Nieuwsbrief november 2022

31 okt 2022 Hoorn

Van de voorzitter

Het blijft boeiend om te zien hoe de bomen verkleuren. Herfst is een mooi jaargetij en het is een genot om dan door parken en bossen te wandelen. Langzamerhand worden bomen en struiken kaler. Vaak volgt dan een periode met vaak harde wind en veel regen. Ook gaat het kouder worden. Wellicht gaat menig hart uit naar Ukraine, dat Putin systematisch probeert te vernietigen door drones en raketten te lanceren, die zijn gericht op centrales en infrastructuur. Op tv kunnen we dagelijks de verwoestingen zien. Ook hoge gebouwen en appartementencomplexen worden getroffen, met als gevolg veel burgerslachtoffers. Ik vraag mij allang niet meer af wat voor persoonlijkheid Putin is. Ik hoop en bid dat hij wordt gestopt. Vooral omdat de winter nadert wat weinig goeds belooft voor de Ukrainse bevolking. Gelukkig blijven de meeste Europese landen de Oekraïners helpen met verdedigingswapens zoals afweergeschut, met geneesmiddelen en met voedsel.

Ons kabinet heeft maatregelen getroffen om de bevolking tegemoet te komen in de energiekosten. Zo geldt er met ingang van 1 januari het zogenaamde energieplafond voor gas en licht. In de maanden november en december van dit jaar krijgt elke huishouding € 190 per maand als tegemoetkoming. De providers moeten deze bedragen verrekenen met uw maandelijkse energiekosten of aan u uitbetalen. Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers. Voor gas wordt het maximale tarief € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub. Voor elektriciteit wordt het maximale tarief verlaagd tot € 0,40 per kWh en het maximale verbruik verhoogd tot 2.900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief zoals opgenomen in het energiecontract. 1200 kub is niet zoveel. Je ziet dan ook dat verbruikers naar wegen zoeken om te besparen op gas. Isolatie en een warmtepomp zijn daarbij nummer 1. Ook worden nog steeds pellet kachels verkocht. Verder zijn infraroodpanelen ook gewild. Die moeten wel op je gericht worden en dat is lastig. En elektrische kacheltjes vinden gretig aftrek. Het douchen wordt blijkbaar ook minder gedaan. In vergelijking met voorbije jaren loopt het gasverbruik terug. In het eerste half jaar van 2022 is het verbruik met 25% afgenomen in vergelijking met het voorgaande jaar. Ik probeer de thermostaat op 18/19 graden te houden. Als het kouder wordt zal dat best moeilijk worden.

Uw bestuur is al weer bezig met het programma van de ledenmiddagen in 2023. We moeten nog wat afspraken maken maar het gaat lukken. Uiteraard proberen we ook weer een Jeu de Boules middag te organiseren evenals een fietstocht. We hopen dat Corona niet weer roet in het eten gooit.

Op woensdagmiddag 19 oktober hebben we een mooie ledenmiddag gehad die redelijk bezocht werd. We hadden de beschikking over de Kerkzaal in het Octaaf en konden genieten van Con Zelo, een accordeonorkest. Verderop in deze nieuwsbrief vind u daarvan een verslag van Sane de Boer.

Voor de ledenmiddag op 16 november in het Octaaf  hebben we de heer Faber uitgenodigd die een lezing komt geven over de Spaanse burgeroorlog. Zo u weet is die niet eens zo lang geleden en in die burgeroorlog is veel gebeurd. De zaal is open vanaf 13:30 uur en de middag begint om 14:00 uur.

Op 21 december hebben we de kerstbijeenkomst in Het Octaaf. Ook leden van de PKN kerk HZB  worden daarvoor uitgenodigd. De kerk is open vanaf 13:30 uur. De aanvang is 14:00 uur.

Ik sluit af met een gedicht van Priscilla Laneuze op www.Gedichtensite.nl

Licht van Vreugde (1), Licht van Liefde (2), Licht van Vrede (3)

Iets wat ons vreugde brengt, bewaart men graag,
want vreugde geeft een opgewekte stemming,
ons hart springt op, lost ijlings op beklemming,
ons lichtpeil piekt omhoog, alleen de vraag

is voor hoelang, voor ’t weer gaat naar omlaag.
Voor ons heeft God slechts vreugde als bestemming,
niet naar de zin van ’t kwaad dat aast op stremming,
met opzet stopzet, plegend plaag na plaag.

Gods hart volmaakt is immer Vreugdelicht,
het duister wil van ons Gods licht steeds stelen,
verstoort voortdurend vredig evenwicht.

Geef ’t kwaad geen kans dit spel met je te spelen,
vraag licht van het meest schitterende Licht,
Hij zal met liefde Zijn vreugd met je delen.

Joh.15:11  Dit zeg Ik tegen jullie, omdat Ik wil dat jullie dezelfde vreugde voelen als Ik,
 Ik wil dat jullie vreugde volmaakt is.

 Verslag themamiddag Grip op Geld

Op 12 oktober 2022 was ik samen met ons bestuurslid Jelle Kuijper naar de themamiddag over Grip op Geld in het stadskantoor van Hoorn. Deze middag was georganiseerd door de Stichting Ouderenraad van Hoorn op aangeven van de KBO Hoorn. Het was niet druk. “Slechts” 25 bezoekers. De middag werd geopend door Wethouder Hakhoff en ingeleid door Mw. Suzanne Jansen, de schrijfster van onder andere het boek Pauperparadijs. Zij vertelde over dit boek, dat gaat over de “gestichten” in Veenhuizen, waar mensen “zonder vooruitzichten” werden heropgevoed. Volgens haar waren de bedoelingen hiervan wel goed, maar was de aanpak verkeerd. Daardoor werd het doel van het gesticht, namelijk de mensen leren zelfstandig te zijn, niet bereikt. Het boek verhaalt ook over de armoede in Nederland in de 19e en 20e eeuw.

Daarna gaf Henk Beukema, lid van het bestuur van de Ouderenraad en tevens lid van het bestuur van het KBO Hoorn, een presentatie over 1.Hoorn en de mogelijkheden daarvan.

Ik noem hierna een aantal regelingen, waarvan de meeste overigens wel bij u bekend zullen zijn:

Bijzondere Bijstand is mogelijk: bij hoge kosten van pedicure; bij kosten van Tafeltje dekje; bij kosten van kunnen meedoen, zoals bij sporten enz.; bij hoge servicekosten; bij hoge premies enzovoort van ziektekostenverzekering, bijvoorbeeld het Unive “gemeentepakket is mogelijk”.

Voor alle gevallen geldt dat in Hoorn het inkomen van het huishouden, van 21 jr. tot AOW leeftijd, kan worden aangevuld tot de bijstandsnorm van 120%. Dat is dus tot € 1888,84 per maand; Toeslagen worden niet hiervan afgetrokken; ook niet het persoonsgebonden budget voor het inkopen van zorg en rente over uw inkomen en vermogen.

Belanghebbenden kunnen zich aanmelden bij het team “Rondkomen” van de afdeling Preventie en rondkomen. Daar kunnen zij uw financiële situatie in kaart brengen. Ook is huisbezoek door ambtenaren van die afdeling mogelijk. Zij kunnen ook voor u toeslagen aanvragen en eventueel als schuldhulp bijstaan.

Energietoeslag: iedereen die aan de voorwaarde van een “laag” inkomen voldoet kan in aanmerking komen voor de energietoeslag van € 1300,00, zowel dit jaar als volgend jaar. Daarvoor kunt u een formulier invullen op de website van 1.Hoorn. U kunt daarbij geholpen worden door ambtenaren of vrijwilligers van Ouderbonden enz..

Iedere huishouding krijgt in november en december van dit jaar € 190,00 in verband met de verlaging van het energieplafondtarief met ingang van 1 januari 2023. Dit is onafhankelijk van de aard van uw contract bij uw provider. Uw provider zal het bedrag aan u uitkeren of verrekenen met uw energiekosten.

Het energieplafond per 1 januari 2023 wordt: voor gas € 1,45 per m3 tot een maximum van 1200 m3 per jaar  en voor stroom € 0,40 per kWh tot een maximum van 2900 kWh per jaar.

J. Serier

Uitnodiging ledenmiddag 16 november 2022

Het zal deze middag gaan over de Spaanse Burgeroorlog. Een periode die zich afspeelt omstreeks 1936-1939 en die zijn sporen heeft nagelaten tot op de dag van vandaag.

De oorlog begon op 18 juli 1936. Niet dat alles toen ook begon, er was natuurlijk een aanloop oftewel, hoe heeft het zover kunnen komen. Het verhaal gaat dat de oorlog als opstand begon in Marokko. Tot 1931 was Spanje een koninkrijk met koning Alfonso XIII als staatshoofd.

Maar het rommelde enorm in Spanje. Het socialisme was in opkomst, communisme en anarchisme deden hun intrede.

De lezing van vanmiddag wordt gepresenteerd door Cor Faber, auteur en historicus.

De middag begint om 14.00 uur. Het Octaaf is om 13.30 uur open

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

In Memoriam

27-03-1927                                                    11-10-2022

Mw. J.R.(Jos) Baalbergen-Nieuwenhuis,

Koepoortsweg 73, kamer 9, Hoorn

 

Hierbij condoleren wij de nabestaanden en wensen hen sterkte.

 

Woord ter bemoediging

Even (glim)lachen

De gevangenisdirecteur roept al zijn gevangenen bij elkaar. Hij zegt: ”Ik ben bestolen en als ik er achter kom wie het heeft gedaan vliegt ie er op staande voet uit!”

Alle gevangenen steken hun hand op

Agenda

16-11-2022 Cor Faber over de Spaanse burgeroorlog

21-12-2022 Kerstmiddag

 

Het jaarprogramma PCOB – Hoorn in 2023

De lezingen zijn op woensdag.

18 januari 2023

Lezing door wethouder K. Hakhoff over 1.Hoorn

15 februari 2023

Jaarvergadering en lezing over de Oostzeehandel in de Gouden Eeuw

15 maart 2023

Lezing over een Knarrenhof

19 april 2023

Lezing over archeologie in West Friesland

17 mei 2023

West Fries Collectief en afsluiting seizoen

Zomeractiviteiten

19 juli 2023

Jeu de Boules bij de Bouledozers in Zwaag

6 september2023

Fietstocht met een gezamenlijke maaltijd

Start nieuwe seizoen

20 september 2023

Harpmuziek mevr. Regina Ederveen

18 oktober 2023

Gezond genieten samen met de KBO

15 november 2023

Lezing over Hoorn gedurende de 2de Wereldoorlog door E. Ottens

20 december 2023

Kerstviering

Wandelen weer gestart

Na coronatijd is nu weer gestart met de wandelgroep. We wandelen 1 x per week op dinsdagmorgen. We streven naar 5 km in 1 uur van 10.00-11.00 uur. Iedere week spreken we af waar we die week gaan starten. Na afloop drinken we samen nog een kopje koffie.

Soms wordt tijdens het wandelen zo gezellig gepraat dat ik na afloop vaak hoor dat de wandelaars niet eens meer weten waar we gelopen hebben. Dat uurtje is zo voorbij en toch heel belangrijk voor het zo lang mogelijk blijven bewegen.

Wilt u meewandelen en vindt u het leuk om met elkaar te bewegen in de buitenlucht? Neem contact op met Truus Meijer, tel.: 06 33026232

Er zijn verschillende financiële regelingen voor MANTELZORGERS

Soms kunt u een gratis parkeervergunning krijgen dicht bij degene voor wie u zorgt.  Vraag ernaar bij de betreffende gemeente.

U kunt een OV-begeleiderskaart aanvragen als degene die u helpt niet zelfstandig kan reizen met het openbaar vervoer en dit wel graag wil. Dit kan via www.ovbegeleiderskaart.nl;

Sommige gemeenten betalen een reiskostenvergoeding voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Vraag ernaar bij de betreffende gemeente.

Als degene voor wie u zorgt gebruik maakt van Valys mag hij of zij gratis een begeleider meenemen. Meer informatie treft u op www.valys.nl;

Woont u samen met degene die u verzorgt en is deze persoon voor langere tijd opgenomen in een instelling? Dan kunt u voor het ziekenbezoek de reiskosten aftrekken als specifieke zorgkosten.

Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten voor vervangende mantelzorg. Als u zelf ziek bent of op vakantie wilt, kunt u hierom vragen. Soms vergoeden zij ook de kosten van een mantelzorgmakelaar.

Kosten die u als mantelzorger maakt voor een inwonende gehandicapte zoals medicijnen, wassen, kleding of andere hulpmiddelen kunnen worden afgetrokken bij de aangifte inkomstenbelasting.

Zo werkt de wachtlijst voor het verpleeghuis

Voordat u zich kunt inschrijven bij een verpleeghuis heeft u een indicatie nodig voor de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Uw huisarts of wijkverpleegkundige kan deze aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een medewerker van het CIZ komt met u praten, daar mag een mantelzorger bij zijn. U kunt daarbij bijvoorbeeld aangeven welk verpleeghuis uw voorkeur heeft. Als u geen voorkeur heeft opgegeven neemt het Zorgkantoor contact met u op. Zij bekijkt met u welk verpleeghuis en welke zorgaanbieder het beste bij u passen.

Daarna komt er een uitspraak hierover. Veel verpleeghuizen hebben niet meteen een kamer vrij. Daardoor komt u eerst op een wachtlijst. Hoe lang u op de wachtlijst staat, is afhankelijk van het aantal mensen op de wachtlijst en het aantal plekken dat vrijkomt bij de betreffende zorginstelling. Soms krijgt iemand die korter wacht voorrang als er heel dringend zorg nodig is. De zorginstelling ziet op de wachtlijst aan uw wachtstatus hoe dringend u zorg nodig hebt. De medewerker van de zorgaanbieder of het verpleeghuis bespreekt met u de mogelijkheden. Voor dit gesprek kunt u het beste voor u zelf een ‘verlanglijstje’ opstellen en dit bij de hand houden. Hij/zij bespreekt in overleg met u de status waarmee u op de lijst komt en welke aanvullende gegevens van belang zijn. Zit u thuis in een crisissituatie? Woont u in een huis dat ongeschikt is voor u? Is de zorg die u nu krijgt niet passend voor u? Dit wordt allemaal genoteerd en speelt mee als het om de wachtlijst gaat. U kunt zelf meedenken over uw status en aangeven welke aanvullende gegevens het beste passen bij uw situatie. Ook wordt gekeken welke zorg u thuis nodig heeft als u nog niet meteen naar het verpleeghuis kunt verhuizen.

In de langdurige zorg zijn er vier wacht statussen: 1. Urgent plaatsen. 2. Actief plaatsen. 3. Wacht op voorkeur. 4. Wacht uit voorzorg. Zij geven aan hoe snel u zorg nodig heeft. Per status worden aanvullende gegevens genoteerd, deze worden classificaties genoemd.

  1. Urgent plaatsen. Uw situatie is ernstig. U moet zo snel mogelijk opgenomen worden. Bijvoorbeeld omdat er een crisis is. Of omdat u na een ziekenhuisopname niet meer terug kan naar uw eigen huis. U verhuist zo snel mogelijk naar een verpleeghuis. Welk verpleeghuis uw voorkeur heeft, is minder belangrijk dan de snelheid. U kunt wel op de wachtlijst van het verpleeghuis van uw voorkeur blijven staan, als daar een plek vrijkomt kunt u alsnog verhuizen.
  2. Actief plaatsen. Er is geen crisissituatie, maar uw situatie is zorgelijk. Binnen een half jaar heeft u een kamer nodig in een verpleeghuis. Uw voorkeur voor een bepaald verpleeghuis is belangrijk, maar als daar geen plaats is krijgt u een andere mogelijkheid aangeboden. U mag zo’n aanbod één keer weigeren. Bij een volgende weigering wordt samen met u bekeken of uw wachtstatus nog wel klopt. Eventueel kan deze aangepast worden.
  3. Wacht op voorkeur. U woont thuis en krijgt daar zorg die u nodig heeft. Omdat u minder haast heeft, kan er rekening gehouden worden met uw wensen. Is na negen maanden nog niet duidelijk of er een plaats voor u vrijkomt? Dan neemt de zorgaanbieder of het zorgkantoor contact met u op. Wat u wilt is hierbij het belangrijkste. Krijgt u een aanbod dan gelden dezelfde regels als bij de status: 2. Actief plaatsen.
  4. Wacht uit voorzorg. U woont thuis, krijgt daar de zorg die u nodig heeft, en wilt nog niet worden opgenomen. U heeft wel een indicatie voor de Wet langdurige Zorg (Wlz) en wilt uit voorzorg toch op de wachtlijst blijven staan. Men weet dat u een keer aan de beurt wilt komen. Als uw gezondheid of uw geheugen sterk achteruitgaat of als er een crisis ontstaat geeft u of uw thuiszorgmedewerker dit aan de zorgaanbieder of zorgkantoor door. Dat kan de aanleiding zijn om uw status op de wachtlijst aan te passen. U kunt ook samen met uw partner verhuizen naar een verpleeghuis.

Info: CIZ, Postbus 2690, 3500 GR Utrecht. www.ciz.nl; e-mail: info@ciz.nl; Telef.nr. 088-7891011. VGZ-Zorgkantoor Noord-Holland-Noord, Comeniusstraat 4F, MS Alkmaar. Telef.nr. 040-2975155. www.vgz.zorgkantoren.nl; e-mail: info@vgz.nl; Telef.nr. klantenservice: 0906-8376.

Zadelpijn

Drie oorzaken van zadelpijn

1. U hebt een verkeerd zadel

2. Het zadel en/of uw fiets heeft een verkeerde afstelling, daardoor zit u in een verkeerde houding

3. U bent onvoldoende geoefend 

U zit tijdens het fietsen met heel uw gewicht op een vrij klein oppervlak en dan gaat u ook nog eens flink bewegen. Als u niet goed zit, of uw zadel voldoet niet goed, dan kunnen zenuwen en bloedvaten in de verdrukking komen en dan treedt zadelpijn op.

Waaraan moet een zadel nu voldoen om in de basis goed te zitten? Allereerst moet een zadel voldoende hard zijn en de juiste breedte en vorm hebben. Geen enkel mens is hetzelfde gebouwd, dus onze billen zijn ook niet in één vorm te vatten. Het goede nieuws: voor elk zitvlak en voor elk type zadelpijn is een geschikt zadel te vinden. 

Vier vormen van zadelpijn en tips om ze te voorkomen

1. Schrale huid door wrijving

2. Zadelpijn aan de voorzijde

3. Zadelpijn bij het stuitje

4. Zadelpijn bij de zitbotjes

Schrale huid door wrijving

Heeft u een zacht zadel, bijvoorbeeld van gel, dan is dat inderdaad comfortabel voor kleinere afstanden. Voor langere afstanden is dit niet geschikt omdat u vroeg of laat een zweterig achterwerk krijgt omdat u in dat zadel wegzakt. De warmte bouwt zich op en geeft meer wrijving, dat weer kan leiden tot een schrale of zelfs kapotte huid. 

Tip: Probeer een harder zadel waar u bovenop zit, in plaats van in wegzakt. Denk ook aan uw kleding. Een broek en/of onderbroek met naden kunnen naarmate de fietstocht vordert, uitgroeien tot venijnig schurende kledingstukken. Draag daarom naadloze kleding en eventueel een fietsbroek of onderbroek met zeem. 

Zadelpijn aan de voorzijde

Heeft u een sportieve fiets en zit u daardoor wat meer voorover gebogen of staat de punt van uw zadel iets omhoog, dan heeft u meer druk aan de voorkant. Dit kan de zenuwen en bloedvaten in uw kruis afknellen. Dat moet u zien te voorkomen, want het is niet alleen vervelend en pijnlijk maar het kan bij mannen zelfs tot prostaatklachten leiden. 

Tip: Ga meer op uw zitbotjes zitten, daar dienen ze tenslotte voor. Kantel uw bekken zodanig dat u meer naar achteren leunt. U kunt ook proberen of een zadel met een uitsparing aan de voorzijde verlichting geeft. 

Zadelpijn bij het stuitje

Deze zadelpijn wordt vaak gekenmerkt door het feit dat u na het fietsen niet meer van uw zadel af komt. Het afstappen doet zeer. Regelmatig wordt dan een zachter zadel aangeraden. Dat is niet goed! U zakt namelijk nog verder in de vulling waardoor er alleen maar meer druk komt op het stuitje. Het kan ook zijn dat u een te smal zadel heeft en daardoor niet goed op uw zitbotjes zit. (Lees ook de tip onder pijnlijke zitbotjes)

Tip: Blijf trainen zodat u bilspieren kweekt. Bouw de kilometers rustig op. Blijft u last houden dan bestaat er een speciaal stuitjeszadel. In dit stevige zadel zit een gleuf die het stuitje ontlast. 

Pijnlijke zitbotjes

Dit komt vaak voor aan het begin van het fietsseizoen en bij ongeoefende fietsers. De verschillende spieren die rond onze zitbotjes zitten zijn te slap en kunnen de druk niet goed opvangen. Dit is ook een kwestie van trainen. Vaak verdwijnt deze zadelpijn na een aantal ritjes. Als deze vorm van zadelpijn niet verdwijnt, dan ligt de oorzaak meestal bij een verkeerde breedte van het zadel. 

Tip: Meet de breedte van uw zitbotjes op. Sommige fietsenmakers hebben daar tegenwoordig een speciaal meetapparaat voor maar u kunt het ook zelf doen. Pak een stuk karton en leg dit op een stevige ondergrond waar u op kunt zitten, bijvoorbeeld een lage tafel. Ga vervolgens op het karton zitten en druk uw zitbotjes stevig op het karton zodat er afdrukken ontstaan. Meet vervolgens de afstand tussen deze punten. Dan weet u hoe breed uw zadel moet zijn.  

Nog meer tips tegen zadelpijn

Doe een fietsmeting bij een fietsenmaker en kijk of u een fiets heeft die bij u past qua grootte.

Train uw bil- en beenspieren. Met stevige beenspieren kunt u goed doortrappen, daardoor komt u iets los van het zadel en daardoor vermindert u de druk op uw zitvlak. Bij regelmatig fietsen traint u ook uw bilspieren en kweekt u zitvlees. In veel gevallen neemt de zadelpijn dan af.

Let op een goede fietshouding. Door licht voorover te zitten, verdeelt u uw lichaamsgewicht over het zadel en het stuur. Met beide zitbotjes moet u op het brede achterste deel van het zadel zitten. U krijgt vanzelf een meer voorovergebogen houding als u de afstand tussen het zadel en het stuur verhoogt en het stuur iets lager zet.

Gaat u na een lange tijd weer fietsen, bouw de kilometers dan rustig op. Zo ontstaat er gewenning. Dat is ook veel fijner voor uw nek en schouders.
Sta tijdens het fietsen regelmatig op uw pedalen om uw zitvlak te ontlasten en probeer door te trappen. Zo maakt u de spieren en bloedvaten die in de verdrukking zijn gekomen weer los.

Draag geschikte fietskleding. Kies materiaal dat ademt en vocht afdrijft. Kies dus niet voor katoen of synthetische stoffen. Een speciale fietsbroek of fietsondergoed met zeem neemt de druk weg en voert vocht af.

Zadelpijn kan ook afnemen als u wat overtollig gewicht verliest. Probeer een paar kilo’s kwijt te raken, dat scheelt weer in de druk op uw zitvlak.

Plaats de voorkant van uw voeten op de pedalen en niet het middelste gedeelte of de hiel. Stevig trappen wordt vaak wat moeilijker als we ouder worden omdat onze voetgewrichten verzwakken. Dat kunt u oplossen door een steunzooltje te dragen. Draag in ieder geval schoenen met een stevige zool.

Heeft u een e-bike, dan kunt u makkelijker lange afstanden afleggen. Probeer dan eens om minder gebruik te maken van de trapondersteuning. Hoe minder hard u trapt, hoe sneller u namelijk naar voren op het zadel schuift.

Info: Fysioteam Hoorn

Voorkomen dat u valt

Overal waar mensen leven bestaan risico’s op ongelukken. Risico’s in onze directe omgeving, maar ook risico’s die we in ons lichaam met ons meedragen, door bijvoorbeeld ouder worden, een ziekte of aandoening. Hierbij enige tips waarmee u de kans om te vallen, kunt verkleinen. 

Risico’s

Omgevingsrisico’s

Gladde vloer, natte vloer, aanwezigheid van kabels, snoeren en losse kleedjes.

Bij een hoog bed kan het uit bed stappen moeilijk zijn.

Rolstoel / rollator zijn risicovol als deze in stilstand niet op de rem staat.

Bij de fiets met name  het op- en afstappen.
Drempels en stoepranden.

Persoonlijke risicofactoren

Uw leeftijd (boven de 70 jaar loopt u meer risico)

Een eerdere val (thuis, op straat of in het ziekenhuis)

Slecht zien en/of slecht horen

Bepaalde medicijnen (bijvoorbeeld anti-depressiva of bloeddrukverlagende medicatie) of het gebruiken van meerdere soorten medicijnen tegelijkertijd

Moeilijk op kunnen staan en slecht kunnen lopen

In de war zijn

Duizeligheid

Frequente toiletgang (ineens opkomende aandrang om te moeten plassen)

Pijn

Alcoholgebruik

Ziekte van het hart en vaatstelsel

Ziekte van Parkinson

Diabetes

Neurologische aandoeningen zoals tintelingen in de benen of gevoelsverlies

Spieraandoeningen zoals zwaktegevoel in de benen

Gewrichtsaandoeningen

Angst om te vallen

Tips om vallen te voorkomen

Bespreek uw valrisico

Bent u bang om te vallen of bent u (bijna) gevallen? Informeer uw naasten hierover.
Als u merkt dat u extra risico loopt om te vallen, neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan onderzoeken welke factoren precies een rol spelen bij uw valrisico en u gerichte adviezen geven over wat u kunt doen om het risico om te vallen te verkleinen. Zo nodig kan de huisarts u doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de polikliniek Ouderengeneeskunde.

Bewegen

Door te weinig te bewegen vermindert uw conditie en spierkracht. U gaat na een tijdje ook trager bewegen, u loopt langzamer of neemt kleinere stappen. Dan kan zelfs een kleine misstap tot een val leiden. Door meer te bewegen en speciale oefeningen te doen die uw balans en spierkracht verbeteren, neemt de kans op vallen af. Ook voelt u zich hierdoor fitter en behoudt u uw zelfvertrouwen dat u nodig hebt om erop uit te blijven gaan. Informeer bij uw huisarts welk beweegprogramma voor u geschikt is.

Maak uw huis veilig

Veel valpartijen vinden in de woning plaats. Kleine aanpassingen kunnen uw huis veiliger maken. Denk aan goede verlichting in en om huis (ook ’s nachts), omdat u meer licht nodig hebt om goed te kunnen zien, wanneer u ouder wordt. Denk verder aan het wegwerken van snoeren, het weghalen van losse spullen op de trap, het gebruik van goede leuningen en antislipmatten. Loop uw woning eens door en controleer bijvoorbeeld de vloeren, trappen en badkamer op mogelijke risico’s. Zorg er verder voor dat u een telefoon binnen handbereik heeft. Eventueel kunt u gebruikmaken van een alarmeringssysteem.
Meer informatie vindt u in de brochure ‘Maak je huis veilig ’ van veiligheid.nl. 

 Laat uw geneesmiddelen checken

Geneesmiddelen en vallen gaan vaak samen. Sommige geneesmiddelen, of combinaties van geneesmiddelen, kunnen duizelingen, slappe spieren, trager reageren of slaperigheid veroorzaken. Overleg regelmatig met uw huisarts of specialist of aanpassingen in uw medicatie nodig zijn. Informeer uw huisarts over alle geneesmiddelen die u gebruikt, dus ook diegene die niet zijn voorgeschreven, zoals eventuele alternatieve geneesmiddelen.

Check uw ogen

Mensen die minder goed zien, lopen een groter risico om te vallen. Ze merken namelijk minder snel wanneer er iets in de weg staat. Laat elk jaar uw ogen controleren door een opticien en volg de adviezen op. Wanneer u een bril of contactlenzen heeft, is het belangrijk dat u deze altijd draagt. Wanneer u even rust of slaapt, leg ze dan binnen handbereik. U kunt uw bril of contactlenzen dan zo snel mogelijk weer dragen. 

Hulp van familie

Vrienden en familie kunnen u ondersteunen om deze tips op te volgen. Zorg dat zij ook op de hoogte zijn van de mogelijke maatregelen om vallen te voorkomen, zodat ze u kunnen helpen bijvoorbeeld door samen regelmatig iets actiefs te doen of samen uw huis veiliger te maken.

Stevige schoenen

Goede schoenen zijn belangrijk. Niet alleen om lekker te lopen, maar ook om te voorkomen dat u struikelt of uitglijdt.

Goede schoenen hebben een goede pasvorm, hebben een goed voorgevormd voetbed,

hebben een lage hak (max 2,5 cm), hebben een niet te gladde zool, zijn niet te groot of te klein, zijn niet te stug (buigen mee met de voeten), omsluiten de hele voet.

Zorg dat u zowel binnen- als buitenshuis goed schoeisel draagt. Loop nooit op sokken, maar gebruik altijd schoenen of pantoffels die voldoen aan de bovengenoemde eisen. Daarnaast is het verstandig een schoenlepel te gebruiken. U hoeft dan minder ver naar voren te buigen om uw schoenen aan te krijgen. Hierdoor valt u minder snel.

Spieren aanspannen

Sommige mensen worden duizelig of draaierig wanneer ze snel opstaan uit bed of uit een stoel, of zich bukken. Dat komt doordat de bloeddruk zich dan niet snel genoeg aanpast aan de houdingsverandering waardoor de hersenen even wat minder zuurstof krijgen.

Dit verschijnsel duurt maar even. Om te voorkomen dat u duizelig wordt en mogelijk valt, is het advies langzaam omhoog te komen als u in bed ligt. Span al uw spieren aan voordat u opstaat, met name de beenspieren. Als u zit, wacht dan even tot alle duizelingen verdwenen zijn en sta dan langzaam op terwijl u zich vasthoudt aan het bed of leuning. Ga pas lopen als de duizeligheid gezakt is.

Info:  www.isala.nl/patientenfolders/7238-voorkomen-dat-u-valt/

16 Tips om slim energie te besparen op de energierekening

Bij een gasprijs van € 1 per m3 bespaart u met deze tips 750 euro per jaar.

 

Bespaar tot

Zet de thermostaat een graad lager                                    

19°C kan vaak warm genoeg zijn. Zet de verwarming een uur voor het slapen gaan op de nachtstand.

€120 p/jaar

Houd de radiatoren (stof)vrij                                               

Hang geen gordijnen voor de radiator en zet er geen meubels voor.

Stof de radiatoren regelmatig af.

€ 30 p/j

Zet apparaten uit (en niet op stand-by)       

€ 30 p/j

Sluit alle deuren in huis

Sluit de tussendeuren en zet in de kamer waar u niet bent de radiator uit.

€250 p/j

Gebruik de waterkoker zuinig.

Verwarm niet meer water dan nodig is en maak het water niet heten dan nodig.

 

Breng tochtstrippen aan.

Plaats tochtstrippen in deuren en ramen en een tochtborstel in de brievenbus.

€ 50 p/j

Plaats een waterbesparende douchekop.

€ 40 p/j

Douche niet langer dan 5 minuten.

Bij een gemiddelde douchetijd van 9 minuten en een gemiddeld huishouden.

€ 90 p/j

Ventileer de ruimte waar je bent

Ventileer extra tijdens koken en douchen. Schone lucht in huis is belangrijk voor de gezondheid

 

Plaats radiatorfolie achter de radiatoren

Doe dit bij radiatoren tegen een niet geïsoleerde buitenmuur. Per vierkante meter radiatorfolie levert dit jaarlijks 10 m3 gasbesparing.

€ 60 p/j

Gebruik ledlampen

€ 8 p/lamp/j

Verwarm alleen de ruimte waar je bent

Draai de verwarming uit in ruimtes waar u niet bent, ook de slaapkamers. Houd de deuren in huis dicht. Hiermee bespaart u ongeveer 310 m3 gas.

€ 310 p/j

Zet de thermostaat ’s nachts op 15 graden

Hiermee bespaart u 120 m3 gas per jaar en als u dat een uur voor het naar bed gaat doet nog eens 25 m3 extra.

€120 p/j

Stel je cv-ketel af (of laat het doen

Ketels staan vaak op 90°C, terwijl 60°C al prima is. Kijk op zetmop60.nl.

 

Was op een lage temperatuur

Was op 20, 30, 40 graden Vaatdoekjes e.d. moeten wel heter.

€ 20 p/j

Hang de was aan de lijn (gebruik geen droger)

€ 75 p/j

Info: Folder Duurzaam Bouwloket

 

Verslag van onze ledenmiddag, gehouden op 19 oktober 2022 in Het Octaaf

Onze ledenmiddagvoorzitter Marieke Terpstra opende de middag met het bericht van overlijden van mevr. Baalbergen, waarna zij voorging in gebed en daarna zongen we het lied uit onze bundel: “Wij leven van de wind” op de bekende wijze van’ Dankt nu allen God.’
Peter Zandbergen begeleidde ons op zijn accordeon. Peter bespeelt meerdere instrumenten en dit paste het beste bij deze middag, want het werd een echte accordeonmiddag met “Con Zelo” uit Hoogwoud. Het grote kerkorgel is enkele weken buiten gebruik vanwege een onderhoudsbeurt.

Er waren ongeveer 40 á 42 leden aanwezig. Marieke gaf de verdere invulling van de middag over aan het optreden van het Ensemble van Con Zelo. Iets heel anders dan dat we doorgaans organiseren voor onze afdeling. Merendeels bestaat dit uit een wetenschappelijk onderwerp of een bepaalde ontwikkeling in de maatschappij. Het presenteren van gedegen onderwerpen dat is onze kracht, maar nu geheel iets anders; accordeonmuziek in orkestvorm en dat is zeer apart.

De vereniging Con Zelo kent al een hele geschiedenis. Het begin dateert uit 1942 tijdens de tweede wereldoorlog en nu nog steeds actief voor een hele gemeenschap in West-Friesland.

Een accordeon is op zich zelf eigenlijk al een orkest en dan breng je zeven instrumenten aan het klinken, dat is zeer bijzonder.

Het Ensemble waar wij naar luisterden bestond uit een aantal accordeons en een ondersteunende piano. Deze groep treedt het meest op deze wijze voor het voetlicht, want zij moeten eigenlijk ook de centen verdienen. Het was de moeite waard om er naar te luisteren. In de muzikale vertolkingen herkenden wij het” Halleluja” van Leonard Cohen,’ Takin your time’ (in quatre mains). De muzikale presentatie werd afgewisseld middels gedichten. O.a een gedicht over een rollator van ‘s morgens vroeg tot je naar bed gaat je beste vriend. Verder hoorden we een Argentijnse tango van Reperance, we herkenden “de Wielewaal”. Je hoorde zachtjes mee zingen, gewoon herinneringen uit vroegere tijden. Tot slot een afsluitend gedicht over “vaders” en een afsluitende melodie: “Thank you for the music”. Er werd zeer technisch en met gevoel gemusiceerd.

Voorzitter Jacob Serier bedankte voor de prachtige middag en wenste ons allen wel thuis.
Sane de Boer

Een lied

Toekomst vol van hoop

In de nacht van strijd en zorgen kijken wij naar U omhoog,

biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.

 

Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet,

U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet.

 

U geeft een toekomst vol van hoop; dat heeft U aan ons beloofd.                      

Niemand anders, U alleen ,leidt ons door dit leven heen.

 

U heeft ons geluk voor ogen. Jezus heeft het ons gebracht.

Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.

 

U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht.

Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden