Nieuwsbrief februari 2022

24 jan 2022 De Bilt

Hier dan de nieuwsbrief voor februari 2022

niewsbrief (omslag)

De deadline voor de kopij van maart is
vrijdag 11 februari

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet