Nieuwe werkwijze voor kwaliteitstoetsing in verpleeghuizen

16 dec 2019 Landelijk

De basisveiligheid in verpleeghuizen wordt vanaf dit jaar op een andere manier getoetst, dat maakte Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde, bekend. Voor patiënten in verpleeghuizen betekent dit dat de zorgprofessionals minder tijd aan de administratie besteden en daardoor meer tijd overhouden voor de zorg, terwijl deze werkwijze nog steeds goed inzicht geeft in de kwaliteit van zorg. Daarnaast is ‘Eten en drinken’ als verplichte nieuwe indicator voor de kwaliteit benoemd. Daarbij gaat het niet alleen om medische aspecten, maar ook om het welbevinden. En dat juicht KBO-PCOB toe.

Indicatoren

Het aantal indicatoren basisveiligheid is verlaagd. Drie indicatoren zijn verplicht. Twee andere indicatoren worden door de zorgprofessionals zelf gekozen, op grond van wat in hun organisatie bijdraagt aan betere zorg. Dat doen zij in principe samen met de zorgorganisatie en cliëntenraad. De verpleeghuissector is hiermee de eerste sector in de zorg waar zorgpersoneel en organisaties zelf kwaliteitsindicatoren kunnen kiezen.

Verplichte en vrije-keuze indicatoren

De drie verplichte kwaliteitsindicatoren zijn: ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’. De overige (minimaal) twee indicatoren worden gekozen uit een lijstje van zeven: decubitus, casuïstiekbespreking decubitus op afdeling, medicatiereview, middelen en maatregelen rond vrijheid, terugdringen vrijheidsbeperking, werken aan vrijheidsbevordering en continentie. Diverse specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen en verzorgenden hebben meegewerkt de ontwikkeling van de kwaliteitsindicatoren.

Nieuwe indicatoren

Voor meetjaar 2019 zijn twee nieuwe indicatoren ontwikkeld: ‘aandacht voor eten en drinken’ en ‘continentie’. De indicatoren zijn ontwikkeld door de specialisten ouderengeneeskunde verenigd in Verenso en de zorgprofessionals verenigd in V&VN in samenwerking met de Universiteit Maastricht. Eten en drinken, de verplichte nieuwe indicator, is volgens zorgprofessionals voor alle cliënten in de verpleeghuiszorg een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het niet alleen om gezondheid, maar ook om het genieten van eten en drinken en de ambiance tijdens de maaltijden.

Handboek

De meting en aanlevering van de indicatoren 2019 gebeurt in januari – februari 2020. Verenso, V&VN, ActiZ en ZorgThuis hebben een handboek opgesteld om de meting te ondersteunen. Dit handboek staat op de website van Zorginstituut Nederland.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden