Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg mei 2023

12 mei 2023 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam Voorburg, mei 2023        

Bestuur

Jan Hendriks                  Voorzitter                                                    0638926344

Richard Gordijn             Penningmeester, ledenadministratie   06-22443516

Vacature                          Secretaris

Atte Roskam                  Nieuwsbrief-communicatie                    06 11923478

Femmie Nobels             Programma-commissaris                        0629628062

Postadres                                                               Email secretariaat

Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg                     leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

Contributie

€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden

ING-rekening NL06INGB0000411871 PCOB Leidschendam-Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief                                                              

  1. Van de voorzitter                            
  2. Programma contactmiddagen 2023  1e helft                           
  3. Dagtocht PCOB 9 mei                            
  4. Verslag contactmiddag met Harrie Ozinga                            
  5. De rechten van u als consument                            
  6. Op vakantie met KBO-PCOB                            
  7. Leden werven voor PCOB                                     
  8. Verjaardagen                            
  9. Een lied van Huub Oosterhuis                                      

1. Van de voorzitter

Het is 14 april als ik dit schrijf. De zon schijn uitbundig. Wij hopen natuurlijk dat het op 9 mei tijdens onze dagtocht ook zulk mooi weer is. Deze keer is de nieuwsbrief wat korter. In verband met vakantie moesten wij de nieuwsbrief al medio april aanleveren bij de drukker. Atte Roskam schreef weer een mooi verslag van de contactmiddag van 11 april toen Harrie Ozinga een interessante lezing hield over projecten die hij opzet om jongeren naast hun schoolopleiding kennis te maken met de samenleving. Als u nog mensen kent die nog geen lid zijn. Spoor ze aan om alsnog lid te worden. Ze krijgen dan een mooie rugzak kado. Zie voor meer info onder 7. Wij sluiten af met een lied van Huubosterhuis die overleed op 1ste Paasdag. Tot slot. Bericht van de pm. Uw contributie wordt eind mei afgeschreven (bij automatische incasso).

2. Programma contactmiddagen 2023 1ste helft

In 2023 heeft het bestuur weer een interessant programma bedacht. Wat bekend is melden we nu al zodat u het in uw agenda kunt zetten:

      1. Dinsdag 9 mei dagtocht Biesbosch

Dagtocht. Bestemming Biesbosch. Zie informatie onder 3.

     2. Dinsdag 13 juni Koningkerk

Algemene Ledenvergadering. Kunsthistoricus Wim Algera verzorgt een lezing over Escher. De Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972) is een van de bekendste grafische kunstenaars ter wereld. Hij werd 125 jaar geleden geboren.

     3.Dinsdag 12 september Gebiedsregisseurs gemeente LV vertellen over hun werk

     4.Woensdag 4 oktober Middag over Mantelzorg 14-16 uur Koningkerk

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam, bus 46 en Tram 6

Adres Koningkerk: Bruinings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

3. Dagtocht PCOB 9 mei

Beleef het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch! Op dinsdag 9 mei a.s. organiseert de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) afdeling Leidschendam-Voorburg voor senioren 55+ een dagtocht met boottocht door het ongerepte natuurgebied van de Brabantse Biesbosch. We vertrekken om 10.00 uur vanaf de Kruisheuvelkerk te Leidschendam en rijden vervolgens langs de Koningkerk te Voorburg om deelnemers daarop te pikken. We zetten rechtstreeks koers naar de Brabantse Biesbosch. Een prachtig natuurgebied tussen de Nieuwe Merwede, de Amer en het land van Heusden en Altena. Grote groepen van vogels vinden hier dekking, voedsel en nestgelegenheid. U kunt ervan uitgaan dat u veel dieren zult zien. Rond 12.00 uur schepen we in en genieten van de rondvaart door dit gebied. De schipper vertelt u het nodige over dit natuurgebied en we genieten aan boord van de lunch. Rond 14.00 uur meren we weer aan en vertrekken naar Stellendam. In het plaatselijke restaurant genieten we naar keuze van koffie, thee of een drankje. Ook een gebakje wordt hierbij niet vergeten. Tussen 17.30 uur en 17.45 uur keren we in omgekeerde volgorde weer terug naar bovengenoemde kerken in Voorburg en Leidschendam.

Kosten en aanmelding

Aanmelden kan nog per e-mail bij Jan Hendriks (janhendriks57@hotmail.com). U komt dan op de reservelijst maar de ervaring leert dat er soms nog mensen afvallen. De dagtocht is voor leden en niet-leden. Voor leden van KBO en PCOB bedragen de kosten € 65,–. Voor niet-leden brengen we € 75,– in rekening. Lid worden kan natuurlijk ook.

4. Verslag contactmiddag over Toekomst Jeugd

Op 11 april jl. verzorgde Harrie Ozinga een lezing onder de titel “Jongeren voorbereiden op de wereld van morgen”. Harrie Ozinga is oprichter en directeur van de Stichting Techniekmenu. Daarnaast is hij manager onderwijsprojecten voor een nieuwe middelbare school op de Binckhorst die in augustus 2023 van start gaat. Dat wordt het John Dewey College.

Stichting Techniekmenu

Vanaf 2020 moeten alle basisscholen structureel aandacht besteden aan wetenschap & technologie (W&T). Dat heeft de overheid besloten. In de komende jaren zullen er naar schatting zo’n 30.000 extra technici nodig zijn om te voldoen aan de groeiende behoefte aan technisch personeel in sectoren zoals life science, ICT en high-tech. De Stichting Techniekmenu helpt de scholen – naast basisonderwijs (16 scholen met 5000 leerlingen) ook voortgezet onderwijs- daarbij met meer praktijkgericht onderwijs rond de thema’s technologie en duurzaamheid. Hierbij wordt actief samengewerkt met bedrijven, musea en de gemeente. In de complexe wereld van morgen heb je niet alleen kennis nodig maar ook (beroeps)-vaardigheden, moet je leren samenwerken, creatief zijn en actief werken aan je persoonlijkheid. Door zijn dochter kwam Harrie erachter dat er in het onderwijs weinig ruimte is voor nieuwsgierigheid. Het huidige onderwijs is vooral gericht op overdracht van kennis. Vanaf de kleuterschool worden er toetsen afgenomen om te checken in hoeverre de kinderen de kennis tot zich genomen hebben. Het onderwijs op het John Dewey College zal gebaseerd worden op het principe van Project Based Learning ofwel in goede Nederlands Projectmatig onderwijs. Dat principe wordt ook toegepast door de Stichting Techniekmenu. Harrie bedenkt de projecten. Hij illustreert zijn werk aan de hand van enkele projecten.

Voorbeelden van praktijkprojecten

In de gemeente Leidschendam-Voorburg organiseerde Harrie in samenwerking met Dunea Educatie en de Hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland het Project Vliet Clean Sup. Jongeren verzamelden op hun Sup het plastic afval dat achtergelaten was in de Vliet. Als resultaat kun je dan kijken naar de hoeveelheid verzameld afval maar je kunt ook kijken naar wat je met dat afval kunt doen terwijl je ook monsters van het water kunt nemen om de waterkwaliteit te onderzoeken. Dit project haalde zelfs het jeugdjourmaal. In samenwerking met het Veurs Lyceum in Leidschendam zette Harrie het project Zwerfafval Project Prinsenhof op. De jongeren moesten antwoord geven op twee vragen: hoe kunnen we zorgen dat er minder zwerfafval is en wat kunnen we doen met het zwerfaval dat geraapt wordt. Het project werd afgesloten in de trouwzaal van de gemeente LV in aanwezigheid van wethouder Marcel Belt. Harrie: “De jongeren waren verbaasd dat ze gehoord werden!”.  In samenwerking met het Corbulo College en de gemeente Den Haag bedacht Harrie een project waarin leerlingen van het Corbulo plantenbakken van oude pallets maakten. De pallets kregen ze van bedrijven uit de Binckhorst. Het project maakt onderdeel uit van het Project Bincks Groen dat als doel heeft om de Binckhorst te vergroenen. Dit oude industrieterrein wordt veranderd in een moderne woon-werkwijk. Het project werd geopend door wethouder Bredemeijer van Den Haag. Inmiddels staan er 20 bakken in de Binckhorst. Zo staan 8 plantenbakken zelfs op het dak van de voormalige Caballerofabriek. De eerste bakken werden gemaakt van hout en een stalen frame. Daardoor werden ze wel erg zwaar. Een meubelmaker hielp om een model te ontwerpen zonder stalen frame. Dat werd de 2de generatie. Nu wordt er gewerkt aan circulaire bakken wat betekent dat alle onderdelen hergebruikt kunnen worden. Op verzoek van een bewoner is er zelfs een bak gemaakt waarin een boom kan staan. Bij het onderhoud van de planten in de bakken zijn weer andere (maatschappelijke) organisaties betrokken zoals verstandelijk gehandicapten terwijl de Stichting Nelis die glazenwassers opleidt ervoor zorgt dat de plantjes bewaterd worden. Het laatste project dat Harrie liet zien was een project om het verhaal van George Maduro die in de 2de wereldoorlog Villa Dorrepaal bevrijdde van de Duitsers en voor die heldendaad postuum de Willemsorde ontving een plek te geven in het onderwijs. Voor leerlingen van groepen 7 en 8 van de basisschool werd een Maduro Escaperoom gemaakt waarbij bejaarde dames bevrijd moesten worden uit handen van de Duitsers. De ontwikkeling van de Maduro Escaperoom is financieel mogelijk gemaakt door bijdragen van Lions en Rotary Voorburg.

Nog meer ideeën en burgerparticipatie

In het nagesprek met de aanwezigen kwamen nog een aantal potentiële projecten aan de orde zoals een repair-café in het Corbulo College, een buurtrestaurant in Veurs Voorburg en een project Gezond eten in samenwerking met de Spinozahof waar ook een kruidentuintje is. Tot slot vroeg Penchi Harteveld van de gemeente aandacht voor haar werk als adviseur Burgerparticipatie: burgers die op vrijwillige basis iets doen voor de samenleving. Jongeren participeren via de projecten van Harrie in de samenleving. Dat kunnen burgers ook. Nederland en ook onze gemeente kent al veel vrijwilligers. Als u een idee heeft kunt u dat per email aan Penchi voorleggen (P.Harteveld@leidschendam-voorburg.nl).

5. De rechten van u als consument

Op 4 mei organiseren KBO en PCOB een ZOOM  van 10.30-11.30 uur. Een vertegenwoordiger van de Autoriteit financiële markten (ACM) vertelt over de rechten die u als consument hebt. U kunt zich aanmelden via deze link: www.kbo-pcob.nl/agenda/consumentenrecht-met-autoriteit-consument-en-markt/?utm_medium=email

6. Op vakantie met KBO-PCOB

Er zijn nog enkele tweepersoonskamers te boeken (NB. Info dateert van begin april!) voor onze ledenreis naar Toscane, vertrek 24 juli. Bezoek alle hoogtepunten van deze prachtige streek, maak excursies naar o.a. Pisa, Lucca, Siena en Florence en verblijf in een sfeervol hotel. Klik op onderstaande link of bel 0180-45 78 03 en vermeld Reiscode ebmtm94. 

www.dejongintra.nl/vakanties/italie/groepsreizen-italie/toscane-umbrie-en-de-marken/indrukwekkend-toscane-met-kbo-pcob-montecatini-terme–100425404?fbclid=IwAR2rIMDI8NGtOzjFoOlfrZ2WUtHLO8QKH3Os9hjwJ8WaWbepnLPD3SHr2s&utm_medium=email

7. Leden werven voor KBO en PCOB

Als PCOB kunnen wij best nog wat meer leden gebruiken. Zou fijn zijn als u daar een handje bij helpt. De landelijke organisatie van KBO-PCOB heeft nu een actie. Nieuwe leden ontvangen een mooie rugtas als kado. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via: www.kbo-pcob.nl/lid-worden/?utm_medium=email

8. Verjaardagen

Voorburg:

Mw. S.L. Stoel                                             7 mei                  66 jaar

Mw. De Jong-Mellema                              10 mei               85 jaar

Dhr. R.H.J. de Boer                                    18 mei               71 jaar

Mw. H.C. Neeleman-van der Kooij        20 mei               86 jaar

Dhr. E. Bink                                                 22 mei               68 jaar

Mw. E. Beimers-Jurgens                           26 mei               72 jaar

Dhr. J. Rookmaker                                    30 mei               81 jaar

Leidschendam:

Dhr. Rh. Van den Oever                           5 mei               93 jaar

Dhr. D. Bron                                              25 mei              90 jaar

Dhr. P.J. Verkerk                                      27 mei              83 jaar

 

9. Een lied van Huub Oosterhuis

Licht dat ons aanstoot in de morgen,

Voortijdig licht waarin wij staan

Koud, één voor één, en ongeborgen,

Licht overdek mij, vuur mij aan.

Dat ik niet uitval, dat wij allen

Zo zwaar en droevig als wij zijn

Niet uit elkaars genade vallen

En doelloos en onvindbaar zijn

 

Licht, van mijn stad de stedehouder,

Aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,

Draag mij, ik ben jouw kijkend kind.

Licht, kind in mij,

Ergens al de wereld daagt

Waar mensen waardig leven mogen

En elk zijn naam in vrede draagt.

 

Alles zal zwichten en verwaaien

Wat op het licht niet is geijkt.

Taal zal alleen verwoesting zaaien

En van ons doen geen daad beklijft.

Veelstemmig licht, om aan te horen

Zolang ons hart nog slagen geeft.

Liefste der mensen, eerstgeboren,

Licht, laatste woord van Hem die leeft.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden