Nieuwsbrief PCOB afdeling Ommen, Februari 2022

28 jan 2022 Ommen

 

 

U I T N O D I G I N G

 

  

Het bestuur van de KBO-PCOB Ommen nodigt leden en

belangstellenden

hartelijk uit voor de ledenmiddag op

 

dinsdagmiddag 8 februari 2022 om 14.00 uur

 

in de Kern te Ommen

 

Ons lid, Reini Doorn, neemt u mee in de

wereld van slechtzienden.

 

Gerja Dalvoorde, ambulant begeleider bij de Stichting Bartimeus,

geeft informatie over hulpmiddelen voor blinden en

slechtzienden.

 

 

VITAMINE ZON

Op de dagen dat de zon lekker schijnt, ziet alles er net iets gezelliger uit. We gaan sneller naar buiten om even te wandelen of boodschappen te doen. Soms komen we dan ook nog bekenden tegen en maken we even een babbeltje. In Coronatijd zijn dat extra fijne momenten. “Vitamine Zon” noem ik dat weleens. Met dat positieve gevoel kunnen we er weer even tegen.
Want Corona maakt het ons niet gemakkelijk. We kunnen minder op bezoek, er zijn weinig activiteiten en we kunnen zelfs niet naar de kerk. Dat betekent dat we op een nieuwe manier met alles om moeten leren gaan. Dankbaar zijn voor de dingen die wel kunnen. En wat vaker zelf het initiatief nemen om iemand op te bellen of een kaartje te sturen.
Wat ik zelf heel belangrijk vind is om geestelijk in evenwicht te blijven. Dat betekent voor mij om heel regelmatig in de Bijbel te lezen, te bidden of te luisteren naar een podcast. Ook muziek of een mooie liturgie kan ons raken. Dat werkt als een “vitamine zon” voor ons leven. Onze gedachten krijgen dan een ander perspectief: ze worden op Jezus gericht.
Dat geeft troost en richting aan ons leven. In het verhaal over De Emmaüsgangers (Lukas 24 vanaf vers 13) gaan terug naar huis en raken onderweg in gesprek met Jezus over hun onrust en vragen, terwijl ze hem niet herkennen. Dan maakt Jezus zich bekend en gaan de twee snel terug naar Jeruzalem:
“de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt”. Zij hebben Jezus herkend en hoe mooi is het dan dat hij hun zijn vrede wenst:

Vrede zij met jullie

MvdB

 

Van het bestuur

We zijn blij dat we de afgelopen maanden onze ledenmiddagen hebben kunnen houden. Zelfs de Kerstmiddag hebben we met elkaar mogen beleven. Daar waren zo’n 40 leden aanwezig.

De bijdrage van pastor Marga Klein Overmeen is heel goed overgekomen. Fijn dat u zo positief reageerde. De kerstcommissie leverde een goede bijdrage met gedichten, lekkernijen en  versieringen.
Aan de andere kant zijn onze bijeenkomsten nog niet zoals we dat gewend waren. Er  zijn minder leden aanwezig dan in eerdere jaren. Maar met medewerking van de Kern proberen we te doen wat binnen de Coronaregels mogelijk is. Die veranderen regelmatig, zoals u weet. We streven ernaar om de juiste stand van zaken op tijd aan u door te geven. Maar daarin zijn we afhankelijk van het verschijnen van het Ommer Nieuws en de kerkbladen. Na de aankondiging van de harde lockdown die van 18 december tot 14 januari gold, moest het bestuur helaas  besluiten om de ledenmiddag van 11 januari niet door te laten gaan. Met de spreker, Annelies Slager van Stichting Evenmens, hebben we afgesproken dat ze in een volgend seizoen weer uitgenodigd wordt.

Ik hoop van harte dat de ledenmiddag op 8 februari wel door kan gaan en dat u dan weer aanwezig kunt zijn. We houden ons sowieso aan de geldende corona-maatregelen. U leest hieronder er meer over.

 

In september deed ik tijdens de ledenmiddag de oproep voor nieuwe bestuursleden. Spontaan meldde Geesje Geerligs zich. We hebben samen een goed gesprek gehad en Geesje heeft inmiddels een paar keer de bestuursvergadering bijgewoond. Ik had haar graag in januari willen voorstellen als bestuurslid, maar in plaats daarvan stelt zij zich in dit nummer aan u voor.
Ook Rinus Habers meldde zich: hij gaat zich inzetten voor de ledenwerving.

Fijn dat er zo weer nieuwe mensen actief worden! Ook hebben zich deze periode weer een aantal nieuwe leden aangemeld: hartelijk welkom en een goede tijd gewenst in onze vereniging.
Trouwens, mocht iemand van u een bijdrage willen  leveren aan de KBO-PCOB, dan horen we dat graag. We hebben nog een vacature voor de  ledenwerving en zijn regelmatig op zoek naar nieuwe contactpersonen voor Lief en Leed.

Toen ikzelf in het bestuur van de KBO-PCOB kwam, vond ik het mooi dat er een evenwichtige verdeling van taken tussen mannen en vrouwen was. Ik vind dat een pluspunt van onze bond. Dat wil ik niet graag kwijt. Daarom roep ik met name mannen op om mee te draaien binnen de KBO-PCOB.

We zijn een vrijwilligersorganisatie met oog en oor voor elkaar!

Marjan van der Bent, voorzitter.

 

Ledenmiddag 8 februari

Op dit moment nodigen we u  graag uit voor de ledenmiddag van 8 februari. Dan zal ons lid Reinie Doorn vertellen hoe zij omgaat met haar slechtziendheid. Gerja Dalvoorde, ambulant begeleider bij de Stichting Bartimeüs geeft informatie over hulpmiddelen voor blinden en slechtzienden.  Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden met info die voor veel leden van belang kan zijn.
Op het moment van schrijven (15 jan) zijn de coronaregels voor februari nog niet bekend. We moeten in ieder geval de persconferentie van 25 januari afwachten. We houden ons in overleg met zalencentrum de Kern aan de Corona-maatregelen die dan gelden. Inmiddels is de persconferentie geweest en kunnen nu zeggen dat de middag definitief wel doorgaat.  

 

Terugkijken Kerstviering

Sommige verhalen blijven je bij. Dat geldt ook voor het boeiende verhaal dat pastor Marga Klein Overmeen ons vertelde en waarin ze de bijbelse boodschap dicht bij onszelf bracht. U kunt het nog terugzien op www.kerkomroep.nl U moet dan verder gaan naar Overijssel en dan de GK Bouwstraat aanklikken. De uitzenddatum is dinsdag 14 december en het verhaal van Marga begint op 45 min.


Ouderen in beeld

Zo rond de feestdagen kopten de Stentor en  RTV-Oost: ‘Gebrekkige doorstroming ouderen oorzaak van problemen woningmarkt’. Oeps, dat steekt en dat lees je niet graag.
Wat bedoelen ze daarmee? Ook landelijk kreeg dit onderzoek van de NOS naar de woningnood flink wat aandacht. De provinciale en landelijke KBO-PCOB hebben meteen gereageerd. Ik citeer een paar opmerkingen uit het persbericht van Gusta Willems, beleidsmedewerker bij de landelijke KBO-PCOB: ,,De schuld van de woningcrisis moet je niet in de schoenen van senioren schuiven. Dit komt mede door inconsequent beleid van lokale en landelijke overheid. Uit onze eigen onderzoeken en de verhalen die wij binnenkrijgen blijkt dat heel veel senioren best wel ergens anders willen wonen. Maar dan moet er wel een geschikte woning zijn. Heel veel initiatieven, zoals seniorenhofjes, stranden bij gemeenten, die hun grond liever besteden aan projecten die meer geld opbrengen.’’ en
Willems: ,,We zeggen al jaren dat er eerst gebouwd moet worden voor senioren. Daarmee maak je gezinswoningen vrij.’’ Ze wijst erop dat het overheidsbeleid juist draait om langer thuis wonen van senioren. ,,Dan helpt het niet om met de beschuldigende vinger naar senioren te wijzen. Dat werkt alleen maar stigmatiserend.’’ De ouderenbonden wijzen erop dat in 2040 een kwart tot een derde van de bevolking boven de 65 is. ,,En daar houden de overheden te weinig rekening mee.’’  (uit AD 30-12-2021).
Kortom een thema dat actueel is en blijft!
Marjan van der Bent

 

Kort verslag van de kerstviering op 14 december 2021

Doordat de corona ons nog steeds parten speelt, doen wij de kerstviering vanuit de gereformeerde kerk aan de Bouwstraat.

De voorzitter, Marjan van de Bent, opent de kerstviering en heet ons allen hartelijk welkom, in het bijzonder Mevr. Marga Klein Overmeen, pastoraal medewerker van de Emmanuelparochie waar Ommen onder valt.

Dhr. Klaas Schaap begeleidt ons op het orgel en Gerrit Wermink verzorgt de beamer waardoor de mensen thuis via kerkomroep mee kunnen kijken.

Het thema van deze kerstviering is: “Waar schijnt voor u het licht”  Wij beginnen met het zingen van, ‘O Heiland open wijd de poort’.  Na het ontsteken van de adventskaarsen leest Swanny een gedicht: ‘Het feest van het licht’. Hierna luisteren wij naar muziek: de aria Every Valley’ uit de Messiah van G.F. Händel.

 

Inleiding op thema Marga Klein Overmeen.  We lezen Lucas 1, 39-4   “De weg die Maria ging.” Hierna leest Elly Schrijver onder begeleiding van orgelspel, het lied “er is een roos ontloken”.    In de overdenking vertelt Marga n.a.v. Lucas 2, 1-7 hoe Maria zich gevoeld zal hebben toen zij de boodschap kreeg dat ze zwanger zou worden. Zij zal zich ook wel eens onzeker gevoeld hebben. Maar zij vertrouwde erop dat alles goed zou komen. Hierna zingen wij nu zijt wellekome.

 

Meditatie.   

Marga begint met het vertellen over hoe 4 mensen in het leven staan. Voor ieder van hen was weer iets anders belangrijk. Zij voelen allen een stukje leegte, zo kan dat bij ons ook zo zijn.    Wat is er nodig om die leegte, die kilte weg te nemen?

Het licht uit het kerstevangelie wordt vaak aan de kant gezet omdat men andere dingen belangrijk vindt. De boodschap die God ons wil geven is dat wij ons met God verbonden mogen weten. Door de geboorte van zijn zoon geeft Hij die belofte aan ons elke keer opnieuw.  Zo mag het licht ook in ons hart schijnen zodat het elke dag een beetje lichter in ons wordt. Zo wil Christus ook in ons het licht laten schijnen, maar je moet er wel voor open staan.

Wij luisteren naar een compositie van Klaas Schaap; ‘Puer Natus’,  Kind geboren in Bethlehem’.   Van Johan van Dommele

Gerry Grootens leest een gedicht ‘Kerstfeest is…….’                                                                          Marga leest nog een gedeelte uit Lucas 2, ‘een Redder ons geboren’. en staande zingen wij Ere zij God .                                                                                                                                                                  Ter afsluiting geeft Marga ons de zegen mee.

Na het dankwoord door Marjan, nodigt zij ons allen uit voor een kopje Koffie/thee met iets lekkers in de grote zaal van de Kern. Ook dit gaat volgens de coronamaatregelingen van de Kern.

Er waren 40 personen aanwezig.

Even voorstellen:

In de bijeenkomst van november j.l. deed Marjan van der Bent, voorzitter, een oproep naar nieuwe bestuursleden. Spontaan heb ik mij bij haar gemeld. Op een later tijdstip hebben wij een goed gesprek gevoerd over het hoe en waarom.

Wat mij aantrekt in de KBO-PCOB is dat het een vereniging is van en voor leden. Wij kunnen elkaar ontmoeten, ondernemen activiteiten en behartigen de belangen van senioren.

Mijn naam is Geesje Geerligs en ben 68 jaar oud/jong.  Ik woon nu 4 jaar in Ommen.

In mijn vorige woonplaats Wijhe,  was ik bestuurder in zowel politiek en andere geledingen. Daarnaast was ik werkzaam bij een bank. Na mijn pensionering zijn wij, mijn man en ik, veel gaan reizen.

Ik wil mij graag met het bestuur sterk maken voor een samenleving waarin senioren volwaardig meedoen en mensen omzien naar elkaar.

 

Voorkom dat u huur- en zorgtoeslag misloopt

Huur- en zorgtoeslag zijn in het leven geroepen voor Nederlanders met weinig inkomen en vermogen om de huur van de woning en de zorgpremie betaalbaar te houden. Uit het KBO-PCOB Regioplan onderzoek blijkt dat nog steeds aantal 55 plus huishoudens de huur- en zorgtoeslag laten liggen.

De reden daarvan is dat veel mensen zich niet realiseren dat ze deze zelf moeten aanvragen via internet. Vroeger kon u per post aanvragen, nu gaat dat altijd via internet.

KBO-PCOB pleit al jaren voor het vereenvoudigen van de regels, het verbeteren van de informatie en het vereenvoudigen van de aanvraagprocedure. Daar gaan wij mee door.

Blijft u in ieder geval toetsen of u in aanmerking komt voor een toeslag. Of laat dat iemand voor u doen. Wie weet heeft u er toch recht op.

Gratis aanvragen via de Belastingdienst: www.toeslagen.nl.

Heeft u hulp nodig? Vraag een ouderenadviseur of misschien een van uw kinderen. 

 

CORONAMAATREGELEN

De Coronamaatregelen voor de overheid zijn leidend. Dit houdt in dat u voor de ledenmiddagen in de Kern het volgende moet kunnen tonen:
1. Een QR-code op de telefoon of
2. Een papieren QR-code of
3. Een negatieve testuitslag
Kunt u een van deze drie zaken tonen dan bent u van harte welkom en geldt niet de 1,5 meter maatregel.
Het bestuur heeft dit samen met de beheerder van de Kern besproken. Het bestuur vindt het belangrijk om ons als vereniging te houden aan de geldende maatregelen.

 

Mutaties van 16-11- 2021 tot 15 -01- 2022

Overleden:

Mevr. A. Vedders, Ommen

Mevr. G. Veneman – Leemhuis, Ommen

 Mevr. H.J.Wermink – Kroon,  Ommen                                                                                            

Adreswijziging:

Mevr .H. Dijkstra – Leffers, Ommen

Mevr. J.H. van Leusen – Brinkhuis, Ommen

Mevr. G. Turkstra – van der Linde, Ommen

 

We heten van harte welkom de volgende nieuwe leden:

Dhr. E. van Ittersum, Ommen

Dhr. T. Klein Koerkamp,  Mevr. H. Klein Koerkamp – Blankvoort, Ommen

Dhr. H. Koonstra,  Mevr. T. Koonstra van der Zwaag, Witharen

Dhr. M. Koggel, Mevr. L. Koggel – Beukers, Ommen

 

Beëindiging lidmaatschap:

Dhr. G.J. Ramerman, Ommen

Dhr. en mevr. Wimmenhove – Duerink,  Ommen per 31-12-2022 

 

Belangrijke telefoonnummers

 

  • Coördinator Belastingservice PCOB Ommen: Gerry Westerhof ; tel. 06-5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

    Leden ouderenbonden krijgen korting.

  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)  

 

LEDENADMINISTRATIE PCOB OMMEN

lle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Kopij nieuwsbrief naar de redactie
Anneke Luiten, 0529-451756
gjluiten1935@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

       

                                               

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden