Nieuwsbrief maart 2021

4 mrt 2021 Sneek

 

Nieuwsbrief PCOB-afdeling Sneek e.o. Maart 2021.

Van de voorzitter. D. Hoekstra.

Lieve mensen,

Al weer een maand voorbij. Hopelijk zijn in de tussenliggende tijd een aantal van u inmiddels gevaccineerd. Na het vaccineren van onze doelgroep kunnen we weer aan de slag met onze verenigingsactiviteiten. Tot die tijd zullen we geduld moeten oefenen. Het licht is echter zichtbaar aan het eind van de Covidtunnel. Hoe snel die tunnel geheel in het licht komt te staan hangt natuurlijk af van  voldoende vaccins. Laten we positief blijven, die vaccins komen er. Ik ga er daarom nog steeds vanuit dat wij in oktober a.s. onze verenigingsactiviteiten weer kunnen opstarten. Inmiddels zijn we aangeland in de 40 dagentijd. Ik las in een 40 dagenkalender een stukje dat ons misschien kan helpen onze negatieve gevoelens, want die zijn er ongetwijfeld, om te zetten in positieve. Het gaat als volgt: De veertigdagentijd is begonnen. Die tijd vraagt om aandacht voor veel dingen en de nadruk van het negatieve te verleggen naar het positieve, zonder de pijn weg te drukken die het negatieve mogelijk met zich meebrengt of het negatieve te bagatelliseren. Het Bijbelboek Prediker is een voorbeeld van negativisme en positivisme. Het grootste houvast vinden we in het slot van Prediker. Prediker die begint met het positieve baren heeft gaandeweg de plussen en minnen zo gerangschikt dat hij ook met een plus eindigt: “VREDE”. Ik hoop, dat wij het negatieve van de afgelopen maanden kunnen ombuigen in een positief Vrede voor ons hart.

Laten wij zo deze 40 dagentijd beleven.

Van de penningmeester. G. Tamsma.

Jaarrekening.

Het jaar 2020 ligt alweer achter ons en de jaarrekening is weer opgemaakt. Hoewel we weinig activiteiten konden organiseren waar aan kosten waren verbonden, konden we nog ruim voor de lockdown in januari de nieuwjaarsbijeenkomst en in februari en maart nog bijeenkomsten organiseren. Voorts liepen de vaste kosten zoals de landelijke afdracht, het maken van nieuwsbrieven enz. gewoon door. De uitgaven en inkomsten ontliepen elkaar dan ook niet veel. Inmiddels is de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd door de kascommissie, bestaande uit de dames W. de Boer-van der Wal en R. de Jager-Cnossen. Het is gebruikelijk dat daarna de jaarrekening wordt gepresenteerd aan de leden in de jaarlijkse ledenvergadering met het verzoek de penningmeester décharge te verlenen. Echter dit jaar is dat wegens de omstandigheden niet mogelijk en heeft het bestuur op grond van haar bevindingen besloten de penningmeester décharge te verlenen. Wij nemen aan dat u hiermee kunt instemmen.

Denkt u nog even aan de betaling van de jaarlijkse contributie voor 2021 ?

Voor een leefverband/echtpaar                         € 51.00

Voor een alleenstaande                                      € 29.00

Banknr. NL87RABO0146465482 ten name van PCOB Sneek

Met vermelding van postcode huisnummer.

Van de secretaris. H.H. Postma – de Boer.

Vorig jaar maart hadden we onze laatste bijeenkomst daar is toen het jaarverslag over 2019 voorgelezen. Helaas zijn er maar 3 bijeenkomsten geweest in 2020. Vanwege de “corona- uitbarsting” konden we geen aktiviteiten meer houden. Dus geen jaarverslag.

 

Fout telefoonnummer vermeld bij: hulp belastinginvulling in vorige nieuwsbrief. Sorry.

Het juiste nummer is: Y. Hofstede, 0515-521873.

Van het front van de contactpersonen, Maartje Krop.

Vorig jaar hebben we helaas geen bijeenkomst kunnen houden in de “Schuttersheuvel” waarin de nieuwe lijsten altijd werden uitgedeeld onder het genot van koffie met wat lekkers. Ook dit jaar moeten we dit gezellig onderonsje missen.  Maartje fietst straks weer bij alle contactadressen langs om de nieuwe lijsten te bezorgen. Waarvoor HULDE!

U ontvangt nog wel een verrassing. Dit is voor alle moeite die u voor onze leden doet.

Overledenen van onze PCOB club deze afgelopen maanden.

26 jan.   Mevr. E. Andrae – Bakker, Tjalkstraat 4.

6   febr. Dhr. K. Wind,  Steenklip 48.

Wil voor hen zorgen  die deze morgen niet kunnen zingen van verdriet.                                                  Mensen die huilen, niet kunnen schuilen. O God vergeet uw lieve mensen niet.

                                                                                        Ds. Jan Willem Nieboer.

 

We hebben van Corry van Laar nog wat ELFJES in de aanbieding !

Fruitschaal,                                                          Oud,

Hele wereld,                                                         Gebreken, ik

Kiwi’s, bananen, appels,                                     was nog nooit

Vreedzaam samen bijeen gedrapeerd,             zo oud, moet veel

Hap.                                                                         Leren.

 

Aardgas,                                                          Slaaploos,

Energie voor                                                    Koude voeten,

Iedereen. Maar Groningers                          een warme kruik.

Zitten met de schade,                                    “Schaap met witte voetjes..”

Pech !                                                               Snurk.

 

Hoe gewone dingen opeens een klein wonder kunnen zijn.

Het  bestuur wenst u in deze nog donkere dagen een warme en lichte tijd. 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur, Heleen Postma –de Boer.

 

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet