Nieuwsbrief PCOB/KBO, Westerbork september 2021

3 sep 2021 Westerbork

Geachte leden,

Het bestuur van uw vereniging durft het aan om weer bijeen te komen in ledenvergaderingen in de Voorhof.
Na gedegen overleg is besloten om in de grote zaal te vergaderen volgens de voorgeschreven regels.

We hebben een mooi programma en we zijn blij dat we u weer mogen ontmoeten. Laat degenen die hun best voor u doen ervaren dat hun inspanningen gewaardeerd worden.

Daarom: KOM VOORAL op de ledenvergadering!
                  NODIG GASTEN UIT en belangstellenden!

De eerste keer hebben we dominee Melle Leffers als spreker. 
Dan is het een bijbels onderwerp.

We hopen dat het nare virus niet opnieuw roet in het eten gooit.
Op woensdag 8 september om 14.00 uur hopen we elkaar te zien!!

Een vriendelijke groet namens het bestuur,

Alie Reitsma-Ferwerda, voorzitter

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet