Nieuwsbrief april 2023

5 apr 2023 Hoorn

Van de voorzitter

 Op 15 maart waren de verkiezingen van de Provinciale Staten en indirect de eerste kamer. Een groot aantal kiezers heeft die aangegrepen om hun ongenoegen duidelijk te maken over het huidige kabinet. Inmiddels staat vast dat de BBB met 17 zetels in de (senaat ) 1e kamer komt. Verder wordt de partij de grootste in alle 12 provinciale staten. Dit gaat ten koste van de zetels van de coalitie en -voornamelijk- van Forum voor Democratie. De coalitie raakt 8 zetels kwijt in de 1e kamer. Daardoor wordt het voor de coalitie erg moeilijk om wetten aangenomen te krijgen in de eerste kamer. Inmiddels rommelt het binnen het CDA over het stikstofbeleid zoals dat in het “coalitieakkoord” is overeengekomen. Tot nu is D66 niet bereid om te praten over ander aanvaardbaar en evenwichtig stikstofbeleid zonder gedwongen verkopingen. Maar als er niets gedaan wordt aan de Natura 2000 gebieden en alles wat daar in de bodem leeft, zal verschraling optreden in de diversiteit van plantensoorten en insectensoorten. Maar wellicht komt dat niet alleen door stikstof. Op internet las ik op de website van Brabant.nl onder meer dat uit de natuurdoelanalyses blijkt dat de natuur in de Brabantse Natura 2000-gebieden verslechtert. De verplichte Europese natuurdoelen zouden met de huidige maatregelen niet kunnen worden behaald volgens het kabinet.

De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, dat per gebied verschilt. Een diversiteit aan planten en bomen hebben hieronder te lijden en verdwijnen langzaam maar zeker uit de gebieden. Andere gewassen komen er voor in de plaats. Dat heeft onder meer tot gevolg dat het aantal insecten vermindert, waardoor in sommige gebieden bepaalde vogels en andere dieren niet meer kunnen leven.

Als deze ontwikkeling zich verder doorzet, krijgen we een totale verschraling van de natuur. Dat heeft negatieve gevolgen voor klimaat, milieu, leefomgeving en gezondheid. Overigens geldt dit niet alleen voor Noord-Brabant. Een groot aantal provincies kampt met dit probleem. Uiteindelijk zal dit ook gevolgen hebben voor de land- en tuinbouw want insecten, zoals bijen, zijn nu eenmaal belangrijk voor de voedselketen. Maar stikstof is niet het enige probleem. Op de website “kennisportaal klimaatadaptatie” las ik onder meer het volgende: De actuele en verwachte klimaatverandering heeft een zeer grote impact op de Nederlandse natuur. Deze impact versterkt de huidige biodiversiteitscrisis, die ook door allerlei andere menselijke invloeden is veroorzaakt. Het vraagt om creativiteit, samenwerking en flinke investeringen om de effecten op de natuur zoveel mogelijk te beperken en om daarnaast zelfs kansen te creëren voor de versterking van biodiversiteit. Daarbij speelt de toename van co2 een grote rol. Inmiddels is Mark Rutte ingegaan op de uitnodiging van Caroline van der Plas en heeft een gesprek plaats gevonden op “neutraal” terrein. Caroline heeft ook Frans Timmermans gevraagd om overleg en dat gaat er komen. Volgens de laatste berichten moet worden betwijfeld of het huidige kabinet wel doorgaat terwijl er veel moet gebeuren. Denk aan de immigratie, toeslagenouders, Groningen en Zuid Limburg.

Ook in Oekraïne is het spannend. Zelenski wil de Donbas en De Krim heroveren en heeft daarvoor de nieuwe wapens nodig die door het “Westen” zijn geleverd maar soldaten dienen te worden opgeleid. Inmiddels heeft een gesprek plaats gevonden tussen Xi, de Chinese premier, en Poetin. Als u mij vraagt zijn dat gelijkgestemde lieden die zich verenigen om een sterk front te gaan vormen tegen het “Westen” en de VS. Ze hebben elkaar nodig. China kan wapens leveren en Rusland fossiele brandstoffen. We moeten allen bidden en hopen voor en op vrede.

Inmiddels weten we allemaal dat er een afsplitsing heeft plaatsgevonden van de Unie van de KBO door de provincies Noord-Holland, Noord Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel. Dat betekent dat de vereniging KBO/PCOB een stuk kleiner is geworden. Toch wel jammer dat zelfs Christelijke bonden niet tot overeenstemming konden komen. In Hoorn willen wij in ieder geval wel samen werken met de KBO’s in Hoorn, Zwaag en Blokker.

Op de afgelopen ledenmiddag hadden wij een zeer bevlogen presentatrice van de Knarrenhof vereniging in Nederland in ons midden. Zij vertelde en toonde foto’s over en van verschillende gerealiseerde Knarrenhoven. Het zijn er meer dan ik had verwacht. Verderop in deze nieuwsbrief kunt u het verslag daarover lezen van de hand van Sane de Boer.

Op de ledenmiddag van 19 april 2023 hebben wij een lezing over ’het ontstaan van Amsterdam”. Het Octaaf is open vanaf 13:30 uur.

Op de ledenmiddag van 17 mei 2023 ontvangen wij het West Fries Collectief en sluiten wij het seizoen af. Ook dan is Het Octaaf open van 13:30 uur.

Op 19 juli 2023 kunt U weer meedoen aan onze Jeu de Boules middag bij de Bouledozers in Zwaag . Verderop in deze nieuwsbrief melden wij bij wie u zich kunt opgeven.

Op 6 sept. 2023 houden wij weer een fietstocht die wordt afgesloten met een gezamenlijke maaltijd.

Verderop in deze nieuwsbrief melden wij bij wie U zich kunt opgeven.

Ander leuk nieuws dan. Ons ledenechtpaar dhr. en mevr. Nooitgedagt, hoopt 3 april te gedenken dat zij 65 jaar getrouwd zijn. Wij feliciteren hen en wensen hun een fijne dag toe.

Inmiddels heeft een van onze leden zich aangemeld voor de functie van Paul Meijer. Wij nemen op 19 april afscheid van Paul. Helaas heeft niemand zich aangemeld voor de functie van penningmeester. Wij blijven zoeken.

Ik eindig met een gedicht van : Priscilla Laneuze, zie Gedichtensite.nl.

Wat ’s winters was in diepe rust,
wordt door ’t voorjaar wakker gekust.
De bloem, de bij, het blad, de boom,
bewogen door de levensstroom.
Het feest begint voor plant en dier,
hun levenslust bruist van plezier.
Ook wij ontwaken, in de geest,
met Pasen als hét voorjaarsfeest.
Hij, uit de dood weer opgestaan,
is ons ‘spring’levend voorgegaan.
Zo voorjaar bruist van het leven,
bruist Pasen blij van het Leven

Verslag van de ledenmiddag van 15 maart 2023 van de afdeling PCOB Hoorn

Het is al weer de derde maand van het jaar, traditioneel in de volgorde van onze gewone gang van ledenmiddagen. Een redelijke opkomst was er voor de lezing over een zgn. “Knarrenhof”. Zoals in de aankondiging vooraf was gesteld, een nieuw concept van wonen. Daar hoort toch enige uitleg bij. Niet iedereen wil een oude knar zijn. Eigenlijk een beetje afstotende titel.
Na de opening van Marieke Terpstra onze tweede voorzitter, kreeg onze inleider mevr. Sophieke Klaver het woord. Ze stelde zich eerst voor en vertelde dat haar studie was gericht op bouwkunde en met een heldere stem sprak zij over de ontwikkeling van een Knarrenhof.

Wat is dat precies! Het komt hier in het kort op neer, een woonvorm voor mensen boven de 50 jaar, die reageren op initiatieven van een instelling voor het bouwen van een wooncomplex. In het midden een mooie tuin, ruime balkons of een galerij. Er zijn enkele foto’s gemaakt met de afbeelding van een Knarrenhof.
Daar hangt een prijskaartje aan. Wat zijn de voordelen of wat maakt dit ‘wonen’ aantrekkelijk? Er is al enige ervaring in diverse plaatsen in Nederland. Zolang mogelijk zelfstandig willen zijn, niet afhankelijk van familie en vrienden of externe zorg. Wonen in een Knarrenhof concept biedt de mogelijkheid elkaar te helpen zonder dat uw privacy of onafhankelijkheid verliest. Hiervoor is de stichting Knarrenhof opgericht.
In 2011 is men begonnen met een eerste groep geïnteresseerden in de stad Zwolle. Motivatie hiervoor: er gonsden geruchten over korting op inkomsten, zoals pensioen of andere inkomsten, de vergrijzing, de toename van éénpersoonshuishoudens, risico op vereenzaming. Vanaf 2013 kwam daar nog mogelijke bezuinigingen bovenop . Door het scheiden van ‘ Wonen en Zorg’, kon nog maar een klein deel van de ouderen naar een tehuis. “Red u zelf” was de kern van de boodschap. Een Knarrenhof is er juist op gericht om elkaar te helpen. De stichting kan dit organiseren. Simpelweg typeren als ’burenhulp’, omdat ouderwetse ‘burenhulp’ of burenfatsoen nog bestaat. Mantelzorg is een begrip dat niet vanzelf tot stand komt. Niet iedereen heeft familie, laat staan dat ze in de buurt wonen of de tijd hebben. De steeds blijvende zorgkosten rijzen de pan uit. Die stijging zet zich naar verwachting door zodat we straks 220 miljard aan de zorg gaan uitgeven, omdat de bevolking steeds ouder wordt en dat 1 op de 4 mensen in de beroepsbevolking in de zorg moet gaan werken om aan de behoefte te voldoen. Beiden gaat niet lukken. Daarom wordt inzetten op preventief wonen een must om zorg te voorkomen en als het zich voordoet, om dit samen op te vangen. Om kort te gaan, best interessant voor geïnteresseerden

Er zijn mooie Knarrenhoven in Zeewolde, Gouda , Ridderkerk, Oldenzaal en Surhuisterveen.
In voorbereiding zijn Obdam (2023) en Wieringerwerf in 2024. De prijs van een appartement in een Knarrenhof zou ongeveer tussen 300.000 á 450.000 euro liggen. Meestal zitten er ook een paar huur blokjes bij. Daarvoor wordt een huur van ongeveer 800 euro genoemd
In Hoorn zijn ook voorbereidingen voor een Knarrenhof, maar dat heeft nogal wat voeten in aarde. Niet iedere instantie werkt mee. Het is de bedoeling dat er aan de Dovenetel in de wijk Risdam een Knarrenhof zal verrijzen. We houden u daarvan op de hoogte.
Ons lid Tiny Vijn woont in de Koopvaarder, dit is eigenlijk een type voorbeeld van een Knarrenhof, maar valt buiten deze organisatie waarover dit artikel gaat. Tiny Vijn is wel zeer tevreden over de woonvorm.
Er werden nog heel wat informatieve vragen gesteld. De inleider kon alle vragen naar tevredenheid beantwoorden. Op de site van de stichting Knarrenhof kunt u nog veel meer informatie lezen.

Marieke bedankte de spreekster en overhandigde haar een mooie bos bloemen voor de geleverde presentatie en wenste een ieder wel thuis.

De volgende ledenmiddag is op 19 april, het zal dan gaan over het ontstaan van Amsterdam, weer heel iets anders.

(Sane de Boer)

Uitnodiging ledenmiddag 19 april 2023

Amsterdam toen en nu
Jan Boven, oud politieman in Amsterdam, geeft op 19 april a.s. bij ons in Het Octaaf een lezing over Amsterdam.
Eerst gaat het over het ontstaan van Amsterdam en vervolgens krijgt u een digitale rondleiding door Amsterdam.
Jan Boven heeft jarenlang als politieman in  de hoofdstad gewerkt en kan u van alles in detail over Amsterdam vertellen. Het belooft een interessante middag te worden.
Jan Boven heeft deze lezing ook in andere West-Friese plaatsen gegeven en het kostte ons enige moeite hem ook hiervoor naar Het Octaaf te krijgen.
De ledenmiddag start om 14.00 uur en het programma duurt tot ongeveer 16.00 uur.
Gasten zijn welkom.

Weetjes

Op de website: www.pcob.nl,’ homepage, naar uw afdeling, Hoorn’ kunt u alle foto’s in kleur zien. Onze webmaster is Johan Agema

Boeken of tijdschriften die u op boekentafel tijdens de PCOB middag hebt gelegd en die blijven liggen, dienen door u zelf weer mee teruggenomen te worden.

Mw. Ouwens kan uw oude zelfgemaakte kaarten goed gebruiken. U kunt ze meenemen naar de PCOB middag of haar bellen tel.: 0229 216901 (Geen kerstkaarten!)

We hebben 2 gastvrouwen n.l.: Mw. Alie Agema en Mw. Henny Overbeek.

Als u ondersteuning nodig hebt in de huishouding, kunt u dit aanvragen op de website 1.Hoorn of telnr.: 0229 252200. Van maandag tot vrijdag tussen 9.00 en 17.00.uur.

Ook kunt u hier de regio taxi aanvragen, die gaat van deur tot deur.

Hebt u vragen of zorg nodig dan kunt u bellen naar het nummer 088 2068910 van de Omring.

Bij buurtzorg kunt u ook terecht voor vragen en zorg. Dit is tel.nr.: 06 22331830.

Er bestaat ook een autodienst in Hoorn. Die brengt u van deur tot deur waar u ook heen wilt.U hoeft niet lang te wachten zoals soms bij de regio taxi.Is iets duurder. Voor meer informatie telnr.: 088 0075136.

Uw contributie voor 2023 bedraagt:

Voor een enkel leefverband               € 35,-

Voor een dubbel leefverband            € 55,-

Gaarne over te maken op:

Rekening nummer NL 08 RABO 0162557167 t.n.v. J. Kuijper penningmeester PCOB afdeling Hoorn. Vanaf januari van ieder jaar kunt u dat doen.

Opzeggen voor het jaar 2024 dient voor november 2023 te gebeuren

Het e-mailadres van de redactie van de Nieuwsbrief is: losperrosbufos@ziggo.nl.

 

De doorstroommakelaar is een deskundig iemand, die advies kan geven als men kleiner wil gaan wonen. Bij Intermaris is Nathalie Bank de doorstroommakelaar. Bij de KBO Hoorn is Henk Beukema voor de bonden beschikbaar als ouderenadviseur

 

Op de website van Alleszelf.nl vindt u o.a.de volgende onderwerpen:

Traplift kopen of huren

Spellenmiddag

Waar:              In Het Octaaf.

Wanneer:        De eerste maandagmiddag van de maand

Tijd:                 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten:            Geen.

Als u graag een spelletje speelt bent u van harte welkom.

Gerrie, Thea, Rikkie.

In Memoriam

01-03-2023 is op de leeftijd van 97 jaar overleden

Dhr. H. C. J. Groenewegen,

Ons medeleven gaat uit naar de nabestaanden.

 

Woord ter bemoediging

 

Even (glim)lachen

“Hoe heb je je been gebroken?”, vraagt Emiel aan Sonja.

“Zie je die trap daar?, vraagt Sonja. “Ja zeker”, reageert Emiel.

Waarop Sonja zegt: “nou ik zag ‘m niet.”

 

Korporaal: “Is hier iemand die verstand van muziek heeft?” Een paar rekruten: “Ja korporaal”. “Mooi, dan kunnen jullie wel even de piano naar de kantine brengen”.

 

Agenda

19-04-23 Lezing over het ontstaan van Amsterdam

17-05-23 West Fries Collectief en afsluiting seizoen

 

Zomeractiviteiten

19-07-23 Jeu de Boules bij de Bouledozers in Zwaag

06 09-23 Fietstocht met een gezamenlijke maaltijd

Start nieuwe seizoen

20-09-23 Harpmuziek mevr. Regina Ederveen

18-10-23 Gezond genieten samen met de KBO

15-11-23 Lezing over Hoorn gedurende de 2de Wereldoorlog door E Ottens

20-12-23 Kerstviering

Herontdek je brein

Hoe kun je actief blijven en een fijne dag hebben, ook als het begin van dementie zich lijkt aan te dienen? Wat kun je dan zélf doen om dit proces te vertragen? Gemeente Hoorn biedt je een preventieprogramma aan om dit samen met Stichting Netwerk, de huisartsenpraktijk, Vicino, zorgverzekeraar VGZ en Geriant te onderzoeken.

In 10 wekelijkse bijeenkomsten op dinsdagmiddag doorloop je een gevarieerd programma. Je kunt eventueel samen met je partner of mantelzorger meedoen. Je leert meer over een gezonde leefstijl, bewegen, communicatie en gehoor, hoe je nieuwe dingen kunt leren en welke veranderingen je in de toekomst kunt verwachten. Samen plezier hebben, dingen ontdekken en leren. Je voelt je fitter, meer ontspannen en leert nieuwe mensen kennen die in een soortgelijke situatie zitten.

Het programma start op dinsdag 4 april. De eerste acht thema’s zijn:

 • 04 april Gezonde leefstijl
 • 11 april Belang van bewegen
 • 18 april Onderwerp in overleg met de deelnemers
 • 25 april Verandering in het brein
 • 09 mei Omgaan met ouder worden
 • 16 mei Communicatie en gehoor
 • 23 mei Onderliggende ziekten en medicatie
 • 30 mei Veiligheid in huis en valpreventie
 • 06 juni Meedoen
 • 13 juni Onderwerp in overleg met de deelnemers

Indeling van de dinsdagmiddag: 14.00 uur Ontvangst, welkom, koffie of thee, 14.15 uur Groepsactiviteit, presentatie van een thema, 15.15 uur Pauze, 15.30 uur Beweegactiviteit in de sportzaal Grote Waal, 16.15 uur Korte evaluatie, je mening en ervaring horen we graag, 16.30 uur Mogelijkheid tot individueel napraten en afscheid.

Locatie: Wijkcentrum Grote Waal, Grote Beer 3, 1622 ES Hoorn. Tijdstip: 14.00 – 16.30 uur.

Aanmelden voor ‘Herontdek je brein’ kan via e-mail: n.leeuw@netwerkhoorn.nl of bellen, telefoon 0229 855 700

Informatie over omgaan met dementie

Door de vergrijzing  verwacht men dat er in 2040 een half miljoen mensen zijn met deze ziekte. Leren hoe we het beste hiermee om kunnen gaan, wordt dus alleen maar belangrijker.

Een duidelijke klok met tijd en datum kan de oriëntatie verbeteren. Steeds als uw naaste vraagt hoe laat het is kunt u wijzen op de klok. Onderzoek heeft uitgewezen dat naarmate de ziekte vordert het moeilijk wordt in het hier te leven.

Men gaat steeds meer in het verleden leven en vraagt bijvoorbeeld wanneer iemand thuiskomt die al overleden is. Voor u kan zo’n vraag heel vervelend zijn. Maar u kunt deze vraag beter niet corrigeren doch samen herinneringen gaan ophalen door middel van voorwerpen, foto’s of muziek.

Uw naaste met dementie kan op sommige momenten onrustig heen en weer gaan lopen, lusteloos zijn, ongeïnteresseerd of agressief gedrag vertonen.

Hoewel u dit soms niet kan voorkomen is het wellicht te verminderen door rustiger momenten te zoeken zoals een vaste dagindeling, geen lawaai, geen onverwacht bezoek.

Of door iets te gaan drinken, een ander gespreksonderwerp of een korte wandeling maken. Het maken van een puzzel met de complimentjes voor het bereikte resultaat  kan een goede afleiding zijn.

Hoewel het soms lijkt alsof iemand met dementie alles is vergeten, is dat niet zo. Een ouder die hun kind niet meer herkent, is dat kind niet vergeten. Hij/zij herinnert het zich wel maar kan het verband niet zien tussen het kind van vroeger en de volwassene die nu naast hem zit. Geen herkenning is dus niet hetzelfde als vergeten.

Info: Geriant, Maelsonstraat 1, 1624 NP Hoorn. Telef.nr. 0229-741741. De hulp van Geriant richt zich op zowel de thuiswonende mensen met dementie als op de mantelzorger en familieleden. Zij geven vorm en inhoud aan de hulpverlening bij dementie. Uw huisarts zorgt voor de doorverwijzing naar Geriant. www.geriant.nl; www.dementie.nl; www.alzheimer-nederland.nl; Op deze sites vindt u o.a. tips en  titels van boeken over dit onderwerp.

Aankondiging bijeenkomst Alzheimer Café Hoorn

Op woensdag 19 april a.s. wordt er een bijeenkomst gehouden van het Alzheimer Café Hoorn. Het onderwerp van deze avond luidt: ‘Geborgenheid en intimiteit’. 

Hoe blijven we nader tot elkaar? Onze behoeften veranderen; hoe gaan we hiermee om? 

Als deskundige is uitgenodigd: Frans Hoogeveen, psycholoog gespecialiseerd in dementiezorg en auteur van boek ‘intimiteit en seksualiteit bij dementie’. 

De gespreksleider van deze avond is Elly Buter. 

Locatie: Hoge Hop, Roerdomp 2 te  Hoorn. Inloop is mogelijk vanaf 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. 

De toegang is gratis. Bezoekers hoeven zich niet van tevoren aan te melden. 

Info: bij Ellen Bos-Ruijer via e.ruijer@alzheimervrijwilligers.nl of te bereiken via 0229-741741 (Geriant).

www.alzheimer-nederland.nl/regios/west-friesland 

Bij verkoudheidsklachten vragen wij u thuis te blijven. 

Alzheimer Café Hoorn is onderdeel van Alzheimer Nederland en wordt georganiseerd in samenwerking met Omring, WilgaerdenLeekerweidegroep, JonkersZorg, Martha Flora Hoorn en Geriant West-Friesland. 

Koud douchen

 1. Uit onderzoek blijkt dat mensen die dagelijks koud douchen minder vaak ziek worden – of zich in elk geval minder vaak ziek melden.
 2. Kou kan zorgen voor een goede doorbloeding. Hierdoor worden zuurstof, vitaminen, mineralen, glucose en vetzuren efficiënt naar de juiste bestemming getransporteerd. Tegelijkertijd worden afvalstoffen afgevoerd.
 3. Kou zorgt voor de aanmaak van bruin vet, een betere verbranding van vetzuren en glucose, de aanmaak van witte bloedcellen en versterking van het immuunsysteem.
 4. Beweeg of sport je graag? Eerst een warme douche (of bad) en daarna een koude douche kan het herstel verbeteren en vermoeidheid verminderen.
 5. Een koude douche of koud bad kan pijnstillend werken, net zoals een zak ijs dit bij een zwelling doet.

Nieuwe wetgeving voor het beperken van koolmonoxidevergiftigingen

Op 1 april a.s. treedt deze nieuwe wet in werking: het wettelijke CO-stelsel. Vanaf die datum mogen alleen CO-vrij-gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan een installatie voor gasverbranding. Een niet-gecertificeerd bedrijf inhuren of zelf klussen aan een gasverbrandingsinstallatie is vanaf die datum verboden. CO-vrij gecertificeerde bedrijven herken je aan het CO-vrij-logo en zijn te vinden in het register gasverbrandingsinstallaties. Een installateur draagt bovendien (digitale) legitimatie bij zich waarmee hij/zij kan aantonen voor een gecertificeerd bedrijf te werken. De campagne ‘Stop-CO-vergiftiging’ van de Nederlandse Brandwondenstichting en Brandweer Nederland in samenwerking met het ministerie BZK (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) wijst mensen op de gevaren van koolmonoxide en informeert over de bovenstaande regelgeving.

Info: Brandwonden stichting, telef.nr. 0251-275555. www.co-wijzer.nl;

Wat te doen als de koolmonoxidemelder afgaat.

Op het moment dat de aanwezigheid van koolmonoxide hoger is dan normaal zorgt een chemische reactie in de melder ervoor dat deze afgaat. Als dit gebeurt loop dan eerst naar de melder om te kijken of het serieus is of dat het gaat om een vals alarm, bijvoorbeeld doordat de batterij bijna leeg is. Een vals alarm herkent u als de meter op de CO-melder 0 of 0000 aangeeft en het alarm toch afgaat. Is het serieus breng dat uzelf en de huisgenoten in veiligheid. Doe ramen en deuren open, zet apparaten die mogelijk koolmonoxide verspreiden uit en ga ook naar buiten. Op deze manier ventileert u de ruimtes en verdwijnt de mogelijke koolmonoxide uit huis.

Neem daarna contact op met de hulpdiensten via het telefoonnummer 112. Geef ook aan of er huisgenoten zijn met klachten zodat er medische hulp kan worden gestuurd.

Mocht de CO-melder binnen 24 uur nog eens afgaan schakel dan een bevoegd installateur in. Deze kan alle apparaten in uw huis controleren.

Ondersteuning voor iedereen in Hoorn die hulp wil bij belastingaangifte

Hieronder vindt u waar en hoe u tot 30 april 2023 hulp kunt krijgen.

Centrale Bibliotheek, Wisselstraat 8, 1621 CT Hoorn. Telef.nr. 0229-219441.

E-mail: centrale@bibliotheekhoorn.nl; De bibliotheek heeft 2 vestigingen in Hoorn.

MEE & de Wering, Leplaar 2, Hoorn. Telef.nr. 088-0075170 (‘s morgens bereikbaar).

E-mail: wonen-plus-hoorn@meewering.nl; De vrijwilligers die u helpen komen bij u thuis en vragen een kleine vergoeding.

Netwerk, Maelsonstraat 12 unit 3, 1624 NP Hoorn. Telef.nr. 0229-212587.

E-mail: info@netwerkhoorn.nl; Netwerk heeft 4 vestigingen in Hoorn.

Brand in de wasdroger

Van alle elektrische apparaten in huis vliegt de wasdroger het vaakst in brand (aldus de brandweer). Dit zorgt vaak voor veel schade in woningen. ‘Blijf thuis als je hem aanzet’, is hun advies. Een brand in een wasdroger ontstaat vaak door stof in het apparaat. Stof kan vlamvatten door bijvoorbeeld een gloeiend verwarmingselement, een defecte motor of vonkende contacten. Vonken kunnen ontstaan als metalen onderdelen (van kleding) tegen elkaar komen. Zet de wasdroger op een stofvrije, gladde ondergrond, zonder tapijt.

Info: www.consumentenbond.nl;

Verklein de kans op brand in je wasdroger

Plaats een rookmelder in de ruimte waar de wasdroger staat.

Zorg dat de droger vrij staat en zijn warmte goed kwijt kan. De roosters voor lucht aan- en afvoer mogen nooit bedekt worden. De luchtafvoerslang moet vrij liggen.

Sluit de droger direct aan op een geaard wandstopcontact en gebruik liever geen stekkerdoos of haspel.

Maak de filters na elke droogbeurt schoon. Gebruik de droger nooit zonder filter of met een beschadigd filter.

Bij condens- en warmtepompdrogers: maak de condensor en de condensorruimte regelmatig schoon.

Maak bij luchtafvoerdrogers regelmatig de afvoerslang schoon.

Lees altijd de gebruiksaanwijzing van de fabrikant goed door en let op het advies voor onderhoud en schoonmaak.

Zo blust u een vlam in de pan

Dit is de meest simpele en effectieve manier om een vlam in de pan te blussen. In de meeste gevallen hebt u een deksel van passend formaat binnen handbereik. Indien u geen deksel heeft voor de pan volstaat een bakplaat of dienblad (geen plastic). Zo blust u een vlam in de pan:

.. doof de brand met behulp van het deksel, bakplaat of dienblad

.. schakel de warmte bron uit

.. schakel daarna direct de afzuigkap uit

.. laat de pan minimaal een uur afkoelen

.. laat de pan op het fornuis/kookplaat staan en ga er niet mee lopen

.. bel de brandweer voor een controle of de brand niet is overgeslagen naar de afzuigkap of de afvoerpijp.

Zorg er ook altijd voor dat de afzuigkap vrij is van vettigheid, deze ontvlamt binnen de kortste keren en veroorzaakt een brand die zich door de afvoerkanalen gaat verspreiden met gevolg een uitslaande brand. Maak de afzuigkap regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per week schoon. Houdt bij het koken een deksel of ander afdekmateriaal bij de hand.

Bij brand door olie dient u nooit water te gebruiken om deze te blussen, dit spat alle kanten uit en veroorzaakt misschien nog meer brand. Wel kunt u natte theedoeken gebruiken.

En denk om de verplichte rookmelders of laat brandblussers plaatsen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden