nieuwsbrief juni

21 mei 2022 Maasdijk

Van de voorzitter

Met het dagelijkse bijbel lezen zijn wij aangekomen bij koningen-boeken. De eerste twaalf verzen van 1 koningen zijn allen gewijd aan koning Salomo.
Hij wordt tot koning gezalfd, verderop in Koningen 11 wordt verteld dat hij is gestorven.
Veel is geschreven over Salomo, zijn wijsheid, zijn vele ambtenaren, de tempelbouw en de bouw van zijn paleis, maar bovenal de liefde en trouw aan God.
De bevolking van Juda en Israël was talrijk, men had volop te eten en drinken, de mensen waren gelukkig.
Salomo had een groot koninkrijk, Van alle koninkrijken tussen de Eufraat en het land van de Filistijnen, tot aan de grens van Egypte.
Een groot koninkrijk; Kom daar vandaag aan de dag maar eens om .Veel landen in de regio zijn verscheurt door oorlog en onrust.
Hele volken zijn op drift geraakt. Het vluchtelingenprobleem lijkt onoplosbaar.
Was het in de tijd van Salomo dan zo super allemaal?
Zijn er dan nu alleen maar problemen?
Dat is zeker niet zo! Ook Salomo deed het niet altijd goed. Hij werd God ontrouw, mede door alle vrouwen en bijvrouwen uit andere landen. We lezen dat God boos werd omdat hij ontrouw geworden was. Hem niet diende met heel zijn hart.
Trouw zijn, laten wij proberen er voor elkaar te zijn. Ook voor de vluchtelingen die onder ons zijn. De mensen, de op de vlucht zijn voor oorlog en geweld.
Wanneer stopt dat eens?
Laten wij bidden voor een snelle oplossing voor al die problemen.
Ik hoop dat u allen toch weer een goede maand mag hebben.

Vriendelijke groet
Gerrit v.d Lugt.

Terugblik ledenmiddag 16 mei
Wat een leuke middag hebben we gehad met mevrouw Annemarie Fokker.
Wat een mooi verhaal over de schrijver W.G. v.d. Hulst
Wat leuk was het om al die oude boekjes uit onze jeugd weer te zien
Ook de documentaire over het leven van W.G. v.d.Hulst

Koninklijke onderscheiding
De nieuwsbrief van mei was al klaar de vorige maand toen ik
op 26 april verrast werd met een koninklijke onderscheiding. 
Ik heb deze onderscheiding gekregen o.a. ook voor het
werk dat ik twintig jaar gedaan heb voor de PCOB.  

Lief en Leed
We denken aan de mensen die ziek zijn, wensen hen veel beterschap en geduld om vol te houden toe. Weet dat uw hemelse vader u ziet en dat Hij weet wat u nodig heeft. Ook denken we aan de mensen die met een groot
verdriet verder moeten leven. Waar ze het heel moeilijk mee hebben, ook u mag bidden om kracht en moed om verder te gaan.
Ga niet alleen door ’t leven, die last is u te zwaar
Laat een uw sterkte wezen, ga tot uw middelaar
Er is zo veel te klagen, er is zo veel geween
en zo veel leed te dragen. Ga niet alleen

Er zijn nog steeds mensen die hun contributie niet betaald hebben,
Wilt u het gauw doen?
Namens de penningmeester Hartelijk dank!

Vaar weer mee

Woensdag 1 juni is het zo ver


De Westlandse ontmoetingsdag
We vertrekken om 10.15 vanaf de Prinsenhof naar Drimmelen.
Daar komen ook de bussen uit de andere kernen
We stappen daar op de boot om door de Biesbosch te varen
Aan boord wordt een lunch geserveerd en ontvangt u ook nog een munt voor een consumptie. Tijdens de terugreis is er in de bus nog  een flesje water of een pakje drinken.

Digisterkercursus in de Prinsenhof

Op maandagmorgen 13 juni start er in de Prinsenhof een cursus Digisterker.
U leert in vierdagdelen hoe u uw DigiD kunt aanvragen en wat u daar
allemaal mee kunt doen.
bv Zoeken en vinden op internet.
De cursus is gratis. U kunt zich daarvoor opgeven in de bibliotheek
De cursus data zijn 13-20-27 juni en 4 juli.

SeniorWebWestland
Na de gezellige bijeenkomsten van Thee, Taart en Tablet is het goed om te weten dat er in september een vervolg op komt. We gaan dan workshops geven over het gebruik van de Smartphone, maar ook een workshop WhatsApp e.d. worden dan gegeven. Deze zijn ook heel laagdrempelig. Worden door mensen van uw eigen leeftijd gegeven,
in het KBO-PCOB magazine staat een artikel over een leven lang leren.
Lees het en neem een voorbeeld aan mevrouw Beijer, zij is ook ruim 80 jaar,
maar vind het nog steeds leuk om te leren.
Heeft u vragen hier over, of denkt u “ik kan niet zolang wachten” dan mag u mij
altijd bellen en kijken we of we u eerder kunnen helpen.

Nieuw seizoen
Als bestuur zijn we al druk bezig om het nieuwe seizoen in te vullen met sprekers en uitstapjes.
Als u een suggestie heeft, dan horen wij dat graag.
Bel even of spreek mij of één van de bestuursleden aan. Wij vinden dat alleen maar leuk!

Bestuursleden PCOB Maasdijk

Gerrit v.d. Lugt voorzitter                  tel.0174 515451 familievdlugt@hotmail.com
Loes Voogd  secretaris                        tel.0174-528870 corloes@kabelfoon.nl
John Prins Penningmeester              tel.0174- 515202 johnenkoosje@hotmail.com
Frieda Veerhoek Lief en Leed            tel.0174 -513950  jac.veerhoek@planet.nl
Nely van Hoeven Lief en Leed             tel 0174-515503 huib43@caiway.nl

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden