Nieuwsbrief februari 2023

9 feb 2023 Hoorn

Van de voorzitter

Op 21 december hadden wij als PCOB, samen met de Diaconie van de PKN HZB, een kerstviering georganiseerd in Het Octaaf. Die is goed bezocht en iedereen vond het een geslaagde viering. Voor de verandering hadden wij de sopraan, Cobi de Bruijn en haar begeleidster Mieke van der Sluis gevraagd om voor ons te willen optreden en dat hebben ze gedaan. We waren er allemaal stil van. Verder was er glühwein met brood en hapjes en een overdenking van Ds. Jacob Meinders over de keuze die je kunt maken – of voor het Goede of voor het Kwade –  respectievelijk voor de Heer Jezus, als Gods zoon, dus voor het goede of voor eigenbelang – zoals koning Herodes, die immers alles uit de kast heeft gehaald om maar koning te kunnen blijven. En eigenlijk is er in al die eeuwen daarna continue strijd geleverd tussen goed en kwaad. Goed beschouwd is het een wonder dat het Goede overeind is gebleven.

Naar aanleiding van het “natte” weer de laatste tijd heb ik nog eens teruggegrepen naar de nieuwsbrief van februari 2021 en daarin onder andere de volgende tekst gelezen:

Wat hebben we een prachtige winterperiode achter de rug. Het begon met een sneeuwstorm op zondag en een dag later begon het heel hard te vriezen. Na een paar dagen scheen de zon volop en vroor het ’s nachts dat het kraakte. Overdag was het heerlijk buiten mits je goed gekleed was. De schaatsen werden van zolder gehaald en geslepen. En in de omgeving van Hoorn kon prachtig worden geschaatst op sloten en vaarten en later op het IJsselmeer. Heen en weertjes werden gedaan van het Hoornse Hop naar Schellinkhout en weer terug. Ook in de Grote Waal kon prachtig worden geschaatst. Jong en oud hebben ervan genoten. En na een week was het weer gebeurd. De dooi trad snel en krachtig in.

Toch leuk om daar weer even aan terug te denken. Tot nu toe hebben we een druilerige winter gehad en weinig vorst. Aan de ene kant maar goed ook want de energiekosten kunnen hoog oplopen en helemaal als we door het energieplafond (zie hierna) schieten. Aan de andere kant zou een vorstperiode weer mooie plaatjes opleveren en een droge lucht. Het kan nog steeds.

Ook las ik de volgende tekst in de nieuwsbrief van februari 2021:

Ongeveer 800.000 mensen gevaccineerd. Over de vaccinatiestrategie is weinig te zeggen op dit moment. Veel hangt af van de beschikbaarheid van de vaccins. Nu worden zorgmedewerkers en de bewoners van verpleegtehuizen gevaccineerd. Het is te hopen dat 70% van de Nederlanders eind juni zal zijn gevaccineerd. Verder kan er nog niet zoveel worden gezegd over de strategie van het kabinet en het RIVM. Het zal gerust een enorme operatie zijn maar het loopt allemaal niet zo soepel als we zouden mogen verwachten. Ik hoop er maar het beste van.

Inmiddels lijkt het wel of niemand zich -gelukkig- meer bezig houdt met Corona. Wel zijn er veel langdurige griepgevallen. Inmiddels lijkt die griep ook weer op zijn retour. Nu wordt veel aandacht gevraagd voor zorgverleners die in de beginperiode van Corona vaak onbeschermd hebben moeten werken en long Covid hebben gehad. Een groot aantal van hen is arbeidsongeschikt geraakt en is daardoor niet in staat om fatsoenlijk rond te komen. De vakbond heeft de regering hierover voor de rechter gedaagd en wil dat de regering deze mensen financieel gaat steunen.

In de Nieuwsbrief van februari 2022 las ik onder andere het volgende:

Biden en de EU proberen een soort verdediging op te bouwen door Rusland onder druk te zetten met maatregelen die zullen worden genomen zodra de Russen een voet zetten in Oekraïne. Rusland daarentegen wil niet dat de NAVO een sterke positie krijgt bij zijn landsgrenzen. Op dit moment is er nog steeds sprake van een patstelling. Ik hoop maar dat de soldaten spoedig weer naar hun kazernes marcheren maar het blijft spannend. Mocht Rusland aanvallen dan zal dat waarschijnlijk een hoop mensenlevens kosten. Laten we bidden en hopen dat Poetin zijn verstand blijft gebruiken. Hij weet dat de NAVO en de EU geen enkel belang hebben bij Oekraïne.

Maar op 24 februari vorig jaar viel Rusland toch Oekraïne binnen om zo snel mogelijk Kiev te veroveren. Dat is mislukt waarna Rusland probeerde de hele Donbas (oost Ukraine) te veroveren.

Inmiddels is de strijd nog steeds gaande. Helaas zijn al 9000 burgers in Oekraïne om het leven gekomen. Op het moment dat ik dit schrijf is er een Russische raketaanval geweest op Kiev die meer dan 50 doden ten gevolge heeft. Verder is Rusland, samen met Wit Rusland/Belarus, een oefening gestart voor hun beide luchtmachten. Is dit weer een voorbode van een hernieuwde aanval op Oekraïne?

Ondertussen is het wrang om vast te stellen dat de West-Europese landen beschikken over echte (Leopard) tanks en luchtafweer (Patriots) maar die (nog) niet ter beschikking (durven) stellen aan Oekraïne.

Inmiddels heeft Premier Rutte bij zijn bezoek aan Biden laten weten dat hij bereid is Patriots ter beschikking te stellen aan Oekraïne. Dat gaat nu gebeuren. Misschien zullen die tanks en meer Patriots er toch komen waardoor Oekraïne beter in staat zal zijn om zich te verdedigen tegen Rusland.

Al met al blijven we hopen en bidden dat er gauw een einde aan deze oorlog komt en kan worden begonnen aan de wederopbouw aan Oekraïne.

Ledenmiddag op 18 januari 2023.

De eerste ledenmiddag van dit jaar is al weer een feit en die was goed bezocht. Onze gastspreker was Mw. Hakhoff, wethouder van de Gemeente Hoorn met onder andere het armoedebeleid van de Gemeente Hoorn in haar portefeuille. Van haar presentatie heeft Sane de Boer een verslag gemaakt, dat in deze nieuwsbrief is opgenomen. Na de pauze was er een drankje en een hapje en de gelegenheid om elkaar het beste voor dit jaar toe te wensen.

Ter aanvulling kunt u hierna lezen hoe het energieplafond wordt verdeeld over de maanden van 2023.

Stroom                                                   Zoals bij u bekend zal zijn is de prijs per KWH € 0,40 tot een maximum van 2900 KWH.

Komt u in januari bijvoorbeeld hoger uit 339 Kwh dan moet u het markttarief van uw provider over het hogere verbruik betalen.

GAS

Zoals bij u bekend zal zijn is de prijs per m3 € 1,45 tot een maximum van 1200 m3.

Komt u in januari bijvoorbeeld hoger uit 221 m3 dan moet u het markttarief van uw provider over het hogere verbruik betalen.

Verdeling maximaal gebruik voor en na energierekening

Veel huishoudens krijgen hun jaarlijkse energierekening in de loop van het jaar en niet precies op 1 januari. Het prijsplafond is alleen uitvoerbaar als het wordt gekoppeld aan de jaarlijkse energierekening. Daarom is het maximale verbruik bij het prijsplafond (1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom) verdeeld in 2 delen: 1 deel vóór de jaarlijkse energierekening en 1 deel erna.

Voor stadsverwarming geldt het maximale verbruik (37 GJ) wel in zijn geheel van 1 januari tot en met 31 december. Dit is omdat de afrekening van stadsverwarming per kalenderjaar gaat.

Verdeling voor elk huishouden anders

Wanneer de jaarlijkse energierekening komt verschilt per huishouden. Daarom verschilt ook het maximale verbruik tegen de tarieven van het prijsplafond vóór en na de energierekening per huishouden. De energieleveranciers geven hun klanten informatie over hoeveel energie zij nog kunnen gebruiken tegen het tarief van het prijsplafond.

Berekening verdeling maximaal verbruik

Om de verdeling te berekenen is vastgesteld hoeveel gas en stroom op iedere dag van het jaar onder het prijsplafond valt. In de winter wordt er meer energie verbruikt dan in de zomer. Daar is rekening mee gehouden. Op 26 januari valt bijvoorbeeld 7,6 m3 gas en 10,4 kWh stroom onder het prijsplafond. En op 5 augustus 0,5 m3 gas en 5,6 kWh stroom.

Het maximale verbruik voor huishoudens tegen de tarieven van het prijsplafond is verdeeld in 2 delen:

Een deel vóór de jaarlijkse energierekening: dit is de optelsom van het aantal m3 gas en kWh stroom dat valt onder het prijsplafond van 1 januari tot de datum van de energierekening.

Een deel na de jaarlijkse energierekening: dit is de optelsom van het aantal m3 gas en kWh stroom dat valt onder het prijsplafond vanaf de datum van de jaarlijkse energierekening tot en met 31 december.

Door deze rekenmethode staat voor alle huishoudens vast hoeveel energie zij voor en na hun jaarlijkse energienota mogen afnemen tegen het tarief van het prijsplafond. Het betekent echter niet dat er een maximaal verbruik per dag is. De verdeling per dag wordt alleen door energieleveranciers gebruikt om voor ieder huishouden het maximale verbruik voor en na de jaarlijkse energierekening te kunnen berekenen.

Maximaal verbruik meenemen naar andere deel jaarnota niet mogelijk

Het is niet mogelijk om een deel van het maximale verbruik mee te nemen van de periode vóór de jaarnota naar de periode na de jaarnota. Andersom kan ook niet: huishoudens kunnen vóór de jaarnota niet meer energie verbruiken tegen het tarief van het prijsplafond. Ook niet als ze in 2023 in totaal minder dan 1.200 m3 gas en 2.900 kWh stroom verbruiken.

De meeste huishoudens lopen door deze rekenmethode geen compensatie mis, omdat ze een stabiel energieverbruik hebben. Een huishouden dat in de periode voor de rekening boven het maximale verbruik komt, heeft meestal ook in de periode na de rekening een hoger verbruik. Andersom geldt hetzelfde. Al met al is het toch redelijk ingewikkeld maar als u let op uw energieverbruik waarvoor allerhande apps voor uw smartphone beschikbaar zijn kunt u dagelijks zien hoe uw verbruik is geweest.  Er is een handige gadget verkrijgbaar die u kunt koppelen aan uw ‘slimme’ meter, zoals de P1. Die kunt u verbinden met uw wifi installatie en verbinden met een te installeren app. op uw smartphone. U kunt op internet meer daarover vinden als u zoekt op P1.

Ledenmiddag 15 februari 2023

Wij houden dan onze jaarvergadering voor het bestuur en de leden en na de pauze krijgen we een lezing van Mw. Diewertje Duin, van de Archeologische Dienst West, over ‘Een huwelijk aan diggelen.’

In de jaarvergadering bespreken we de jaarverslagen van de penningmeester, Jelle Kuijper, en van de secretaris, Eisse Bakker, over het jaar 2022.

De door de penningmeester opgestelde jaarrekening is inmiddels beoordeeld door de kascommissie.

Ik besluit met een gedicht van Egbert Jan van der Scheer op www. Gedichtenstad.nl getiteld Vredesdroom.

 

Ik droom van wuivend riet en ruisend lover
van rimp’lend water over ‘t blauwe meer
egaal azuren strakke lucht daarover
geheel dat ademt vredig atmosfeer.

Ik droom een aarde vol geluk en liefde
een aarde zo schoon als eens het paradijs
een aarde waar geen mens elkaar ooit griefde
geen strijd maar eeuwig samen op reis.

Die aarde zou als de hemel wezen
nooit meer oorlog angst, pijn of dood
nooit agressie of verdrukking vrezen,
uitbuiting, discriminatie of hongersnood.

Op zo’n aarde zullen wij allen vrienden zijn
wordt niet gekeken of groot zijn of klein.

 

Verslag Kerstviering 2022 op 21 december in Het Octaaf

De voorzitter van de PCOB, afdeling Hoorn, opende deze bijzondere feestelijke kerstbijeenkomst georganiseerd namens de PCOB en de PKN-gemeente Hoorn-Zwaag en Blokker. De achterzaal en een gedeelte van de kerkruimte was redelijk bezet. De gehele ruimte was in kerstsfeer aangekleed.
Na gebed , een openingswoord en een enkele mededeling, o.m. een collecte in de pauze voor een goed doel, kon een begin gemaakt worden met het afwerken van een keurig opgestelde liturgie.
Voor deze kerstviering was mevr. Cobi de Bruijn uitgenodigd, een zangeres van hoge kwaliteit. Zij had een eigen begeleidster meegenomen, een pianist van klasse. Ze vertolkten enkele kerstliederen o.a. “I wonder as I wander” en het bekende “Cantique de Noël van Adam. Dit klonk heel mooi .
De schriftlezingen uit Mattheűs 1: 18-25 en Lukas 2:1-20 werden gedaan door mevr. Jeanne Kuijper. Een vertrouwde stem voor deze middag. Tussen de lezingen werden door ons allen enkele bekende kerstliederen gezongen, welke op het grote kerkorgel begeleid werden door ons lid Jan Zuidema.
Voor de pauze hield ds. Jacob Meinders zijn gevraagde meditatie. Hij legde de nadruk op de geboorte van Jezus en wat dit vandaag de dag nog voor ons betekent. Centraal stond het grote vertrouwen in deze niet eenvoudige tijd.
Na de meditatie zongen we gezamenlijk “Op U mijn Heiland blijf ik hopen”. Hierop volgde de pauze, tijd voor een kopje koffie en een snee kerstbrood. Tijdens de viering droeg Marieke Terpstra twee gedichten voor, te weten : “Hemels geboorte bericht” en “Fluistering in de Kerstnacht”, eindigend met de woorden ; het is goed O Jozef, wat bewonder ik jouw moed.
Na de pauze vertelde de voorzitter een kerstverhaal. Op authentieke wijze en een verhaal met een diepe achtergrond en in de beleving van het kerstgebeuren. Strekking: Het naar een ander omzien en niet je hoofd omdraaien, maar klaar staan om te helpen als er zich een hulpgeval voordoet op je levensweg. Een goed verhaal en er werd aandachtig geluisterd.
Achter elke liturgische wisseling zongen we bekende kerstliederen en zo ook mevr. Cobi de Bruijn met haar indrukwekkende stem. Zij sloot af met het bekende “The First Noël”. Aan het slot van het officiële gedeelte zongen we staande het “Ere zij God”, met een ondersteunende en sterke tegenstem van onze zangeres. Heel mooi.
Met het dankwoord van de voorzitter voor allen bleven we nog even bij elkaar onder het genot van een glühwein en wat andere lekkernijen. Het was een waardige viering. Er waren ongeveer 85 personen aanwezig.

(Sane de Boer)

Verslag van onze eerste ledenmiddag op 18 januari, 2023 in Het Octaaf

Een mooie opkomst ongeveer 50 personen aanwezig, een mooi begin voor het nieuwe jaar. Want in dit teken stond deze middag. Te beginnen met een kopje koffie en daarna de opening door de voorzitter Jacob Serier. Jacob las een gedeelte uit het Bijbelboek Handelingen 21, sprak een gebed uit en we zongen lied 80 uit onze bundel, “Wat vlied of bezwijk”, alle drie verzen. Daarna kreeg onze inleider Mw. Karin Hakhoff, wethouder van de Gemeente Hoorn, het woord. Het zou gaan over het “sociaal domein” in zijn breedste betekenis. Deze wethouder verzorgt een breed spectrum waaronder de portefeuilles: Armoede bestrijding , Schuldhulp, W.M.O. en het Ouderenbeleid. De wethouder werd geassisteerd door mevr. Mirjam Rood. Bij een aantal onverwachte financiële problemen wist zij een praktisch oplossing te verwoorden en aan te vullen.
We kunnen echt stellen dat we momenteel in een zorgelijk tijd leven, ik denk hierbij aan de uitgebroken oorlog in Oekraïne ,waarmee we in de gemeente Hoorn ook te maken hebben. Er zijn heel wat zorgen bij de mensen nu alles veel duurder is geworden en onze regering legt veel van deze problemen die opgelost moeten worden op het bordje van de Gemeente. Mevrouw Hakhoff deelde mee, dat zij zich als wethouder inzet om zoveel mogelijk oplossingen aan te dragen. Maar dan moet ze wel weten wat en waar hulp nodig is. Je moet weer geld in handen hebben om een oplossing mogelijk te maken, denk dan b.v. aan voeding, de pedicure, energierekening, uw koelkast begeeft het en wat dies meer zij, je kunt het allemaal vragen. In elke wijk van de gemeente is wekelijks een spreekuur van ‘1.Punt Hoorn’. In het wekelijkse Nieuwsblad van Hoorn’ staat iedere week vermeld, waar, op welke dag en uur deskundigen zitten om met raad en daad  terzijde te staan. Ook per telefoon op nr. 0229-25200 is informatie mogelijk. Vraag dan naar de afdeling: “rondkomen”. Dan komt u bij de juiste deskundige persoon of haar afdeling. Mevrouw Hakhoff  vertelde het allemaal duidelijk. Je kunt buiten je schuld in deze rare tijd in problemen komen en dan kunnen we trots zijn dat wij in de gemeente Hoorn wonen en van deze oplossingen gebruik kunnen maken. Ook als je het niet meer weet hoe het alles moet, krijg je goede hulp.
Mevr. Hakhoff kreeg als dank een bos bloemen voor haar bijdrage aan deze middag. Mirjam Rood werd op een andere wijze gewaardeerd. Wij zijn er heel wat wijzer van geworden.
Hierna volgde de pauze en was er gezorgd voor een hapje en een drankje voor en op het nieuw te beginnen jaar. Het werd een geanimeerd gezellig uurtje. Alles was goed verzorgd door Marieke Terpstra, want zij zorgde voor de catering.
De volgende ledenmiddag is op 15 februari. Het onderwerp is dan ‘Huwelijk aan diggelen’ je moet dan denken aan ‘strubbelingen in de echt’ en wat er dan allemaal op je af komt. De voorinformatie hierover lijkt verrassend.
Tot dan, denkt u erom, we beginnen om 14.00 uur. Dat bevalt goed en het wordt dan niet zo laat.

(Sane de Boer)

 

Uitnodiging ledenmiddag 15 februari 2023

Eerst hebben wij de jaarlijkse ledenvergadering.

Daarna geeft Mw. Dieuwertje Duijn een lezing over:

Een huwelijk aan diggelen

In Enkhuizen is in een put aan de Torenstraat afval uit het midden van de 17de eeuw opgegraven, waaronder luxe porselein, veel drinkglazen en gebruiksvoorwerpen uit een dokterspraktijk. Deze spullen zijn afkomstig uit het huishouden van dokter Zacheus de Jager en zijn tweede vrouw Margaretha van Beresteyn. Het echtpaar behoorde tot de rijke bovenlaag van de stad.

Uit archiefonderzoek blijkt dat Zacheus en Margaretha diverse keren te maken hebben gehad met hoogoplopende conflicten. Dit bereikte een climax toen het stel in 1649 na een knallende ruzie uit elkaar ging. De combinatie van archeologische vondsten en archiefstukken biedt een zeldzaam gedetailleerde inkijk in het leven van een rijk echtpaar in een welvarende Hollandse havenstad.

Dieuwertje Duijn werkt als archeoloog bij Archeologie West-Friesland. Een van haar specialismen is de geschiedenis en archeologie van Enkhuizen.

 

Weetjes

Op de website: ,www.pcob.nl,’ homepage, naar uw afdeling, Hoorn’ kunt u alle foto’s in kleur zien. Onze webmaster is Johan Agema)

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Alie Agema en Mw. Henny Overbeek.

Als u ondersteuning nodig hebt in de huishouding, kunt u dit aanvragen op de Website 1. Hoorn of telnr.: 0229 252200. Van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00.uur.

Ook kunt u hier de regio taxi aanvragen, die gaat van deur tot deur.

Hebt u vragen of zorg nodig dan kunt u bellen naar het nummer 088 2068910 van de Omring.

Bij buurtzorg kunt u ook terecht voor vragen en zorg. Dit is tel.nr.: 06 22331830.

Er bestaat ook een autodienst in Hoorn.

Die brengt u van deur tot deur waar u ook heen wilt.

U hoeft niet lang te wachten zoals soms bij de regio taxi

Is iets duurder. Voor meer informatie.

Telnr.: 088 0075136.

Uw contributie voor 2023 bedraagt:

Voor een enkel leefverband   € 35,-Voor een dubbel leefverband  € 55,-

Gaarne over te maken op:

rekening nummer: NL 08 RABO 0162557167 t.n.v. J. Kuijper penningmeester PCOB afdeling Hoorn. Vanaf januari van ieder jaar kunt u dat doen.

Opzeggen voor het jaar 2024 dient voor november 2023 te gebeuren

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

 

De doorstroommakelaar is een deskundig iemand, die advies kan geven als men kleiner wil gaan wonen.

Bij Intermaris is Nathalie Bank de doorstroommakelaar.

Bij de KBO Hoorn is Henk Beukema voor de bonden beschikbaar als ouderenadviseur

 

Op de website van Alleszelf.nl kunt u verschillende onderwerpen vinden.

 

 

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

 

In Memoriam

11-12-1942                                         04-01-2023

Mw. A. G. Kuijper-Dekker

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

 

 

Woord ter bemoediging

Vertrouw op de Here met je hele hart,

ken Hem in al je wegen

en Hij zal je paden recht maken.

 

Spreuken 3: 5,6

 

 

Nieuw lid

Dhr. A. Schraal

 

Even (glim)lachen

“Hoe ziet jullie vlag eruit?” vraagt een Amerikaan aan een Nederlander.

“Drie strepen: rood, wit en blauw. Dat heeft te maken met onze belastingen. We worden rood als we er over praten, wit als we de aanslag krijgen en we kunnen ons blauw betalen.” “Dat is net als bij ons”, zegt de Amerikaan, “alleen zien wij er nog sterretjes bij.”

 

Agenda

15 02-23 Jaarvergadering en lezing van mw. Dieuwertje Duin

15-03-23 Lezing over een Knarrenhof

19-04-23 Lezing over het ontstaan van Amsterdam

17-05-23 West Fries Collectief en afsluiting seizoen

Zomeractiviteiten

19-07-23 Jeu de Boules bij de Bouledozers in Zwaag

06 09-23 Fietstocht met een gezamenlijke maaltijd

Start nieuwe seizoen

20-09-23 Harpmuziek mevr. Regina Ederveen

18-10-23 Gezond genieten samen met de KBO

15-11-23 Lezing over Hoorn gedurende de 2de Wereldoorlog door E Ottens

20-12-23 Kerstviering

 

Nieuwe aanmeldmethode in het Dijklanderziekenhuis is even wennen

Maar dankzij de vrijwilligers lukt het iedereen!

Sinds 3 november 2022 staan er vijf aanmeldmachines in de hal van ons ziekenhuis om de afspraken met een arts op één van de poli’s te bevestigen.

Volgens een communicatieadviseur is dit nieuwe systeem nodig omdat er steeds meer zorg moet worden geleverd met steeds minder personeel. Dat vraagt om het efficiënt inrichten van processen zodat er collega’s voor de directe zorg aan patiënten kunnen worden ingezet.

De voordelen zijn o.a. een betere check op de gegevens waardoor de patiënt beter kan worden bereikt. Minder lange wachttijden op de poli voor het aanmelden. Geen privacygevoelige gesprekken meer aan de balie. Betere uitvraag naar uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners (waardoor bijv. de huisarts ook kan zien wat er in het ziekenhuis met zijn patiënt gebeurt).

Patiënten kunnen thuis inchecken en hun gegevens controleren via Mijn Dijklander. Dan krijgt men een QR-code met de poliklinieklocatie erop, deze kan thuis worden uitgeprint of gedownload op de smartphone. In het ziekenhuis kan men direct naar de poli lopen. Daar moet men de QR code voor een machine houden. Dus digitaal wat digitaal kan. Patiënten werden op verschillende wijzen geïnformeerd over het nieuwe aanmeldproces. Onder meer via de afsprakenbrief die zij ontvangen en per mail, op schermen in de wachtkamer, de animatie op de website en bij de vrijwilligers in de hal en de balies. Met hen worden de verschillende aspecten van het nieuwe systeem regelmatig geëvalueerd.

Info: www.dijklander.nl/praktische-informatie/afspraak-op-de-polikliniek.

 

Afspraak maken voor bloedafname en inleveren onderzoeksmateriaal

Door dit systeem (sinds mei 2021) worden drukte en lange wachttijden voorkomen.

 

Hoewel het de voorkeur heeft om online een afspraak te maken, kunt u dit ook telefonisch doen. Meer informatie vindt u op www.diagnost-ig.nl;  en krijgt u via telef.nr. 088-3424614. Vergeet niet het bloedafname formulier mee te nemen. Er zijn vier priklocaties:

  1. Het Dijklander Ziekenhuis, Maelsonstraat 3, Hoorn. Poli 7, (begane grond).

Op afspraak maandag/vrijdag, 07.15 – 17.00 uur.

  1. Lingeweg 1, Blokker. Op afspraak maandag/vrijdag, 08.15 – 09.30 uur.
  2. Meetketting 1-3, Zwaag Op afspraak maandag/vrijdag, 08.30 – 09.30 uur.
  3. Sleutelbloem 2, Zwaag. Op afspraak maandag/vrijdag, 08.30 – 09.00 uur.

Kunt u om medische redenen niet naar de priklocaties komen? Dan kan uw huisarts contact opnemen met Diagnost-IQ locatie Hoorn, zodat de bloedafname bij u thuis wordt gedaan.

 

Eenzaamheid is niet altijd makkelijk te herkennen

Hoe kaart u dit thema aan bij mensen die daar uit zichzelf niet snel over beginnen?

Hieronder tips hoe  men dit gevoelige onderwerp bespreekbaar kan maken. Het antwoord biedt vaak aanknopingspunten om eenzaamheid te ontdekken.

Stel hiervoor open vragen. Bijvoorbeeld: Wat houdt u bezig? Waar heeft u behoefte aan? Over welke contacten bent u tevreden? Wat heeft u afgelopen weekend of feestdag gedaan?

Besteed extra aandacht aan belangrijke levensmomenten. Deze kunnen een ingang zijn voor een gesprek. Zoals het verlies van een dierbare. De aankomende feestdagen. Het contact met de buren.

Luister met aandacht en wees oprecht nieuwsgierig naar de ander, straal rust uit in het contact. Dan voelt de ander zich veilig en hoort u misschien iets om van betekenis te kunnen zijn.

Denk niet direct in oplossingen en neem niet alles uit handen. Soms is het ook goed om gewoon een luisterend oor te zijn en te motiveren door zélf eerst een eerste stap te zetten en daardoor de eenzaamheid te doorbreken.

Ga zorgvuldig om met het vertrouwen wat u allebei hebt opgebouwd rond dit kwetsbare onderwerp. Bekijk daarom vanaf het begin wie u erbij kunt betrekken, zodat men hun verhaal niet telkens opnieuw hoeft te vertellen. Overleg alle dingen die u vanuit een gesprek bedenkt ook altijd.

 

 Is het voor je brein erg om iets te zwaar te zijn?

In ons land heeft de helft van de volwassenen ermee te maken dat ze een paar kilo te zwaar zijn. Gewicht neemt vaak ongemerkt met de jaren toe. Daarmee neemt de kans op dementie of andere ziektes óók steeds een beetje toe. Mensen met ernstig overgewicht op middelbare leeftijd (tussen de 40 en 65 jaar) hebben zo’n 30% meer kans op dementie dan mensen met een gezond gewicht. Het goede nieuws is dat dit risico al afneemt bij gewichtsvermindering van 5 á 10 procent. Voor iemand van 80 kilo betekent dat vier tot acht kilo afvallen al een positief effect heeft. Overgewicht op zich lijkt niet zo erg voor het brein maar is echter vaak het symptoom van een ongezonde leefstijl van weinig bewegen en teveel ongezond eten. Daardoor hebben mensen met overgewicht ook vaak een hoge bloeddruk en een te hoog cholesterol. Beiden zijn risicofactoren van dementie en andere ziektes. Vetcellen zijn ook verantwoordelijk voor de productie van hormonen en andere signaalstoffen. Die hebben weer invloed op bijv. de bloeddruk, ontstekingen en de hoeveelheid suiker en vetten in het bloed. Op die manier verhogen vetcellen het risico op hart- en vaatziekten, kanker en dementie. Met onderstaande tips kunt u misschien een paar kilo’s kwijt raken:

Door bewegen verbrand u energie die normaal in vet wordt opgeslagen. Neem de trap i.p.v. de lift.

Eet gezond, kijk op www.voedingscentrum.nl voor gezond en lekker eten.

Het eet-en beweegpatroon veranderen is moeilijker als u het alleen doet. Vertel vrienden en familie dat je gezonder wil leven en aan het gewicht werkt. Zo kunnen ze u steunen en aanmoedigen. Ga bijvoorbeeld met ze wandelen of wissel tips uit, misschien gaan ze wel mee doen.

De huisarts kan de bloeddruk en cholesterolwaardes meten en samen met jou een passend afvalprogramma bedenken.

Of u een gezond gewicht hebt, kunt u zelf berekenen via de BMI (Body Mass Index). De Engelstalige afkorting BMI staat voor lichaamsgewicht index. Idealiter ligt deze tussen de 20 en 25. De verhouding van het gewicht ten opzichte van de lengte wordt vaak gebruikt om te kijken of iemand overgewicht of ondergewicht heeft. Uw BMI berekent u door uw gewicht (in kilogrammen) te delen door uw lengte (in meters) in het kwadraat. Dus bijvoorbeeld voor iemand van 1.71 meter en 78 kilogram. BMI minder dan 18.5 = ondergewicht. BMI 18.5 – 25 = gezond gewicht. BMI meer dan 30 = ernstig overgewicht (obesitas).

Een BMI van meer dat 25 staat niet altijd gelijk aan overgewicht. Zeer geoefende atleten komen door spiermassa soms ook boven de 25 uit. Buikomtrek kan uitsluitsel geven. Voor vrouwen moet deze lager zijn dan 80 cm. en voor mannen lager dan 94 cm.

Info: www.alzheimernederland.nl.

 

 

 

 

 

 

Jongeren zoeken ouderen om hun woning mee te delen

Laat uw woning splitsen.

Stichting Statiegeld op Jeugd helpt oudere woningeigenaren met het vinden van jonge mensen om hun woning mee te delen. Het doel hiervan is om jongeren makkelijker aan een woning te kunnen helpen én om ouderen te kunnen helpen met bepaalde klussen of zorg als dat nodig is. Deze stichting helpt ook met regelzaken die komen kijken bij het splitsen van een woning.

Info: Stichting Statiegeld op Jeugd. Telef.nr. 06-27358749. www.st-soj.nl; e-mail: info@st-soj.nl; Op hun website treft u een reactie van de K.v.K. (Kamer van Koophandel), kunt u luisteren naar een podcast of kijken naar een t.v. interview door AVROI/TROS over bovenstaand onderwerp.

Smartphone is vatbaar voor kou

Tips om uw telefoon te beschermen.

Houdt uw smartphone in uw zak, daar blijft de accu van de telefoon warmer dan wanneer u hem in de koude winterlucht bewaart.

Koop een thermisch hoesje. Mocht u het apparaat willen gebruiken tijdens een sneeuwbui dan kan zo’n hoesje met thermische kwaliteiten uitkomst bieden. De speciale materialen houden de kou buiten. Sommige hoesjes hebben extra plek voor pasjes en geld.

Door de kou kan de batterij van een smartphone sneller leeglopen. Zorg er dus voor dat hij volledig is opgeladen voor u weg gaat. Het is handig om een powerbank (de externe batterij) bij u te hebben, zodat u de telefoon midden op de dag nog eens kunt opladen.

Maar helaas: ook de powerbank kan in de kou sneller leeg lopen.

Mocht uw telefoon daadwerkelijk eens een keer uitvallen en er een waarschuwing verschijnt dat het apparaat te koud is geworden, heb dan even geduld. Wacht even met opnieuw opstarten en probeer deze niet meteen op te warmen. Dat kan soms nog schadelijker zijn. Houd ‘m in uw binnenzak en wacht 20 minuten. Daarna aanzetten en hij doet het weer.

Als het héél koud wordt kunt u de smartphone beter uitzetten. Gelukkig kan een telefoon veel meer hebben als er geen elektriciteit doorheen gaat, vanwege de gevoelige componenten.

De smartphone kunt u bij erge kou eventueel bedienen met speciale touchscreen handschoenen zonder dat u de handschoenen uit hoeft te doen. De vingertoppen van deze handschoen zijn bedekt met een laagje niet-krassend materiaal dat de textuur van een gewone vingertop nabootst zodat uw telefoon erop reageert alsof u er gewoon met de blote vinger overheen gaat.

 

Voedselbank Hoorn blij met koffiepunten

Wie heeft nog Douwe Egberts koffiepunten in een keukenla liggen? Ze zijn bij de Voedselbank van harte welkom.

Zij leveren ze in voor koffie Aroma Rood bij Douwe Egberts en vullen er de voedselpakketten mee voor hun klanten.

U kunt ze opsturen naar de Voedselbank West-Friesland, Verlengde Lageweg 9, 1628 PM Hoorn. Of ze op dit adres van maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur afgeven.

Info: www.voedselbankwf.nl;

 

Wandelprogramma Hoorn Beweegt 2023

Samen wandelen is leuk en gezond! Maar het is niet voor iedereen makkelijk om meer te bewegen. Vanwege de lichamelijke problemen of omdat het lastig is om alleen de eerste stap te zetten. Zeker is deze tijd een makkelijke vorm en gezonde manier om in beweging te komen of te blijven.

Het wandelprogramma “Hoorn beweegt” helpt hierbij.

Vanaf 17 april t/m 13 september a.s. wordt er wekelijks vanaf 8 verschillende locaties gelopen.

Vanaf 24 september t/m 28 september is de Hoornse 3-daagse.

Op 30 september is de Hoornse finale dag.

De kosten van het programma zijn 25 euro, dit dient u te betalen bij de eerste training. De Sport- en Cultuur strippenkaart (Meedoen budget) van de gemeente Hoorn kunt u hierbij ook gebruiken.

Naast minimaal 20 trainingen krijgt u ook:

Informatiebijeenkomsten over voeding, bewegen en leefstijl.

Wandelingen onder begeleiding van wandeldocenten en specialisten uit de zorg.

Speciale natuurwandeling én historische wandeling.

Een sportshirt en een stempelkaart om uw wandelingen bij te houden.

Na iedere training gratis een kopje koffie of thee.

Gratis gezamenlijke reis naar de finaledag.

Wilt u op de hoogte blijven van het wandelprogramma “Hoorn beweegt 2023”? Schrijft u dan in voor meer informatie op onderstaande website. Vervolgens kunt u zich registreren door een gratis account op de site aan te maken en de inschrijving voltooien.

U kunt zich hiervoor ook direct laten inschrijven bij een start locatie bijvoorbeeld: Sporthal de Opgang, wijkcentrum Grote Waal, wijkcentrum Kersenboogerd, wijkcentrum Huesmolen, verzorgingshuis Westerhaven, Ontmoeten bij Brinkpark Blokker, Betsy Perk Kersenboogerd en MFA De Kreek.

Op donderdag 16 maart a.s. kunt u zich direct inschrijven om 19.30 uur in het stadhuis. (tijdelijk in de locatie RABO bank. Nieuwe Steen Hoorn).

Info: www.hoornbeweegt.nl/nieuws/wandelprogramma-hoorn-beweegt

 

Van de penningmeester

In het 4e kwartaal van 2022 is informatie gegeven over de  wettelijke afschaffing van de acceptgirokaarten medio 2023.

n dat verband ontvangt u geen acceptgirokaarten meer van ons.

Wij brengen dit opnieuw onder uw aandacht.

U dient zelf de contributie voor 2023 overmaken op rekening nr.:

NL08 RABO 0162557167 t.n.v. J. Kuijper, penningmeester PCOB Hoorn

Het zou fijn zijn als u de contributie vóór 1 mei betaald heeft.

Voor een enkel leefverband bedraagt de contributie :        € 35,-p/jr.

Voor een dubbel leefverband bedraagt de contributie:       € 55,-p/jr.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden