Mensen willen elkaar helpen maar verwachten ook steun van gemeente

Mensen halen veel voldoening uit burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk maar vooral mantelzorgers ervaren ook de nodige knelpunten. Dit blijkt uit de digitale raadpleging ‘Zorg naar gemeenten – Goed voor elkaar?’, die de PCOB en andere cliëntenorganisaties in september uitzette onder haar leden. Verder zijn mensen ook bevraagd over hun ervaringen met de gemeente. Het gesprek met de gemeente over ondersteuning verloopt volgens veel deelnemers nog niet naar wens.

Gemeenten leggen bij het bieden van ondersteuning meer dan voorheen de nadruk op het inschakelen van mantelzorgers en het eigen netwerk. De gezamenlijk cliëntenorganisaties, waaronder PCOB, hebben via deze digitale raadpleging onderzocht hoe het staat met de hulp die mensen aan anderen bieden. Aan de raadpleging hebben ruim tienduizend mensen meegedaan. Ongeveer de helft heeft in het afgelopen jaar aan burenhulp gedaan of vrijwilligerswerk verricht. Ruim veertig procent is mantelzorger.

Aanbevelingen
Een ruime meerderheid van de mensen die burenhulp, mantelzorg of vrijwilligerswerk verrichten, beleeft daar voldoening en plezier aan. Wel geeft zestig procent van de mantelzorgers en vrijwilligers aan dat er onvoldoende mensen zijn om hun taken mee te delen. En bijna veertig procent van de mantelzorgers ervaart gezondheidsklachten door het mantelzorgen. Verder zegt een derde van de mantelzorgers dat de afstemming met de professionele hulp niet naar wens verloopt.

De cliëntenorganisaties hebben op basis van de resultaten een factsheet  opgesteld met aanbevelingen voor gemeenten. Daarin pleiten ze bijvoorbeeld voor het verbeteren van mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Het factsheet kunt u hieronder downloaden.

Het gesprek met de gemeente
1600 deelnemers aan de raadpleging hebben het afgelopen jaar een gesprek gehad met de gemeente over ondersteuning vanuit de Wmo. Veel van deze mensen zijn over het contact met de gemeente niet tevreden. 36% is ontevreden over de deskundigheid van degenen die namens de gemeente het gesprek voert. 41% is van mening dat de uitkomst uitgaat van onrealistische (extra) ondersteuning vanuit het eigen netwerk. 57% wist niet dat er gebruik gemaakt kan worden van onafhankelijke cliëntondersteuning Verder vinden veel deelnemers ook dat de informatievoorziening over procedures en eigen betalingen onvoldoende is geweest. De cliëntenorganisaties doen daarom ook veel aanbevelingen voor het verbeteren van de informatievoorziening.

Deelnemende organisaties
De raadpleging is onderdeel van het programma Aandacht voor iedereen (AVI). Het programma wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De PCOB is samen Ieder(in), Koepel Wmo-raden, LP GGz, Mezzo, Oogvereniging, Unie KBO, NOOM, NVOG, patiëntenfederatie NPCF, Per Saldo en Zorgbelang Nederland betrokken bij dit programma. Zie ook www.aandachtvooriedereen.nl

Download hier de factsheet met uitkomsten en aanbevelingen

 

<< Vorige pagina

Gerelateerde berichten