nieuwsbrief november

23 okt 2022 Maasdijk

Van de voorzitter
Een stukje uit het nieuwe testament
In Mattheüs 25 spreekt Jezus in gelijkenissen. Een hiervan is de gelijkenis van de 10 meisjes met hun olielampen en één over de heer die op reis ging, en zijn dienaren een deel van zijn vermogen toevertrouwde.
Vanaf vers 31 gaat het over de wederkomst wanneer Hij de schapen van de bokken van elkaar zal scheiden.
In vers 40 staat:  En de Koning ( dat is Jezus) zal hun antwoorden : Ik verzeker jullie : dat alles wat jullie gedaan hebben voor één van de onaanzienlijkste van mijn broeders of zusters , dat hebben jullie voor mij gedaan .
Dit is niet zomaar een verhaal over een koning, nee hier is koning Jezus aan het woord .
Hij kwam naar deze aarde om liefde te geven en ons duidelijk te maken dat wij elkaar lief moeten hebben. Dat is niet iets vanzelfsprekend. We houden van onze kinderen, onze familie en vrienden.
Jezus vraagt ons ook om naar die ander om te zien, naar die andere doelgroep. Hij noemt ze de onaanzienlijke, zoals zwervers en daklozen, en ook de vluchtelingen.
Niet direct mensen waar je het eerst aan denkt. Voor hen moet je wat doen zegt Jezus. Ze niet voorbij lopen, niet met minachting over ze spreken.
Wat je hier voor die mensen doet, dat doe je voor Mij.
Dat is best iets om over na te denken in deze roerige tijd.
Een onzekere tijd voor ons allen, maar zeker voor de mensen onder ons die het niet zo breed hebben. Die rond moeten komen van een uitkering, of …..    
Vult u het zelf maar in.
Doe eens iets extra’s als je het kunt missen.
 Een dankbaar gezicht doet goed, heel goed.
Een Goede maand toegewenst ,
Gerrit v.d. Lugt.

Terugblik ledenmiddag 19 oktober
Deze middag waren dhr. en mevr. Van Rij bij ons te gast,
Zij verrichten al vele jaren ontwikkelingswerk in Guatamala het land waar hun dochter jarenlang heeft gewoond en zij zelf al 16 keer hebben gezicht. Zij lieten ons zien wat een armoede er is in dat land, maar ook wat een onwrikbaar geloof deze mensen hebben in God. Het was een middag die ons deed beseffen dat wij hier ondanks alle “zorgen ” in grote rijkdom leven. Het sprak ons alleen erg aan en ondanks dat we op de laatste bestuursvergadering hadden afgesproken de inhoud van het koffie mandje in onze eigen kas te storten, besloten we het toch aan de stichting te schenken. Toen we dat aan de aanwezigen lieten weten werd er in het ‘koffiemandje’ extra gedoneerd. De opbrengst was maar liefst € 120,00. De fam. Van Rij was hier heel erg blij mee

Lief en leed
We denken aan onze zieken, bidden voor genezing , geduld om vol te houden en steeds maar weer de moed er in te houden.
Overleden is op 19 oktober in de leeftijd van 90 jaar dhr. Leen Westhof . Jarenlang woonde hij samen met vrouw en kinderen in de Ruyterstraat. Kort geleden zijn zij verhuisd naar een mooi appartement op het Oranjeplein 13. Leen heeft er maar kort van kunnen genieten na een val werd hij opgenomen in het ziekenhuis en later in een verpleeghuis in Den Haag. We denken aan mevrouw Hennie Westhof aan de moeilijke laatste maanden. Iedere dag naar Den Haag om Leen te bezoeken. Wat zal het stil worden nu hij er niet meer is. We wensen haar heel veel kracht en sterkte toe om door te gaan. Namens de PCOB gecondoleerd met dit grote verlies.

 

Vreugde en verdriet liggen dicht bij elkaar.
Deze maand mocht de fam. Sikkens hun huwelijksfeest vieren. Denken aan de lange tijd die zij samen mochten door brengen, samen werken in de tuin, samen zorgen voor het gezin.
Alles samen,
We wensen dat Ank en Bert nog een hele tijd alles SAMEN mogen doen.
Ook dhr. en mevr. A. Kruithof mogen we feliciteren . Zij waren op 23 oktober 65 jaar getrouwd.
Wat bijzonder, zoveel jaar ook alles SAMEN gedaan, Ook de tuin en het gezin waren belangrijk in hun leven. Wij hopen en wensen ook u beiden nog een fijne en goede jaren aan deze mijlpaal mogen toevoegen.

Rabobank Clubkas campagne 2022
De afdeling Maasdijk van de PCOB mocht € 544,57
Als bestuur zijn wij heel erg blij met dit mooie bedrag. Een bedankje naar de Rabobank is al verstuurd, maar we willen ook u die op ons heeft gestemd heel hartelijk danken.
U kunt ervan verzekerd zijn dat we het geld goed gaan besteden aan activiteiten van onze vereniging.

Ja dames , het gaat nu echt opschieten.
Bijna is het zover.
Dinsdag 1 november staat om 9.45 de bus voor bij de Prinsenhof.
Er zijn nog enkele plaatsen vrij!

Heeft u zich noch niet opgegeven,
en wilt u toch graag mee.
Geeft u dan snel op. Bel Loes Voogd 0174- 528870
De kosten zijn € 20,00  voor een hele leuke dag, met koffie met gebak, lunch en een mooie modeshow
We zouden het fijn als u ook mee gaat want als we nog vier aanmeldingen krijgen zijn we uit de kosten.
En hoeft er niets uit de PCOB kas worden bijgepast

Dinsdagmiddag 15 november bijeenkomst in de Prinsenhof
Aanvang 14,30 uur
Presentatie over Hoorn, schoonheid vaan de Zuiderzee
dhr. Jan Broekhuijzen ( van Tulpen uit Amsterdam)
Aanvang 14.30 uur
De ligging van de stad Hoorn, aan de Zuiderzee
was de basis van haar opkomst als centrum van
de handel en scheepvaart. De glorietijd wordt
weerspiegeld in de historische gebouwen.
Nadere kennismaking met de stad Hoorn is
alleszins de moeite waard.
Breng gerust uw vriendin o f buurvrouw mee.
Heeft u vervoer nodig bel 0174-528870

Weet u…………………………..
Dat u als u hulp nodig heeft bij het invullen van papieren, Vitis Welzijn u daarmee graag wilt helpen
Weet u………………………….
Dat als u hulp nodig heeft bij het aanvrage van uw Digid u een gratis cursus hiervoor kan volgen. Opgeven in de bibliotheek.
Weet u…………………………..
Dat er een speciaal meldpunt is als u via het WMO loket niet goed geholpen wordt.
MELDPUNT WMO KBOPCOB   telefoonnummer: 06 18862733
e-mail: meldpunt.wmo.kbopcob@hotmail.com   
Weet u ………………
Dat als u een bezoekje wilt van iemand van de PCOB u altijd mij of een ander bestuurslid kan bellen.

Frieda Veerhoek
Voomberghplantsoen 7
2676 VA Maasdijk
0174 513950 jac.veerhoek@planet.nl

Nely van Hoeven
Korte Kruisweg 9
2676 XK Maasdijk
0174 – 515503
huib43@caiway.nl

Bezorging
KBO-PCOB Blad + Verjaardagskaarten
Cor Voogd
van den Rijnstraat 15
2676 CZ Maasdijk
0174 – 528870 corloes@kabelfoon.nl

 

 

 

 


Voorzitter
Gerrit v.d. Lugt
Kortenaerstraat 33
2676  Maasdijk
tel.0174 515451 familievdlugt@hotmail.com

Secretaris Loes Voogd
van den Rijnstraat 15
2676 CZ Maasdijk
0174 – 528870 corloes@kabelfoon.nl

Penningmeester John Prins
Callenburchstraat 25
2676 VV Maasdijk
0174- 515202
email: johnenkoosje@hotmail.com

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden