Nederlanders eensgezind over woningbouw, klimaat en veiligheid

10 jun 2024 Landelijk

Inwoners van Nederland (88%) zijn het met elkaar eens over de richting van de toekomst van Nederland, waar klimaat, veiligheid, onderwijs en zorg prioriteiten zijn. Een meerderheid van 77% vindt dat de overheid meer zou moeten doen om de woningbouw in Nederland te stimuleren.

Dat blijkt uit de resultaten van het publieksonderzoek Namens Nederland, waarin ook ANBO-PCOB heeft geparticipeerd. Uiteindelijk hebben 55.000 respondenten hun visie op de toekomst gedeeld. Andere opvallende uitkomsten zijn dat veel inwoners van Nederland gelukkig zijn op persoonlijk vlak, maar het percentage dat gelukkig is met hun land is gedaald van 56% in 2020 naar 32% in 2024. 59% verwacht minder of veel minder gelukkig te zijn in 2030.

Zorg en gezondheid

Over het algemeen maken inwoners van Nederland zich meer zorgen om de gezondheid van mensen in hun omgeving dan hun eigen gezondheid. 72% vindt dat we gezonde beweging meer moeten stimuleren door sport goedkoper te maken.

Klimaat en leefomgeving

Klimaat en leefomgeving is het thema waar inwoners van Nederland – met grote consensus – de meeste verandering wensen. Als het aankomt op specifieke maatregelen, blijkt dat inwoners van Nederland het eens zijn over sommige punten (bijvoorbeeld duurzamer bouwen), maar verdeeld over andere maatregelen (bijvoorbeeld elektrisch rijden).

Veiligheid

Over veiligheid zijn inwoners het meer met elkaar eens en geven aan geld over te hebben voor hogere pakkans (89%) en snellere behandeling van strafzaken en meer aandacht voor preventie (79%).

Over het onderzoek

Ruim 55.000 respondenten hebben de enquête ingevuld. De enquête is de afgelopen maanden uitgevoerd, met als doel een bijdrage te leveren aan de agenda voor een beter Nederland in de komende jaren.

Het volledige onderzoek is terug te vinden via de website www.namensnederland.nl

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden