Nieuwsbrief juni 2021

21 mei 2021 Purmerend

nieuwsbrief juni 2021dig

In de toegevoegde nieuwsbrief zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  1. Voorwoord: Babylonische spraakverwarring
  2. Van de redactie
  3. Derde artikel voor Joods Amsterdam in de Tweede Wereld oorlog.
  4. Oud en stijf en nog geen 80
  5. Nieuw gedicht van de Dichterskring Waterland onthuld
  6. Oplichters? Wees ze te slim af
  7. Sudoku puzzel

 

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet