Nieuwsbrief september 2022

15 sep 2022 Sneek

 

 

                                                                       Secretariaat: E. E. Evertse-van Doornspeek.

                                                                                                               tel.: 0515-707030

                                                                                                e-mail: sneek@pcob50plus.nl

 

 

Nieuwsbrief PCOB-afdeling Sneek e.o. September ’22.

 

Vanuit het bestuur.

Welkom allemaal in het Nieuwe Seizoen! We hopen dat u goed de soms erg warme zomerdagen bent doorgekomen.

Bijgaand vindt u niet alleen het Magazine, maar ook het nieuwe Programmaboekje. Veel dank zijn we verschuldigd aan de Activiteiten Commissie en aan de man die het boekje zo fraai componeerde en vorm gaf. Hulde!

We zijn verheugd dat we mevrouw Siena Cnossen, velen van u wel bekend, mogen voorstellen als nieuw lid van ons Bestuur. Siena, veel sterkte en wijsheid toegewenst en Welkom in ons midden!

We wensen u allen een goed, niet door corona verstoord, seizoen toe!

En we beginnen direct al met de Bootreis op 6 september. Als u zich nog niet hebt opgegeven, wilt u dat dan heel snel doen?

 

Vanuit onze afdeling.

Afgelopen zomer is voor onze afdeling niet zonder slag of stoot verlopen, waarvan ik enkele feiten wil vermelden.

  • De fietsmiddagen zijn inmiddels achter de rug en goed geslaagd. Er was elke keer een opkomst van ongeveer 10 à 12 liefhebbers. De koffiestop halverwege elke tocht was gezellig met goede gesprekken.

 

Overleden in de afgelopen periode:

Dhr. F. Oppewal, Prinsengracht 7. Op de leeftijd van 85 jaar.

Mevr. A. Hogendorp-Brandsema, Lohmanstraat 10. Op de leeftijd van 77 jaar.

Mevr. T.F. Cnossen – de Vries, Hemdijk 99. Op de leeftijd van 76 jaar.

Mevr. A. van Scheltinga – Reitsma, Sikko Sjaerdemalaan 54 IJlst. Op de leeftijd van 89 jaar.

Dhr. W. de Vries,  Gossepalen 61. Op de leeftijd van 89 jaar.

 

“Kom naar Mij, allen, die vermoeid en belast zijn,

en Ik zal u rust geven”.           Mattheüs 11:28

 

Maar ook kunnen we een aantal nieuwe leden verwelkomen:

Dhr. en mevr. Cnossen- Hoekzema, Langaerderdyk 13 te Scharnegoutum.

Mevr. A. Mollema, Gravinneweg 60 Sneek.

Mevr. G. Santema, Palm 5 te Sneek.

Dhr. C. de Jong en mevr. T. van Buren, Spijkerboor 69 te Sneek.

Dhr. AHM de Groot en mevr. E.W. de Groot-Woudstra, Slenk 17 te Sneek.

Fijn dat u allen onze gelederen komt versterken

Voel u welkom en doe mee!

 

Uitnodiging Gearwurkingsdag Fryslân.

Wanneer: woensdag 21 september van 14.00 tot 16.00 uur

Locatie: ’t Skûtsje (grote zaal) Crackstate 7, Heerenveen.

De St. Samenwerkende Friese Ouderenbonden (SFO) en Healthy Ageing Netwerk Noord Nederland (HANNN) nodigen een ieder graag uit voor deze middag.

 

Thema is  “Veilig en Mobiel”.   Zo lang mogelijk zelfstandig en veilig mobiel blijven

                                                  dat wil toch iedereen?

De middag staat in het teken van mobiliteit in het dagelijkse leven: thuis en onderweg in het verkeer.  Het belooft een interessante en leerzame middag te worden.

Aanmelden kan per mail naar allette.snijder@hannn.eu  of telefonisch bij Sanne van der Kamp via

06-21402502.

 

 Uitnodiging voor een filmmiddag van de Ouderenbonden ABO-SWF en KBO-PCOB

 

Silence of the Tides

Filmmiddag van de Ouderenbonden ABO-SWF en KBO-PCOB

Woensdag 26 oktober,   CineSneek,    14.30 – 16.30 uur

Inloop vanaf 14.00 uur.   Halverwege Pauze.  Taxi’s afspreken om 16. 45.

                              Kosten, incl. kop koffie of thee: € 8,50 p.p.

Telefonisch reserveren (NIET via Internet) op 0515  412  341

Ook kaarten aan Kassa, mits niet uitverkocht.

Een overweldigende poëtische Natuurfilm over de Nederlandse, Duitse en Deense Wadden.

Prachtige beelden, glashelder geluid, de contrasten tussen de seizoenen, stilte en storm, leven en dood, mens en natuur, techniek en oerkracht, zonder verhaal en zonder commentaarstemmen, dit alles tegen een decor van lucht, water, wind, mist en steeds wisselend licht.

Een film die in- en uitademt met de getijden van het unieke Werelderfgoed.

IEDEREEN WELKOM!!

Met een hartelijke groet namens het Bestuur,                                  Tineke van der Werff.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden