Nieuwsbrief maart 2022

24 feb 2022 Purmerend

Voorwoord

Berichten van de eigen afdeling

   Lezing ‘De ramp van 1666’ door Kitty Nooy
   Belasting IB over 2021
   Voorlopig programma vanaf maart t/m augustus
   Over onze leden
   Resultaten van een onderzoek naar mantelzorgwoningen

Bericht van landelijk KBO – PCOB

   Wat doen onze belangenbehartigers in Den Haag?

Overgenomen uit VoeksOnline

    Herinneringen uit mijn jeugd: ik heb het allemaal meegemaakt en had het niet willen missen.

nieuwsbrief maart 2022dig

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet