Nieuwsbrief februari maart

22 jan 2021 Nieuwsbrief februari maart

Nieuwjaar 2021

het oude jaar uitgeblust en zo

vermoeid is klaar en mag nu rusten

zijn taak gedaan, hij had het zwaar

maar weinig die van hem hielden

 

hij had als bagage te veel verdriet

en dat zoeken de meesten niet

zijn opvolger staat al paraat

nog jong en met frisse moed

 

wat hij brengt is nog de vraag

maar o, wat willen wij graag

gezondheid, vrede en liefde

zal hij dat met zich dragen

 

dat zullen we pas weten

als hij alles heeft uitgepakt

maar wensen elkaar alvast

een heel gelukkig Nieuwjaar

 

Rita Arends

 

Namens het bestuur wens ik iedereen een goed Nieuwjaar, houdt moed, en hopelijk tot ziens.

Met een hartelijke groet, Ad Brethouwer.

Zoals u ziet is deze nieuwsbrief voor twee maanden.

Nog steeds kunnen we geen activiteiten middag organiseren, zoals u zult begrijpen.

Zodra dit weer mogelijk is zullen we er zeker werk van maken..

Ondertussen kunt u ons en ook de landelijke KBO/PCOB blijven benaderen voor vragen of een praatje.

Het afgelopen jaar zijn er evengoed verschillende gesprekken gevoerd en campagnes gehouden door het hoofdbestuur.

U heeft dat allemaal kunnen lezen in het magazine.

Mocht u vragen hebben hierover, dan kunt u zich wenden tot :

Ledenraadslid:

Voor de Achterhoek is dhr. Jan Bolt ledenraadslid.

Mocht u vragen hebben betreffende de organisatie, dan kunt u hem mailen: jbolt@planet.nl

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden