Nieuwe leden zijn hartelijk welkom

22 mei 2021 Purmerend

 

 

U wordt hartelijk uitgenodigd lid te worden van de PCOB. De contributie voor 2019 is vastgesteld op € 52,00 voor echtparen of twee personen op één adres en op € 36,00 per jaar voor alleengaanden.

 Aanmeldingsformulier PCOB afdeling Purmerend en Omstreken

Naam…………………………………………………                                                                              Voorletter(s)………………………………

Geboortedatum………………………………………..                                                                        M/V…………………………………………

Naam partner*……………………………………….                                                                          Voorletter(s)*……………………………..

Geboortedatum*…………………………………….                                                                           M/V*……………………………………….

Straat………………………………………………….                                                                              Huisnummer……………………………..

Postcode……………………………………………..                                                                              Woonplaats………………………………

Telefoon………………………………………………                                                                              E-mail……………………………………..

Jaarlijkse automatische incasso van de contributie: ja/nee**

Indien u ‘nee’ hebt doorgehaald Bankrekeningnummer: NL…………………………………….

Datum…………………………………………………

* invullen bij partnerlidmaatschap                           ** doorhalen wat niet van toepassing is

U kunt het ondertekende formulier  overhandigen aan onze leden administrateur, dhr. J.R.M. Schouren of  aan een van de andere bestuursleden.

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met dhr. C.J. Paul, tel. nr. (0299)424716 en/of e-mailadres: kees.paul@upcmail.nl

Aan hem kunt u het formulier ook toesturen via de mail.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden