Nieuwsbrief mei 2022

30 apr 2022 Purmerend

Voorwoord

Berichten van de eigen afdeling

Verslag algemene ledenvergadering PCOB Purmerend

Kitty Nooy vertelt over De Ramp van 1666

Herinnering van de reiscommissie

Op inspiratietour naar Heiloo

Column: Onze eigen wijk

Over onze leden

Bericht van KBO Purmerend en Omstreken

KBO Ledenmiddag 27 mei 2022

Gedicht en Advertentie

nieuwsbrief mei 2022dig

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet