Nieuwsbrief KBO-PCOB afdeling Ommen, Juni 2024

4 jun 2024 Ommen

 

Het gaat er niet om hoeveel we doen,

maar hoeveel liefde we in het doen steken.

Het gaat er niet om hoeveel we geven,

maar hoeveel liefde we in het geven stoppen.

Citaat van moeder Theresa

 

Wandelen in de Waarheid

2 Johannes 1: 4 en 5

4 Ik was zeer verheugd te merken dat verscheidene van uw kinderen de weg van de waarheid volgen, in overeenstemming met het gebod dat de Vader ons gegeven heeft. 5 En nu heb ik een verzoek aan u. Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is: laten we elkaar liefhebben.

 

Johannes is blij, omdat de gemeente de weg van de waarheid volgt. In Jezus vinden wij de diepste waarheid over God en de werkelijkheid waarin wij leven. Wandelen in de waarheid betekent dat je je hele leven laat kleuren door Jezus Christus. Waarheid en liefde kunnen nog weleens met elkaar op gespannen voet staan. Een gesprek over waarheid kan uitlopen op een verhitte discussie over wie er gelijk heeft. Dat leidt tot verwijdering of verdeeldheid. Maar Johannes leert ons vandaag: houd waarheid en liefde dicht bij elkaar. Het ene kan niet zonder het andere. Blijf in Christus, zoals wij Hem hebben leren kennen uit de Bijbel. Blijf in de liefde en in de vrede met God. In Hem vind je rust en vertrouwen. Hij geeft je door de Heilige Geest kracht om ook de dag van vandaag aan te kunnen.

Korte samenvatting in het Nederlands Dagblad van 24 en 27 mei naar aanleiding van de podcast  “Eerst Dit “

MvdB

 

VAN HET BESTUUR

Het seizoen 2023 -2024 zit er weer op. We hebben mooie bijeenkomsten gehad met een prima opkomst. U als leden hebt altijd een aandachtig gehoor voor de spreker. Dat merken zij ook.
Enkele sprekers willen weleens heel veel informatie doorgeven. Ze zijn enthousiast over hun onderwerp en weten daar ook veel van. Soms is het wel eens wat teveel van het goede. We proberen daar het komend seizoen op in te spelen.
Het bestuur is al druk bezig met het programma voor 2024 – 2025. De data vindt u verderop in de Nieuwbrief. Let u even goed op de kerstviering: die is op Woensdag 18 december!
De onderwerpen blijven nog even een verrassing.

Op onze laatste bijeenkomst in april sprak Rob Bruns, beleidsmedewerker van de gemeente Ommen, over het wonen voor senioren in Ommen. In de voorbespreking liet hij weten dat hij graag een groep senioren wilde betrekken bij de woonplannen. Het bestuur is erg blij dat een groep van zeven (7!) leden zich spontaan heeft opgegeven om mee te denken. We hebben de groep “Denktank Wonen” genoemd. In juni zijn er twee bijeenkomsten van de Denktank. De eerste bijeenkomst is bedoeld als kennismaking en bespreking van de plannen. In de tweede bijeenkomst gaan we in gesprek met Rob Bruns. Dit is een mooi vervolg op het werk van de werkgroep belangenbehartiging. Vanuit het bestuur zal ik deze werkgroep voorlopig begeleiden.

Dit voorjaar zijn we op zoek gegaan naar een  nieuwe secretaris.

Ria Kremer stopt per 1 oktober na een periode van 8 jaar. We hebben de nodige telefoontjes gepleegd en bezoeken gebracht. Maar uiteindelijk zijn we geslaagd: Henk Martens, Zeesserweg te Ommen, wordt onze nieuwe secretaris. Hij draait alvast mee met de bestuursvergaderingen en hoopt in september de taken van Ria over te nemen. Hartelijk welkom in het bestuur, Henk; we hopen een goede tijd met elkaar te hebben.
In de volgende Nieuwsbrief zal Henk zichzelf voorstellen.

 

Dit is de laatste nieuwsbrief van de afdeling voor de vakantie. De laatste Nieuwsbrief van de KBO-PCOB-afdeling Ommen. De eerstvolgende Nieuwsbrief komt begin september. Die verschijnt onder de naam ANBO-PCOB Ommen. Ik moet er nog steeds een beetje aan wennen, maar heb vertrouwen in de koers die we inslaan; mijn energie om door te gaan haal ik vooral uit onze fijne bijeenkomsten en de gezellige contacten die ik met u heb.

Mocht u in de zomer niet zo veel te doen hebben, dan hebben we nog een leuk “zomerklusje” voor u.
Verderop leest u over de ledenwerfactie ”lid werft lid”. Die is wel heel aantrekkelijk. En ja, ook onze afdeling wil graag nieuwe leden welkom heten. Vooral jonge senioren! Misschien kent u iemand in uw omgeving?

 

Nu wens ik u een hele goede vakantie en ik hoop u dit najaar weer terug te zien op onze bijeenkomsten.

Marjan van der Bent,
voorzitter

LEDENBIJEENKOMSTEN 2024 – 2025
dinsdagmiddag           24 september  14.00 uur
dinsdagavond             5 november      19.45 uur
dinsdagmiddag           26 november   14.00 uur
woensdagmiddag    18 december     14.00 uur   Kerstviering
dinsdagmiddag           7 januari             14.00 uur  Nieuwjaarsbijeenkomst
dinsdagmiddag           11 februari        14.00 uur
dinsdagmiddag           18 maart           14.00 uur   Jaarvergadering
dinsdagmiddag           15 april              12.00 uur   Paasbrunch

 

LEDENWERFACTIE  “LID WERFT LID”

Werf een nieuw PCOB-lid en ontvang allebei een VVV Cadeau kaart ter waarde van €10,00! Een mooie actie van de landelijke bond, die we graag bij u aanbevelen!
De PCOB kan heel goed nieuwe leden gebruiken. Het is natuurlijk helemaal leuk als dat uw buurman , uw zus of iemand uit uw vriendenkring is. Zodat u samen kunt profiteren van de voordelen en diensten van de PCOB en ook nog een Cadeau kaart ontvangt. Deze actie loopt tot eind augustus 2024. En voor alle duidelijkheid, het nieuwe lid wordt lid van de ANBO-PCOB Ommen.

U kunt het nieuwe lid opgeven bij de ledenadministratie van de afdeling Ommen
Johan Kremer; johankremer@kpnmail.nl of 0529-452869 of 06-13698398.

 

Verslag van de ledenmiddag van 16 april 2024

De voorzitter Marjan van Bent opent de vergadering met het lezen van Ps. 100 en een korte meditatie. Daarna gaat ze ons voor in gebed.

Marjan geeft het woord aan Rob Bruns, projectleider wonen bij de gemeente Ommen. Hij geeft een toelichting op de woonplannen van de gemeente Ommen.

Hij geeft een PowerPoint presentatie over de plannen wonen. Men wil graag dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Veel ouderen wonen nog  met z’n tweeën in een grote woning. Er is maar een beperkt aantal woningen  voor senioren, daardoor is de doorstroming ook lastig. Maar een klein aantal mensen gaat  kleiner wonen, o.a. omdat men tegen het verhuizen op ziet. De komende jaren zal er worden gekeken naar woningen voor wonen met zorg.

Hier moet meer op in gezet worden.

In november 2023 is door de gemeenteraad een woon addendum aangenomen, de gemeenteraad streeft ernaar om vóór 2030,  1250 woningen te bouwen.

Er wordt momenteel wel gebouwd op Haven Oost, 3e fase op de Vlierlanden komt eraan, de vraag is groot.

Er zijn ook plannen voor de Guido de Bresschool, het Hervormd Centrum en de Julianaschool. Dit moet allemaal nog uitgewerkt worden.  Er worden suggesties gedaan voor o.a. de Guido de Bresschool, ook aan hofjes wordt gedacht.

Ook wordt  naar verschillende prijsklasse ’s gekeken, Vechtdal Wonen werkt hier ook aan mee.

Er komt een vraag over mantelzorgwoningen. Daar kan een aanvraag voor gedaan worden. Er mag ook een tijdelijke unit bij een bestaande woning gebouwd worden.

Rob Bruns doet een oproep voor een werkgroep om mee te denken in het project, er komen meteen al spontane aanmeldingen.

Marjan bedankt de heer Bruns voor zijn duidelijke en mooie presenstatie.

Na de pauze begint de jaarvergadering. Er komt een vraag naar de mogelijkheid van tijdslotsparen bij de Rabobank.

Dit is eerder aan de orde geweest, maar er zal nog eens naar gekeken worden.  De kascommissie, de heren Goos en Veurink, hebben de financiën gecontroleerd en in orde bevonden. Door de kascommissie wordt aan het bestuur decharge verleend.

De kascommissie maakt een compliment voor Martin voor zijn duidelijke administratie,  de zoon van Swanny, die haar ondersteunt.

Marjan bedankt de heren Goos en Veurink.

De heer Goos wordt volgend jaar vervangen door de heer Jan Warmelink.

Marjan doet nog de volgende mededelingen:

-De fusie met de ANBO is vanaf 1 januari 2024 een feit, in de loop van dit jaar 2024 zullen wij het gezamenlijke logo gaan gebruiken.

-Volgend jaar zal er wellicht een verhoging plaats vinden van de contributie, mede omdat wij meer aan de landelijke organisatie moeten afdragen. De contributie is de laatste 6 jaar niet verhoogd.

-De grondslag van de beide organisaties is opgenomen in de statuten.

 Beide organisaties houden een eigen identiteit.

-De financiën blijven van de eigen vereniging.

Het uitje met de Museum Plus Bus naar Leeuwarden op 29 mei gaat door, er zijn 37 deelnemers.

In september komt er nog een uitje, daar hoort u t.z.t meer over.

 

Geesje sluit de vergadering af met een gedicht van de junior stadsdichter, Bregje van Dijk.

De collecte van lief en leed heeft € 74,30 allen hartelijk dank.

RK

 

Mutaties 15-04-2024 tot 27-05-2024

 

Overleden:                                                                            

Mevr. A. van Bruggen-Brink op 21-05-2024, Ommen

 

Adreswijziging:

Dhr. en mevr. Rozema-Kruizenga, Ommen

Rectificatie:

Het adres van mevr. Huisjes blijft zoals het was, Ommen

 

Verslag van de Museum Plus Bus 29 mei naar Leeuwarden

 

In de uitnodiging stond dat het fijn zou zijn als het zonnetje zou schijnen. Nou dat gebeurde dus mooi niet, iedereen kwam om 9 uur bij de bus kletsnat van de regen aan. Snel de bus in. Halverwege de reis werd het droog, dat is toch wat prettiger wanneer je naar buiten kijkt.

Bij het museum werden we ontvangen door gastheer Wim en kregen we een kopje koffie met een stukje Friese oranjekoek. We werden daarna in groepen verdeeld en iedere groep kreeg een gids van het museum mee.

Er was een grote tentoonstelling van het kunstenaarsechtpaar Christoffel en Kate Bisschop. De uit Leeuwarden afkomstige Christoffel is in de 19e eeuw één van de belangrijkste schilders. Met zijn nostalgische Hollandse en  Hindelooper taferelen wekt hij lang vervlogen tijden opnieuw tot leven. In de Hindelooper kamer waren prachtige voorwerpen te zien. Zijn Engelse vrouw Kate, zelf ook schilder en verzamelaar, deelt zijn liefde voor vroeger en is bovendien een gewiekst netwerker. Mede dankzij haar maken zijn geruststellende tijdsbeelden naam in binnen- en buitenland, tot koninklijke kringen aan toe.

Om half twee konden we genieten van de lunch en daarna was er nog tijd om zelfstandig rond te kijken, o.a. het Fries Verzetsmuseum. Dit vertelt o.a. verhalen die raken, confronteren en aan het denken zetten. Centraal staan onderwerpen als de luchtoorlog boven Friesland, het verzet tegen de bezetter en het onderduiken. Er is speciale aandacht voor de spectaculaire  Overval van het Friese verzet op het Huis van Bewaring in Leeuwarden.

En dan nog even in de winkel rondkijken. 

Onderweg terug kregen we nog een flinke regenbui, maar in Ommen was het droog toen we daar aankwamen en kon iedereen rustig uitstappen. Het was een fijne dag.         

Elly

 

na regen komt zonneschijn

 

men moet hooien als de zon schijnt

 

ook de herfst heeft zonnige dagen

 

het zonnetje in huis

 

iemand in het zonnetje zetten

 

 een kring om de zon brengt water in de ton

 

 EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE

 

Belangrijke telefoonnummers

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof,  tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl,  ook voor Ommen.) 
  • Leden ouderenbonden krijgen korting.
  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk) 

 

 

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN  

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

 

BESTUURSLEDEN  KBO-PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden