Missie en identiteit

21 jan 2021 Wierden-Enter

Missie en identiteit.
Het bestuur van de afdeling Wierden-Enter onderschrijft de doelstellingen van de PCOB, zoals die zijn geformuleerd door het hoofdbestuur.

De PCOB: Gemeenschappelijk actief
Onze droom? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Oud en jong. Ziek en gezond. Arm en rijk.
Ieder vanuit zijn eigen talenten, wensen en mogelijkheden”.
Hoe we daaraan werken? Door op te komen voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland.
Dynamisch, betrokken en christelijk geïnspireerd. Dat doen we samen met ‘onze’ senioren.
Dit vanuit onze visie dat ouderen niet hun ouderdom of ziekte zijn, maar dat iedere individuele oudere
juist van grote waarde is voor de samenleving en voor zijn of haar directe omgeving.
Immers, ouderen hebben tijdens hun leven een grote veerkracht en wijsheid opgebouwd.
Met hun kennis, ervaring en betrokkenheid vormen zij bovendien de ruggengraat van de vereniging.
Úw vereniging. Want we zijn gemeenschappelijk actief.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden