Nieuwsbrief KBO-PCOB afdeling Ommen, September 2022

24 aug 2022 Ommen

 

 

U I T NO D I G I N G

 

Met heel veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor de eerste

activiteiten van

het seizoen 2022 – 2023

 

 Op woensdag 7 september is het jaarlijkse reisje.

 Meer hierover leest u in deze nieuwsbrief.

 

 

““““““““““““““““““““““““““““““““““““““`

 

Dinsdag 27 september aanvang 14.00 uur

is de eerste ledenmiddag.

 

 Ds. Hans Bouma uit Kampen komt de middag verzorgen:

 

“God wonend bij de mensen”

 

Poëzie vanuit de Psalmen en Bijbelverhalen

met pianobegeleiding van Klaas Schaap.

 

Meditatie

Soms kun je onderweg zomaar een tekst tegenkomen, die blijft hangen in je gedachten. Dat gebeurde mij bij deze steen. “God de Vader zelf heeft u lief”.

Ik vroeg me af waar deze tekst in de Bijbel te vinden is. Op de steen staat: Johannes 16 : 27. Daar lezen we: want de Vader zelf heeft jullie lief, omdat jullie Mij liefhebben en geloven dat ik van God gekomen ben.
Deze tekst komt uit het gesprek dat Jezus had met zijn leerlingen, vlak voor zijn lijden en sterven. Hij verbindt hen daarin met God, die ook Zijn  Vader is.

In de kerk belijden we: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde en in Jezus Christus zijn Zoon. Dat geloof ik voor de volle 100 procent. Maar nu denk ik erbij: en deze Vader heeft ook mij lief! Dat geeft glans aan onze belijdenis. Dat is de onverdiende genade die een gelovige mag ervaren.

MvdB
PS: de steen staat bij de ingang van de begraafplaats in Hellendoorn

 

NIEUWS van het bestuur

Boven dit stukje staat Nieuws: we staan aan het begin van het nieuwe verenigingsseizoen 2022 -2023. We hopen van harte dat we dit jaar ons programma volledig  kunnen uitvoeren en dat er geen coronamaatregelen nodig zijn.  Het is een afwisselend programma uit de volle breedte van de KBO-PCOB. Graag nodigen we u, onze leden, uit om de bijeenkomsten te bezoeken. En neem gerust een familielid of bekende mee. Ze zijn van harte welkom en misschien willen ze wel lid worden.

Nieuw: na een lange periode kunnen we weer een reisje organiseren: 7 september overdag! Verderop leest u hier meer over.

Nieuw is de lay-out van onze Nieuwsbrief. U ziet het logo van de KBO-PCOB in de bijbehorende kleuren rood, blauw en groen.  Daarmee sluiten we aan bij het landelijk logo en geven we aan dat
we een organisatie zijn voor leden met het katholieke of protestantse geloof. Het logo wordt tegelijk met de artikelen geprint. De omslagen zijn daarom niet meer nodig. Bestuurslid Elly Schrijver heeft dit met de drukkerij afgesproken. Zij is nu eindverantwoordelijk voor de Nieuwsbrief, geassisteerd door Geesje Geerligs. Anneke Luiten heeft na vele jaren trouwe dienst haar taak neergelegd.
We hebben op een plezierige manier afscheid van haar genomen.
Hartelijk dank voor alles wat je voor ons betekend hebt, Anneke!

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw zijn de extra activiteiten die in juni en juli hebben plaatsgevonden. Zo deden zes leden mee aan de wandeling van de provinciale Commissie Zingeving en Identiteit van de KBO-PCOB in de omgeving van Dwarsgracht.

 En in juli fietste een groep van ruim 20 leden langs bekende plekken in Ommen waar Krishnamurti in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw optrad.
We willen het komende seizoen meer van dergelijke activiteiten organiseren. Om daarmee ook jonge  senioren met andere interesses te bereiken. Hebt u ideeën, wilt u dit dan doorgeven aan het bestuur?

Nieuw was het interview met de familie Hemstede uit Arriën in het Magazine van juli/augustus.
Het is een sfeervolle reportage over een mooi boerenbedrijf. Het bestuur van uw afdeling heeft de redactie van het Magazine gevraagd een positief artikel over de landbouw te schrijven. Dit naar aanleiding van een reactie van een lid over de inhoud van een column in een vorig nummer. Overigens is het artikel al voor de stikstofcrisis geschreven.

Wat niet nieuw is, maar wat we graag noemen is onze waardering voor iedereen die als vrijwilliger een taak binnen de KBO-PCOB Ommen heeft. Wij hebben mede door jullie inzet een vitale afdeling.
Binnenkort houden we weer een bijeenkomst voor onze vrijwilligers. U krijgt hier nog bericht over.
Ook zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers die verschillende taken op zich kunnen nemen.
Mocht u tijd en energie over hebben, neem dan eens  contact op met het bestuur.

Ik hoop u te ontmoeten op onze bijeenkomsten.

Hartelijke groeten,
Marjan van der Bent, voorzitter

 

PROGRAMMA 2022 – 2023    KBO-PCOB OMMEN

Dinsdag 27 september
14.00

Ds. Hans Bouma uit Kampen: “ God wonend bij de mensen”.

Poëzie vanuit de Psalmen en Bijbelverhalen

met pianobegeleiding van Klaas Schaap

 

Dinsdagavond

25 oktober

19.45

De verantwoordelijk wethouder voor senioren van de

gemeente Ommen:
Wat kunnen senioren verwachten van het nieuwe College?

 

Dinsdag 15 november

14.00

Annelies Slager van Stichting Evenmens:

ontwikkelingen in de (mantel)zorg in Ommen

 

Dinsdag 13 december
14.00

Kerstmiddag verzorgd door de werkgroep kerstviering

met medewerking van ds. Henry Dorgelo

 

Dinsdag 10 januari

14.00

Nicolet Steemers schrijft boeken met verhalen, waarin

een detective een mysterie of misdaad oplost”.

Denkt u mee met haar verhaal?

 

Dinsdag 14 februari

14.00

Thea Kroese: verhalen in dialect uit de regio met een knipoog naar Valentijnsdag

 

Dinsdag

14 maart

14.00

Jaarvergadering:
Ada Bakker, medewerker Dagelijkse Bankzaken Particulieren
RABO bank: veilig je bankzaken regelen, o.a. internetfraude,

dubieuze WhatsApp berichten enz.

 

Donderdag-

avond 6 april

19.45

Zanggroep STII…… uit Vollenhove met de paasviering:
“Hij was één van ons” met beeld, muziek, bijbelteksten en samenzang

 

Alle bijeenkomsten worden gehouden in “De Kern” te Ommen

 

HET JAARLIJKSE REISJE

 Wanneer         : woensdag 7 september

Vertrek           : om 11.00 uur vanaf de Markt Ommen

Kosten            : € 40,00 

Waarheen        : Vesting Bourtange in Groningen

 

Vlakbij de Duitse grens, in de prachtige streek Westerwolde in Groningen, ligt vestingsdorp Bourtange. Een uniek historisch verdedigingswerk. Wanneer u over de ophaalburg bent gewandeld, waant u zich eeuwen terug in de tijd.

Nadat we vanaf de opstapplaats zijn vertrokken, rijden we via een mooie route door het Drentse landschap naar ons lunchadres voor een heerlijke koffietafel met kroket. Hierna vervolgen we onze reis naar Bourtange. Bij aankomst krijgt u in Filmzaal de Poort een film te zien over de geschiedenis en de reconstructie van de vesting. Daarna volgt er een rondleiding van 30 minuten door de gehele vesting o.l.v. een ervaren gids. Naderhand heeft u nog wat vrije tijd om op eigen gelegenheid de vesting te bekijken. Op het Marktplein en in de omliggende straatjes vindt u gezellige winkeltjes. Iets eten of drinken kan prima in één van de restaurants.

Afstand vanaf de parkeerplaats naar de vesting is ca. 400 meter. Mocht dit voor u bezwaarlijk zijn, er zijn ter plaatse rolstoelen en rollators gratis beschikbaar.

Terugkomst in Ommen: 18.15 uur.

Opgave voor 1 september bij: Geesje Geerligs  tel.: 06 4409 8590 of

Elly Schrijver     tel.: 45 22 21

 

De 40 euro kunt u overmaken naar bankrekeningnr.:

NL87 RABO 03489 99 445 t.n.v. PCOB Ommen o.v.v.

reisje september

We hopen u in de bus te ontmoeten en er een fijne dag van te maken.

 

 

FIETSTOCHT KRISHNAMURTI

 

En toen was het zover. Op 13 juli, een zonnige, warme woensdagmiddag gingen we met groep van 20 personen fietsen onder leiding van Siem van Eerten.

De fietstocht concentreerde zich rondom gebouwen en plaatsen, die direct of indirect een rol hebben gespeeld in het feit dat Philip baron van Pallandt het landgoed Eerde erfde in 1913 en de aanwezigheid van Jiddu Krishnamurti in de periode 1924 – 1938.

Tijdens het wereldcongres in 1923 in Wenen werd besloten dat Ommen het hoofdkwartier van de Orde zou worden. Het administratieve centrum zou in kasteel Eerde komen. Van Pallandt stelde zijn landgoed belangeloos ter beschikking aan de Orde. De gebroeders Van der Leeuw (Van Nelle fabrieken) hadden de financiele middelen om waardevol te zijn voor de Stichting.

Wij fietsten langs villa Hei en Hennen, villa Henan (tegenwoordig hotel Wildhout), het Bezoekerscentrum van ‘Natuurlijk Ommen’, de Steile Oever, de voormalige landbouwschool in buurtschap Eerde, Kasteel Eerde, de grafkelder, het voormalige Sterkampterrein met het kleine openluchttheater (vroegere kampvuurplaats), de Edithof met het beeld van baron van Pallandt en de huizen gebouwd door de Edith-stichting, de voormalige Edith-school, huize het Laar en het slotte het Ns-station, waar we ook zijn gestart.

 

Een bijzonder stukje geschiedenis van en in Ommen.

 

 

 

Overleden:

Mevr. F. Blikman-Nijmeijer, Ommen.

Mevr. G.D. Lammerink-Kremer, Ommen.

Dhr. H. Marsman, Ommen.

Dhr. J. Oelen, Ommen.

Dhr. J.H. Paarhuis, Ommen.

Dhr. K. Snijder, Ommen.

Mevr. Winters-aan het Rot, Ommen.

Dhr. C. Wolfert, Ommen.

                                   

Verhuisd zijn:

Mevr. S.B. Kat-Nijland, Ommen.

Mevr. H. Kraaieveld-Seinen, Ommen.

Dhr. en mevr.  A. Kuilder, Heino.

Dhr. en mevr. Petter-Teunissen,  Witteveen.

Mevr. J.J. Smit-Volkerink, Ommen.

Mevr. H.G. van der Vegte-Siero,  Ommen.

 

We heten van harte welkom de volgende nieuwe leden:

Dhr. G.J. Hekman en Mevr. D. Hekman-Remmelts, Ommen.            

Mevr. E.J.L.H. Karsten-Tan, Ommen.

Dhr. J.G. Volkerink en mevr. T. Volkerink-Kroes, Ommen                                         

 

 

We wensen ons collega-bestuurslid Swanny Oosterhof heel veel sterkte.

Ze is eind april met spoed geopereerd aan een hoge hernia  en tot eind juli voor revalidatie in het Roessingh opgenomen geweest.

Swanny blijft beperkingen houden, maar zet zich volop in om met de nodige hulpmiddelen haar plaats in te nemen.

 

“Ga met God en Hij zal met je zijn”

 

OP REIS MET GOD

 

 

ik zie U in de rotspartijen

eeuwen gevat in ruige steen

een woeste schoonheid om mij heen

boven diep liggende dalen

 

ik zie U in de diepe dalen

smal als de loop van een rivier

zilver getint op groen papier

schitterend in de zonnestralen

 

ik zie U in de blauwe luchten

de weiden en het golvend graan

ik zie Uw naam geschreven staan

in bloemen en in wilde vruchten

 

En elke nieuwe dag die ik verwonderd groet

is er uw adem die  Uw schepping leven doet

 

 

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof ,       tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)

Leden ouderenbonden krijgen korting.

Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600

Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen.

Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87RABO03489 99 445

Belangenbehartiging
Frans Bouwers,0529-450748
f.bouwers2@kpnplanet.nl

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

KBO-PCOB
Gemeenschappelijk actief

De KBO-PCOB komt op voor alle senioren in Nederland. Vanuit christelijk-sociaal gedachtegoed laten we ons eigen geluid horen.
Dynamisch betrokken, professioneel en christelijk geïnspireerd; het zijn dé kenmerken van de KBO-PCOB.
Ons doel ? Een maatschappij waarin iedereen met zijn of haar mogelijkheden kan meedoen. De vereniging KBO-PCOB wil bijdragen aan een stevige positie van senioren in de samenleving.
Leden zetten zich hier actief voor in.
Lees meer op www.kbo-pcob.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden