Nieuwsbrief PCOB afdeling Ommen, November 2021

28 okt 2021 Ommen

 

 

U I T N O D I G I N G

 

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen nodigt leden en belangstellenden

hartelijk uit voor de ledenmiddag op

dinsdagmiddag 9 november 2021 om 14.00 uur

in de Kern te Ommen

 

Mevrouw J.W. van der Zande-de Roo is een kleindochter van de min  van koningin Wilhelmina en zij vertelt over de

opvoeding ten paleize.

 

 

 

Uitgestelde verwachting krenkt het hart,

maar een vervuld verlangen is een boom des levens.

Spreuken 13 : 12 (HSV)

 

Bij het Bijbellezen aan tafel kwamen we deze tekst tegen. Het gaat over een boom des levens, een levensboom. Het is een krachtig beeld; we zien makkelijk een sterke boom voor ons die volop in blad staat en mooi vertakt is. In de omgeving van Ommen staan genoeg mooie voorbeelden.
Een ander beeld is de levensboom die vroeger in het raam boven de voordeur in een woning hing. Ook dat duidde op de kracht van de familie. Het is bijzonder dat in de Bijbel het beeld van een levensboom verbonden wordt met een vervuld verlangen. Dat betekent dat we blij en dankbaar kunnen aanvaarden wat op onze weg komt: ons verlangen wordt vervuld en met kracht kunnen we onze weg vervolgen. Tegelijkertijd is het boek Spreuken ook heel realistisch. Niet al onze verlangens komen uit. Soms zijn onze verwachtingen te hoog gespannen. Het loopt in het leven vaak anders dan we denken. Spreuken omschrijft dat bijzonder:
“uitgestelde verwachting krenkt het hart;” dat slaat op het verdriet dat ons kan overkomen. Het mooie van het christelijk geloof is dat wij zelf geen “krachtpatsers” hoeven te zijn. Telkens weer mogen we ons gemis in Gods handen leggen en toch tegelijkertijd Hem ook danken voor al het goede dat Hij ons geeft. Daaruit kunnen we hoop en moed putten om verder te gaan.

MvdB

 

VAN HET BESUUR

 Tijd

Hoe werd tijd vroeger berekend?

Door de zon, de maan en de sterrente bestuderen, bepaalden mensen vroeger welk moment van de dag het was en in welke tijd van het jaar ze leefden. Dat was handig voor de landbouw om op de juiste tijd te kunnen zaaien en oogsten. Alles wat met regelmaat gebeurt kun je gebruiken om de tijd in stukjes op te delen. Hulpmiddelen waren o.a. de zandlopers. In de Oudheid konden zonnewijzers het tijdstip van de dag bepalen met behulp van de zon en de schaduw. Tegenwoordig gaat bijna alles digitaal, men kan een honderdste van een seconde meten, voor bijvoorbeeld een topsporter erg belangrijk. Alles moet tegenwoordig snel. Ik denk dat iedereen wel eens tijd tekort komt, druk, druk. Maar het is ook goed om eens even tijd voor jezelf te nemen. Een kopje koffie te drinken bij iemand die behoefte heeft aan wat gezelschap.

 

ES

 

CORONAMAATREGELEN


De Coronamaatregelen voor de overheid zijn leidend. Dit houdt in dat u voor de ledenmiddagen in de Kern het volgende moet kunnen tonen:

1. Een QR-code op de telefoon of
2. Een papieren QR-code of
3. Een negatieve testuitslag

Kunt u één van deze drie zaken tonen dan bent u van harte welkom en geldt niet de 1,5 meter maatregel.
Het bestuur heeft dit samen met de beheerder van de Kern besproken. Het bestuur vindt het belangrijk om ons als vereniging te houden aan de geldende maatregelen.

 

Verslag van de ledenmiddag van 28  september 2021

Voorzitter  mevrouw Marjan van der Bent heet ons allen welkom.

Heel fijn dat we, na anderhalf jaar corona, onze reguliere bijeenkomsten weer kunnen hervatten.

Een bijzonder welkom aan dominee Riemersma uit Sliedrecht om de ledenmiddag te verzorgen.

Omdat nog niet iedereen een coronapas heeft, houden we deze middag de anderhalve meter nog aan. Er komen nog wat huishoudelijke zaken aan de orde.

 

Daarna geeft Marjan het woord aan ds. Riemersma, het thema voor deze middag is: een glimp van de hemel, het geheim van Rembrandts geloof.

Hierover heeft ds. Riemersma een boek geschreven en in zijn presentatie zal hij dit toelichten met beelden via de beamer. Dit boek is helaas uitverkocht.

Rembrandt is in Leiden geboren op 15 juli 1606 en overleden op 4 oktober 1669 en begraven in de Westerkerk in Amsterdam.

 

In zijn loopbaan was Rembrandt gefascineerd door de Bijbelse verhalen.

Rembrandt was een groot kunstenaar. Zijn geloof had invloed op zijn religieuze schilderkunst.

 Het licht van zijn schilderijen, dat voor hem heel belangrijk was, verklaart ook het licht dat op de open Bijbel schijnt, wat goed te zien is op de afbeelding die ds. Riemersma ons laat zien.

Een schilderij van Maria met het Kindje Jezus, dat is voor hem de kern van zijn geloof. De schilderijen die hij  maakt, beelden vaak de verhalen uit van Bijbelse figuren. Hij is de schilder van de mens,  hij typeert de mens

Rembrandt weet precies het moment te pakken waar het om gaat.

Houding en belichting van de geschilderde Bijbelse figuren worden door Ds. Riemersma heel duidelijk weergegeven.

Er zit veel symboliek in zijn schilderijen.

Rembrandt actualiseerde de schilderijen naar deze tijd.

Aan het eind van zijn leven wordt hij geïnspireerd door de gelijkenis van de verloren zoon. Rembrandts ‘laatste woord’. Een  belangrijk schilderij  van Rembrandt  is ook een boodschap aan ons.  Henri  Nouwen heeft hier een boek over geschreven

(Eindelijk thuis)

Rembrandt beperkte zich tot de Kern ‘Rembrandt laatste woord aan ons’.  Er is iemand om je heen, als zonlicht om de bloemen, als een moeder om haar kind, zo wilde Rembrandt een boodschap aan ons doorgegeven.

Toen Rembrandt in oktober overleed, stond er nog een onvoltooid schilderij van Simeon met het Kindje Jezus. In dit schilderij verwerkte hij ook het licht en donker. De oude Simeon met het  Kindje Jezus in zijn armen in het Hemels licht. Zo moet Rembrandt dat zelf ook gevoeld hebben aan het einde van zijn leven.

In het Mauritshuis in Den Haag hangt o.a. het schilderij van Saul en David.

Nadat dominee Riemersma nog enkele vragen beantwoord heeft, bedankt Marjan  hem voor de prachtige presentatie en de duidelijke uitleg.

 

Swanny sluit deze middag af met een gedicht   “God zorgt”      

 

De collecte voor lief en leed heeft €39,50  opgebracht, allen hartelijk dank. 

Ria Kremer

 

 

 

 

 

 

BIJEENKOMST Lief en Leed 5 oktober 2021

Een groot aantal contactpersonen van Lief en Leed was aanwezig op de najaarsbijeenkomst. Daar is het bestuur blij mee. De Lief en Leed contactpersonen dragen bij aan een stukje onderling meeleven, dat past bij onze christelijk-sociale identiteit.

Er zijn vier nieuwe contactpersonen bijgekomen. De contactpersonen die gestopt zijn hebben we hartelijk bedankt voor hun inzet. Zij hebben inmiddels een bloemetje gekregen. Alle veranderingen in de wijken zijn goed bijgehouden. Complimenten hiervoor, ook aan Hennie Grootens en Riek Makkinga.

Het is nu de tijd om het bezoekwerk en meeleven weer op te pakken. Uiteraard houden we daarbij rekening met de geldende coronaregels en de wensen van onze leden.
We leven graag mee met onze leden. Het is alleen soms moeilijk te achterhalen wie extra aandacht nodig heeft vanwege ernstige ziekte of ziekenhuisopname. De kerkbladen mogen vanwege de privacy niet alles publiceren. En ook leest niet iedereen alle kerkbladen. Mocht er bij u wat spelen, dan kunt u dit het best doorgeven aan Hennie Grootens.

Folder KBO-PCOB
De contactpersonen kregen voor elk adres een folder mee over de Nationale Thuisbingo. Dit is een initiatief van de landelijke KBO-PCOB. Elke woensdagmiddag om 15.00 uur kunt u gratis bingo spelen via denationalethuisbingo.nl Het gaat om de gezelligheid, vooral wanneer u aan huis gebonden bent.. Er is ook een mogelijkheid om in gesprek te komen met een (landelijke) vrijwilliger van de KBO-PCOB.

Op deze morgen heeft Teuni Limbeck haar geborduurde kaarten verkocht. De helft van de opbrengst is bestemd voor Lief en Leed, een bedrag van € 21,20.
Hennie Grootens krijgt een mooie bos bloemen voor al haar werk als coördinator.  Zij kon er vanmorgen jammer genoeg niet bij zijn omdat ze herstelt van een knie operatie.

 

MvdB

 

 

Ons levenskleed,

 

God heeft het kleed van ieders leven

Eens op het weefgetouw gezet,

Waarna de Hemelse Ontwerper

Nauwkeurig op de draden let.

Voor ieder is ‘t motief weer anders,

Verschillend ook de kleur en maat.

Zo weeft Hij in elk mensenleven

Steeds liefdevol een nieuwe draad.

 

Soms denkt Gods kind: ’zijn dit nu blijken

Van ’n Goddelijke scheppershand,

die knopen, die verwarde draden?’

Maar weet je, ’t is de onderkant.

‘Kan zijn, als wij vertwijfeld zeggen:

Dat God ’t geweven stuk bezichtigt

en glimlacht: ‘ja zo wordt het goed.’

 

En als het weefgetouw eens stilstaat,

de laatste draad is afgehecht,

en God dan het patroon zal tonen

ik bid, dat Hij dan tot ons zegt:

‘Zie, dat is nu de goede zijde

een schone overwinningskroon,

verworven, dankzij de verdienste

van Christus, mijn geliefde Zoon

 

Voorgelezen als afsluiting voor Lief en Leed. 

 

 

 

Jaarprogramma KBO-PCOB Ommen 2021 -2022

Alle bijeenkomsten beginnen om 14.00 uur en worden gehouden in de Kern te Ommen

 

9 november 14.00       Mevr. J.W. van der Zande – de Roo, een kleindochter van de min van koningin Wilhelmina vertelt over de  opvoeding ten paleize.

 

14 december 14.00     kerstmiddag met kerstverhaal en  muziek m.m.v. pastor Marga Klein Overmeen.

11 januari      14.00     Nieuwjaarsbijeenkomst; Annelies Slager, coördinator mantelzorgnetwerk Ommen, vertelt over haar werk en  welke ondersteuning er is voor mantelzorgers.

 

8 februari       14.00    Ons lid, Reinie Doorn, neemt u mee in de wereld van slechtzienden.

De Stichting Bartimeüs geeft informatie over hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden.

 

8 maart 2021              Jaarvergadering m.m.v. Evert Ruiter

 

 

Mutaties van 15 september tot  15 oktober 2021

Beëindiging lidmaatschap 

Dhr. en mevr. Makkinga, Stegeren

Dhr. A. Speulman, Ommen

 

Overleden: 

Dhr. G. Reyne, Ommen

 

Nieuwe  leden:

Mevr. J. Huisjes, Ommen

Mevr. G. Koningen – Oegema,  Ommen

Dhr. H.M. Keizer, Vilsteren

Mevr. Van Loon,  Ommen

Mevr. A. Stolmeijer, Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice PCOB Ommen: Gerry Westerhof,  tel. 06-51617878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel.  140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen) Leden ouderenbonden krijgen korting.
  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030-3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)  

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Kopij nieuwsbrief naar de redactie
Anneke Luiten, 0529-451756
gjluiten1935@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com


Web-Master:
Hans Grutter, 0529-454946,
grutterj@planet.nl

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden