken afspraak          0229-257725

Dijklanderziekenhuis Hoorn bloedpr. Afspraak       088-3424614

Centrale Huisartsenpost Hoorn                                   0229-297800

Politie, spoed of heterdaad                                           112

Politie, geen spoed                                                          0900-8844

Veilig Thuis (huiselijk geweld)                                     0800-2000

Meld Misdaad Anoniem                                                0800-7000

De Kindertelefoon                                                          0800-0432

Gehandicaptenvervoer Nederland: VALYS              0900-9630

Landelijk meldpunt Zorg (Overheid)                         088-1205005

Rijksoverheid                                                                  1400

Slachtofferhulp Rijksoverheid Nederland                0900-0101

Slachtofferhulp Rijksoverheid onze regio                088-1205005

ANWB Alarmcentrale                                                   088-2692888

Crisisnummer Buitenlandse zaken                            070-3487770

Belangrijke websites

www.politie.nl

www.politie.nl/themas/babbeltruc.html

www.meldmisdaadanoniem.nl

www.slachtofferhulp.nl

Aankondiging middag bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 21 september a.s. is het Wereld Alzheimer Dag en wordt er een bijeenkomst gehouden van ons Alzheimer Café Hoorn. We staan stil bij deze belangrijke dag en vragen extra aandacht voor dementie. Het thema voor deze dag dit jaar is ‘Samen op pad’. Hier kan je op velerlei manieren samen invulling aan geven en wij hebben een creatieve middag muziek gepland! Laat u verrassen en we zien u graag in ons café.

De gespreksleider van deze middag is Annet Koelman.

Locatie: Grote Beer, Grote Beer 3 te  Hoorn. Inloop is mogelijk vanaf 14.30 uur. Het programma begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden.

Info: bij Ellen Bos-Ruijer via e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl of te bereiken via 0229-741741 (Geriant).

www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland

Bij verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven.

Alzheimer Café Hoorn is onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, Wilgaerden, JonkersZorg, Martha Flora Hoorn en Geriant West-Friesland.

Fotogalerij

Aanleverdatum kopij volgende nieuwsbrief

Voor 23-09-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden