nieuwsbrief december – januari

29 nov 2021 Maasdijk

 

 

Van de voorzitter
                                                                     Het is nog November als ik dit stukje voor de
nieuwsbrief schrijf, maar als het magazine bij u
op de mat valt is de eerste van de vier
adventzondagen al geweest.
Advent, tijd van verwachting, de tijd dat we uitzien
naar de geboorte van het kindje Jezus.
Inn het oude testament kunnen we al lezen over
het kindje dat geboren gaat worden.
In Jesaja 9 vers 5 staat: “Een Kind is ons geboren,
een Zoon is ons gegeven, de heerschappij rust op
Zijn schouders”.
Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare raadsman, Goddelijke Held, Eeuwige Vader, Vredevorst.
Prachtige namen die de profeet geeft aan Jezus, die lang daarna geboren gaat worden. Maar Jesaja wist het al, dit zal de vredevorst worden.
Ook wij gaan weer op weg naar het mooiste feest van het jaar. Het feest van Jezus geboorte in de stal in Bethlehem. Het feest van het licht in de duisternis
Vier zondagen wordt er in de kerk een kaars aangestoken, elke zondag komen we dichter bij het kerstfeest, het feest van het licht.
Als bestuur van onze PCOB willen wij U mooie en zinvolle dagen toewensen.
Helaas zijn de corona berichten weer heel ongunstig. We moeten voorzichtig zijn voor anderen en voor ons zelf. Laten we bidden en hopen dat het snel beter mag gaan worden.
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021.
Goede dagen en een goede jaarwisseling toegewenst.

Gerrit van der Lugt
.
                                                      Maandag 22 november waren
dhr. Arie en mevrouw Jannie de Zeeuw
60 jaar getrouwd

Dinsdag 23 november waren
dhr. Joop en Jacqueline Vreugdenhil
50 jaar getrouwd

Namens de PCOB van harte gefeliciteerd.
Voor de toekomst wensen wij jullie er nog een flink aantal goede en gezonde jaren erbij
                                                                                                 

 Onze ziekenij denken ook aan onze zieken en
wensen hen van harte beterschap toe. We denken aan hen en bidden voor hen

 

Een afscheidswoord van uw Regiocoördinator PCOB DWO (Delft-Westland-Oostland)
Beste leden van de PCOB,
Als regiocoördinator ben ik 8 jaar (2 x 4 jaar) in uw regio werkzaam geweest. Het was heel fijn om zoveel mensen te ontmoeten, te leren kennen en te ervaren hoe de afdelingen zo ieder hun eigenheid hebben en daar invulling aan geven. Ook is het mooi te zien hoe de afdelingsbesturen op gemeentelijk niveau, samen met andere organisaties, uw belangen behartigen. Op uw bestuursvergaderingen en op de ledenmiddagen ben ik altijd hartelijk ontvangen en heb daar goede herinneringen aan.Wij mochten met elkaar lief en leed delen en eventuele zorgpunten bespreken. Nieuwsbrieven van de afdelingen werden onderling uitgewisseld zodat we de mooie en soms verdrietige zaken van elkaar konden lezen.
De provincie Zuid-Holland is opgedeeld in PCOB-regio’s. Iedere regio heeft een eigen coördinator. Als Regiocoördinatoren hebben we regelmatig overleg. Bijzonderheden worden met elkaar gedeeld zodat we van elkaar kunnen leren. Iedere regiocoördinator belegt 2 x per jaar een bijeenkomst voor de afdelingen uit zijn of haar regio, deze worden trouw bezocht door afgevaardigden uit de afdelingen. Daar kunnen zij ook leden van de landelijke PCOB-ledenraad en de verenigingsconsulent ontmoeten.

 Nu echter aan het eind van dit jaar mijn periode erop zit wil ik u allen bedanken voor de fijne samenwerking. Wel wil ik via deze weg aan u allen een oproep doen. Is er onder u iemand die het leuk lijkt om deze taak op zich te nemen? Het is echt heel inspirerend, het mogen ook 2 personen zijn zodat de taak onderling verdeeld kan worden. Onkosten als reiskosten om de afdelingen te bezoeken worden vergoed.
Wil iemand meer informatie over de ontstane vacature,dan kunt u zich met mij in verbinding stellen.
Rieneke Bruin
Tel: 0174-415656 / 06-25047307 / acbruin@caiway.nl


Terugblik ledenmiddag 16 November
Dinsdagmiddag 16 November was op onze middag
Jan van der Ent te gast.
We hebben genoten van de prachtige fietsreis
die Jan heeft gemaakt naar Moldavië.
Ruim 7000 kilometers heeft hij gefietst in 88 dagen.
We hebben kunnen genieten van prachtige
beelden en een schitterend verhaal.

 

 

Ook dit jaar moeten door alle corona perikelen helaas onze kerstviering annuleren. Als bestuur vinden we dit heel erg jammer, maar we zullen ons erbij neer moeten leggen. Het is niet anders.
We hopen en bidden dat iedereen in onze eigen omgeving gezond mag blijven.
Dat er na deze donkere tijden weer nieuwe tijden komen waarin we elkaar wel weer mogen en kunnen ontmoeten.

Als we iets voor u kunnen doen, of als u behoefte heeft aan een bezoekje of een belletje bel gerust één van de bestuursleden. Wij doen het graag voor u.

 

 

Rabobank clubkas campagne
De clubkas campagne van de Rabobank heeft het bedrag van
€ 1003,85 opgeleverd.
Dit bedrag moet met zeven afdelingen gedeeld worden.
Maassluis en Maasland hebben inmiddels hun deel gekregen.
Het geld van de Westlandse PCOB’s gaan we gebruiken voor de
Westlandse ontmoetingsdag.

Wist u……………

Dat u in de bibliotheek een cursus kan volgen om te leren een DigiD aan te vragen en daar mee te leren werken.
Dat die cursus u gratis kunt volgen
Dat u daar heel veel leuke en handige tips daar krijgt

Een van die handige site is www.Steffie.nl  als u iets zoekt of iets niet weet kunt u daar vaak het antwoord vinden. Er zijn van heel veel onderwerpen filmpjes gemaakt  die kunt u rustig bekijken net zo vaak tot u weet wat u moet doen. Probeer het maar eens.

                                                                                                               

Gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022 .
Uw bestuur.
Gerrit, John,Frieda, Nely en Loes                                                                                                          
                                       

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden