Nieuwsbrief november

27 okt 2021 De Bilt

Hier dan de nieuwsbrief van november 2021

Nieuwsbrief (omslag)

Deadline voor kopij december/januari
vrijdag 19 november

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet