Mededelingen van het bestuur

25 apr 2023 Wierden-Enter

Zoals Jenny al in haar voorwoord aangaf kunnen we terug kijken op een geslaagde ledenmiddag 18 april jl. Voor zo’n 100 aanwezige leden opende Jenny na een kop koffie/thee met koekje de bijeenkomst op de haar gebruikelijke wijze, met het zingen van een lied uit het liedboek voor de kerken, lied 218; “Ik zeg het allen dat Hij leeft” met terugwijzing naar Pasen. Hierna memoreert ze aan het overlijden van mevr. B.J. Wijnen. Om vervolgens terug te blikken op onze Paasviering, met al dan niet herkenning van de opgestane Jezus door ons, zoals bij de Emaüs-gangers die Hem eerst niet herkenden. Ervaren wij ook Zijn Zegenende Handen in ons dagelijks leven zoals zij dat deden?

Na deze opening gaf ze het woord aan Thea Kroeze, die in de streektaal de aanwezigen soms muisstil  aandachtig luisterend, dan weer met vol gelach kon vermaken.

Bij de foto’s  een  vakantie uitzwaai van iedereen naar iedereen!

Aan het eind van de bijeenkomst heeft een collecte het mooie bedrag van € 255,25 opgebracht, hiervoor willen we iedereen weer hartelijk dank zeggen.

 

Ook dit jaar hopen we als leden van de PCOB in de maanden Juni, Juli en Augustus weer fietstochtjes en autotripjes te maken. De fietstochtjes voor hen die nog goed ter been zijn en het fietsen als een fijn gezamenlijk “ontmoeting” uitstapje ervaren.
De auto-tripjes met name bedoelt voor hen die meer of minder aan huis gekluisterd zijn, auto-rondritjes op een derde woensdagmiddag in juni, juli en augustus. In de volgende nieuwsbrief zullen we hierover meer vermelden. Voor actuele vermeldingen verwijzen we ook naar onze website (www.pcob.nl/afdelingen/wierden-enter/) vergeet daarbij de schuine streepjes niet in te voegen, anders werkt het niet in de digitale wereld!

Wat betreft de fietstripjes kunnen we namens Bertus en Hermien Jansen Eupe het volgende meedelen; even als vorig jaar in de zomermaanden willen we ook dit jaar weer enkele fietstochten houden met PCOB leden en belangstellenden en wel op; WOENSDAG 14 JUNI –
WOENSDAG 12 JULI –
WOENSDAG 9 AUGUSTUS
telkens de 2e woensdag van de maand.
We vertrekken steeds om 13.30 uur vanaf het ontmoetingscentrum bij Gereformeerde kerk aan de Spoorstraat.
Waarom zo vroeg? We willen de routes iets langer maken nl. 30 – 35 km. Dan hebben we meer mogelijkheden om een mooie route te maken.
Consumpties die u onderweg wilt gebruiken moet je zelf betalen (dit ivm. de duurder wordende prijzen, we hopen dat u hiervoor begrip hebt!)
We proberen een zo veilig mogelijke route te maken maar,
DEELNAME IS VOOR EIGEN RISICO.
Groeten namens de PCOB,
Bertus en Hermien Jansen Eupe

 

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden