Meer betaalbare en geschikte huurwoningen nodig

22 jun 2020 Landelijk

Op 22 juni besprak de Tweede Kamer de initiatiefnota van Kamerlid Smeulders (GroenLinks) over het afschaffen van marktwerking in de huursector. Voor KBO-PCOB was het aanleiding om de Kamerleden erop te wijzen dat de woningmarkt nog lang niet op orde is. Vooral niet voor senioren met een middelgroot of laag inkomen. Het kabinet moet haast maken om de woningmarkt op orde te krijgen.

Vanuit de wens om langer thuis te kunnen wonen, willen veel senioren graag verhuizen naar een levensloopbestendige, gelijkvloerse, betaalbare woning met zorg dichtbij (lees meer). Soms in de vorm van een hofje, soms nabij of met mantelzorgers samen. Dergelijke woningen zijn nog te weinig beschikbaar. Integendeel: alleen het hogere, duurdere segment lijkt te zijn gegroeid in de afgelopen jaren. Prima voor wie het kan betalen, maar dat geldt niet voor verreweg de meeste gepensioneerden. KBO-PCOB onderstreept dan ook de noodzaak tot het tegengaan van speculatie op de woningmarkt, zoals de initiatiefnota beoogt. We onderschrijven de noodzaak tot een lastenverdeling (speculeren met vastgoed wordt duurder, directe huur en verhuur wordt goedkoper).

Er bestaan vaak hardnekkige vooroordelen over de inkomens van 65-plussers in Nederland. Daarin zijn enorme verschillen. De bovengrens van de onderste 25% huishoudens is € 21.534, de mediaan is € 29.837, Snel stijgende, hoge huren, drukken de koopkracht van senioren met een middelgroot of laag inkomen. En wie (heel) oud is, kan het inkomen ook ‘niet even’ aanvullen met een baan of klussen. Zeker niet nu we in een lange recessie terecht gaan komen.

Huurprijs

We zijn blij dat onderdelen van de initiatiefnota worden overgenomen door het kabinet. Zoals het maximeren op 33 procent van het aandeel dat de WOZ-waarde kan hebben in het totaal aantal punten volgens het woningwaarderingsstelsel. Ook is het goed dat de huurprijsstijging wordt gemaximeerd. Wel willen we de Kamer vragen om de huurprijsmaximering gelijk te stellen aan de inflatie (en niet de inflatie +2,5%), omdat huurders anders nóg verder in koopkracht achteruit gaan. Ook willen we u vragen om, mede gezien de coronacrisis, vaart te maken met het convenant over de aanvangshuurprijs en het debat hierover. In de beleving van veel van onze leden ligt deze prijs van veel geschikte huurwoningen ‘onbereikbaar’ hoog.

Opkoopbescherming

Positief is KBO-PCOB over de opkoopbescherming die de minister gaat instellen. Het is wel nodig dat deze langer van kracht blijft dan drie jaar. We zien lokaal namelijk wat er gebeurt als een periode van huurbescherming afloopt, die is ingesteld wanneer lokale overheden mee investeren in een (herbestemmings)project met ontwikkelaars. Dan schieten de huurprijzen omhoog, met alle gevolgen van dien voor de huurders; zeker als die al ouder zijn en niet even ineens meer kunnen gaan verdienen om in hun woning te kunnen blijven. Net als de initiatiefnemer van de nota vindt KBO-PCOB het verstandig, vanwege de financiële slagkracht van middeninkomens, om de overdrachtsbelasting af te schaffen.

Klik hier voor onze brief aan de Tweede Kamer

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden