Manon Vanderkaa: ‘Perspectief voor alle generaties’

18 sep 2020 Landelijk

Geen hoedjes, geen koets, geen publiek. Maar wel volop hitte. De omstandigheden op Prinsjesdag waren symbolisch voor de stand van ons land. We gaan een economisch zware tijd tegemoet en hebben de coronacrisis verder te bedwingen. En tegelijkertijd nemen de zorgen toe. Hoe houdt onze samenleving zich? Lopen de verschillen niet te veel op? Kijken we voldoende om naar elkaar?’

‘Onze Koning verwees naar het verlies van het gevoel van veiligheid en vertrouwen door de coronacrisis. Veel levens zijn beïnvloed en veranderd door corona, waarbij hij met name de verpleeghuizen noemde. Aandacht voor elkaar, dat stond centraal.’

Kabinet wil doorpakken

‘Perspectief voor de toekomst begint in het hier en nu. Dat houdt de volwassene van morgen voor aan de volwassene van vandaag. De Koning refereerde aan een openbare briefwisseling tussen een 94-jarige en een 18-jarige in de krant. Jongeren geven nu wat op, om de oudere generaties te beschermen.’

‘Het belang van de versterking van publieke voorzieningen is door corona eerder toe- dan afgenomen. De regering doet (extra) investeringen in woningbouw, openbaar vervoer en infrastructuur. Er komt, eindelijk, een huurverlaging voor hoge huren in corporatiewoningen. Dit kabinet wil doorpakken. Het wetsvoorstel voor hervorming van het pensioenstelsel, de uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019, komt naar verwachting in 2021. Wat betreft de zorg wordt geïnvesteerd naar zorg op afstand, zorginnovaties en het verminderen van de werkdruk. Zorgpersoneel krijgt een extra bonus. Wat KBO-PCOB betreft is dit allemaal verstandig beleid.’

Achteraan de rij in koopkracht

‘Aan het einde van de Troonrede noemt de Koning het perspectief voor alle generaties. Want corona raakt ons allemaal. We moeten ons schrap maken voor een zware economische terugslag, vertelde de Koning ons. We hebben een historische economische krimp, ongekend in vredestijd. In dat opzicht kijken wij met extra zorg en scherpte naar de koopkrachtvoorspellingen voor volgend jaar, waarin gepensioneerden voor het zoveelste jaar op rij achteraan staan met een voorspelde (mediane) groei van 0,4%. Afhankelijk van vooral de hoogte van het aanvullende pensioen kan die koopkracht zelfs negatief uitvallen, zo blijkt uit cijfers van onder meer het Nibud. KBO-PCOB wil dat het kabinet daar op ingrijpt.

‘KBO-PCOB vraagt aan het huidige kabinet dan ook om een verbindende rol te blijven spelen tussen de generaties en groepen Nederlanders. Niet bezuinigen, maar investeren is het devies. Dus in werkenden en niet (meer) werkenden. Jong en oud. Mensen met een groot netwerk versus mensen die eenzaam zijn. Mensen die vitaal zijn, of juist kwetsbaar. Want alleen zo kunnen we gehoor geven aan de oproep van de Koning, en kan iedereen, jong en oud, inderdaad vanaf zijn eigen plaats een bijdrage leveren om Nederland weer op te bouwen.’

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB

Dit bericht verscheen eerder op KBO-PCOB

Praat mee en word lid!

De PCOB behartigt uw belangen als senior. En inspireert u om mee te denken over de toekomst. Of het nu gaat om zorg, welzijn of wonen, inkomen of pensioen.

Lid worden