Nieuwsbrief PCOB Ldm-Vbg, juni 2022

28 mei 2022 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) Afdeling Leidschendam Voorburg, juni 2022   

Bestuur

Jan Hendriks                  Voorzitter                                                    0638926344

Richard Gordijn             Penningmeester                                        06-22443516

Annie Neeleman           2de Penningmeester                                070-3861279

Joop Carton                    Ledenadministratie                                  070-3875904

Cees Franke                    Algemeen lid                                             070-3869345

Atte Roskam                  Nieuwsbrief-communicatie                    06 11923478

Femmie Nobels             Programma-commissaris                        0629628062

 

Postadres                                                  Email secretariaat

Okerhof 30 2272 JG Voorburg               leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

 

Contributie

€35 voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden

ING rekening NL06INGB000011871 PCOB Leidschendam-Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief                                                                    

 1. Van de voorzitter
 2. Aftreden bestuursleden
 3. Betaling contributie 2022
 4. Programma contactmiddagen 2022
 5. Middag over Dementie
 6. Verslag UITJE Linge en Leerdam
 7. Belangrijke telefoonnummers
 8. Vredesvlam in The Mall of the Netherlands: “De Liefde is een vlammend vuur”
 9. Verlenging rijbewijs
 10. Energietoeslag aanvragen kan nog steeds
 11. Gemeente informeert kwetsbare AOW-ers
 12. Mantelzorgcafé
 13. Bewegen voor ouderen
 14. VERA
 15. Uw vakantieverhaal in de nieuwsbrief                            
 16. Personalia (verjaardagen, overledenen, nieuwe leden)

1. Van de voorzitter

 Het gaat goed met de PCOB in Leidschendam-Voorburg. Deze maanden meldden zich vier nieuwe leden. Daarmee komt het totaal dit jaar op tien. Voor onze afdeling en haar activiteiten is het belangrijk dat we de groei kunnen doorzetten. Kent u iemand die lid wil worden: neem even contact op met één van de bestuursleden.

In deze nieuwsbrief kijken we terug naar het gezellige uitstapje naar De Linge. De kwaliteit van het drukwerk van de nieuwsbrief laat publicatie van foto’s niet toe. Vandaar dat we de nieuwsbrief dit keer ook per e-mail verspreiden. Staat uw e-mail-adres niet in het ledenbestand? Laat het even weten. Verheugd is het bestuur ook dat De Vredesvlam in The Mall of the Netherlands is onthuld. In deze nieuwsbrief een impressie.

Tijdens de contactmiddag in juni wordt een interessante lezing gegeven over kasteel Duivenvoorde en het bijbehorende park. Aansluitend volgt rond 15.30 uur de algemene Ledenvergadering. Het is mogelijk speciaal voor één van deze programmaonderdelen te komen.

2. Aftreden bestuursleden

De bestuursleden Cees Franke, Joop Carton en Annie Neeleman hebben aangekondigd dat zij per 1 juli hun lidmaatschap van het bestuur opzeggen. Het bestuur bedankt hun voor de vele jaren dat zij zich ingezet hebben voor de PCOB. Het bestuur zoekt opvolgers. Als u tips heeft horen wij dat graag. Het postadres wordt voorlopig het adres van de voorzitter. Richard Gordijn neemt de ledenadministratie over.

3. Betaling contributie 2022

Eind mei wordt de contributie afgeschreven van de bankrekening van leden die toestemming gegeven hebben voor automatische afschrijving. Leden die nog geen machtiging tot automatische incasso van de contributie hebben afgegeven en nog niet betaald hebben wordt gevraagd om de contributie voor 2022 z.s.m. over te maken naar bankrekening NL06INGB0000411871 t.n.v. PCOB Leidschendam-Voorburg. Als u alsnog automatische incasso wilt kunt u contact opnemen met de penningmeester (zie colofon). De contributie voor 2022 bedraagt voor alleenstaanden € 35,00 en voor samenwonenden € 51,50.

4. Programma contactmiddagen 2022

In 2022 heeft het bestuur weer een interessant programma bedacht. Wat bekend is melden we nu reeds zodat u het in uw agenda kunt zetten:

1.  14 juni   Lezing over kateel Duivenvoorde en bijbehorend park door de conservator van Duivenvoorde, mevvrouw Simone Nieuwenbroek. Aanvang 14.00 uur. Na de pauze vindt de Algemene Ledenvergadering plaats. Locatie Kruisheuvelkerk.

2.  Juli en augustus geen programma.

3.  13 september. Een carrière bij marine en NAVO door Hank Ort. Locatie volgt.

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 Leidschendam, bus 46 en Tram 6

Adres Koningkerk: Bruinings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

5. Middag over dementie

Op woensdag 5 oktober a.s. 14-16 uur organiseert de PCOB samen met KBO Leidschendam en KBO Voorburg een middag over dementie. In de Koningkerk te Voorburg (Bruinings Ingenhoeslaan 4; bus 23 en tram 2 stoppen voor de deur). Op die middag verzorgt Tim van Iersel een lezing over dementie. Tim van Iersel (www.timvaniersel.nl) is geestelijk verzorger voor dementen in diverse zorginstellingen van WZH in onze regio. Hij is ook op landelijk niveau actief als expert/adviseur als het gaat om dementie. Na de lezing is er gelegenheid tot het stellen van vragen en onderling gesprek.

6. Verslag UITJE Linge en Leerdam

 Het hield de spanning erin. Frans Zekeris arriveerde met zijn bus net een paar minuutjes later dan de afgesproken tijd op het President Kennedyplein in Leidschendam. Het begin van een enerverend ‘dagje Linge’. Op naar de Koningkerk waar de groep van 40 gecompleteerd werd. Eén last minute zieke helaas. Na een dagopening met ‘vruchtdragende fruitbomen’, een warm welkom en een traktatie vanuit de snoepdoos zetten we – via een rondje Alblasserwaard – koers naar Kinderdijk.

In restaurant ‘De Klok’ smaakte het gebak prima. Het gezoem van onderlinge gesprekken vulde alras de gezellige ruimte. Verder door de Alblasserwaard, waar koeien nog koeien mogen zijn. Via Schoonrewoerd kwam Leerdam iets vroeger dan verwacht in het vizier. Het gaf wat tijd voor een eerste kennismaking met de winkelstraten, de boulevard langs De Linge en – voor velen – een terrasje in de zon.

Tegen de verwachting van chauffeur Frans wist iedereen zich tijdig in te schepen. Een mooie vaartocht en een heerlijk koffiebuffet vielen ons ten deel. Beetje jammer dat de fruitbomen al zoveel zon hadden gezien dat de bloesem achter de rug was. Daarentegen was er een overschot aan fluitenkruid, koolzaad en klaprozen. Ook mooi.

Trouwens, er was veel meer te zien. De schuine kerktoren van Acquoy bijvoorbeeld waarvan het hardnekkige gerucht gaat dat Cornelia Pisa Couperus (echtgenoot van predikant Nicolaas Couperus) juist daar is begraven. Het zal toch niet aan de naam liggen?

Na de gezellige boottocht keerden we terug in Leerdam, waar we nog een uur vrij te besteden hadden. De glasblazerij, de winkels en een zonnig terras waren de trekpleisters.

Aansluitend stond chauffeur Frans weer klaar om ons veilig naar huis te brengen. Een heerlijke dag die door Femmie Nobels verrassend werd afgesloten met het uitreiken van een tasje gevuld met snoepjes, een krentenbol en een inschrijvingsformulier van de PCOB. Wie nog geen lid is: word dat vooral! Want dan kan je ook volgend jaar mee, met het reisje van de PCOB.

7. Belangrijke telefoonnummers

Soms moet je snel iemand kunnen bellen maar waar is het telefoonnummer? Daarom heeft het bestuur een lijst met telefoonnummers gemaakt die voor senioren van belang kunnen zijn. Om te bewaren dus.

Alarmlijn (politie/brandweer/ambulance)                                           112

Politie (geen spoed)                                                                                     0900-8844

Meld- en informatiecentrum gemeente                                                  14070

(ook voor zorgloket en wijkbeheer)                                                         (keuzetoets 2)

Meldingen buiten kantoortijden (keuze 2, optie 9)                              14070

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)                                                      088-789.10.00

Florence Zorg                                                                                                413.10.00

Zorgwinkel Florence/Vegro Voorburg (gratis)                                       0800-288.77.66.

WZH Zorg (Wooncentra Haaglanden)                                                     756.16.00

Woej (of info@woej.nl)                                                                               205.47.50

Woej – Vervoersdienst (tussen 9.00 en 11.00 uur)                               205.47.50

Sociaal Servicepunt (werkdagen 09.00-12.30 uur)                               205.70.00

o.a. voor informatie over mantelzorg                                                      

Dokterstelefoon                                                                                             346.96.69

Tandarts                                                                                                          311.03.05

Blokkeren giropassen                                                                                   020-228.88.00

Blokkeren bankpassen                                                                                 0800-0313

Verlies OV-chipkaart                                                                                     0900-0980

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Leidschendam                      327.98.21            (Kb@pgleidschendam.nl)

Kerkelijk Bureau Protestantse Gemeente Voorburg                               386.35.02 (kerkelijkbureau@protestantse gemeentevoorburg,nl)  

8. Vredesvlam in The Mall of the Netherlands: “De Liefde is een vlammend vuur”

 Op 11 mei jl. was het zover. In het winkelcentrum ‘The Mall of the Netherlands’ werd naast de Hema een kunstwerk van Frans Kokshoorn en Ming How Cheng onthuld: een digitale Vredesvlam met daarop de tekst ‘de liefde is een vlammend vuur’.

Hiermee heeft de Raad van Kerken weer een ‘punt van aandacht’ in het winkelcentrum. Invulling is gegeven aan de afspraak die is gemaakt bij de sluiting van aandachtscentrum De Schakel.

Via een QR-code kan verbinding worden verkregen met een website, waar digitaal een kaarsje kan worden ontstoken en contact kan worden gemaakt voor een luisterend oor of een helpende hand. Precies de functies die ook in De Schakel werden vervuld.Een prachtig kunstwerk dat nog is gemaakt door de onlangs overleden beeldhouwer Frans Kokshoorn, samen met zijn vriend Ming How Cheng  waar hij vaker mee samenwerkte. Ga gerust een kijkje nemen.

9. Verlenging rijbewijs

Op 28 juni kunt u zich medisch laten keuren voor de verlenging van uw rijbewijs. U kunt een afspraak maken via www.regelzorg.nl of telefonisch via 088-2323300. Een medische keuring is nodig wanneer u 75 jaar of ouder bent of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. De volledige procedure wordt hieronder uitgeschreven.

U moet in volgorde de stappen 1-4 door lopen:

1. Kopen en invullen van een gezondheidsverklaring via mijn.cbr.nl. Een papieren versie is te koop bij de gemeente of via Regelzorg   (088-2323300 of regelzorg.nl).

2. Verklaring opsturen naar het CBR

3. U ontvangt het Verslag dat de keuringsarts in moet vullen

4. Afspraak maken voor de keuring

Via Regelzorg (www.regelzorg.nl of 088-2323300

Overige relevante informatie

5. Kosten: €50 voor 75 jaar en ouder en tot 75 jaar €70

6. Nog vragen: bel of mail Els Koopman (06-28543996 of koopman@regelzorg.nl)

10. Energietoeslag aanvragen kan nog steedMensen met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum die nog geen energietoeslag ontvangen hebben kunnen die alsnog aanvragen. Dat kan  via www.lv.nl/energietoeslag. Op de webpagina staan ook de voorwaarden, een link naar de inkomensgrenzen en welke informatie de gemeente nodig heeft om de aanvraag te beoordelen. De energietoeslag is een gift en hoeft niet terugbetaald te worden. Voor hulp bij het indienen van een aanvraag of bij financiële problemen kunt u terecht bij het sociaal servicepunt Leidschendam-Voorburg (ma-vr 9-17 uur 070-2057000). Inmiddels hebben 2702 huishoudens (€2,2 mln!) waarvan bij de gemeente bekend is dat ze een inkomen hebben dat onder 120% van het sociaal minimum valt automatisch €800 op hun rekening gestort gekregen. 

11. Gemeente informeert kwetsbare AOW-ersHet College van Burgemeester en  wethouders heeft toegezegd om AOW-ers via intermediairs te informeren over subsidiemogelijkheden. Dit naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie over ‘armoede onder AOW-ers’. Het bestuur gaat er vanuit dat de PCOB ook bij die intermediairs behoort.

 12. Mantelzorgcafé

Misschien heeft u een mantelzorger of bent u dat zelf. Dat is vaak best een pittige taak. Om u te helpen is er iedere maand in de Bibliotheek aan de Vliet een mantelzorgcafé. Inloop vanaf 19:00 uur. Mantelzorgers kunnen elkaar daar op een informele manier ontmoeten en informatie en advies krijgen van deskundige en professionele zorgverleners. Meestal wordt er een thema behandeld. De laatste keer was dat WMO?/Persoonsgebonden budget. Kijk ook eens op www.mantelzorglv.nl.

 13. Bewegen voor Ouderen

 Regelmatig bewegen is belangrijk voor uw gezondheid. Het is natuurlijk leuker om dat samen met anderen te doen. Welzijn Ouderen en Jongeren (WOEJ) en Sport & Welzijn bieden leuke programma’s aan.  Meer info (data en locaties) over het aanbod van WOEJ vindt u op www.woej.nl (kies op de startpagina voor de knop Gezondheid & Bewegen). De agenda van S&W vindt u op www.senw-lv.nl/agenda. In Het Krantje staat ook regelmatig info over het programma van Woej en S&W.

 14. VERA interviewt bekende Nederlanders

 Elke maand staat er weer een interessant interview met een bekende Nederlander op het YouTube-kanaal van KBO- PCOB. U kunt alle interviews vinden via www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbo-pcob-presenteert-vera-verrast/

15. Uw vakantieverhaal in de nieuwsbrief

 De vakantieperiode breekt weer aan. Als u het leuk vindt om iets te vertellen over uw vakantie nodigen wij u uit uw verslag te mailen naar atteroskam@gmail.com. Uiterlijk 1 september inleveren bij atteroskam@gmail.com.

16. Personalia

 Verjaardagen en kroonjaren

Leidschendam

Hr. J. Bos                                                                                                 op  4 juni              85 jaar

Hr. A.A. van der Giessen                                                                      op 18 juni              80 jaar

Voorburg

Hr. A.C. Sjoerdsma                                                                               op  9 juni              96 jaar
Hr. J. Carton                                                                                           op 29 juni            80 jaar

Den Haag

Mevr. M. Toney                                                                                     op  6 juni              75 jaar

Nieuwe leden

Mevrouw T.M.J. (Thea)Vermeulen, Voorburg

Mevrouw A.T. (Antine) Brandsma, Voorburg

Mevrouw R. van Dam, Voorburg

De heer E. (Eduard) Bink, Voorburg.

 

 

 

 

 

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet