Nieuwsbrief PCOB Afd. Ldm-Vbg 12 maart-23 april 2024

16 mrt 2024 Leidschendam/Voorburg

Nieuwsbrief Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
afdeling Leidschendam-Voorburg, 12 maart tot 23 april 2024

Bestuur
Jan Hendriks Voorzitter,                     nieuwsbrief 06-38926344
Richard Gordijn Penningmeester,     ledenadministratie 06-22443516
Vacature Secretaris
Femmie Nobels,                                    Programmacommissaris 06-29628062

Postadres E-mail secretariaat
Wilgendreef 271 2272 AL Voorburg                          leidschendam-voorburg@pcob50plus.nl

Contributie
€35,- voor individuele leden en €51,50 voor echtparen/samenwonenden
ING-rekening NL06INGB0000411871 PCOB -Voorburg

Inhoud van deze nieuwsbrief
1. Van de voorzitter
2. Om over na te denken
3. Een blik vooruit: Waar kunnen we elkaar ontmoeten?
4. Presentatie over Pieter Brueghel
5. Overleg PCOB/KBO 4
6. Verjaardagen van 12 maart tot en met 23 april 4

1. Van de voorzitter
Vandaag verschijnt de tweede editie van ons ‘PCOB-magazine’ en de daarbij behorende nieuwsbrief van de afdeling Leidschendam-Voorburg. We hebben inmiddels een bijzonder interessante contactbijeenkomst achter de rug. Naast de gebruikelijke uitwisseling van wetenswaardigheden konden we met veel plezier luisteren naar een uitleg van Wim Algera van het schilderwerk van Pieter Breughel. In deze nieuwsbrief vindt u een verslag van deze bijeenkomst.

Minder goed nieuws is er over onze dagtocht. Helaas heeft onze vaste partner (Pasteur-reizen) te kampen met overname-problemen. De beschikbare offerte biedt te weinig zekerheid en we hebben derhalve besloten de dagtocht niet door te laten gaan. Een gaatje in de planning voor de maand mei. We hopen dat de komende weken op te lossen en komen er bij u op terug.

Met de KBO zijn we inmiddels in overleg voor de organisatie van een gezamenlijke bijeenkomst in oktober. Zover is het echter nog niet. Eerst treffen we elkaar ongetwijfeld bij de Paasviering in maart en de presentatie over de voedselbank in april. We starten deze nieuwsbrief met een passend gedicht van Greet Brookerhof-van der Waa en sluiten af met de verjaardagen in deze periode. Alle ‘jarigen’ van harte gefeliciteerd.

Jan Hendriks

2. Om over na te denken
Mens naar Gods’ Hart

Wie een ander opzoekt,
Die ziek of verdrietig is,
En hem troost of opfleurt
Of hem iets uit handen neemt,
Doet wat God voor ogen had
Toen hij de mensen schiep.
Want hij gaf ze aan elkaar
Als hulpje en als maatje
Iemand die je
Recht in de ogen kijkt
En die ziet wat je nodig hebt.

Wie een ander opzoekt,
Die op de verkeerde weg zit,
En naar hem luistert
Met hem praat en hem niet loslaat,
Doet wat God voor ogen had
Toen hij de mensen schiep.
Want zulke mensen laten zien
Dat ze geschapen zijn
Naar het evenbeeld van God,
Die mensen op weg helpt
En naar ze omziet.

Greet Brokerhof-van der Waa

3. Een blik vooruit: Waar kunnen we elkaar ontmoeten?
Fijn dat we maandelijks kunnen samenkomen. We wisselen de locatie zoveel mogelijk af tussen de Kruisheuvelkerk en de Koningkerk. Beide locaties zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De opzet van de contactmiddagen blijft ook hetzelfde: we beginnen om 14.00 uur met koffie/thee en wat lekkers en nemen de tijd voor onderling contact. Vervolgens hopen we op een inspirerende presentatie. We sluiten af met een glaasje en een toost op een ‘gezonde nieuwe maand’ voor ons allen.

Het programma voor de komende contactmiddagen is als volgt:

Dinsdag 12 maart 14-16 uur: Zaalruimte Bij Bosshardt in de Koningkerk
Gezamenlijke Paasviering met het Leger des Heils in de 40-dagentijd. We organiseren dat in de huiskamer van het Leger des Heils, die is gevestigd in de Koningkerk.

Dinsdag 9 april 14-16 uur Kruisheuvelkerk
In april hebben we Rob Kuipers te gast. Rob is voorzitter van de Voedselbank in Leidschendam-Voorburg. Wekelijks worden in Leidschendam-Voorburg ongeveer 245 voedselpakketten verspreid. Een hele organisatie. Rob Kuipers vertelt er meer over.

Dagtocht op dinsdag 14 mei 2024
Helaas, helaas. Wij kregen het signaal door dat onze ‘vaste’ partner voor dit soort dagtochten (Pasteur reizen) in een moeilijke positie zit. De offerte die we hebben biedt in deze situatie onvoldoende zekerheid, ook al omdat we geen contact met de organisatie kunnen krijgen. We hebben dan ook besloten deze dagtocht af te gelasten.
We maken inmiddels wel nieuwe plannen en bespreken de mogelijkheden op de eerstvolgende contactmiddag (12 maart). Daarna informeren we onze leden en de mensen die zich inmiddels hebben opgegeven opnieuw over onze activiteit in mei.

Dinsdag 11 juni 14-16 uur Koningkerk
In juni hebben we onze traditionele ALV, waarin aan de orde komt of en hoe het bestuur in 2025 haar activiteiten voort zal zetten. Daarnaast is Kees van Paridon te gast. Hij houdt een lezing over Stolpersteine in Leidschendam-Voorburg.

Adres Kruisheuvelkerk: Burgemeester Roeringlaan 6 , bus 46 en tram 6
Adres Koningkerk: Bruijnings Ingenhoeslaan 4 Voorburg, bus 23 en tram 2

4. Presentatie over Pieter Bruegel
Op veler verzoek heeft Wim Algera zijn lezing gewijd aan Pieter Breughel. Startpunt vormde het werk van Pieter Bruegel de Oude (1525 – 1569). Een wel zeer imponerend werk vormt het olieverfschilderij op eikenpaneel ‘De strijd tussen carnaval en vasten’ (1559). Het formaat is 118 bij 164,2. Het schilderij is te zien in het Kunsthistorische Museum te Wenen.

De vele details zijn karakteristiek voor het werk van Pieter Brueghel. Juist daarmee kunnen we heel goed zien hoe het in die tijd – de 16e eeuw – toeging. Het schilderij heeft duidelijk twee kanten. Natuurlijk een voor – en een achterkant, maar hier is bedoeld de linker- en rechterzijde. Links zien we het wereldse deel met verschillende herbergen, een bierton en dagelijkse taferelen. Rechts het geestelijk leven met het vasten, biechten en de kerk.
Er worden spelletjes gedaan, er wordt gebedeld, eten uitgereikt en de armen worden geholpen. Zichtbaar is een groep leprozen, die éénmaal per jaar de stad inkomen om te collecteren. Het schilderij kent een spanningsveld tussen twee werelden: vet en mager. Die komen in het midden van het schilderij samen.
De presentatie bleef niet beperkt tot dit ene werk. Er passeerden achtereenvolgens:
• Schildering van spreekwoorden;
• De val van opstandige engelen;
• Het goede overwint;
• De zelfmoord van Saul;
• Triomf van de dood;
• Jagers in de sneeuw;
• Volkstelling in Betlehem;
• Bekering van Paulus;
• Terugkeer van de kudde;
• De toren van Babel;
• Christus die het kruis draagt;
• De boerenbruiloft en de boerendans.
Feitelijk teveel om op te noemen.

Interessant was zeker ook dat de zoon van Pieter Bruegel de Oude – Pieter Brueghel de Jonge – in het voetspoor van zijn vader ook schilderde.
De lezing van Wim Algera was zeer interessant. Daarom is het ook goed om op te merken, dat Wim cursussen kunstgeschiedenis verzorgt. In september starten er weer nieuwe cursussen. Het gehele programma is terug te vinden op de website: www.kunst-en-reizen.nl.

5. Overleg PCOB/KBO
Op lokaal niveau zetten we de samenwerking met de KBO ongewijzigd voort. Op 1 februari hebben vertegenwoordigers van beide bonden plannen gemaakt voor een gezamenlijke bijeenkomst. Wij denken eraan om dit weer in de maand oktober te organiseren. Dit keer in de Kruisheuvelkerk. Onderwerp zou moeten zijn ‘prettig thuis blijven wonen’, waarbij onderwerpen aan de orde kunnen komen zoals robotica, vervoer/mobiliteit, eenzaamheid, communicatiemiddelen en WMO. De voorbereidingen worden in gang gezet

6. Verjaardagen
Onderstaand zijn de verjaardagen opgenomen van 12 maart 2024 tot en met 23 april (volgende verschijningsdatum van de nieuwsbrief).

Leidschendam
Mw. I. Post-Tas                                                       27 maart 84 jaar
Dhr. G. Baart                                                           01 april 93 jaar
Mw. S. Baart-Geelen                                              04 april 93 jaar
Mw. H.L. Nagtegaal-Weiffenbach                       15 april 89 jaar
Dhr. D.M.B. Groen                                                 17 april 78 jaar
Mw. A.J.C. Minnaar                                               17 april 76 jaar
Mw. E.W. Hoogenkamp-Noort                            17 april 90 jaar

Voorburg
Dhr. A. Andriessen                                                  23 maart 88 jaar
Dhr. E. van Zuidam                                                 03 april 84 jaar
Dhr. J. Hendriks                                                      09 april 67 jaar
Dhr. V.J. Middeldorp                                              20 april 89 jaar
Dhr. C. Franke                                                          20 april 90 jaar

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden