Mevr. A. Meerstra-Schram!

21 jan 2022 Stiens eo.

Geachte leden,

Na het vertrek van onze actieve secretaris, Ank van der Ploeg-van der Werff, een volgende bestuursmutatie.

Onze penningmeester -al gedurende 14 jaar- Aukje Meerstra-Schram, heeft aangegeven haar functie per 1 januari 2022 neer te willen leggen. Wie zijn wij om dat na een zo langdurige periode van waken over de incasso van de contributies en  het bewaken van de uitgaven, te betwisten. Zij heeft dat uitstekend gedaan in samenspraak, eerst alleen en later op een zeer prettige wijze met Harm Weistra. “We vulden elkaar prachtig aan” aldus Harm. Zij blijft wel lid van de PCOB en we zullen elkaar niet uit het oog verliezen.

Teken de petitie omtrent Pensioenwet

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er komt, dat zowel gepensioneerden als werkenden is beloofd. Daarom: pas de pensioenwet aan! Teken de petitie!

Petitie Pensioenwet