Nieuwsbrief november 2023

27 okt 2023 Hoorn

Van de voorzitter

Het is alweer oktober en de herfst heeft zijn intrede gedaan en deze maand zal nooit meer vergeten worden, evenals de maand februari 2022, toen Rusland probeerde Oekraïne te veroveren. Het was een schok voor velen dat Israël werd aangevallen door Hamas, met grote gevolgen, en met veel onschuldige slachtoffers waaronder veel kinderen. Sindsdien volgen de berichten elkaar op en wordt duidelijk dat Israël weinig vrienden maar veel vijanden heeft. Dat geldt ook voor ons landje en andere landen in Europa. Geschiedenis is blijkbaar slecht gedoceerd omdat blijkt dat een hele generatie niets weet over de 2e wereldoorlog en de Jodenvervolging. Nu staan Hamas, Hezbollah, Iran en Syrië klaar om over Israël heen te walsen. Het blijkt het hoofddoel van Iran te zijn. Niet alleen Israël zit nu in een moeilijke situatie maar de Palestijnse bevolking zit dat ook. Die is dat omdat zij gemanipuleerd worden door Iran en Hamas die zeker geen vrede willen met Israël. Laten we daarom bidden en hopen dat er een wonder geschiedt en er spoedig vrede zal zijn tussen Israël en de omringende landen, zodat er geen onschuldige slachtoffers meer zullen vallen.

Ook Rusland blijft een deel van Oekraïne bezetten en dat duurt al meer dan 500 dagen. In die periode is veel verwoest in Oekraïne door Russische bommen en raketten en zijn er veel slachtoffers gevallen. Daar lijkt geen eind aan te komen. Poetin wil koste wat het kost zijn zin door drijven en het liefst heel Oekraïne inlijven bij Rusland. Laten we ook voor deze broedervolken bidden dat zij spoedig vrede zullen sluiten en dat  zij gaan beginnen aan de wederopbouw van Oekraïne.

Op de ledenmiddag van 18 oktober 2023 werd een presentatie verzorgd door 2 apothekers over het thema “Wijs met medicijnen”. De opkomst was groter dan we gewend zijn. Het betekent dat dit onderwerp actueel is. Sane de Boer heeft een verslag gemaakt dat u verderop in deze Nieuwsbrief kunt lezen.  Het was fijn om tijdens deze middag te kunnen meedelen dat de bus naar de Abdij in Egmond op 31 oktober a.s. bijna volgeboekt is.

Ledenmiddag 15 november 2023. Onze gastspreker voor deze middag is Egbert Ottens bij velen van ons welbekend (zie ook de vorige nieuwsbrief). Hij zal gaan vertellen over de situatie in Hoorn en omgeving tijdens de 2e wereldoorlog. Hij heeft daar zelfs een boek over geschreven dat bij Stumpel in Hoorn te koop is. De plaats is Het Octaaf aan de J. D. Pollstraat 1 te Hoorn. De kerk is open vanaf 13:30 uur en de middag vangt aan om 14:00 uur. De kosten zijn € 1,00 per kopje koffie of thee.

De 2e Kamerverkiezingen zijn op 22 november. In de vorige nieuwsbrief heb ik daarover geschreven, o.a. over de partijen van Pieter Omtzigt (NSC) en Caroline van der Plas (BBB).  Pieter verwacht zijn partijprogramma het einde van deze maand gereed te hebben en te publiceren. We wachten het af.

Inmiddels is uw bestuur ook druk bezig met het programma voor de kerstmiddag. We hebben de sopraan  Cobi de Bruin al kunnen vastleggen. Nu nog de muziek uitzoeken.

Bustocht naar de Abdij in Egmond op 31 oktober 2023. Inmiddels is bekend dat de bus praktisch vol zit. Wij zijn blij met de grote belangstelling voor dit uitje.

Einde vereniging KBO en PCOB. Dat dit wellicht zou gaan gebeuren is in een eerdere Nieuwsbrief al aangekondigd. De PCOB gaat met ingang van 1 januari 2024 officieel samenwerken met de ANBO. Dit is ingegeven door financiële noodzaak. Het aantal leden van de PCOB loopt helaas terug en er komen bijna geen nieuwe bij. Onze identiteit blijft gewaarborgd bij de ANBO en wellicht kunnen we ook samen ledenmiddagen organiseren. De ANBO doet ook veel aan belangenbehartiging. Het is ook goed om eens de website van de ANBO te bezoeken en te raadplegen. Het hoofdkantoor van de PCOB verhuist van Nieuwegein naar het Hoofdkantoor van de ANBO in Woerden. Op 23 november (’s middags ) wordt een regiovergadering van de PCOB gehouden in de PKN kerk in Broek op Langedijk. Leden zijn daar welkom. Daar horen wij wellicht alles rondom de nieuwe samenwerking met de ANBO. Het zal wellicht ook gevolgen hebben voor het magazine. De belastinginvullers, die nu nog werken onder de vlag van de KBO in Haarlem, kunnen nu de bijscholing ontvangen in Woerden. Dat is naar eigen keuze. Ook het blijven samenwerken met de plaatselijke KBO wordt gestimuleerd. Wij hebben daar zeker aandacht voor. Wij houden u op de hoogte. Ik sluit nu af met een gedicht van Corrie Honkoop op Gedichtensite .nl

Vrede op aarde. Het lijkt er niet op
alles wankelt en staat op zijn kop
chaos en onvrede rijzen ten top
oorlog, honger, verdriet, angst en pijn
Hoe kan er vrede op aarde zijn?

Vrede op aarde. Een onmogelijkheid
sinds ’t Paradijs kiest de mens voor strijd
zelfzucht, jaloezie, wrok, haat en nijd
viert hoogtij, er komt geen einde aan
kan dat met vrede op aarde bestaan?

Vrede op aarde. Hoe moeten we ’t zingen
bij ’t zien van de stromen met vluchtelingen
of hongerige mensen die zich verdringen
voor water, wat eten of een medicijn
Vrede op aarde lijkt slechts schone schijn!

Vrede op aarde? Ja, ééns zal ‘t er tóch zijn
want als Koning van Salem* droeg Hij al deze pijn
in Zijn lichaam aan het hout (en dat maakt me zó klein!)
Dit geeft houvast, ‘t is een heerlijk refrein:
door Jezus zal ’t eenmaal tóch Vrede zijn

 

Uitnodiging ledenmiddag 15 november 2023

Op deze middag houdt de heer Egbert Ottens een lezing. Deze gaat over: de onteigening van Joods onroerend goed in Hoorn tijdens de 2e Wereldoorlog en de afdoening daarvan na de oorlog. En de rol van de gemeente in het geheel en die van burgemeester Leemhorst, toentertijd burgemeester van Hoorn, naar wie zelfs een straat in Hoorn is vernoemd. Hoewel niet fout, was zijn rol omstreden.

De heer Ottens heeft in opdracht van de gemeente Hoorn, samen met rechtshistoricus Raymund Schütz, hier onderzoek naar gedaan. Het onderzoek is vorig jaar november gepubliceerd tezamen met een monografie over de oorlogsjaren van burgemeester Leemhorst. Op onze ledenmiddag is het boek “Niet echt fout, wel omstreden” te verkrijgen voor € 10,-. De ledenmiddag begint om 14.00 uur in Het Octaaf, de kerk is om 13.30 uur open. Koffie en thee 1 euro.

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom. Gerrie, Thea en Rikkie

Nieuwe leden

Mw. G. G. Brands

Mw. B. Couch

Woord ter bemoediging

Even (glim)lachen
Irritante groente

Het is groen en het plaagt je steeds. Wat is het?
Antwoord: Een dopettertje!

Bijen-school

Hoe gaan bijen op schoolreisje?
Antwoord: Met de schoolbuzzz…

Snelle puzzelaars

Waarom zijn oenen heel blij als ze na een half jaar een puzzel hebben opgelost?
Antwoord: Omdat op de doos staat: 4 tot 6 jaar.

Gemiste kans

Een boogschutter komt thuis en zegt tegen zijn vrouw: ‘Ik heb je gemist.’

Agenda

31-10-23 Reisje naar de Abdij van Egmond

15-11-23 Lezing over Hoorn gedurende de 2de Wereldoorlog door E. Ottens

20-12-23 Kerstviering

Herinnering: Voor het reisje naar de Abdij in Egmond moet u om 8.45 uur bij de kerk Het Octaaf aanwezig zijn.

Onafhankelijker met een scootmobiel

Bent u op zoek naar een oplossing om uw mobiliteit te vergroten en uw zelfstandigheid te behouden? In dit artikel leest u over de voordelen van de scootmobiel en waar u op kunt letten bij de aanschaf.

Het aantal scootmobielen is in ons land toegenomen mede namens de toenemende vergrijzing. Daardoor groeide ook de markt voor aanverwante producten en diensten. Er zijn diverse modellen beschikbaar, voor gebruik binnenshuis is een compact model met goede draaicirkel handig. Voor buiten is robuustheid en stabiliteit nodig. En er zijn ook inklapbare modellen voor op reis.

Nadat gemeenten in het kader van de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG) en diens opvolger, de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) deze vervoermiddelen in bruikleen of tegen een maandelijkse eigen bijdrage aan mensen met mobiliteitsproblemen verstrekken, is het aantal gebruikers in ons land toegenomen.

De gebruiker van de scootmobiel is een bestuurder en mag gebruik maken van de rijbaan, het (brom)fietspad en het voetpad, maar niet van de snelweg of wegen die verboden zijn voor fietsers. Op de openbare weg gelden de maximale snelheden als voor bromfietsers. Daarnaast mag een scootmobiel ook op het voetpad rijden, hier is de maximum snelheid 6 km. per uur. Meestal mag men in supermarkten, grote warenhuizen en ziekenhuizen rijden. In musea staat vaak een museumrolstoel klaar. Bestuurders van een scootmobiel kunnen via verrijdbare bruggen op het rolstoelbalkon van een trein komen en kunnen op deze manier ook naar andere plaatsen in ons land reizen. Met een autoaanpassing en eigen oprijplaten voor een scootmobiel is het vervoer in uw auto ook heel goed mogelijk.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding vanuit de WMO moet de scootmobiel begrensd zijn op 25 km. per uur of minder. Bij gebruik op de openbare weg is het verplicht om een WA-verzekering af te sluiten, de verzekerde krijgt jaarlijks een nieuwe sticker die op het voertuig geplakt moet worden op dezelfde plek als die van een kenteken. Het wordt echter niet geregistreerd in het kentekenregister van de RDW (rijksdienst wegverkeer).

Tijdens de spreekuren van de gemeente Hoorn kunt u terecht met uw vragen over het verkrijgen van een scootmobiel en eventuele andere hulp d.m.v. de WMO. Voor dit spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. U kunt zo binnenlopen, soms moet u even wachten als iemand anders voor u bij het spreekuur in gesprek is.

De inloopmomenten zijn op: dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur in het wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3, Hoorn. (in het biebpunt op de begane grond).

Woensdag van 9.00 tot 11.00 uur in het Stadhuis Hoorn, Nieuwe Steen 29, Hoorn. (tijdelijk op de begane grond van het RABO bankgebouw).

Donderdag van 9 tot 11.00 uur in het wijkcentrum de Huesmolen, De Huesmolen 60, Hoorn.

Seniorencircuit 2023 – 2024

Wanneer: Kosten: Waar: Vragen/ideeën:

Woensdag van 14.00 – 16.00 uur, €6,- per keer, inclusief een kopje thee/koffie. Bij voorkeur contant betalen. Wijkcentrum De Huesmolen, de Huesmolen 60 in Hoorn. Telefoon: 0229 234390 huesmolen@netwerkhoorn.nl

Woensdag 8 november

Jan Boven, Gids in Amsterdam

Amsterdam is over de hele wereld beroemd om zijn grachten. De combinatie van eeuwenoude gevels, bruggen en bootjes – dit alles weerspiegeld in het water – zorgt voor een onvergelijkbare sfeer. Jan Boven neemt ons mee in een wandeling door Amsterdam met prachtige plaatjes.

Woensdag 22 november

Amnesty International

Amnesty International is een mensenrechten organisatie, die sinds 1968 bestaat. Het hoofdkantoor is in Londen. Sinds 1974 is ook in Hoorn een werkgroep gevestigd: een groep mensen die probeert ook in onze regio aandacht te vragen voor de rechten van de mens. Dit doet zij door deelname aan markten, het geven van lessen op scholen, het voeren van acties, het geven van lezingen etc. Tijdens de lezing wordt ingegaan op het ontstaan van Amnesty, hoe ze wereldwijd strijden voor rechtvaardigheid, welke bedreigingen er zijn en wat Amnesty heeft bereikt. Ank Pollmann en Anneke Bos, twee leden van de werkgroep , zullen u aan de hand van een filmpje en beeldmateriaal meenemen om een indruk te krijgen van het werk van Amnesty.

Woensdag 13 december

Kerst/ Wintermiddag

Margreth Koning zorgt met verhalen, zang en begeleiding van haar gitaar voor een mooie, warme midwintermiddag. De middag staat in het teken van kerstliederen en gedichten. Margreth heeft een mooie stem en is dirigent bij verschillende koren. Kom gezellig langs en geniet van deze middag!

Woensdag 17 januari

De gordel van Smaragd

De Indo is ontstaan toen Nederland het gezag in Indië invoerde en vertelt het hele verhaal over de geschiedenis van de archipel Indië. Uiteraard is er cultuurverschil tussen Nederlanders en Indo’s en zouden er misverstanden kunnen zijn. In deze presentatie wordt uitgelegd wat Indo-zijn is en betekent.

Winterverkoop Tesselschade afdeling West-Friesland

Op vrijdag 24 november 2023
in “Het Octaaf”, J.D. Pollstraat 1, te Hoorn

van 10:00-14:00 uur
wordt de jaarlijkse winterverkoop gehouden.

Bent u op zoek naar leuke, mooie en duurzame cadeaus voor de Sint en/of Kerst, dan is dit een unieke gelegenheid om deze te kopen. De creatieve (hand) werksters van Tesselschade hebben weer mooie producten gemaakt, die in de verkoop gaan voor het goede doel.

Tesselschade West-Friesland is een afdeling van de landelijke vereniging Tesselschade.
Vrouwen helpen naar financiële onafhankelijkheid

Doel: Tesselschade biedt alle vrouwen in Nederland de mogelijkheid om elkaar de helpende hand te reiken. Je kunt als lid met een jaarlijkse bijdrage de situatie van vrouwen verbeteren. Ook de verkoop van onze producten komt ten goede aan het studiefonds. Met dat geld bekostigen we opleidingen die vrouwen niet zelf kunnen betalen. Het Tesselschade Studiefonds biedt vrouwen financiële ondersteuning in de studiekosten. Zo zijn wij in staat om vrouwen op weg te helpen naar een economisch onafhankelijke toekomst.
Meer info of aanmelden als lid van de Vereniging Tesselschade – westfiesland@tesselschade.nl
Het lidmaatschap van Tesselschade bedraagt minimaal € 15,- per jaar.

https://nl-nl.facebook.com/TAAwestfriesland/

Tesselschade
Op 17 oktober 1871 werd de Vrouwenvereniging Arbeid Adelt opgericht door de feministische schrijfster Betsy Perk (1833-1906). In Hoorn is een wooncomplex naar haar vernoemd. Op rekening van de vereniging konden vrouwen handwerkjes maken en verkopen, een snelle manier om iets van eigen inkomen te vergaren. Door verschil van inzicht splitste de vereniging zich op. De ene tak ging verder als Vrouwenvereniging Arbeid Adelt, de andere als Tesselschade, vernoemd naar de dichteres, zangeres en glasgraveerster Maria Tesselschade (1594-1649) In 1874 verleende Arbeid Adelt haar eerste opleidingssubsidie aan een student, Tesselschade volgde enige jaren later. In 1953 gingen de twee verenigingen samen verder onder de naam Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA). Op 17 oktober 2021 bestond de Vereniging 150 jaar.
https://tesselschade.nl/

Tips om valrisico te herkennen en voorkomen

Van 2 t/m 8 oktober 2023 was het weer de Valpreventieweek. Een jaarlijks terugkerend moment waarbij aandacht wordt besteed aan bewustwording en kennisverspreiding over valpreventie. Valongevallen vormen namelijk een toenemend probleem bij ouderen. Ongeveer iedere vijf minuten wordt er een oudere binnen gereden op de spoedeisende hulp. Om het aantal valongevallen te laten dalen is het belangrijk om ouderen met verhoogd risico op vallen te bereiken. In dit artikel 4 tips rondom het thema valpreventie.

  1. Blijf in evenwicht

Het is noodzakelijk dat iemand goed in evenwicht is, zo wordt vallen voorkomen. Door gerichte oefeningen te doen waarbij evenwicht en spierkracht worden getraind wordt de kans op vallen verkleind. Op het YouTube kanaal van Omring zijn verschillende video’s te vinden voor evenwicht versterkende oefeningen.

  1. Check (uw) medicijnen

Bepaalde medicijnen kunnen er namelijk voor zorgen dat iemand zich duizelig voelt. Dit kan er aan bijdragen dat iemand minder in evenwicht is. Tevens kunnen medicijnen zorgen voor verslapping van de spieren, waardoor de kans op vallen ook groter wordt. Als u weet dat er een verhoogd risico op vallen is, laat medicijnen dan controleren door een goed geïnformeerde naaste of een specialist.

  1. Houd ogen én zicht in de gaten

Het is belangrijk dat iemand goed zicht heeft. Ogen moeten daarom bij een verhoogd risico in de gaten worden gehouden en eventueel zelfs regelmatig gecontroleerd worden bij een opticien. Het hebben van een reserve bril is daarnaast ook verstandig.

  1. Maak gebruik van personenalarmering…

…en wordt snel geholpen! Stel u of een naaste is alleen thuis en valt plotseling. Er is geen telefoon binnen handbereik en er moet snel actie ondernomen worden.

Met personenalarmering is er altijd snel en heel eenvoudig hulp in te schakelen van een naaste of professionele hulpverlener. Personenalarmering is een knop waar bij nood op gedrukt kan worden. Hierdoor wordt de alarmcentrale CSI gebeld en wordt de ernst van de situatie ingeschat. 

Info: Omring

Website Doemeermettaal.nl

Op deze website vindt u o.a. hoe u een tikkie aan kunt maken.

Een Tikkie is een betaalverzoek via je telefoon. Met een betaalverzoek vraagt u makkelijk geld terug aan vrienden of familie. Leer hier gratis hoe u een betaalverzoek verstuurt. Of hoe u betaalt met een QR code. Zo regelt u uw geldzaken nog makkelijker.

Tips voor betalen met een Tikkie of betaalverzoek

Controleer het bedrag.
Voordat u iemand een bedrag stuurt om aan u te betalen, is het goed om zeker te weten dat het bedrag klopt. Reken zelf altijd uit of u het juiste bedrag vraagt. Dat hoeft u niet meteen te doen. U kunt de bon mee naar huis nemen en het later rustig uitrekenen. Gebruik de rekenmachine-functie op uw telefoon.

Betaal alleen  aan iemand die u kent.
Heeft u zelf een betaalverzoek ontvangen? Maak alleen geld over als het betaalverzoek van een bekende komt. Met een bekend nummer. Krijgt u  een verzoek van iemand die u niet kent? Of van iemand die zegt dat hij of zij een nieuw nummer heeft? Trap er niet in. Twijfelt u? Bel gewoon het nummer en controleer of het klopt.

 

Op de website Oefenen.nl leert u hoe u een betaalverzoek aanmaakt. En hoe u met een QR code betaalt. Oefenen is gratis. En kan gewoon vanuit huis.

Zijn wij in 2030 de gezondste regio in ons land?

NOORD HOLLAND NOORD GEZOND is een samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties, (o.a. Omring), welzijn, onderwijsinstellingen, gemeenten, GGD, GGZ, zorgverzekeraars en inwoners van de drie regio’s in Noord-Holland Noord.

Gezondheid is en blijft een waardevol bezit. Het is van groot belang om dit te behouden en te versterken. Daar zet het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland Noord Gezond (NHN Gezond) zich voor in. De organisaties die hierin verbonden zijn streven er samen met de inwoners van onze regio naar de gezondste regio van Nederland te worden. Nu en in de toekomst. Een woordvoerder van de Omring zegt dat NHN Gezond zich inzet voor goede zorg in de regio terwijl men weet dat de vraag toeneemt. Maar gezondheid is namelijk méér dan zorg alleen. Daarom kiezen we voor een brede aanpak: dus naast zorg gaat het ook over welzijn, wonen en andere zaken die de gezondheid bepalen. Samen kijken we wat de bewoners in onze regio nodig hebben om gezond te kunnen zijn. De beschikbare middelen hiervoor bundelen we en zetten we zo effectief mogelijk in. Gezondheid van de inwoners van Noord-Holland-Noord staat voor ons voorop.

Iemands gezondheid wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder een gezonde samenleving. Net als heel Nederland staan we ook in de drie regio’s van Noord-Holland-Noord n.l. de Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Noord-Kennemerland, voor diverse uitdagingen.

De vergrijzing neemt toe, er zijn lange wachtlijsten, er is minder zorgpersoneel beschikbaar en de mentale gezondheid van de inwoners verdient aandacht.

De Wereldorganisatie (WHO) hanteert de volgende definitie van mentale gezondheid: dit is een toestand van welzijn, waarin het individu haar of zijn eigen capaciteiten realiseert, de normale spanningen van het leven aankan, productief en vruchtbaar kan werken en in staat is om een bijdrage te leveren aan haar of zijn gemeenschap.

Een woordvoerder van de inwonerraad van NHN Gezond zegt o.a. dat inspraak vanuit inwoners ontzettend waardevol is voor het optimaliseren van gezondheid. Daarom is het belangrijk om mensen altijd goed te betrekken bij besluitvorming zodat ook de ouderen het in deze regio goed hebben. Ik kan mij daar zorgen over maken en klagen of juist kijken of ik ergens inbreng kan hebben en kan helpen veranderen. Om gezondheid te bevorderen is samenwerking onontkoombaar. Ga als organisatie niet voor jezelf maar ga voor gezondheid van de samenleving.

Info: www.nhngezond.nl; e:mail: info@nhngezond.nl, ook voor het opgeven van hun nieuwsbrief. Beter Oud, Churchillaan 11, 3527 GV Utrecht. Telef.nr. 030-7892300. Zij zetten zich landelijk in voor ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden en geven een nieuwsbrief uit waar u zich voor kunt opgeven via info@beteroud.nl. Info over Stichting Omring. Deze zorginstelling heeft al meer dan 100 jaar haar wortels in West-Friesland, de kop van Noord-Holland en Texel. Zij geven verzorging, ondersteuning en gespecialiseerde verpleging. Van behandeling tot revalidatie zowel thuis als in één van de 30 woonzorglocaties. 24 uur per dag en 7 dagen in de week bereikbaar op telef.nr. 088-2068910. E-mail: service@omring.nl; Omringwinkel, Nieuwe Steen 36, 1625 HV Hoorn. Telef.nr. 088-2068888 en 0229-291700.

Verslag over “Wijs met medicijnen” op 18 oktober 2023 in Het Octaaf

Jacob Serier, voorzitter van de afdeling Hoorn PCOB opende onze ledenmiddag die in samenwerking met onze plaatselijke KBO’s werd georganiseerd. Een mooie grote groep had zich verzameld in de grote kerkzaal. Jacob had enkele mededelingen en opende deze middag met een gebed waarin hij de woorden ‘ voor vrede’, noemde. De tragiek welke de wereld bezighoudt en wij mensen geen antwoord op hebben.
Daarna gaf Jacob het woord aan het team -apothekersassistenten
Famke Vriezen van de Benu-apotheek uit Hoorn en Eline van der Sluijs van de apotheek Wognum stelden zich voor en Eline van der Sluijs nam het eerste gedeelte van de lezing voor haar rekening.  Zij begon te vertellen dat medicijngebruikers boven de 75 jaar over het algemeen meerdere soorten slikken. Periodiek is het dan wenselijk een check te doen door de huisarts en/of de apotheek raad te plegen, met het oog op het niet meer prettig voelen. Een nierfunctie b.v. kan veranderen en zo is ons gehele lichaam gevoelig  voor medicijnwerkingen. Hierbij kwamen heel wat praktijkvoorvallen voor het licht, waar je zomaar niet aan denkt, b.v. als je nogal zwaarlijvig bent, blijven medicijnen langer achter in het vet van het lichaam. Ook bloedverdunners en statines houdende medicijnen kunnen vervelende bijwerkingen veroorzaken. Ook kan bij bepaalde medicijnen de werking verminderen bij het gelijktijdig gebruik van grapefruit(sap) of melkproducten. Sint Jankruit kan de werking van geneesmiddelen versterken of verzwakken . Het is ook heel goed om eens na te gaan hoelang je al een bepaald medicijn gebruikt. Een overleg met de huisarts of een apotheker assistente kan hierin verhelderend werken. Meerdere voorvallen werden met beelden en een enkel filmpje verduidelijkt.
Het is ook mogelijk om de apotheekhouder te vragen om een assistent voor een huisbezoek langs te laten komen, om eens rustig met u te bespreken over uw medicijn gebruik etc.
In de pauze werd nog genoeglijk na gesproken om na de pauze praktische vragen te stellen. Daar werd goed gebruik van gemaakt. Het ging over overbodige verpakkingen van de inhoud tot aan het raadplegen van de ingewikkelde bijsluiters. Ook de leefstijl van diabetici kwam uitvoerig ter sprake. Voedingssupplementen, vitaminen, je ziet er veel reclame over. Hier kan verschillend over gedacht worden. Goed overleg en goed lezen wat u gaat slikken is hierin een vereiste. Ook het gebruik over alcohol kwam ter sprake, advies:  houdt u aan de voorschriften. Het was een nuttige en leerzame middag voor elk wat wils.
Jacob bedankte beide sprekers met een mooi bos bloemen. De kerkzaal was redelijk gevuld, ongeveer 60 personen. Het was een praktisch lezing. Je had er wat aan.  De behandelde stof werd in een klein boekje meegegeven, zodat één en ander nog eens na te lezen is. (Sane de Boer)

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden