Mevr. A. Meerstra-Schram!

21 jan 2022 PCOB Stiens e.o.

Geachte leden,

Na het vertrek van onze actieve secretaris, Ank van der Ploeg-van der Werff, een volgende bestuursmutatie.

Onze penningmeester -al gedurende 14 jaar- Aukje Meerstra-Schram, heeft aangegeven haar functie per 1 januari 2022 neer te willen leggen. Wie zijn wij om dat na een zo langdurige periode van waken over de incasso van de contributies en  het bewaken van de uitgaven, te betwisten. Zij heeft dat uitstekend gedaan in samenspraak, eerst alleen en later op een zeer prettige wijze met Harm Weistra. “We vulden elkaar prachtig aan” aldus Harm. Zij blijft wel lid van de PCOB en we zullen elkaar niet uit het oog verliezen.

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden