Missie en identiteit

21 jan 2021 Wierden-Enter

Missie en identiteit.
Het bestuur van de afdeling Wierden-Enter onderschrijft de doelstellingen van de PCOB, zoals die zijn geformuleerd door het hoofdbestuur.

De PCOB: Gemeenschappelijk actief
Onze droom? Een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Oud en jong. Ziek en gezond. Arm en rijk.
Ieder vanuit zijn eigen talenten, wensen en mogelijkheden”.
Hoe we daaraan werken? Door op te komen voor alle huidige en toekomstige senioren in Nederland.
Dynamisch, betrokken en christelijk geïnspireerd. Dat doen we samen met ‘onze’ senioren.
Dit vanuit onze visie dat ouderen niet hun ouderdom of ziekte zijn, maar dat iedere individuele oudere
juist van grote waarde is voor de samenleving en voor zijn of haar directe omgeving.
Immers, ouderen hebben tijdens hun leven een grote veerkracht en wijsheid opgebouwd.
Met hun kennis, ervaring en betrokkenheid vormen zij bovendien de ruggengraat van de vereniging.
Úw vereniging. Want we zijn gemeenschappelijk actief.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet