Nieuwsbrief december 2022/januari 2023

29 nov 2022 Hoorn

Van de voorzitter

Voor mijn gevoel is dit jaar omgevlogen. Het is herfst en Koning Winter nadert. Daarmee ook de gezellige dagen zoals de Sinterklaasviering en de Kerstviering. Ik ben mij er van bewust dat dit niet voor iedereen geldt. Een aantal senioren zal deze dagen ook alleen zijn om diverse redenen, zoals slecht ter been zijn of familie die ver weg woont. Je ziet ook steeds meer dat deze vieringen worden doorgebracht in vakantieparken of zelfs in het buitenland. Meer dan de helft van de senioren in Nederland is eenzaam. Bij 85-plussers loopt dit op tot 63%. Eenzaamheid of een isolement is een groeiend probleem. Familieleden van senioren ervaren vaak een druk leven en vinden hierdoor niet de tijd om die eenzaamheid op te lossen. Kinderen en kleinkinderen hebben ook een eigen leven en staan niet stil bij de eenzaamheid van ouders en/of grootouders. Zij hebben wel vaak gezorgd voor de TV en een laptop, tablet of smartphone. Dat moet gezegd. Maar dit is vaak niet genoeg. Eenzame senioren hebben hier een andere kijk op. Ze kunnen vaak niet mee in het digitale tijdperk, wat op zich erg jammer is, maar zij hebben liever leuk gezelschap of leggen liever een kaartje enz.. Senioren hebben nu eenmaal hele andere interesses en behoeften dan jongeren. Veel senioren willen hun familie ook niet daarmee lastig vallen en het eenzaam voelen slaat zo al snel toe. Men heeft dat niet zo snel in de gaten maar de eenzame senior schreeuwt eigenlijk om aandacht. Het eenzaam zijn kan grote gevolgen hebben voor de senior. Eenzaamheid is een gevoel. Dat is vooral psychisch en heeft invloed op hoe iemand zich gedraagt. Mensen, ook senioren, zijn sociaal en hebben anderen nodig om b.v. samen dingen te doen. Senioren (hierna worden hiermee zowel vrouwen als mannen bedoeld) hebben net zoveel behoefte aan sociale contacten als jongeren, een uitzondering daargelaten. Hebben ze dat niet dan gaan senioren zich ongelukkig voelen. Als de eenzaamheid (te) lang duurt, ligt uiteindelijk depressie op de loer. Kenmerken daarvan kunnen zijn: slechte eetlust, slapeloosheid, altijd moe, weinig energie, een slecht zelfbeeld en gevoelens van wanhoop. Wie zich niet fijn voelt, vertoont op een gegeven moment ook ongezond gedrag, zoals slecht eten, het nuttigen van teveel alcoholhoudende drank en (te) weinig bewegen voor zover dat kan. Hierdoor ontstaan vaak lichamelijke gevolgen zoals vaker ziek zijn en een groter risico op ernstige ziektes. En dan heb ik het nog niet gehad over de maatschappelijke gevolgen zoals: het minder meedoen aan de maatschappij als vrijwilliger of mantelzorger, lid worden van clubs enz.. Dat is vervelend voor de senior zelf maar ook slecht voor het sociaal kapitaal van onze samenleving dat immers draait op vrijwilligers.

Hoe kan de eenzaamheid van senioren worden opgelost. Ik heb gelezen dat de oplossing in kleine dingen zit. Ik noem een paar: vaker bellen naar de eenzame senior en vragen hoe het gaat; vaker op bezoek gaan of samen een spelletje doen, vaker gaan wandelen of fietsen met een senior, in ieder geval echte aandacht schenken. Natuurlijk is dat gemakkelijker gezegd dan gedaan. En het maakt verschil of de persoon nog alleen woont in zijn woning of in een aanleunwoning of in een verzorgingshuis. Ook bij seniorenbonden en kerken is de strijd tegen eenzaamheid een steeds terugkerend thema. Gelukkig besteden contactambtenaren van kerken veel aandacht aan alleenstaanden.

Ook “Stichting Mee en de Weering en Wonen Plus”, een non-profit organisatie, zet zich onder andere in voor senioren. WonenPlus en MEE & de Wering bieden hulp en ondersteuning aan iedereen met een beperking of chronische ziekte. Ze zijn er ook voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn of last hebben van geheugenproblemen. WonenPlus biedt ook praktische diensten aan zelfstandig wonende ouderen. Zij maken daarbij vooral gebruik van vrijwilligers, die tegen geringe vergoeding met hun eigen auto taxirijden en Handige Harry’s, die tegen een kleine vergoeding, kleine klussen bij u kunnen doen.

Voor contactgegevens: Vestiging Hoorn, Maelsonstraat 12, 1624 NP Hoorn. Telefoon: 0229 21 64 99, info@vrijwilligerspunt.com.

Openingstijden: maandag t/m donderdag geopend van 09:00 tot 16:00 uur.

Op vrijdag van 09:00 – 12:00 uur. U bent dagelijks van harte welkom om binnen te lopen. Dat kan van 9.00 tot 12.00 uur. Wilt u later komen? Dat kan op afspraak.

Ook onze gemeente is actief bezig met dit thema. De Stichting Ouderenraad is daarin een actieve gesprekspartner van de verantwoordelijke wethouder. Voor de eerste ledenmiddag van het volgende jaar hebben wij de verantwoordelijke wethouder voor Sociaal Welzijn, met ook ouderenbeleid in haar portefeuille, uitgenodigd voor een lezing.

Ledenmiddag 18 januari 2023 in Het Octaaf.

Deze begint om 14:00 uur. De kerk is open om 13:30 uur. Na de pauze nemen we de ruimte om elkaar een heel goed en gezond 2023 toe te wensen onder het genot van een hapje en een drankje.

U bent de afgelopen periode zo’n beetje gewend dat ik inga op wat ons allemaal bezighoudt. Dat is nogal wat. Ik hoorde ds. Jacob Meinders een paar zondagen geleden zeggen dat hij nog nooit zoveel traumatische gebeurtenissen had meegemaakt als nu. Ik begreep wat hij bedoelde. Er komt zoveel op ons af van dichtbij, zoals: oorlog in Europa, de stikstofcrisis,

de milieuvervuiling en de klimaatverandering. Het lijkt wel of corona helemaal naar de achtergrond is verdwenen. De zeer recente inname van Cherson door Ukraine was zeker wel een highlight. De bewoners vierden feest na de vlucht van de Russen. Maar Poetin accepteert dat niet en slaat terug door Kiev en andere grote steden van Ukraine te bombarderen met raketten. Met de daar nu heersende winter zal het voor de Ukrainse bevolking zeer moeilijk worden om te overleven. Gelukkig is door Europese landen weer geld toegezegd voor voedselhulp en beter afweergeschut.

De stikstofcrisis blijft voorlopig een never ending story. Het “nieuwe leiderschap” heeft niet geleid tot een weloverwogen evenwichtig plan, dat is besproken met vertegenwoordigers van alle betrokkenen zoals de boeren. Het is in ieder geval een lastig vraagstuk dat iedereen wellicht veel geld gaat kosten.

U heeft wellicht onlangs de G20-top gevolgd, die ging over de opwarming van de aarde door klimaatverandering. Verbazingwekkend was dat samen met de regeringsleiders en hun gevolg veel geïnteresseerden (totaal ca. 30.000 mensen) naar Sharm al Sheik waren gevlogen om de top van nabij te volgen. Daarbij was veel gebruik gemaakt van zogenaamde privéjets die zeer vervuilend zijn en dat leverde natuurlijk weer protesten op. Natuurlijk is het niet goed dat zoveel mensen naar Sharm el Sheik reisden, wetende dat het zeer slecht is voor het klimaat. In ieder geval zal wel meer worden gedaan voor de derde wereld landen zoals de landen in Afrika.

De inflatie blijft onveranderd hoog, al zie je wel dat de prijzen van benzine en dieselolie zakken.  Mogelijk heeft dit ook gunstige gevolgen voor de energieprijzen.

Ledenmiddag 16 november 2022

Het onderwerp van deze middag was de Spaanse Burgeroorlog (1936 tot 1939). Verderop in deze nieuwsbrief staat het verslag van de middag door Sane de Boer.

Invullen van belastingaangiften door vrijwilligers van Ouderenbonden.

Af en toe word ik weleens benaderd over het invullen van belastingaangiften en eventuele toeslagen. Nog steeds maken de ouderenbonden en vakbonden daar werk van. In West-Friesland gebeurt dit door vrijwilligers van de PCOB en de KBO. Desgevraagd zorgt de vrijwilliger (huba) voor een code van de belastingdienst waarmee hij of zij de aangifte via de website van de belastingdienst kan downloaden en invullen of aanpassen voor zover nodig. Dit geldt ook voor het aanvragen van b.v. zorg en/of huurtoeslagen. Voor de hiervoor genoemde code die wij opvragen van de belastingdienst hebben wij alleen maar uw BSN nummer en geboortedatum nodig.

Foute rendementsheffing op spaartegoeden.

Zoals sommigen van u weten heeft de rechter geoordeeld dat de zogenaamde rendementsheffing op spaartegoeden oneerlijk was. Daarmee is de rendementsheffing afgeschaft en moet uitgegaan worden van de werkelijke genoten rente. De rechter heeft ook geoordeeld dat dit alleen geldt voor diegenen die bezwaar hadden gemaakt tegen die rendementsheffing. Inmiddels heeft de Consumentenbond hiervan een zaak gemaakt, belanghebbenden kunnen zich aanmelden bij Claimsercice.nl/spaartak. Tenslotte zit de overheid fout en niet de burger. Ik zal u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte houden.

Viering Kerstmiddag.

Tenslotte maak ik u attent op onze kerstmiddag die wordt gehouden op 21 december aanstaande in Het Octaaf. De zaal is open vanaf 13:30 uur en de middag vangt aan om 14:00 uur. Ook leden van de PKN kerk zijn hier welkom. Wij hebben de zangeres, mw. Cobi de Bruijn, uitgenodigd om een paar mooie liederen voor ons te komen zingen. Zij wordt daarbij  geassisteerd door haar vaste begeleidster. Natuurlijk zult u zelf ook kunnen zingen. Verder zal op passende wijze voor de inwendige mens worden gezorgd. Hulp kunnen wij altijd gebruiken dus als u ’s morgens tijd heeft kunt u ons assisteren om de bekende achterzaal gezellig aan te kleden. U kunt daarvoor contact opnemen met een van de bestuursleden.

Ik eindig met een gedicht van Sandra Brinkman.(www gedichtensite.nl)

 

Zwart als de nacht

Groen als de bomen en struiken

Blauw als de lucht

Roze als de flamingo´s

Oranje als de horizon

Grijs als de haren op je hoofd, die geteld zijn

Geel als de zon

Bruin als een mus

Rood als je bloed

Wit als het licht

Christus is geboren

Onze Hoop ook in deze tijd

De Waarheid, het Licht en het Leven

Gij Wijze Raadsman vol verlangen zien wij naar U uit

 

Verslag ledenmiddag van 16 november 2022 in het Octaaf te Hoorn

(over de Spaanse Burgeroorlog)

Een welkom van Marieke, onze ledenmiddagvoorzitter. Ze opende deze middag met een gedicht van Nel Benschop, getiteld “Enige Troost”. Het sprak ons aan als een bemoediging. We zongen als antwoord uit ons boekje “Jezus gaat ons voor, op ons levensspoor.”
Er waren verder geen mededelingen , zodat onze spreker het woord kreeg en dat was de heer Cor Faber, uit Vries (Drenthe) een wetenschapper, gepokt en gemazeld over hetgeen bekend is over de Spaanse Burgeroorlog.
Deze oorlog begon op 18 juli 1936 als opstand, om na zo’n  twee maanden te ontaarden in een daad van werkelijke burgeroorlog. Op 1 april 1939, bijna drie jaar later, kwam de oorlog ten einde met de val van de hoofdstad Madrid.
De opstand had na twee maanden al tot een einde kunnen komen, ware het niet dat generaal Franco een strategische beslissing nam dat een snel einde in de weg stond. Hoe dat zat werd een boeiend verhaal van de inleider. Zijn historisch gevoel werd ontwaakt middels een gevonden dagboekje van zijn opa. Opa is inmiddels overleden en bij de opruiming van zijn eigendommen, vond een zuster van Cor Faber een dagboekje. Daarin waren de belevenissen verwoord op welke wijze zijn opa vroeger, als jongen van 17/18 jaar, een gedeelte van zijn leven had ingevuld in het zoeken van avonturen. Hij had een poging gedaan om bij de Koninklijke Marine in dienst te treden, maar die slaagde niet. Dus toen maar als matroos geprobeerd op de grote vaart. Hij kon een aanmonstering realiseren als hij behulpzaam kon en wilde zijn bij het overbrengen van wapens naar Spanje.
Een handelaar in wapens kreeg het voor elkaar om vaste leverancier van de republiek Spanje te worden en wapens leveren vanuit Oost-Europa, onder meer vanuit Rusland, Tsjecho-Slowakije, Estland, Letland en Polen. Zo kwam het dat op een zekere dag, begin 1937, weer een lading wapens gereed stond op de kade in het Poolse Gdynia. Die moest alleen nog naar Spanje gebracht worden. Dat gebeurde met het schip genaamd “Andra”. Met deze zending ging zijn opa (Cors Louwerens) uit Rotterdam als matroos mee.  Hij praatte hier later nooit over, zodat zijn familie hier eigenlijk niets van wist. Bij terugkeer in Rotterdam werd een afgesproken bonus van f. 250,– uitgekeerd en dat was in die tijd een groot bedrag.
Tijdens de wapentransporten gebeurden ook veel vervelende gevallen, zoals motorpech, ziekten omdat met het eten ook wel eens iets aan de hand was, al met al moeilijke tijden en opa overleefde dit alles. Duizenden zijn in deze Spaanse oorlog vermoord en gesneuveld.
Een dergelijke zending bestond b.v. uit: munitie, tanks uit de 1e wereldoorlog, merk en type Renault FT17. Op 5 april voer de “Andra” weer uit naar Bilbao om ijzererts voor Engeland te laden en vluchtelingen uit die stad mee te nemen. Tijdens deze reis werd de ”Andra” beschoten. Twee bemanningsleden kwamen om, de overige werden gevangen genomen. Drie dagen zonder eten in een gevangenis, waaronder opa.

De “Andra” werd gebombardeerd. Het schip ligt nog op de bodem voor de kust van Bilbao, op 70 meter diepte.

Maar hoe is het vandaag de dag….! Wat gebeurt er in Rusland en Oekraïne?

De verschrikkelijkste voorvallen. Ook duizenden doden . Hier in Nederland kunnen we nog wat in vrijheid leven, maar roep dat ook maar niet te hard, want ook hier vinden moord en steekpartijen plaats. Het was een lezing om niet vrolijk van te worden. Wilt u nog meer details weten over deze gebeurtenissen, raadpleeg daarvoor de informatie welke op het  internet te vinden is.
Meneer Faber werd bedankt door Marieke en zij wenste ons verder wel thuis.

De volgende ledenmiddag is op 21 december, dan houden wij onze kerstviering met de gezamenlijke ouderen die maar willen komen. Daarover leest u in deze nieuwsbrief.

(Sane de Boer)

Uitnodiging Kerstmiddag 21 december 2022

Deze Kerstmiddag is weer gezamenlijk met de ouderen van de PKN H-Z-B.

Ds. J. Meinders zal de overdenking houden en Mw. Cobi de Bruijn zal voor ons enige liederen ten gehore brengen. Zij wordt op piano begeleid door Mieke van der Sluis.

Naast het zingen en de schriftlezing wordt u ook weer voorzien van de nodige versnaperingen.

Wij hopen op veel belangstelling en een mooie middag samen.

Het Octaaf is open om 13.30 uur en de viering vangt aan om 14.00 uur.

Uitnodiging ledenmiddag 18 januari 2023

Op deze middag zal de wethouder Mw. K. Hakhoff de onderwerpen ouderenbeleid, armoedebestrijding, eenzaamheid en volkshuisvesting van ouderen aan de orde stellen en hoe contact te maken met 1 Hoorn in zijn werk gaat. Er zal gelegenheid gegeven worden tot het stellen van vragen.

Na afloop kan men onder het genot van een hapje en drankje elkaar het allerbeste voor het nieuwe jaar toewensen.

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

In Memoriam

11-02-1932                                                    26-09-2022

Dhr. R. Isaak

Dit is helaas niet in de nieuwsbrief van november vermeld, maar alsnog condoleren wij de nabestaanden en wensen hen heel veel  sterkte toe.

 

 Woord ter bemoediging

Laat ons bidden voor
een jaar vol nieuwe kansen
een overvloed aan
warme mensen om ons heen
leven met God in ons midden.

Even (glim)lachen

2 goudvissen zwemmen in een kom.
Buiten regent het. Zegt die ene goudvis tegen de andere goudvis. Het regent buiten, maar wij zitten lekker droog hé.

Agenda

21-12-22 Kerstmiddag

18-01-23 Lezing door wethouder K. Hakhof over 1.Hoorn

15 02-23 Jaarvergadering en ??

15-03-23 Lezing over een Knarrenhof

19-04-23 Lezing over archeologie in West Friesland

17-05-23 West Fries Collectief en afsluiting seizoen

Brandweer waarschuwt voor onveilige alternatieve verwarmingsideeën

Schoorsteenbrand is hoofdoorzaak van 1 op de 3 woningbranden.

Door de hoge gasprijzen zoeken mensen naar andere manieren om hun huis te verwarmen. De hout- of petroleumkachel van zolder halen om de energiekosten te drukken is niet zonder gevaar. Koolmonoxidevergiftiging, gezondheidsrisico’s door inademen van rook, fijnstof en brandgevaar liggen op de loer als de kachels niet op de juiste manier worden gebruikt.

Om te voorkomen dat door een verstopping van het rookkanaal die op de open haard is aangesloten de schoorsteen in brand kan raken, dient deze voor de winter geveegd te worden. Zo’n verstopping kan bijv. worden veroorzaakt doordat er een duif heeft zitten broeden. Doe het laten vegen halverwege het stookseizoen nog een keer als u elke dag dit rookkanaal gebruikt. Het zorgt tevens voor een beter rendement van uw kachel.

Het is géén goed idee om in een allesbrander ook daadwerkelijk alles te verbranden.

Net als in een open haard dient hier schoon hout in te worden verbrand. In restafval zit vaak plastic, als dit verbrand wordt, komt er een vette aanslag in het rookkanaal, waardoor er kans op een schoorsteenbrand ontstaat. Wilt u toch een oliekachel gebruiken zet deze dan op een veilige afstand van meubels en gordijnen. De stralingswarmte kan ervoor zorgen dat deze in brand vliegen. Wees voorzichtig met bijvullen van vloeibare brandstof en hang er geen wasgoed over om te drogen. De brandweer ziet ook dat er kaarsen en theelichtjes in een bloempot worden omgetoverd tot een kacheltje. Dit kan leiden tot uitstoot van fijnstof en koolmonoxide. Het inademen hiervan is ongezond. Mensen die toch kaarsen branden worden geadviseerd om goed te ventileren en een goed werkende rook- en koolmonoxidemelder te gebruiken. Info: www.brandveilig.com; www.brandweernederland.nl; Info over fijnstof zie www.scapeler.nl;

De transferverpleegkundige regelt de nazorg na ontslag uit het ziekenhuis

De arts in het ziekenhuis bepaalt wanneer u na een opname naar huis mag. Soms is dat onverwacht snel. U bent medisch gezien voldoende hersteld, maar misschien kunt u nog niet goed lopen of heeft u bijvoorbeeld een wond die verzorgd moet worden. In dat geval hoeft u niet zelf hulp te regelen, maar schakelt uw arts een transferverpleegkundige in. Dit is een gespecialiseerde verpleegkundige die er voor zorgt dat de overgang van het ziekenhuis naar huis goed verloopt. Wat voor zorg heeft u nodig? Kan die zorg thuis gegeven worden? Kunt u zichzelf redden of is er iemand die u thuis kan helpen met bijvoorbeeld wassen, aankleden, toilet bezoek? Misschien moet u een eigen bijdrage betalen. Alles wordt met u besproken zodat u met elkaar naar de beste oplossing kunt zoeken.

Een andere naam voor een transferverpleegkundige is een ontslagverpleegkundige. Als men uit het ziekenhuis ontslagen wordt, is er soms extra zorg nodig. Dat kan thuiszorg zijn of een tijdelijke opname in een verpleeghuis of revalidatiecentrum. Vanuit het ziekenhuis wordt die zorg voor de patiënt (en/of familie) geregeld via de transferverpleegkundige. Zij/hij geeft ook informatie over het aanvragen van hulpmiddelen zoals zuurstof, een ziekenhuisbed, een rolstoel of (tijdelijke) plaatsing in een instelling voor langdurige zorg, zoals eerstelijnsverblijf en diegene zorgt er vervolgens ook voor dat die zorg geregeld wordt. Als het goed is staat alles voor u klaar als u thuiskomt.

Wanneer er alleen huishoudelijke zorg nodig is, dan regelt u dit zelf.

De transferverpleegkundige kan u vertellen hoe en waar u terecht kunt voor deze zorg.

Als u naar huis kunt, is het fijn dat u iemand in uw directe omgeving heeft die u kan helpen. Heeft u een partner, kennis, kind, buur dan kunnen zij misschien iets voor u betekenen. Voor specialistische taken, denk aan hulp bij het aandoen van elastische kousen, verzorgen van wonden, het verzorgen van een stoma of infuus komt een thuiszorg verpleegkundige.

Maar als u thuis onvoldoende zorg kunt krijgen of als de arts vindt dat u thuis niet veilig bent, regelt de transferverpleegkundige een plek voor u in een verpleeghuis of zorginstelling na een indicatie hiervoor. Zo’n tijdelijk verblijf heet eerstelijnsverblijf of kortdurende zorg. Het is een logeerplek waar u enkele dagen, weken of maanden verblijft. Als de arts vindt dat u na verloop van tijd niet genoeg herstelt, dan komt u in aanmerking voor een permanent verblijf in een zorginstelling bijvoorbeeld een verpleeghuis. Hiervoor is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig, ook dit regelt de transferverpleegkundige. Het consult van een transferverpleegkundige kost u niets. Misschien moet u wel een eigen bijdrage betalen voor de zorg, hulpmiddelen en materialen die voor u worden geregeld. U kunt de verpleegkundige vragen naar een schatting van deze kosten.

Vindt u het lastig om digitaal mee te doen?

U bent niet de enige : In 2019 vonden rond de 2,5 miljoen Nederlanders het moeilijk om te werken met digitale apparaten, zoals computer, smartphone of tablet.

1,2 miljoen Nederlanders hadden nog nooit internet gebruikt. Sinds corona is het aantal mensen dat internet gebruikt toegenomen, met name onder ouderen.

De DigiHulplijn (0800-1508) is een gratis hulplijn (u betaalt alleen gesprekskosten) waar u naar toe kunt bellen met al uw vragen over digitale apparaten en het internet. Het gratis telefoonnummer kan van maandag t/m vrijdag tussen 09.00-17.00 uur worden gebeld.

Ziet u een vreemde melding op uw scherm en weet u niet wat dit betekent?

Wilt u een afspraak maken bij uw huisarts, maar weet u niet hoe dit werkt?

Of twijfelt u of de ontvangen e-mail of het Whatsapp-bericht wel echt is?

Bij de DigiHulplijn helpen getrainde, ervaren vrijwilligers mensen met hun vraag.

De vrijwilligers nemen de tijd en komen met een persoonlijk advies om u op weg te helpen. Dat kan zijn door direct met een oplossing te komen, maar ook door het doorverwijzen naar passende hulp in de eigen omgeving waar mogelijk. Alle vragen zijn welkom en bellen mag zo vaak als nodig.

De DigiHulplijn is een gezamenlijk initiatief van maatschappelijke organisaties (Het Nationaal Ouderenfonds, SeniorWeb en de Koninklijke Bibliotheek), private partijen (VodadafoneZiggo en ContactCare) en de Alliantie Digitaal Samenleven.

Deze organisaties vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen en kennismaken met de mogelijkheden die de onlinewereld ons biedt.

Door slim samen te werken proberen zij ervoor te zorgen dat er ook in deze tijd passende hulp en ondersteuning is.

Hartfalen

Signalen hartfalen

Herkent u onderstaande signalen? Neem dan contact op met de huisart. Mensen uit onze regio hebben vaak een niet-zeuren-mentaliteit. Maar het is belangrijk om op tijd aan de bel te trekken!”

U bent kortademig. Als u de trap oploopt bent u bijvoorbeeld al gauw buiten adem.

U bent sneller moe. Moet u op weg naar de winkel twee keer rusten en vorige maand nog niet? Dan kan er iets aan de hand zijn.

U houdt vocht vast, vooral in uw benen en enkels. Dit merkt u als uw broek of sokken ineens strakker zitten.

U hebt koude vingers of voeten.

U plast overdag minder vaak en ’s nachts juist vaker.

U bent soms verward of vergeetachtig.

U voelt u benauwd, vooral als u plat in bed ligt.

U hebt last van andere klachten zoals een opgezette buik of slapeloosheid.

Zorg voor uzelf

Is er sprake van hartfalen? Dan staat u onder behandeling van de huisarts en/of cardioloog. Ook krijgt u dan medicatie voorgeschreven. Daarnaast zijn er dingen waar u zelf op kunt letten.

Beweeg voldoende. Loop naar de brievenbus, maak een ommetje en een praatje met de buren. Dat is goed voor het hart én voor de kwaliteit van leven.

Eet minder zout. Zout houdt vocht vast, dus let op met bijvoorbeeld drop, eten uit blik en softijs.

Matig met alcohol. Als u geniet van een wijntje bij het eten, dan moet dat kunnen. Geniet, maar wel met mate.

Houd je gewicht in de gaten. Komt u in een week tijd een paar kilo aan? Dan kan het zijn dat u vocht vasthoudt. Neem dan contact op met de huisarts. En valt u af? Dan kan energierijke drinkvoeding zorgen voor meer calorieën.

Info: nieuwsbrief Omring

Heeft u vragen over het coronavirus?

De coronapandemie en zorgen of problemen, groot of klein, gaan hand in hand. De gevolgen kunnen nog lange tijd merkbaar zijn. Heeft u twijfels over de coronavaccinaties? Bel dan met een arts van de Vaccinatie Twijfel Telefoon via tel.nr: 088 7555777. Dit telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die vragen heeft over de vaccins en graag medisch advies wil. Of kijk op www.overvaccineren.nl;

Antwoorden op vragen over mentale gezondheid, ook als u Covid 19 heeft of heeft gehad, kunt u vinden op www.steunpuntcoronazorgen.nl;

Voor een luisterend oor kunt u terecht bij de Luisterlijn; telef.nr. 088-0767000, 24 uur per dag. Medewerkers staan voor u klaar om naar u te luisteren.

Wat houdt palliatieve zorg in

Hebt u gehoord dat u niet meer beter wordt dan kunt u palliatieve zorg krijgen. Deze zorg heeft als doel om uw leven draaglijk en comfortabel te maken, door lijden te voorkomen of te verlichten. Deze zorg kan weken, maanden, zelfs jaren duren. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing. Palliatieve zorg wordt vaak verward met zorg in laatste fase, maar is in werkelijkheid breder. Het gaat over zorg vanaf het moment dat u hoort dat u niet meer beter wordt. Er is dan zorg voor degene die ziek is, maar ook voor familie en naasten.

Het kan zijn:

Lichamelijke zorg, zorg met als doel het verminderen van lichamelijke klachten. Bijvoorbeeld pijn, misselijkheid en/of braken, vermoeidheid, benauwdheid, diarree.

Psychologische zorg, hulp bij verwerken van gevoelens zoals angst, somberheid en verdriet.

Sociale zorg, hulp bij problemen in relaties, verwerken van de verliezen die u ervaart op het gebied van o.a. werk, status of inkomen.

Spirituele zorg, hulp bij levensvragen, hoe wordt tegen het sterven aangekeken, waar kan men troost, kracht en inspiratie vinden?

Zo kan een digitale erfenis vóór en ná een overlijden worden geregeld

Goede voorbereiding is het halve werk, want voor de nabestaanden is het dan makkelijker om de digitale nalatenschap af te handelen. Een digitaal testament houdt in dat u de accounts met toegangsgegevens ergens vastlegt, zodat uw nabestaanden deze gegevens, inclusief de inloggegevens van de computer, tablet en smartphone, later kunnen gebruiken om de digitale nalatenschap af te handelen. Als u specifieke wensen voor bepaalde accounts hebt, geef dan aan wat u ermee wilt laten doen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw persoonlijke agenda om te laten zetten in een herdenkingspagina.

Het goedkoopste digitale testament is een vel papier met alle accountgegevens, dat u thuis goed opbergt of aan een vertrouwd persoon geeft. U kunt dit ook digitaal doen door de gegevens in een met een wachtwoord beveiligd Excel- of Word bestand op een USB stick te zetten. Vervolgens geeft u de USB-stick en het wachtwoord aan degene die de digitale nalatenschap later gaat afhandelen. Ook kunt u een wachtwoordmanager op internet gebruiken voor het bewaren van gegevens. Dit is een online kluis die wordt bewaakt met een sterk wachtwoord. Of er voor kiezen de volledige nalatenschap officieel te regelen in een testament bij een notaris. Een digitale nalatenschap kan tevens in een kluis bij de notaris worden bewaard. Zie hiervoor www.nederlandsenotariskluis.nl; U kunt uw wachtwoorden tussentijds zelf aanpassen. Na uw overlijden krijgt de aangewezen vertrouwenspersoon toegang tot de kluis. Vermeld ook wat er gebeuren moet met bestanden, zoals foto’s en documenten op uw computer en mobiele apparaten. Hieronder treft u een lijst van digitale bestanden die u misschien gebruikt:

*van welke e-mailservice maakt u gebruik (Hotmail, Gmail enz.)

*welke financiële zaken regelt u digitaal (internetbankieren, verzekeringen, enz.)

*welke overheidszaken regelt u digitaal (mijnoverheid, gemeente enz.)

*welke digitale streamingsabonnementen hebt u. (Netflix, Spotify enz.)

*welke digitale abonnementen hebt u. (krant, tijdschriften, supermarkt enz.)

*welke sociale media gebruikt u. (Facebook, Instagram enz.)

* waar slaat u de digitale bestanden op. (iCloud, DropBox enz.)

* welke apparaten gebruikt u en hoe logt u in. (Pc, tablet, laptop, mobieltje enz.)

DigiD is de “overheidssleutel” tot veel websites en diensten. Na het overlijden vervalt de DigiD niet direct, maar mag desondanks niet gebruikt worden door nabestaanden. Daarvoor moet men van tevoren gemachtigd zijn. Op www.rijksoverheid.nl of www.belastingdienst.nl onder het hoofdstuk ‘overlijden’ kunt u zich laten informeren over de regelingen.

Een niet vastgelegde digitale erfenis Hoe regelt u dit?

Wat als een nabestaande te maken krijgt met een digitale nalatenschap zonder dat er iets vastgelegd is. Zonder inloggegevens is het lastig alles snel af te handelen. Gelukkig zijn er voor financiële en overheidsaccounts duidelijke procedures bij overlijden vermeld op de website van de bank, verzekeringsmaatschappijen en andere bedrijven. U hebt hierbij wel altijd een overlijdensakte nodig

KBO Noord-Holland

1 januari 2023 eindigt het lidmaatschap van KBO Noord-Holland bij de landelijke Unie KBO en het samenwerkingsverband KBO-PCOB.

Naast de KBO NH hebben ook de provinciale bonden van de KBO Limburg, Gelderland en Overijssel het lidmaatschap van de Unie KBO opgezegd.

De grootste senioren organisatie van Nederland is vernieuwd

Sinds 2019 voldoet de UNIE niet aan de gemaakte afspraken over organisatie en financiën. Geen landelijke doelmatigheid, geen efficiëntie en geen professionele, kleinschalige opzet. Voor een noodzakelijke verbetering bundelen daarom vijf provinciale KBO-bonden hun activiteiten in een nieuwe organisatie. Overijssel, Gelderland en Limburg hebben besloten om samen met KBO Noord-Holland en KBO Brabant vanaf 1 januari 2023 verder te gaan.

Kerstverhaal

Stille nacht, tovernacht– Een kerstverhaal over ware vriendschap

Het was koud, die nacht. Een ijzige wind joeg de sneeuw op en de mensen die nog buiten waren haastten zich. Thuis brandde het vuur in de haard. De tafel was gedekt, de kaarsen waren aangestoken. Het was kerstnacht.
Nog maar één enkele man liep door de verlichte straten. Zijn rug was gebogen en hij liep maar voort door de sneeuw en de kou, zonder zelf te weten waarheen hij ging. Niemand wachtte op hem. Riton had geen familie en geen thuis.
De mensen keken naar hem als hij voorbij ging. Hij lette er niet op. Zonder achterom te kijken, vervolgde hij zijn weg. Hij floot zachtjes voor zich heen en de sneeuwvlokken bleven in zijn baard hangen.
Toch was hij niet alleen in die ijzige nacht… Een hondje liep achter hem aan. Waar kwam hij vandaan? Om zijn nek had hij een halsband met een ster.
Toen Riton het hondje zag, begonnen zijn ogen te stralen. “Ben je verdwaald? Dan kunnen we beter bij elkaar blijven.” De hond keek hem aan.
Beschut onder de takken van een grote spar pakte Riton een stuk brood uit zijn rugzak en sneed het in tweeën. “Hier!” zei hij met een glimlach. “Het is een mager maaltje voor een avond als deze, maar meer heb ik niet.”
Omdat het Kerstmis was vertelde hij een verhaal dat hij als kind heel mooi had gevonden. Daarna floot hij nog wat. Ook de wind floot. Steeds luider en luider, steeds kouder en kouder. “Kom,” zei Riton. Hij zette de kraag van zijn oude, versleten winterjas op. “Laten we schuilen in die hut.”
Ze zaten daar een hele poos, lekker warm in het stro. Toen klonk er opeens een stem: “Schrik niet en luister. Ik ben geen hond. Ik ben een tovenaar.”
“Jij? Een tovenaar?” zei de oude man verbaasd.
“Vanavond heb ik mezelf in een hond veranderd, omdat ik degene die goed voor me zou zijn wilde belonen,” zei de tovenaar. “En jij bent de enige die goed voor me was. Om je te bedanken zal ik je liefste wens vervullen. Vertel me wat die wens is.”
“Ik wil geen grote dingen en ik heb niets nodig,” zei Riton. “Maar ik heb altijd al een hond gewild.”
De tovenaar dacht lang na. Was dat Ritons liefste wens? Toen besloot hij dat hij graag de beste vriend van de oude man wilde zijn. En hij gaf voorgoed zijn toverkracht op.
Heel vroeg de volgende ochtend verliet de oude man de hut om verder te trekken. En zijn vriend, de hond, volgde hem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden