Nieuwsbrief december 2022

23 nov 2022 Maasdijk

Van de voorzitter

Dinsdag 22 november. Een sombere middag, geen zon, de bladeren dwarrelen door de straat. De eerste nachtvorst is al geweest, De planten die daar buiten niet tegen konden, kun je gelijk weggooien.
Afgelopen zondag was het in alle kerken de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Zij die van ons heen zijn gegaan het afgelopen jaar werden herdacht. Een mooie ingetogen dienst. Voor velen ook een moeilijke en bedroefde dienst, Er is zoveel gebeurd het afgelopen kerkelijk jaar.
Gelukkig ,ogen we ook vooruit zien. Vooruit kijken naar het naderende kerstfeest. We mogen dan weer vieren dat Jezus is geboren, in de stal in Bethlehem.
En natuurlijk, in deze donkere dagen voor kerst zien we overal de verlichting. Extra verlichting van kaarsjes, een kerstboom of zomaar een verlichting buiten in een boom. Het helpt ons een beetje die donkere, sombere dagen door te komen.
Maar het belangrijkste licht is toch het kindje Jezus zelf.
Wij vieren ons kerstfeest op 20 december in de Prinsenhof.
U leest er alles over in deze nieuwsbrief.
Ik wil alvast namens het hele bestuur iedereen een gezellig, maar bovenal een gezegend kerstfeest toe wensen.

Gerrit v.d. Lugt

Onze zieken
We willen denken aan onze zieken, We weten dat er leden heel ernstig ziek zijn en niet meer beter kunnen worden. We willen bidden voor hen en hen kracht toewensen om alles hier los te kunnen laten en alleen te zien op het nieuwe leven dat hen wacht, zonder pijn en verdriet. Ook de kinderen en verdere familie wensen wij heel veel sterkte toe.

Terugblik 15 november.
Dinsdagmiddag 15 november was dhr. J. Broekhuizen bij ons mee te nemen voor een wandeling door de stad Hoorn. Wat wist hij hier veel over te vertellen, en wat hebben we veel mooie plekjes gezien.

Dinsdagmiddag 20 december kerstviering voor senioren in de Prinsenhof aanvang 15.30 uur.
Dinsdagmiddag 20 december willen we met elkaar het kerstfeest vieren.
Een aantal jaren was u gewend dat de aanvangstijd  ’s morgens was en dat we gezellig met elkaar van diverse heerlijke stamppotten konden genieten.
Dit jaar geen stamppotten buffet maar een broodmaaltijd.
Ook de aanvangstijd is anders n.l. 15.30 uur.
Waarom al die veranderingen? Ja daar is een reden voor. We vormen met vijf mensen het bestuur van de PCOB Maasdijk, en met vijf mensen verzorgden we de stamppotten en gehaktballen  en de rookworsten. Dit jaar kunnen twee mensen niet aan de voorbereidingen van de kerstviering meehelpen.
Frieda gaat met Koos een mooie reis maken en ik zelf wordt dinsdag 13 december geopereerd en krijg een volledige knieprothese en ben daarom een paar weken uit de roulatie.
Om die reden hebben we als bestuur gekozen om het dit jaar anders te doen.

Het programma is als volgt
Dinsdagmiddag 20 december aanvang 15.30 uur.
Met een kopje koffie met wat lekkers wordt u welkom geheten.
Welkom door de voorzitter lezen van een kerstgedicht en het aansteken van de kaars
We spelen een kerstbingo met een paar leuke prijsjes
Pauze voor een tweede kopje koffie
Kerstviering
We lezen het kerstevangelie en zingen de kerstliederen begeleid op keyboard door Andre v.d. Eijk
Pauze voor praatje en een lekker advocaatje of een ander drankje
Broodmaaltijd
Afsluiting
Wilt u aan de kerstviering meedoen? Dan graag opgeven bij :
Gerrit v.d. Lugt Kortenaerstraat 33   tel. 06-33561904
Nely van Hoeven Korte Kruisweg 10 tel. 06 525645
John Prins Callenburchstraat  25 telefoon 0174- 515202

De kosten zijn € 6,50 p.p. u mag dit betalen dinsdagmiddag 20 december
of in een enveloppe doen gelijk met het aanmeldstrookje.

 

Aanmelden kerstviering dinsdagmiddag 20 december aanvang 15.30 uur.

Naam……………………………………    Adres…………………………………………………………….

Tel……………………aantal personen ………   Ik doe  €………………in de enveloppe

 

Ook in de Prinsenhof kunt u uw aanmelding afgeven

Dinsdag 17 januari 2023 aanvang 14.30 uur
Dhr. Jan v.d. Maarel en hij neemt ons mee op
een rondreis door Sri Lanka. Hij laat ons prachtige beelden zien van een heel mooi eiland. Waar ligt Sri Lanka op de wereldkaart? Qua grootte is Sri Lanka ongeveer Nederland en België bij elkaar opgeteld. Dat is bij elkaar 64.740 vierkante kilometer. Het is een eiland dat ligt de Indische oceaan. Zoals de naam het al zegt, in de buurt van India, schuin onder om precies te zijn. Doordat het een eiland is, is het omringd door prachtige kusten. De zee is mooi blauw en er leven veel exotische vissen. Kortom, een prachtig eiland waar wij mooie beelden van gaan zien. Van harte welkom en neem gerust uw vriend of vriendin. of buurman /vrouw mee.

 

De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari 2023.
Bestuur van de PCOB Maasdijk wenst u Gezegende Kerstdagen

 

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden