Nieuwsbrief KBO-PCOB afdeling Ommen, April/Mei 2024

23 apr 2024 Ommen

Is het geen wonder

zoals alles groeit

en zelfs na een winter

zo prachtig opbloeit

 

Het blijft toch bijzonder

dat warmte en licht

bij plant, dier en mens

dit wonder verricht

 

 

 

 

 

 

 

 

Psalm 100,  Een psalm voor het dankoffer.                                                          

Psalm 100 is een korte, lieflijke Psalm. Het is een sieraad met diamanten. Elke keer als je een sieraad draagt, herinnert het je aan de gelegenheid waarbij je het gekregen hebt. Je staat er even bij stil en geniet van het mooie ontwerp met de prachtige steentjes.

Zo is het ook bij Psalm 100. Kort maar krachtig beschrijft deze Psalm de nauwe band tussen God en mensen:
Juich de Heere toe, …….……… dient Hem met vreugde
Hij heeft ons gemaakt……………… Hem behoren wij toe
Zijn volk zijn wij……………………… de schapen die Hij weidt       

Zo komt God ons heel nabij. Als we dit sieraad op waarde schatten erkennen we ook dat de Heere onze God is. Dan ervaren we de kracht van deze woorden. Juist in een tijd waarin de wereldproblemen groeien, de samenleving verandert en ook in ons eigen leven moeiten en zorgen komen, hebben we kracht en steun nodig. Dan pakken we het sieraad van Psalm 100 op en bekijken het van alle kanten. Het is mooi, het is prachtig. Hoe kun je dit onder woorden brengen? Aan het eind staat een lied: een loflied waarmee we God mogen prijzen:

 

De Heer is goed, zijn liefde duurt eeuwig
zijn trouw van geslacht op geslacht

 

 MvdB

 

Van het bestuur


Als u dit leest is de laatste contactbijeenkomst voorbij. We kunnen terugkijken op een rijk vergaderseizoen met een heel scala aan onderwerpen en sprekers. En ja…….de afwisseling maakt het leuk, maar het ene onderwerp spreekt je meer aan dan het andere. En ook de sprekers zijn heel verschillend in hun presentatie. Het bestuur hoort en merkt dat ook. Vooraf proberen we een spreker zo goed mogelijk voor te bereiden op de bijeenkomst. Maar hoe hij of zij op de ledenvergadering de presentatie houdt, is de verantwoordelijkheid van de spreker zelf. Sprekers zijn soms zo enthousiast over hun onderwerp, dat ze heel veel informatie met ons willen delen. Soms is dat teveel van het goede. We merken ook dat het best veel is om een hele middag (van 2 tot 4 uur) te luisteren en te kijken. We proberen daar in het komend seizoen rekening mee te houden.

We zijn overigens erg blij met de grote opkomst. Zo’n 75 tot 100 belangstellenden is niet niks! Fijn dat u er was. We hopen dat het komend seizoen weer zo goed loopt.

 

Uw bestuur is al weer bezig met het programma voor 2024 /2025. Hebt u nog tips of suggesties voor sprekers? Bel of mail iemand van het bestuur. In veel gevallen kunnen we uw tip ook realiseren.

 

Het reisje met de MuseumPlusBus is vol. Fijn! We hopen op een gezellige dag met mooi weer. Hiermee biedt het bestuur een extra reis aan voor mensen die niet meer zelfstandig vanwege leeftijd of conditie een museum kunnen bezoeken. De secretaresse heeft een aanvraag ingediend bij de Stichting MuseumPlusBus en wij zijn uitgekozen. De MuseumPlasBus wordt gesponsord door de Vriendenloterij. Vandaar dat deze dagtocht goedkoop kan worden aangeboden.
In het najaar willen we nog een “gewoon” reisje organiseren.

 

Fusie ANBO en PCOB

Een andere kwestie die ons het laatste jaar heeft beziggehouden is de fusie tussen ANBO en PCOB.
U weet dat die per januari 2024 een feit is geworden en dat de organisaties dus een juridische eenheid zijn geworden. In de loop van het jaar zullen de verschillende computersystemen op elkaar worden afgestemd. Het hele bestuur is in maart aanwezig geweest op de regiobijeenkomst in Nijverdal, waar we konden kennismaken met de directeur van ANBO-PCOB, mevrouw Anneke Sipkens. Zij is goed op de hoogte en gaf duidelijk aan, dat de ingreep van de landelijke ANBO in de afdelingen een kleine 10 jaar geleden, nooit had mogen gebeuren. Zij was ook duidelijk over de financiën: het vermogen van de afdelingen blijft van de afdelingen en zal niet door het landelijk bureau worden gebruikt. Onze identiteit is gewaarborgd in de nieuwe statuten: zowel de grondslag van de PCOB als van de ANBO zijn daarin opgenomen. Dat is uniek. De PCOB-afdelingen behouden hun eigen identiteit  en kunnen daar zelf uitwerking aan geven. We blijven in Ommen gewoon onszelf: een christelijke organisatie met een ruime blik voor mensen om ons heen. Iedereen is welkom. De samenwerking met mensen van katholieke huize zullen we blijven behartigen, ook bijvoorbeeld in het kiezen van sprekers. Dat past bij onze afdeling.
We hebben voldoende vertrouwen in het samengaan van de beide bonden. Met name de landelijke belangenbehartiging is een sterk punt van de ANBO. In de Seniorencoalitie werkt ANBO-PCOB samen met andere seniorenorganisaties. Zij kunnen daardoor meedoen aan landelijke projecten (zie het stukje over de bijeenkomst in Zwolle op 29 mei).

Voor onze afdeling zal ook het één en ander veranderen: onze nieuwsbrief heeft nu nog het logo van de KBO-PCOB, maar dat bestaat niet meer. Ook het logo van alleen de PCOB bestaat straks niet meer.
Het logo van de ANBO-PCOB is een mooi samengesteld logo met als trefwoord: verbinding. Dat gaan we in de loop van het jaar gebruiken. Het voelt nog wat onwennig, maar het komt vast goed.

Wilt u meer weten dan kunt u terecht op de website: www.anbo.nl of www.pcob.nl

In de zomer komt er een nieuwe website: www.anbo-pcob.nl

Marjan van der Bent,                                    
voorzitter


 

Werkgroep Lief en Leed

Begin april was de bijeenkomst van de contactpersonen van Lief en Leed. Ik mocht hierbij namens het bestuur aanwezig zijn. Omzien naar elkaar is wat deze dames en heren voor onze leden doen. En dat doen zij van harte. De coördinatoren Hennie Grootens en Riek Makkinga zorgen ervoor dat de lijsten en de wijkindeling up-to-date zijn. Dat is een hele klus: ongemerkt zijn er veel wijzigingen in het ledenbestand. Mensen verhuizen, overlijden of bedanken als lid. Uiteraard houden de contactpersonen dit zelf bij aan de hand van de wijzigingen die in onze plaatselijke Nieuwsbrief staan. Maar twee keer per jaar worden de lijsten helemaal bijgewerkt. Dat klinkt technisch, maar wat mij altijd weer treft is de bewogenheid met onze leden. Zoals iemand mij toevertrouwde: “zolang ik nog kan fietsen, doe ik mee”. Het mes snijdt aan twee kanten: het is goed voor jezelf om er even uit te zijn en iets voor een ander te doen. En tegelijkertijd wordt het onderling contact gewaardeerd.
Misschien dat iemand nu denkt: dat zou ik ook wel kunnen? Aarzel niet en meldt u aan bij Hennie Grootens 0529 451404

een vriendelijk woord hoeft niet veel tijd te kosten, maar de echo ervan duurt eindeloos

Verslag van de paasviering 26 maart 2024

Vanaf half twaalf kwam iedereen binnen voor de paaslunch.
De voorzitter Marjan van der Bent opent de vergadering, ze las lied 539 met ons en na de meditatie ging ze ons voor in gebed.
Wij begonnen met een aan tafel geserveerde kop soep.
Er stond een buffet klaar met lekker brood, krentenbrood, een eitje, kroket, melk en sap.

Hierna vertelde René Huijskes over engelen.
Hij begon er mee dat hij zijn verhaal gebaseerd had op de katholieke theologie. Ook niet gelovige mensen zijn erg geïnteresseerd in zijn verhaal.
De engelen zijn niet almachtig, alleen God is almachtig.
Hij geeft enkele voorbeelden over de engelen o.a. wat de bijbel zegt over engelen
Marjan bedankt René voor zijn bijzondere uitleg over engelen.
Hij had een brief van een goede vriend gekregen die door Marjan werd voorgelezen: ‘De bekering van Kees’.

Swanny sloot de bijeenkomst af met een gedicht: ‘Groot is het wonder van Paasmorgen’. Nadat zij ons een fijne en goede Pasen had gewenst dronken wij nog een kopje koffie/thee.

Het was een gezellig samenzijn met een goede opkomst van 74 personen.

RK

Museum Plus Bus

Het gaat door ……………….

Op 29 mei a.s. gaan we met de bus naar het Fries Museum.

Er hebben zich voldoende deelnemers aangemeld!

De deelnemers ontvangen ruim van tevoren de informatie betreffende:

  • De vertrektijd
  • Waar we opstappen
  • Wanneer en hoeveel er betaald moet worden

Wij, Elly en Geesje gaan verder met de voorbereidingen. En hopen dat het een prachtige dag wordt.

Praat vandaag over morgen – Zwolle 29 mei

Wilt u meepraten over uw toekomst tijdens een middag vol inspiratie en kennis? Gaat u samen met ons de dialoog aan over Krachtig ouder worden? Meld u aan voor de bijeenkomst in Zwolle op 29 mei.

De Seniorencoalitie, waar de ANBO-PCOB deel van uitmaakt, organiseert regionale bijeenkomsten om met elkaar in gesprek te gaan. Hoe kijkt u aan tegen de toekomst? Wat hebben we in eigen hand en waar hebben we mogelijk de hulp van anderen nodig? We gaan praten over het belang van behoud van eigen regie. Hoe u mogelijkheden kunt benutten. Het belang van vitaliteit én het benutten van het potentieel van senioren voor de samenleving. Bent u er ook bij?

We nodigen u graag uit om deel te nemen aan de gespreksmiddag ‘Krachtig ouder worden; Praat Vandaag Over Morgen’. Die vindt plaats in Zwolle, op woensdag 29 mei van 12.30 tot 17.30 uur. De bijeenkomst is gratis. U kunt gerust een introducee meenemen. U kunt zich aanmelden via de website van de landelijke PCOB: https://www.pcob.nl/krachtig-ouder-worden          

 

Mutaties 04-03-2024 tot 15-04-2024

Overleden:                                                                            

Mevr. L.H. Seldenrath;  12-03-2024,  Wijchen

Mevr. E, Visser-Kuiling; 26-02-2024, Ommen

 

Adreswijziging:

Mevr. E. Dunnewind- Poelarends,  Ommen

Mevr. J. Kremer, Ommen

Mevr. G. v.d. Meer-Martens, Ommen

Dhr en mevr. E. Nijkamp-Klein, Ommen

Dhr. en mevr. Schuttert, Ommen

 

Belangrijke telefoonnummers

 

  • Coördinator Belastingservice KBO-PCOB Ommen: Gerry Westerhof        tel. 06 5161 7878
  • Samen Doen Team Ommen: voor vragen over inkomen, welzijn, zorg of hulp. tel 140529 of samendoen@ommen.nl
  • Rijbewijskeuring seniorenrijbewijskeuringsarts (036-7200911; www.rijbewijskeuringsarts.nl, ook voor Ommen)  Leden ouderenbonden krijgen korting.
  • Ouderen Infolijn KBO-PCOB 030 3400600
  • Luisterlijn 038 4268999 (Zwolle) of 0900 0767 (landelijk)

 

LEDENADMINISTRATIE KBO- PCOB OMMEN

Alle wijzigingen in de gegevens van onze leden kunt u doorgeven aan de ledenadministratie van de PCOB in Ommen. Johan Kremer, Nic. Maesstraat 24, 7731 MH Ommen, 0529 452869 of johankremer@kpnmail.nl

Aanmelden: nieuwe leden kunt u aanmelden indien mogelijk met vermelding van adres, telefoonnummer, mailadres en  geboortedatum.

Opzeggen: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en kan opgezegd worden uiterlijk voor 1 december. Dan wordt het lidmaatschap per 31 december beëindigd.

De contributie is verschuldigd voor een heel verenigingsjaar  van januari t/m december. Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.

In bijzondere gevallen beslist het bestuur in overleg met de ledenadministrateur.

Adreswijziging: de ledenadministratie ontvangt uw adreswijziging graag zo spoedig mogelijk zodat het blad Perspectief en de Nieuwsbrief op het juiste adres bezorgd kunnen worden.

BESTUURSLEDEN PCOB OMMEN

Voorzitter
Marjan van der Bent, 0529-467804
mavanderbent@kpnmail.nl

Secretaris
Ria Kremer, 06-13698398 of 0529-452869
ria.kremer@hetnet.nl

Penningmeester
Swanny Oosterhof, 0529-452110
swannyoosterhof@gmail.com
Rekeningnummer PCOB Ommen NL87 RABO 0348 9994 45

lid / redactie
Elly Schrijver, tel 0529 452221
ellyschrijver@ziggo.nl

lid
Geesje Geerligs 06-44098590
g.geerligs@live.nl
——————————————-

Ledenadministratie:
Johan Kremer, 0529-452869
Johankremer@kpnmail.nl

Vervoer naar de ledenbijeenkomsten
Fam. Kremer, 0529-452869 of 06-13698398

Lief en Leed:
Hennie Grootens, 0529-451404,
henniegrootens@gmail.com

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden