Nieuwsbrief juli-augustus

20 jun 2022 Maasdijk

Van de voorzitter
Het is half juni als ik dit stukje voor de nieuwsbrief schrijf. Voor dit seizoen weer de laatste. De eerstvolgende voor het nieuwe seizoen kunt u in september verwachten.
Als we als bestuur achterom kijken mogen we het toch weer een geslaagd jaar noemen.
Er mocht tenminste weer iets. En ook al zijn niet alle geplande middagen doorgegaan, het was fijn om elkaar weer te ontmoeten toen het weer mocht.
Voor het nieuwe PCOB jaar hebben we ook al weer mooie ontmoetingen op papier staan. Het zou fijn zijn als dat allemaal door kan gaan.
U krijgt het nieuwe overzicht samen met de nieuwsbrief van september weer in uw brievenbus.
Tot die tijd is het zomervakantie. Vele gaan er een paar dagen of langer op uit. Bezoeken misschien wel andere dorpen of steden in eigen land of in het buitenland.
Genieten van vergezichten, bergen of juist uitgestrekte vlakten .
Als je thuis blijft of thuis moet blijven, de zomertijd is altijd bijzonder,
thuis kun je ook genieten van mooie maar soms warme dagen.
Wij als bestuur doen het ook even rustig aan.
Even geen bestuursvergaderingen, even alles op een laag pitje.
Wij hopen u in het nieuwe seizoen weer te mogen ontmoeten en
wensen u allen een goede en fijne zomer toe.
Gerrit v.d. Lugt

Lief en Leed
We denken natuurlijk ook aan onze zieken en bidden voor als het mogelijk is beterschap en anders kracht en geduld om het allemaal te ondergaan. Heeft u behoefte om eens met iemand van de PCOB te praten. Schroom niet maar bel ons op.
Wij komen u graag opzoeken.
Dat is natuurlijk ook voor mensen die eenzaam zijn,
nu hun kinderen waarschijnlijk op vakantie gaan.
Als we u ergens mee kunnen helpen,
vraag het gewoon, we doen het graag voor u.

Terugblik 1 juni Vaar weer mee met de PCOB
Woensdagmorgen 1 juni vertrokken om kwart over tien
uit vijf verschillende dorpskernen de bussen van
Nooteboom tours om met 233 ouderen een fijne dag uit te beleven.
Via een mooie toeristische route kwamen we in Drimmelen aan.
Daar kon het inschepen beginnen om een mooie vaartocht door de Biesbosch te maken.

Op de boot konden we genieten van een heerlijke lunch,
waarbij de kroket niet ontbrak.
Daarna was er voor iedereen nog een drankje naar keuze.
Duidelijk favoriet was natuurlijk het advocaatje met slagroom.
Er was zoveel te zien, dat de tijd omvloog en we voor dat we
het wisten alweer in Drimmelen waren.
De bussen stonden klaar en die brachten iedereen moe maar zeer voldaan weer netjes thuis. Het was een hele fijne dag.

 

Meldpunt Westlandse seniorenbonden KBO en PCOB inzake WMO
KBO-PCOB Westland heeft het initiatief genomen een MELDPUNT op te zetten.

Bij dit meldpunt kunt u terecht met vragen, meldingen en klachten over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en dient een melding hulpvraag binnen 4 tot 6 weken af te ronden. De ervaring leert dat men beschamend met de eigen beleidsregels omgaat. Zo moet iemand die vandaag een aanvraag indient ‘standaard’ 12 weken wachten voor het verzoek in behandeling wordt genomen.

De gezamenlijke Westlandse seniorenbonden KBO en PCOB vinden deze situatie   onhoudbaar en onverantwoordelijk. Om de schaal van het probleem in kaart te brengen roepen wij iedereen die te maken heeft met wachttijden van meer dan 6 weken op, dit te melden via:
meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com of via 06-188 627 33

Wat gebeurt er met uw melding? Allereerst gaan we vertrouwelijk met uw informatie om en alleen met uw toestemming nemen we verdere stappen als dat nodig is. Daarnaast kunnen onze KBO en PCOB ouderen adviseurs, als u dat op prijs stelt, helpen bij de behandeling van uw melding hulpvraag. Niet onbelangrijk we willen het probleem van de wachttijden oplossen en met de juiste feiten de gemeente bewegen de wachttijden snel te bekorten.
  meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com   of 06 188 627 33    

Heeft u nog steeds problemen  met informatie opzoeken bij de overheid
Uw Digid aanvragen en gebruiken?
De Bibliotheek Westland biedt u een gratis cursus aan. In vier weken leert u uw Digid aanvragen en gebruiken .
Aanmelden bij de bibliotheek

Thee, Taart en Tablets groot succes

In de maanden maart en april zijn diverse bijeenkomsten geweest in wijkcentra en
bibliotheken om senioren te informeren over digitale middelen.
Hier kwamen in totaal 188 mensen op af. Een groot succes volgens de organisatie.

Aanleiding voor deze bijeenkomsten was het onderzoek van de gemeente Westland in Coronatijd naar eenzaamheid onder ouderen als gevolg van afnemende mobiliteit en digitalisering. Daaruit bleek dat als je in mindere mate of geen gebruik kunt maken van digitale middelen, eenzaamheid op de loer ligt. Met name in de leeftijdsgroep van 75 jaar en ouder is er sprake van een achterstand bij het gebruik van digitale middelen. Daar moet dus iets aan gedaan worden aan.

Mocht het bevallen dan kan deze tablet tegen gereduceerd tarief worden aangeschaft Meer informatie kan gevraagd worden bij de gemeente Westland. Het SeniorwebWestland wil u daarbij adviseren en begeleiden.

Verschillende organisaties waaronder Ouderenbonden, Seniorenraad Westland, SeniorWeb Westland, Vitis Welzijn en Bibliotheek Westland hebben de krachten gebundeld en een programma samengesteld om ouderen te bereiken en hen te introduceren in de digitale wereld. Een eerste stap op het digitale vlak waren de Thee, Taart en Tablet bijeenkomsten. In totaal bezochten 188 ouderen deze bijeenkomsten. Er werd uitleg gegeven over de mogelijkheden van bijvoorbeeld een tablet, computer of een mobiele telefoon. Vervolgens konden de bezoekers de verschillende apparaten uitproberen. Na deze korte introductie onder het genot van koffie, thee en taart werden vervolgcursussen onder de aandacht gebracht. Het is uiteraard aan de ouderen zelf om te bepalen of ze behoefte hebben aan een vervolg, daarvoor kunnen ze o.a. terecht bij de bibliotheek, Vitis Welzijn en het SeniorWeb. In de komende maanden zal er nog een enkele Thee, Taart en Tablet bijeenkomst plaatsvinden en zal er reclame gemaakt worden voor de verschillende cursussen op het digitale vlak. Het doel is immers digitale vrees bij ouderen wegnemen en aanschaf en gebruik van digitale communicatiemiddelen mogelijk maken en stimuleren. De gemeente biedt hierbij een speciale tablet, de Compaan, in bruikleen aan. bij de buurtinformatiepunten van Vitis of in de bibliotheek.

Gods molens malen langzaam,  
bid tot zijn naam,
vergeet nooit wat de Heere doet is goed!
dan krijg je toch weer moed!

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden