Minister sorteert voor op scholingssubsidie voor AOW’ers

2 jun 2023 Landelijk

Minister sorteert voor op scholingssubsidie voor AOW’ers, maar budget ontbreekt voorlopig.
Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat verkennen of het vanuit arbeidsmarktperspectief wenselijk is om gepensioneerden toegang te geven tot om- en bijscholingsregelingen en hoe dit eventueel vormgegeven kan worden in toekomstige om- en bijscholingsregelingen.

Op 1 juni nam de minister een motie van deze strekking over van Liane den Haan en D66-Kamerlid Romke de Jong. Hiermee ontstaat er uitzicht op de vervulling van een wens van KBO-PCOB, maar zolang het wegbezuinigen van het STAP-budget niet wordt teruggedraaid blijven AOW’ers met lege handen staan.

 

Leeftijdsdiscriminatie in de STAP-regeling

Eerder dit voorjaar heeft KBO-PCOB er samen met de andere organisaties in de Seniorencoalitie (ANBO, de Koepel Gepensioneerden en NOOM) voor gepleit om ook werkende AOW-gerechtigden toegang te geven tot de STAP-regeling. AOW’ers komen namelijk niet aanmerking voor deze scholingssubsidie, terwijl gepensioneerden die dit willen nog van grote waarde kunnen zijn voor de arbeidsmarkt. In maart verwierp de Tweede Kamer echter helaas een motie van Caroline van der Plas (BBB) die beoogde een eind te maken aan deze vorm van leeftijdsdiscriminatie.

Wegbezuinigd zonder alternatief

Inmiddels heeft het kabinet in de Voorjaarsnota aangekondigd de STAP-regeling af te schaffen. Wij hebben er geen bezwaar tegen als de STAP-regeling wordt vervangen door iets beters, maar dan moet er wel eerst een alternatief voor handen zijn. Als mensen die zich willen blijven scholen (inclusief werkende AOW’ers) geen steuntje in de rug krijgen, neemt het kabinet zijn eigen ambities op het gebied van langer doorwerken en een leven lang ontwikkelen niet serieus. De Seniorencoalitie heeft dit vorige week duidelijk gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Wij zijn blij dat het kabinet nu gaat kijken naar scholingsmogelijkheden voor gepensioneerden. De harde realiteit blijft echter wel dat het kabinet het geld voor de STAP heeft wegbezuinigd, Vooralsnog zijn er geen middelen beschikbaar voor een nieuwe regeling die ook toegankelijk is voor AOW-gerechtigden.

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden