Nieuwsbrief november 2022

28 okt 2022 Sneek

 

 

                                                                       Secretariaat: E. E. Evertse-van Doornspeek.

                                                                                                               tel.: 0515-707030

                                                                                                e-mail: sneek@pcob50plus.nl

 

 

Nieuwsbrief PCOB-afdeling Sneek e.o. november 2022.

 

Vanuit de afdeling.

Afgelopen winter en ook nu bij aanvang van de eerste bijeenkomst zullen leden het gemerkt hebben dat er bij de opening geen gezang en orgelmuziek klonk. Vaste organist tijdens het zingen was altijd de heer Jan van der Ploeg. Maar door gezondheidsproblemen had Jan aangegeven na de corona-lockdown niet meer te kunnen spelen.

Namens het Bestuur heeft Jan onlangs een kadobon ontvangen voor zijn jarenlange trouwe hulp bij het zingen van onze bijeenkomsten. Zijn orgelspel heeft ons altijd goed ondersteund.

Daar zijn we hem heel erkentelijk voor.  Jan, heel erg bedankt voor je muzikale begeleiding!

Terugblik.

Dinsdagmiddag 4 oktober was de eerste bijeenkomst van de gezamenlijke KBO en PCOB in de Schuttersheuvel. De opkomst was behoorlijk groot, elk had er weer zin in was merkbaar.

Maar de Nomads kwamen niet …. corona was helaas de spelbreker. Wat hadden we gehoopt op mooie beelden van IJsland ….!

Gelukkig was de heer Jan Visser bereid om uit de hoge hoed een boeiend onderwerp te toveren:

“Uithangborden en Gevelstenen”

Aan de hand van een powerpoint presentatie nam hij ons mee door vele plaatsen in Nederland en in het buitenland. Wat een rijkdom vanuit de historie is ons overgeleverd langs de straten van steden, zoals o.a. Brielle, Heusden, Groenlo, Hoorn, Dokkum en Franeker. Vergeet ook onze stad Sneek niet waar op het Kleinzand bij de Weduwe Joustra ook een prachtig uithangbord aan de gevel van de winkel hangt. Of in Balk waar een tap boven op een schoorsteen van een café staat.

Beroepen werden en worden weergegeven, denk aan De Gaper bij drogist of apotheker.  En ook Bijbelse figuren op gevelstenen, zoals de vlucht naar Egypte van Jozef en Maria, de vijf Gerstebroden enz. Een lust voor het oog om al deze beelden te zien met de rustige, heldere uitleg van Jan erbij. Het nodigt een ieder van ons uit bij een wandeling door de straten van Sneek of elders eens langs de gevels van de huizen omhoog te kijken en ontdekkingen te doen. Maar wel oppassen om niet te struikelen …… !

Met een welgemeend applaus wordt Jan bedankt voor zijn boeiende betoog.

 Dinsdag 1 november ’s middags om 14.30 uur is de volgende bijeenkomst in de Schuttersheuvel. Deze middag komt mevrouw ds. Dorette van Houten, predikante bij de PKN in Heerenveen ons vertellen over het thema “Eenzaamheid”.Eenzaamheidheid is “in “. In de landelijke politiek krijgt eenzaamheid volop aandacht. In de pers en sociale media kun je er van alles over lezen. Veel werd erover geschreven tijdens de coronacrisis. Maar, is eenzaamheid een ziekte? Sommige mensen zijn veel alleen en niet eenzaam, anderen hebben veel contacten maar voelen zich desondanks eenzaam? Hoort eenzaamheid eigenlijk ook niet gewoon bij het leven? Kortom: eenzaamheid roept allerlei vragen op.

Er wordt veel over eenzaamheid gesproken, maar tegelijkertijd rust er een taboe op. Over al deze vragen wil Mevrouw Van Houten het deze middag met ons hebben, dus een hartelijk welkom!

 

Een vraag om hulp.

Vanuit het Vluchtelingenwerk kwam bij de Besturen van de KBO en PCOB een mail binnen van de teamleider, de heer Nico Wever. Hij werkt hier in Sneek op het AZC.

Ze zijn daar vrijwel voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers en toen dacht hij ook aan leden van Ouderenbonden die best nog wel wat willen en kunnen doen.

Bent u misschien op zoek naar een vrijwilligersklus voor een aantal uren per week? Misschien kunt u dan op het AZC ondersteuning bieden bij de juridische begeleiding bij de asielprocedures en het aanvragen van Gezinsherenigingen nadat een verblijfsvergunning is verkregen.

Het is niet eenvoudig maar met de nodige bijstand te leren. Wie denkt hierover meer te willen

weten kan een afspraak maken met Nico Wever. Hij wil u dan best ontmoeten voor een gesprek.

Het adres is:

AZC Sneek

Jancko Douwemastraat 29a, 8602  BK  Sneek.

nwever@vluchtelingenwerk.nl

tel. 0515-338051

email: azcsneek@vluchtelingenwerk.nl

werkdagen: maandag en woensdag.

 

 Rectificatie.

Bij de overledenen, die in de Nieuwsbrief van oktober vermeld werden, stond bij Mevrouw G.

Raadsveld-Ringnalda een verkeerde leeftijd. Ze is overleden op de leeftijd van 91 jaar.

Een respectabel, hoge leeftijd!

 

Enkele tips.

–      In het magazine KBO/PCOB van oktober op bladzij 7 worden de leden geattendeerd

      op de nieuwe website www.kbo-pcob.nl.  Deze is vanaf 1 september in de lucht. Gaat u ook            

      eens een kijkje nemen?

–      Op bladzij 70 en 71 van hetzelfde magazine staat waar u met vragen betreffende service,

juridische hulp en pensioen terecht kunt bij KBO en PCOB. Telefonische hulp voor senioren

van senioren. Maak er gebruik van indien nodig!

–      Hebt u al eens of weer eens op de vernieuwde website van onze PCOB afdeling gekeken?

Doen!  Het internetadres is www.pcob.nl/afdelingen/sneek/.

 

Tot slot.

 De oplossing van de woordpuzzel in de vorige Nieuwsbrief was niet gemakkelijk. Ik ben wel erg benieuwd wie het zelf had gevonden. Zeg het me als u me eens ontmoet.

Het woord wat driemaal ingevuld moest worden was DEVENTER.   “De venter liep naar Deventer en toen was de vent er”.  

Een doordenkertje:

“Is er eindelijk gras over gegroeid, komt er zo’n oude koe uit de sloot die begint te grazen.”

 

Met een hartelijke groet namens het Bestuur

Tineke van der Werff.

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden