nieuwsbrief februari 2023

23 jan 2023 Maasdijk

Van de voorzitter
Als deze nieuwsbrief bij u in de brievenbus valt, is het alweer bijna eind januari.
Toch wil ik namens het bestuur een goed nieuwjaar wensen.
Het lijkt alweer langer geleden, maar verleden jaar om deze tijd kon er echt nog helemaal niets.
Laten we hopen dat dit een mooi en fijn en gezond jaar mag worden.
Voor wie er was, dinsdag 17 januari was dhr., Jan v.d. Maarel bij ons te gast met een prachtig verhaal en hele mooie beelden over Sri Lanka.
Bijna niemand van ons was er ooit geweest, het is een prachtig land, als je wat jonger bent zou je er misschien eens kunnen gaan kijken. Ik zeg prachtig om te zien, maar het is mij te druk.
Dinsdag 21 februari na de jaarvergadering komt dhr. v.d. Ent weer vertellen over een fietstocht die hij heeft gemaakt.
Onze ouderen pastor Johan Klaasse die met de kerstviering ziek was heeft gezegd nu wel te komen.
Hij is van harte welkom, zoals je vrienden welkom heet.
Over vrienden gesproken. Prachtig zoals de vier, of waren het er meer,
hun zieke vriend bij Jezus brachten.
Hij vergaf de zieke zijn zonde, genas hem en prees de vrienden
voor hun doorzettingsvermogen en hun geloof.
Dat de zieke daarna gezond en wel kon lopen is bijzonder,
maar niet iedereen was even enthousiast.
Lees Marcus 2 er maar eens op na.
Laten wij, niet alleen vrienden, maar iedereen die op ons pad komt een warm hart toedragen en helpen en steunen als dat nodig is.
Een fijne maand toegewenst en graag tot ziens op onze jaarvergadering 21 februari .

Gerrit v.d. Lugt.

Omzien naar elkaar
In de afgelopen weken is er ook binnen onze PCOB afdeling veel gebeurt.
Er zijn mensen die te maken kregen met een groot verdriet.
Er zijn mensen die ziek zijn , de een wat langer en ernstiger dan de ander.
Er zijn ook verjaardagen en andere fijne gebeurtenissen gevierd.
Ieder heeft zo wel iets dat hij/ of zij op kan noemen.
Gelukkig dat wij mogen weten dat onze hemelse Vader ons ziet
en weet wat wij nodig hebben. Dat hij ons dat ook geeft als wij daar
om vragen.
Ik moet denken nu ik dit zo opschrijf aan een versje dat ik ooit eens aan
iemand gaf die het heel moeilijk had en eigenlijk niets van God meer wilde weten.
Later toen die persoon was overleden vonden we het papiertje met het gedichtje,
verkreukeld en eigenlijk stuk gelezen, waar uit bleek dat het toch van waarde was geweest,
Zo kan een gedichtje, een kaartje of een telefoontje vaak heel bemoedigend zijn.
Laten we allemaal proberen om “om te zien” naar elkaar,
elkaar te bemoedigen en kijken of we iets voor die ander kunnen betekenen.

Terugblik kerstviering
Dinsdagmiddag 20 december hebben we met 44 mensen
het kerstfeest gevierd. Gezellig een bingo gespeeld en met elkaar kerstliederen gezongen
en geluisterd naar het kerstevangelie.
Afgesloten met een broodmaaltijd en lekkere erwtensoep.
Naar huis met een dankbaar gevoel en om nog extra na te genieten met een mooie cyclaam .

Terugblik dinsdag 17 januari 2023
Dinsdag 17 januari was onze eerste ledenmiddag in het nieuwe jaar. We hebben o.l.v. dhr. Jan v.d. Maarel en zijn vrouw  een mooie reis gemaakt door Sri Lanka. Mooie beelden van een prachtig land gezien en geluisterd naar wat Jan allemaal te vertellen had. Een fijne middag waarin we ook een aantal nieuwe gezichten mochten verwelkomen.

Westlandse uitgaansdag.
Het wordt al bijna een traditie. Varen met de PCOB. Leuk een dag uit met allemaal andere mensen uit het Westland. Ook voor dit jaar staat de dag gepland t.w. op woensdag 31 mei . We gaan met de bus naar Leiderdorp en gaan varen op de Kagerplassen. Aan boord een lekkere lunch, kortom gewoon weer heel gezellig. De prijs voor deze dag is € 35,00 p.p

In het programma van Nooteboom Tours staat deze dag voor € 56,00 per persoon.
Ik heb op diverse fondsen een beroep gedaan om de prijs zo laag mogelijk te houden.
Mocht voor iemand de € 35,00 nog teveel zijn dan is ook daar nog over te praten. Schroom niet om mij daarover te bellen .

Jaarvergadering dinsdag 21 februari
Dinsdag 21 februari houden we onze jaarvergadering. We beginnen met het officiële gedeelte waarin jaarverslag ,Het
financieel verslag ( wordt ter plaatse uitgereikt) e.d. De kas controle commissie aan bod zullen komen
Daarna gaan we mee met Jan v.d. Ent op fietstocht.
Jan is al verschillende jaren bij ons geweest en heeft ons al veel van zijn mooie fietsreizen laten zien.
Dit keer een fietsreis langs de Weser en de Werra  een fietstocht die Jan in 2020 heeft gemaakt.
Vooral langs de Weser is veel te zien, en wordt ook wel de sprookjesroute genoemd.
Ook Eisenach de geboorteplaats van J.S Bach gaan we bezoeken.
Nieuwsgierig?   Van harte welkom
Dinsdag 21 februari aanvang 14.30 uur in de Prinsenhof

Penningmeester en de contributie voor 2023
Wij willen u vragen om de contributie voor het jaar 2023 over te maken.


U maakt de penningmeester heel blij als u dit z.s.m. doet.
De contributie is voor een echtpaar  € 55.00.
Voor één persoon € 34,00
 Wilt u dit overmaken op : L97 RAB0 0149-1870-25 PCOB MAASDIJK

Dinsdagmiddag 21 februari 2023  Jaarvergadering. Aanvang 14,30 uur

Uitnodiging jaarvergadering

  • Opening
  • Notulen van de jaarvergadering
  • Jaarverslag secretaris
  • Financieel verslag door de penningmeester( wordt ter plaatse uitgereikt)
  • Verslag controle commissie dhr. A. van Geest en dhr. T. Hendrix
  • Rondvraag
  • Pauze
  • Fietsreis met Jan v.d. Ent
  • Sluiting

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden