Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg september 2023

30 aug 2023 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam Voorburg, september 2023

Bestuur
Jan Hendriks Voorzitter, nieuwsbrief 0638926344
Richard Gordijn Penningmeester, ledenadministratie 06-22443516
Vacature Secretaris
Femmie Nobels Programmacommissaris 0629628062
Postadres E-mail secretariaat
Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

Contributie
€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden ING-rekening NL06INGB0000411871 PCOB Leidschendam-Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief
1. Van de voorzitter
2. Om over na te denken
3. Een blik vooruit: Waar kunnen we elkaar ontmoeten?
4. Persbericht contactbijeenkomst van 12 september a.s.
5. Informatiemiddag over MANTELZORG 4 oktober
6. Bij de Ouderenbond doen we het sámen!
7. Verjaardagen september

1. Van de voorzitter
De zomermaanden juli en augustus zijn inmiddels weer voorbij. De thuisblijvers en Nederland gangers kregen wat vaker te maken met enige regendruppels en we hadden best wel een extra zonnetje kunnen gebruiken. Als van binnen de zon maar blijft schijnen!
We starten de nieuwsbrief met wat ‘stof tot nadenken’ en eindigen de nieuwsbrief met de oproep om ook voor deze rubriek input te leveren. De contactmiddagen bieden het komend halfjaar weer voldoende gelegenheid om elkaar fysiek te ontmoeten. Fijn om weer velen te mogen treffen op de eerste contactmiddag op dinsdag 12 september a.s.
Niet alleen het persoonlijk contact, maar ook inhoudelijk heeft deze middag veel te bieden. Kijk daartoe even naar het toegevoegde persbericht.
We blikken ook vooruit naar de inmiddels traditionele informatiemiddag die op woensdag 4 oktober samen met de KBO wordt georganiseerd. Dit keer over Mantelzorg. Een ‘seniorenthema’ om eens goed van gedachten over te wisselen met enkele specialisten.
Na een oproep om vooral ‘actief’ mee te doen sluiten we af met de verjaardagen in september. Allen van harte gefeliciteerd en weer een mooi nieuw levensjaar toegewenst.
Jan Hendriks

2. Om over na te denken
Gebeden veranderen de wereld niet.
Ze veranderen de mensen
en mensen veranderen de wereld
Albert Schweitzer
Bagage voor onderweg
Stop wat humor in je rugzak,
neem wat optimisme mee.
En wat reisgenoten zoeken
dat is ook geen gek idee!
Weten welke kant je op wilt
en op weg gaan met een doel.
Ook al is dat doel maar simpel,
het geeft toch een goed gevoel.
Durf eens naar de weg te vragen,
stuur misschien een beetje bij.
Laat je af en toe verrassen
door die gekke maatschappij.
Met wat wilskracht als bagage
zit je bijna altijd goed.
Grote struikelblokken neem je
Met een beetje durf en moed.
Als je liefde durft te geven
wordt het leven kinderspel.
Vul de rugzak dus met liefde,
Wie die uitdeelt, komt er wel.

3. Een blik vooruit: Waar kunnen we elkaar ontmoeten?
De vakantieperiode ligt achter ons. Sommigen bleven thuis, anderen trokken erop uit. Hoe dan ook hopen we dat u een fijne periode achter de rug heeft. Tijd om elkaar weer te ontmoeten en bij te praten. Onze contactmiddagen voor de tweede helft van 2023 zijn als volgt gepland:
Dinsdag 12 september 14-16 uur Kruisheuvelkerk
We nemen dit keer uitgebreid de tijd om bij te praten. Daarnaast zijn de gebiedsregisseurs vanLeidschendam-Voorburg op bezoek, wat ons de gelegenheid biedt om te overleggen over de voor ouderen belangrijke onderwerpen in de gemeente. Verderop in deze nieuwsbrief is het persbericht opgenomen.
Woensdag 4 oktober 14 – 16 uur Koningkerk
Samen met de KBO organiseren we op deze middag een samenkomst met als thema Mantelzorg. Ook hierover leest u verderop in de nieuwsbrief meer informatie. Deze samenkomst vervangt in oktober de traditionele contactmiddag.
Dinsdag 14 november 14 – 16 uur Kruisheuvelkerk
Tijdens onze contactmiddag komt het seniorenkoor Dicentoria, dat onder leiding staat van Wim Keijzer, op bezoek. Het belooft veel muziek en zangplezier. Een uitgelezen mogelijkheid om elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten.
Dinsdag 12 december 14 – 16 uur Koningkerk (Bij Bosshardt)
Het Leger des Heils zorgt weer voor een mooie Kerstviering. We komen weer helemaal in de sfeer
van de kerstdagen.

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam, bus 46 en tram 6
Adres Koningkerk: Bruijnings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

4. Persbericht contactbijeenkomst van dinsdag 12 september a.s.
Gemeente Leidschendam-Voorburg en senioren: kan het sámen beter?Tijdens haar contactbijeenkomst van 12 september a.s. in de Kruisheuvelkerk (14.00 uur) ontvangt de Protestants Christelijke Ouderenbond een team van gebiedsregisseurs van onze gemeente. De gebiedsregisseurs vormen de ogen en oren van de gemeente voor onze inwoners en ieder die zich maatschappelijk betrokken voelt.
Het team van gebiedsregisseurs: Vanessa van Hurck, Raúl Garcia,Penchy Harteveld, Anne Hans en Nathalie Batelaan.
Samen bespreken we de voor ons – als senioren – belangrijke onderwerpen zoals veiligheid, eenzaamheid en ouderenbeleid. Waar kunnen we terecht met zorgvragen of ideeën en klachten over de openbare ruimte? Waar loop je als oudere tegenaan? Wat kan beter?
Vinden de wensen uit de door de ouderenbonden – voor de gemeenteraadsverkiezingen eschreven – brief aan de politiek een plekje in het beleid? Tegelijkertijd krijgen we inzicht in de positie van de gebiedsregisseurs en wat die voor ons kunnen betekenen.
De samenkomst is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Aanmelding is niet nodig, Een vrijwillige bijdrage voor de collectebus wordt op prijs gesteld. Het adres van de Kruisheuvelkerk is Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam (bereikbaar met bus 46 en tram 6).

5. Informatiemiddag over MANTELZORG 4 oktober
Wie zorgt er voor mij als ik langdurig ziek ben, een beperking heb of hulpbehoevend ben? De komende jaren wordt MANTELZORG een steeds schaarser ‘artikel’. Het aantal zelfstandig wonende 75-plussers groeit gestaag, maar het aantal potentiële mantelzorgers per
zorgvrager neemt flink af door de vergrijzing en de groei van het aantal werkenden. Voor de ouderenbonden van Leidschendam-Voorburg (KBO en PCOB) voldoende aanleiding om een informatiemiddag te organiseren op woensdag 4 oktober van 14-16 uur in de Koningkerk te Voorburg (Bruinings Ingenhoeslaan 4; bus 23 en tram 2 stoppen voor de deur). De toegang is gratis en opgave vooraf is niet nodig. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Drie deskundigen en een ervaren mantelzorger verzorgen een korte inleiding van 10 minuten, elk vanuit hun eigen ervaring en kennis zodat
alle relevante aspecten aan de orde komen. Het zijn mw. Varkevisser (‘een leven lang mantelzorger’), mw. Henriek van der Sloot (‘praktijk-       ondersteuner huisarts; spin in het web’), mw. Wietske de Kat (Woej, mantelzorgcafé) en mw. Judith Haans (mantelzorgmakelaar: wat moet je   allemaal regelen en financiën). Na de pauze kunt u vragen stellen aan de sprekers.

6. Bij de Ouderenbond doen het sámen!
Werken aan de nieuwsbrief
Het is leuk als we de nieuwsbrief een wat meer persoonlijk karakter geven. We worden graag gevoed met ‘gedichten’, ‘interessante stukjes en weetjes’, ‘persoonlijke ervaringen’, maar ook bijvoorbeeld met ‘vakantieverhalen’.
Nieuwe leden
Wie onze activiteiten leuk vindt en op de hoogte gehouden wil worden: word vooral lid!
De kosten zijn het niet. Mail even naar de voorzitter en u ontvangt een inschrijvingsformulier.
Vacature secretaris
We moeten wat harder op zoek naar een secretaris in het bestuur. Wie er een keer over
wil praten: neem vooral contact op.

In alle gevallen kunt u contact opnemen met Jan Hendriks (e-mail: janhendriks57@hotmail.com, tel.: 06-389.26.344)

7. Verjaardagen
Leidschendam
Mw. W.J.J. Groen-Elve 30 september 75 jaar
Voorburg
Dhr. L. Cosman 02 september 86 jaar
Mw. H. Visser-van Vark 02 september 86 jaar
Mw. C.J. van Maanen-Molenkamp 03 september 83 jaar
Mw. A.A. Valkenburg 03 september 93 jaar
Dhr. P. de Vos 10 september 85 jaar
Mw. R. van Dam 12 september 82 jaar
Mw. H. Dijkstra 15 september 57 jaar
Mw. W. Brauckman-van Walraven 16 september 81 jaar
Dhr. F. Dijkstra 16 september 57 jaar
Mw. Ph.J. A. Dondorp-Goslinga 17 september 88 jaar
Dhr. J.L. Geluk 24 september 77 jaar
Mw. G. Visser 26 september 85 jaa

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden