Nieuwsbrief ANBO-PCOB Leiderdorp; juni-juli 2024

30 nov 2023 Leiderdorp

Verschijningsdatum volgend Magazine en Nieuwsbrief: omstreeks 23 juli.
Volgende Nieuwsbrieven en Magazines verschijnen rond: 3 september, 22 oktober en 3 december.

Nadenkertje: Je weet pas of het leven hard is als je je tanden erin zet (Loesje).

Terugblik lezing Klooster Engelendael (2 mei)

Impressie van klooster Engelendael

Bob Reidsma trakteerde ons op een boeiende lezing over een stukje bijna vergeten geschiedenis van Leiderdorp, aan de hand van een presentatie en beschrijving van het klooster Engelendael, dat ongeveer op de plek van het huidige verzorgingshuis Leythenrode stond. Engelendael is gesticht in 1396 en werd afgebroken na de reformatie. Meer informatie over de lezing is te vinden op onze website: www.pcob.nl/afdelingen/leiderdorp

 

 

Terugblik lezing Hoogheemraadschap Rijnland (28 mei)

Waterschappen waren er al eeuwen eerder dan Nederland. Zij waren nodig om ons te bevrijden van overtollig water. Hun noodzaak is in de tegenwoordige tijd alleen maar groter geworden, waarbij ze niet alleen meer zorgen dat wij droge voeten houden, maar ook dat we voldoende zoet water hebben voor drinkwater en de landbouw. Waar vroeger de riolen zomaar loosden op het oppervlaktewater, is nu de strijd met bijvoorbeeld medicijnresten en landbouwgif een belangrijke taak. De heer Jan Pereboom, milieutechnoloog in dienst van het Hoogheemraadschap, vertelde het ons allemaal in heel begrijpelijke bewoordingen en met mooie en informatieve beelden.

Ons programma

Tenzij anders vermeld bij de activiteit, is de aanvang van onze middagen om 14:30 uur. U bent welkom vanaf 14:00 uur om elkaar vast te ontmoeten. Onze activiteiten staan in beginsel ook open voor niet-leden. Van hen verwachten wij wel een passende bijdrage in de kosten, zij betalen immers geen contributie.

  • Leiderdorpse Rotary Scheppingskerk,     donderdag 20 juni

Donderdag 20 juni zal mevrouw Gelske Molenaar van de Leiderdorpse Rotary ons een inkijkje komen geven in deze servicevereniging, die aan haar leden onderlinge (zakelijke) ondersteuning en gezelligheid biedt, maar nadrukkelijk ook een nuttige plek in de maatschappij wil innemen.

  • Koffie-ochtenden Holle Bolle Gijs Winkelhof, terras buitenzijde

Op donderdag 11 juli en dinsdag 20 augustus hebben we onze zomerse koffie-ochtenden op het terras bij Holle Bolle Gijs. Aanvang 10:30 uur. U hoeft u niet in te schrijven, maar wel vragen wij een bijdrage van € 5,- per persoon, contant te betalen.

  • Lezing Scheppingskerk,     donderdag 12 september

Ten tijde van het uitbrengen van deze Nieuwsbrief is de spreker nog niet vastgelegd, maar er komt een lezing. Welke? Dat is nu nog een verrassing.

  • Kennismaking ANBO-PCOB Scheppingskerk,     dinsdag 8 oktober

Per 1 januari jl. zijn wij in Leiderdorp allen PCOB-lid geworden, na het uiteenvallen van de KBO op landelijk niveau. Per diezelfde datum zijn ANBO en PCOB met elkaar gefuseerd. Wij verwelkomen de Leiderdorpse ANBO-leden en praten u bij over de voortgang van onze lokale en landelijke eenwording.

  • Algemene LedenVergadering en lezing China Scheppingskerk,     donderdag 14 november

In het najaar stellen we in een ALV de begroting voor het volgend jaar vast en bespreken we met elkaar zo nodig andere bestuurlijke zaken. En daarna vertelt Bob Reidsma vanuit zijn eigen reiservaringen over China, waarbij hij vooral op de geschiedenis ingaat.

  • Kerstbijeenkomst De Goede Herder,     donderdag 12 december

Inmiddels is het traditie geworden om een sfeervolle kerstbijeenkomst te houden ‘aan de overkant’, voorheen de Meerburgkerk. Ook dit jaar zijn we weer een mooi programma aan het samenstellen en zullen we verwend worden door gastvrouw Riet Heemskerk en haar team.

Kunst

het hier is het nu
neem de ruimte voor rust en gedachten
het nu is het hier
(het later zal wachten)


(Eke Mannink op een muur in Zutphen)

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden