Nieuwsbrief KBO – PCOB afdeling Ommen, September 2023

28 aug 2023 Ommen

 

 

UITNODIGING voor onze leden en belangstellenden

U bent van harte welkom op de eerste ledenbijeenkomst van het

seizoen 2023 – 2024

 Wij houden die op dinsdagmiddag 26 september om 14.00 uur

in de Kern.

Maria Reinders-Karg spreekt over Slavernij in Overijssel

————-

Voor het reisje op 13 september naar de Abdij van Egmond was veel belangstelling. Er hadden zich al heel snel 30 personen aangemeld.

Zij krijgen deze week bericht betreffende de vertrektijd en betaling.

 

 

Meditatie Exodus 13 : 17 t/m 22  “De wolkkolom”

21De HEER ging voor hen uit om hun de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder trekken. 22Overdag ging de wolkkolom het volk voortdurend voor, en ’s nachts de vuurzuil.

Na 430 jaar mocht het volk Israël eindelijk vertrekken uit Egypte. De Israëlieten hadden het zwaar; ze gingen gebukt onder dwangarbeid en werden onderdrukt. Daar klaagden ze luid en duidelijk over. God hoorde hun geroep. Hij dacht aan Zijn verbond met Abraham, Isaak en Jakob en Hij besloot zijn volk te gaan bevrijden. Maar de slavernij van Israël lijkt eerst nog zwaarder te worden. Waarom Heere? Mozes wordt ondertussen voorbereid op zijn taak als leider. Hij moest de plannen van God overbrengen aan het volk Israël. Maar het volk geloofde het eigenlijk niet….we merken er niets van is hun reactie.  De farao kreeg ook zijn deel mee: de 10 plagen gingen hem niet in de koude kleren zitten en eindelijk liet hij het volk gaan. Het is boeiend om je te verdiepen in de geschiedenis van het volk Israël. Het lijkt allemaal kommer en kwel. In Egypte, later in de woestijn, bij de intocht in het nieuwe land Kanaän. Crisis op crisis …….

Is dat de boodschap van de Bijbel? Dan zien we iets heel belangrijks over het hoofd.

God biedt zijn volk hulp: De HEER ging voor hen uit om hen de weg te wijzen, overdag in een wolkkolom en ’s nachts in een lichtende vuurzuil. DE HEER, met zijn verbondsnaam:
IK ZAL ER ZIJN, IK BEN DIE IK BEN.

Die troostvolle nabijheid van God onze Vader wens ik u allemaal toe.
MvdB

 

VAN HET BESTUUR

We gaan weer beginnen………de eerste nieuwsbrief na de zomerperiode ligt voor u. Het bestuur heeft geprobeerd een aantrekkelijk en afwisselend programma samen te stellen. We besteden aandacht aan actuele onderwerpen, informatie voor senioren en ontspannende onderwerpen. U bent allemaal hartelijk welkom en alle bijeenkomsten staan ook open voor belangstellenden.
De eerste bijeenkomst in september gaat over slavernij in Overijssel. We weten er in het algemeen niet zoveel vanaf en daarom is het goed om er uit de eerste hand over te horen. Verderop leest u hier meer over.

Samenstelling en taakverdeling bestuur

Het bestuur heeft met genoegen het programma samengesteld. We zijn goed op elkaar ingespeeld en we hebben inmiddels allemaal de nodige ervaring opgedaan. Dat werkt fijn, maar dit voorjaar hebben we ook besproken hoe de toekomst van het bestuur eruit ziet. We gaan uit van een zittingstermijn van 2 x 4 jaar. Dat betekent dat onze secretaresse Ria Kremer, volgend jaar oktober 8 jaar secretaresse is en dan  stopt met haar werkzaamheden. Dus u raadt het al…….. we gaan dit jaar op zoek naar een nieuwe secretaris/secretaresse. Bent u of kent u iemand die geschikt is voor deze functie, laat het ons dan weten. Ook uw voorzitter is al 8 jaar in functie. Ik heb aangegeven om bij leven en welzijn door te gaan tot ik 10 jaar voorzitter ben. Dat is in maart 2025 en dat is echt mijn einddatum. Dus ook voor haar zoeken we een nieuw bestuurslid. Geesje Geerligs heeft aangegeven geen voorzitter te willen worden, maar zal mij wel meer ondersteunen in het voorzitterswerk. Vroeger heette dat vice-voorzitter, maar wij hebben er spontaan “duovoorzitter” van gemaakt. U zult dat ook bij de bijeenkomsten van dit seizoen merken. Ik ben daar erg blij mee, want we vullen elkaar goed aan en kunnen elkaar goed vervangen. Elly Schrijver en Swanny Oosterhof blijven hun taken uitvoeren.

Nieuwe bestuursleden: mannen gezocht
We gaan dus op zoek naar nieuwe bestuursleden en we zien ook graag opnieuw mannen in het bestuur komen. De KBO-PCOB is een vereniging waarin mannen en vrouwen op een gelijkwaardige en evenwichtige manier meedoen. Dat willen we ook graag voortzetten; daarom in het bijzonder mannen gezocht voor een plaats in het bestuur. We zijn benieuwd naar uw reacties.

Marjan van der Bent, voorzitter

——————–

Slavernij: ver van mijn bed in Overijssel?


Overijssel en slavernij. Het slavernij verleden speelde zich niet alleen af over zee of in het westen van ons land. Maar is ook een onderdeel van de Overijsselse geschiedenis.

Er is ook een grote economische verwevenheid. Denk aan het katoen voor de Twentse textielnijverheid, dat kwam van plantages in het zuiden van Amerika, aldus Mark van der Linde, publiekhistoricus van de IJssel academie.

Door de IJssel academie is archiefonderzoek gedaan. Er zijn verhalen die de verbondenheid tussen de Overijsselse samenleving met de Oost en de West, van de zeventiende tot en met de negentiende eeuw. Officieel is de slavernij afgeschaft in 1863. Eind juni is een boek verschenen: Overijssel & slavernij; De verhalen schetsen de Overijsselse banden met de koloniale slavernij in de Oost en de West van de 17de tot en met de 19de eeuw.

Onze spreekster, Maria Reinders-Karg uit Loozen (Gramsbergen) is antropoloog, docent en directeur van de door haar in 2014 opgerichte “Stichting Stil Verleden”, die voorlichting geeft over het slavernij- en koloniaalverleden. Zij is in Suriname opgegroeid en woont sinds haar 19e levensjaar in Nederland. 

Geesje Geerligs

 

Programma KBO-PCOB Ommen 2023 – 2024


26 september              Maria Reinders – Karg, Slavernij in Overijssel

24 oktober (avond)    Verschillende organisaties uit Ommen laten zien
                                       wat zij senioren te bieden hebben: o.a. Automaatje, Vitaal Vechtdal, Uitbus

14 november                Notaris Jan Willem Bentum uit Ommen

12 december                Kerstviering

9 januari                      Gerco Warner over Joods erfgoed in Ommen;
                                       Nieuwjaarsbijeenkomst

13 februari                  De heer Heerssema over gebrandschilderde ramen in kerken

5 maart                        Laura Strating-Janssens: de levenswijze van de Amish in beeld;
                                      Jaarvergadering

26 maart                   Paasbrunch, met Rene Huyskes over “engelen”

16 april                       Thematafel Wonen en Zorg.

 

 

 

 

 

 

 

 

————

Een beetje liefde

kan als een druppel water zijn

die een bloem de kracht geeft

zicht weer op te richten.

Een beetje liefde

kan een mens genezen!

Een mens genezen is hem helpen

de verloren moed terug te vinden.

Meer dan door je mond

zal de liefde spreken

door de zachtheid van je handen

en tederheid van je gelaat

en de aandacht van je hart!

Phil Bosmans

 

 

Afscheid van de zomer

 

Alle vlinders zijn nu uitgevlogen,

want de zomer is voorbij;

maar ze dansen vrolijk voor mijn ogen

als mijn kleinkind lacht naar mij.

En wanneer in mijn gedachten               

herfst zijn koude sporen trekt,

is het, of de vlinders wachten

tot de lente ze weer wekt.

                                      Nel Benschop

 

Nieuws van de landelijke PCOB

Begin juli ontvingen we een brief van het landelijk bestuur van de PCOB, ondertekend door de landelijk voorzitter de heer W. Nuis. Zij stellen ons in kennis van de voorgenomen fusie tussen ANBO en PCOB. De ledenraden van de ANBO en PCOB hebben hier op 29 juni mee ingestemd.
Van tevoren zijn de afdelingsbesturen geraadpleegd op vijf regiobijeenkomsten. Het bestuur van de afdeling Ommen is naar 2 regiobijeenkomsten geweest. Daarbij hebben we vooral de positie van de afdelingen en de identiteit van de organisatie naar voren gebracht.

Uw bestuur heeft unaniem besloten deze ontwikkeling te volgen. De vereniging KBO-PCOB houdt per 1 januari 2024 op te bestaan. De PCOB heeft landelijk te weinig leden (ong. 50.000) om zelfstandig verder te gaan. Wat betekent dit voor onze afdeling? Wij blijven voorlopig KBO-PCOB Ommen. Dat is onze identiteit en die zal herkenbaar zijn en blijven als christelijke seniorenorganisatie. Zodra er meer nieuws is houden we u uiteraard op de hoogte.
Hieronder vindt u de brief van de landelijke PCOB en de aanvulling over de identiteit
Hebt u vragen of wilt u de volledige brief met aanvullingen inzien, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter Marjan van der Bent, 0529 467804.

Onlangs besloten de ledenraden van PCOB en ANBO groen licht te geven voor de
voorbereiding van een fusie. Per brief van 30 maart 2023 hebben wij u geïnformeerd
over de verkenning die samen met de ANBO als mogelijke partner zou worden
uitgevoerd. Natuurlijk hebben wij lang gehoopt en gedacht dat het voorgenomen samengaan van de Unie KBO en PCOB tot een sterk KBO-PCOB zou leiden. Op lokaal niveau wordt er vaak heel prettig samengewerkt maar één vereniging voor en door senioren zit er helaas niet in. Na zeven jaar interne pogingen heeft PCOB de regie genomen. Wij zijn een gezonde vereniging, maar hebben wel te maken met ledenverlies en vergrijzing. Het aantal senioren in Nederland groeit en heeft een vereniging als de onze hard nodig. Het verheugt ons dat wij in collega seniorenorganisatie ANBO een partner hebben gevonden die samen met ons de toekomst in wil.
PCOB met een eigen identiteit en een afdelingennetwerk en ANBO met krachtige en aanvullende diensten. Wij vertrouwen erop, dat wij met behoud van onze eigenheid samen van grote betekenis kunnen zijn voor senioren in Nederland. Op 29 juni jl. spraken de ledenraden van PCOB en ANBO zich uit vóór een verdere uitwerking van een fusie. Er is nog veel werk te verzetten voordat het definitieve fusiebesluit genomen kan worden, maar wij houden u op de hoogte, bijvoorbeeld via deze nieuwsbrief. Houd u ook de website in de gaten voor meer nieuws: www.pcob.nl

Namens het bestuur PCOB, Willem Nuis Voorzitter

Identiteit van PCOB
Veel mensen vragen zich af of de protestants-christelijke identiteit van PCOB voldoende
gewaarborgd is wanneer we fuseren met ANBO. Marjolein Willemsen – lid van het landelijk bestuur PCOB, die samen met bestuurslid Hans van Vliet werkt aan het borgen van onze identiteit binnen een eventueel nieuw te vormen vereniging – zegt hier het volgende over:
Marjolein Willemsen:
“Uw zorg, uw aandacht voor identiteit is dus ook zeker onze zorg en heeft ook onze aandacht. De
identiteit van de PCOB is, ook in een verkenning met de ANBO, onopgeefbaar. En dient dus een plaats te krijgen in een eventuele samenwerking. Overigens is daar ook bij de ANBO volledig begrip voor. Men heeft respect en waardering voor onze identiteit en wil deze ook een belangrijke plaats toekennen in de verkenning die we starten. Uiteraard weten we nog niet hoe we in de samenwerking een en ander precies gestalte gaan geven. Dat geldt voor meerdere onderwerpen die in de komende samensprekingen aan de orde zijn, zoals governance en financiën. Daarvoor is het traject dat nu nog gestart gaat worden nodig. Wij zijn ons ten volle bewust van onze wortels in Schrift en Evangelie. Ze maken – en raken onze vereniging.

 

 

Mutaties van 26-04-23 tot 15-08-23

Overleden:

Dhr. J. Makkinga     23-04-23, Ommen

Dhr. A. Kleis            23-04-23, Stegeren

Mevr. A. Stolmeijer     07-05-23, Ommen

Mevr. K. Arends        13-07-23,  Ommen

Mevr/ B. Makkinga-Withaar    28-07-23, Ommen

Adreswijziging:

Mevr. J. Ekkelkamp-Kamphuis, Ommen

Mevr. M. Willems-Smit,  Ommen

Dhr. O. Kramer,  Ommen

Nieuwe leden:

Dhr. E.J. Schuurman en mevr. B.G.M. Schuurman-Meulman, Ommen

Dhr. G.J. van der Veen en mevr. B. van der Veen-Welink, Ommen

Mevr. A. Habers-Bijl, Ommen

Dhr. H. Landeweerd en mevr. I.C.W. Landeweerd, Witharen

Dhr. J. Wermink en mevr. H. Wermink, Ommen

Beëindiging lidmaatschap:

Mevr. C.J. Gerrits-Zweers, Ommen

Mevr. C. Hamhuis-Vos, Ommen

Dhr. E. van Ittersum, Ommen

Mevr. P. Los-Jansen, Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen:   Gerry Westerhof     tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)  Leden ouderenbonden krijgen korting
  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)
  •  

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden