Nieuwsbrief Maart

1 mrt 2023 Maasdijk

Van de voorzitter
Eind februari, het gaat al weer naar het voorjaar en al kunnen we nog koude dagen en nachten krijgen, het voorjaar komt er aan.
Dan moet ik steeds weer denken aan de schapen met de pasgeboren lammetjes. Ze springen en rennen door de wei,
echt weer het voorjaarsgevoel. Er is een spreuk van Maarten Luther:
‘Al ken ik niet de weg die God met mij gaat, ik ken wel mijn Gids. ‘ Dat doet mij denken aan psalm 23. De Heer is mijn Herder.
Wij mogen leren geloven als een schaap, het schaap laat zich leiden door zijn herder en luistert naar zijn stem.
Een schaap is veilig onder de hoede van de herder. Op dezelfde manier mogen wij vertrouwen dat God onze Herder is.
Hij is bij ons, waar we ook heen gaan, Hij is er altijd. Vragen of God ons de weg wil wijzen is een mooi gebed.
Dat getuigt van vertrouwen, veiligheid en gehoorzaamheid. Soms maken we weleens een keuze waar we achteraf spijt van hebben.
Waar het lijkt alsof de Herder ons terugroept. Maar net als een schaap dat afdwaalt mogen we daarvan leren.
Op nieuw richting vinden. De moed hervatten en biddend zingen;
Heer wijs mij uw weg en leid mij als een kind,
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan
Troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.
Een prachtig lied. Uit opwekking 687. Dat ook wij de Herder mogen volgen naar de stal om te rusten
en weer kracht mogen op doen voor de dagen die volgen
Een fijne maand gewenst
Gerrit v.d. Lugt

Lief en Leed
We denken aan onze zieken en wensen hen veel beterschap, in het bijzonder ons lid Ton Hendrix die een ongeluk heeft gehad en zijn been op drie plaatsen heeft gebroken. We wensen hem veel beterschap toe. Ook de leden die thuis of in het verzorgingshuis worden verpleegd wensen we veel beterschap toe.

Gelukkig zijn er ook leuke dingen te vermelden. Zo hoorden we dat binnenkort Jaap en Engelien Stolze de Zeeuw 60 jaar getrouwd zijn. Van harte gefeliciteerd en we wensen jullie er nog veel goede jaren bij.

Terugblik jaarvergadering
Dinsdag 15 februari hebben we onze jaarvergadering gehouden. Alles verliep vlot en er waren geen vragen. Zo konden we na een korte pauze gaan genieten van de mooie fietstocht van Jan v.d.Ent.

Woensdag 31 mei  is weer de jaarlijkse Westland dag.

Uit de dorpskernen De Lier, Naaldwijk, s-Gravenzande, Wateringen/Kwintsheul en Maasdijk vertrekt er rond 11 uur vm. een touringcar van de fa. Nooteboom die ons naar Leiderdorp zal brengen. Elke afdeling mag met 50 personen deelnemen.

In Leiderdorp liggen er twee rondvaartboten  voor ons klaar,
Als we ingescheept zijn gaan we varen over de Kagerplassen.
Tijdens de twee uur durende vaartocht wordt er een lekkere lunch geserveerd.
Na het varen staan de touringcars weer klaar om ons weer thuis te brengen.

Wilt u deze dag mee maken? De prijs is € 35,00 p.p.

Geef u dan , vul onderstaande invulstrook in en doe die
samen met de €35.00 p.p. in een envelop en doe de
envelop door de brievenbus in de van den Rijnstraat 15
Aanmelding is pas geldig als u heeft betaald.
Ook niet leden mogen mee, maar let op………
Vol is vol

 

Bijeenkomst dinsdag 21 maart in de Prinsenhof aanvang 14.30 uur

Ook deze middag belooft weer een fijne middag te worden, Deze middag komt bij ons ds. Dick Peters ons vertellen over het leven van Annie  M.G. Schmidt .  De vorige keer dat Ds. D. Peters bij ons was heeft hij ons verteld over het leven van Toon Hermans. Aan deze lezing bewaren we hele goede herinneringen. Dus ook deze keer van harte uitgenodigd om naar deze middag te komen. U zult er vast geen spijt van hebben.

Rijbewijskeuringen voor mensen van 75 jaar en ouder.
Als u 75 jaar bent moet u gekeurd worden voor uw rijbewijs. Daar moet u wel de nodige administratieve handelingen voor verrichten. In de  gratis cursus Digisterker wordt u dit allemaal uitgelegd. Om een cursus te volgen kunt u zich opgeven in de bibliotheek. Voor de medische keuring kunt u gebruik maken van de door de ouderenbonden aangeboden keuringsartsen die met regelmaat een middag organiseren die b.v. Naaldwijk en ’s-Gravenzande. U betaald dan €10,00 minder dan het regulieren tarief.
U kunt ook gewoon naar de huisarts gaan en u daar laten keuren, u betaald dan wel een € 10,00 meer maar u hoeft niet naar een andere locatie en ook de keuringsruimte is veel meer privé.

Nieuwe gemeente website
De gemeen te Westland heeft onlangs een nieuwe website gelanceerd. De nieuwe website is veel gebruiksvriendelijker en overzichtelijker zodat u makkelijk kunt vinden wat u zoekt.

Vitis Welzijn

Ook op de site van Vitis Welzijn kunt u veel informatie vinden over hoe u b.v. hulp in de huishouding, een scootmobiel of iets anders kunt aanvragen.
Bent u 80, 85, 90 jaar of nog ouder? Dan kunt u gebeld worden door een vrijwillige ouderen adviseur die namens Vitis Welzijn u een bezoek wil brengen. Het signalerend ouderen bezoek, in de zogenaamde keukentafel gesprekken willen zij met u in gesprek of alles nog goed gaat of dat u hulp nodig heeft. Als u behoefte heeft aan een bezoekje van iemand van onze eigen afdeling is dat natuurlijk ook altijd mogelijk. Bel iemand van het bestuur op en maak een afspraak.

SeniorwebWestland

Heeft u problemen met uw telefoon of tablet? U kunt altijd terecht iedere dinsdagmiddag van 14.00 – 16,00 uur in de bibliotheek in Naaldwijk of iedere even week op woensdagmiddag in de Prinsenhof bij Tonny van Leeuwen van Vitis Welzijn .

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden