Nieuwsbrief mei 2023

27 apr 2023 Maasdijk

Van de voorzitter

Het is 25 april als ik dit stukje voor de nieuwsbrief schrijf. Het wil nog steeds niet lukken met het voorjaar. Tenminste niet met de temperatuur. Het blijft maar fris en guur voor de tijd van het jaar.
We zeggen dan, de wind zit in de verkeerde hoek, en dat is geloof ik ook zo, gaat de wind om , naar het zuiden dan wordt het meestal gelijk warmer.
Als de nieuwsbrief verschijnt is koningsdag alweer geweest.
Overal in het land en ook hier in ons dorp zijn er koningsspelen gehouden.
Massaal is de vlag uitgestoken, kortom overal was het  een feestelijke dag.
Ook in de bijbel lezen we verhalen over koningen.
Bekende koningen zijn Saul. David en Salomo
Saul werd door Samuël gezalfd .
Het volk juichte en riep ”Lang leve de koning” en er werd volop gefeest.
Ook David werd door Samuël gezalfd en werd de opvolger van Saul.
Vervolgens besteeg Salomo de troon.
Dit kun je allemaal lezen in het Bijbelboek 1 Koningen.

De Koningshuizen van nu zijn niet te vergelijken met vroeger.
Veel Bijbelverhalen uit het oude testament zijn maar moeilijk te begrijpen.
Ik denk dat de vorsten van nu meer vredelievend zijn.
Zijn wij dat ook?

Een fijne maand gewenst.
Gerrit v.d. Lugt

Lief en Leed
Wij denken aan de familie van twee van onze leden die zijn overleden.
T.W. mevrouw Keyzer-Beishuizen en mevr. Nieuwkerk v.d. Lugt . Twee dames die toen hun gezondheid dat nog toe liet graag onze middagen bezochten. Wensen de families veel kracht toe om met dit verlies om te gaan. We denken ook aan de familie Wijnhorst en Noordam waar ook een groot verdriet is door het overlijden van Siem . Laten wij ook voor hen bidden dat ook zij de kracht krijgen die ze nodig hebben.
We bidden voor onze zieken, thuis of in het zieken-of verpleeghuizen en voor mensen die het moeilijk hebben.

Gelukkig zijn er ook fijne dingen te vermelden zoals het echtpaar Jaap en Engelien Stolze die   op 1 mei mochten gedenken 60 jaar getrouwd te zijn .
Er zijn nog een paar leden die een huwelijks jubileum mochten vieren ( maar die niet bij naam genoemd willen worden ) natuurlijk willen we ook hen van harte feliciteren.

Terugblik ledenmiddag 18 april
Deze middag was dhr. Ad Alberts van Mercy Ships bij ons te gast om ons te vertellen van het prachtige werk dat deze stichting doet voor de allerarmste mensen door ze te helpen en ze te opereren zodat ze  een beter leven en een betere toekomst tegemoet gaan. Bewondering voor de vrijwilligers die een aantal weken of maanden van hun tijd daarvoor geven. Naast hun tijd ook zelf hun reis en verblijf kosten op het schip betalen . Ook Ad is een paar keer samen met zijn vrouw mee geweest, een echte ervaring deskundige! Naast de gift van de PCOB, hebben we ook de inhoud van het koffiemandje voor dit mooie werk aan hem meegegeven. Bij elkaar opgeteld was het € 268,65.
Waarvoor alle gevers hartelijk dank.

Dinsdagmiddag 16 Mei. Vertrek vanaf de Prinsenhof 14.30 uur
Rondleiding bij een schitterend tuinbouw bedrijf.
Waar????

Bij Bergcamp aan de Oudecampsweg in de Lier
Waar heel veel perkgoed wordt geteeld ,
en waar wij ook altijd de mooie cyclamen
met kerst mogen halen voor een klein prijsje
Vertrek per auto vanaf de Prinsenhof om 14.30 uur
Graag even opgeven d.m.v. onderstaand strookje in te leveren.

OOK ALS U PER FIETS GAAT WILLEN WE DAT GRAAG WETEN.

Ja ik ga mee dinsdagmiddag 16 mei 2023 naar kwekerij Bergcamp Oudecampseweg de Lier

Naam………………………………………………………………………………………..

Telefoonnummer …………………………Aantal personen………………………….

 0    Ik /wij gaan zelf per fiets
 0    Wij komen naar de Prinsenhof om met elkaar te fietsen ( vertrek vanaf de Prinsenhof 14.15 uur )    
 0   Wij gaan met de auto en komen naar de Prinsenhof.
 0   Er kunnen ….. personen met ons mee rijden     
 0   Ik wil graag meerijden.  
Inleveren tot maandagmorgen 15 mei bij Loes Voogd van den Rijnstraat 15
of bel even 0174-528870 of 06 24980521

Groepswonen
Heeft u er weleens over nagedacht om met een aantal mensen bij elkaar te gaan wonen? Gewoon zelfstandig, eigen ruimte, maar wel met een ruimte om elkaar te ontmoeten. Als het nodig is iets voor een ander te doen. Deze vorm van wonen ga je steeds meer zien. De seniorenraad Westland is samen met een bureau een onderzoek gestart of er ook in het Westland  behoefte is aan deze manier van wonen. Wilt u hier meer informatie over dan bent u van harte uitgenodigd om naar de voorlichting over dit project te komen.
De bijeenkomsten in Maasdijk worden gehouden in:
Wijkcentrum Prinsenhof, Cornelis Houtmanplein 6 te Maasdijk.
Woensdag 17 mei van 16.00-18.00
Woensdag 14 juni van 16.00-18.00
Woensdag 12 juli van 16.00-18.00
U hoeft niet aan te melden. Het verplicht u tot niets.

WMO
Heeft u het idee dat er met uw aanvraag voor welke hulp dan via de WMO niets wordt gedaan, of heeft u een slechte ervaring of wordt u onterecht gekort op uw huishoudelijke hulp
De KBO-PCOB Westland hebben hiervoor een meldpunt opgezet. Geef uw klacht of ervaring door . Bel of mail naar onderstaand adres, misschien kunnen wij iets voor u betekenen
meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com 06-188 627 33.

Westlandse uitgaansdag 31 mei 2023
De Westlandse uitgaansdag. Heeft u er een beetje zin in? Wij in ieder geval wel.
Vanuit Maasdijk vertrek de bus vanaf de Prinsenhof om 11.00 uur.
We rijden naar Leiderdorp waar we de andere Westlandse afdelingen zullen ontmoeten. In Leiderdorp gaan we aan boord van de drie boten die daar klaar liggen en gaan varen op de Kagerplassen. We genieten aan boord van een lekkere lunch en van het mooie uitzicht.
Na twee uur varen meren we weer aan en brengt de bus ons via een mooie route naar huis waar we rond vier uur hopen te arriveren. De bustocht, varen en lunch daar heeft u een bijdrage voor betaald. Andere drankjes of versnaperingen zijn voor eigen rekening.
We  hopen op een hele mooie dag voor alle 235 deelnemers.

Digisterker
Steeds vaker wordt aan u gevraagd om op websites van de overheid in te loggen met uw DigiD.  Heeft u er moeite mee? In vier weken leren wij u hoe dit werkt. Volg een gratis cursus bij de bibliotheek. Bij voldoende deelname kunnen we die ook in Maasdijk organiseren.
Opgeven bij de bibliotheek of bij Loes Voogd 06-24980521

Zorgonline
Weet u dat u ook bij de huisarts dr. Aziz uw medicijnen kan verlengen of een afspraak kan maken via de mail. In september wil het SeniorWebWestland in Maasdijk een workshop hier over geven. We houden u op de hoogte.

 

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden